First Previous (EXPIRING LAWS ACT, 1934)

46 1934

EXPIRING LAWS ACT, 1934

SCEIDEAL.—Cuid I

SCHEDULE.—Part I.

ACHTACHAIN A COIMEADTAR BEO.

ENACTMENTS CONTINUED.

Session and Chapter

Short Title

How far Continued

Amending Acts

31 & 32 Vict., c. 125.

The Parliamentary Elections Act, 1868.

So much as is continued by the Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883.

35 & 36 Vict., c. 33; 42 & 43 Vict., c. 75; 46 & 47 Vict., c. 51.

32 & 33 Vict., c. 21.

The Corrupt Practices Commission Expenses Act, 1869.

The whole Act.

34 & 35 Vict., c. 61.

46 & 47 Vict., c. 60.

The Labourers (Ireland) Act, 1883.

The whole Act.

48 & 49 Vict., c. 72; 48 & 49 Vict., c. 77; 49 & 50 Vict., c. 59; 54 & 55 Vict., c. 48; 54 & 55 Vict., c. 71; 55 & 56 Vict., c. 7; 59 & 60 Vict., c. 53; 61 & 62 Vict., c. 37; 3 Edw. VII., c. 37; 6 Edw. VII., c. 37; 8 & 9 Geo. V., c. 20; 9 & 10 Geo. V., c. 55; No. 25 of 1930; No. 50 of 1931; No. 19 of 1932.

8 & 9 Geo. V., c. 34.

The Statutory Undertakings (Temporary Increase of Charges) Act, 1918.

The whole Act.

10 & 11 Geo. V., c. 14.

9 & 10 Geo. V., c. 92.

The Aliens Restriction (Amendment) Act, 1919.

Section 1.

10 & 11 Geo. V., c. 21.

The Harbours, Docks and Piers (Temporary Increase of Charges) Act, 1920.

The whole Act.

SCEIDEAL.—Cuid II.

SCHEDULE.—Part II.

ACHTACHAIN A COIMEADTAR BEO.

ENACTMENTS CONTINUED.

Uimhir agus Bliain

Gearr-Theideal

An méid a Coimeádtar beo

Achtanna Leasuáonn é

Number and Year

Short Title

How far Continued

Amending Acts

Uimh. 9 de 1923.

An tAcht um Rialtas Aitiúil (Forálacha Sealadacha), 1923.

An tacht iomlán sa mhéid ná fuil sé athghairmthe.

Uimh.13 de 1924.

Uimh.25 de 1931.

No. 9 of 1923.

The Local Government (Temporary Provisions) Act, 1923 .

The whole Act so far as unrepealed.

No. 13 of 1924.

No. 25 of 1931.

Uimh.16 de 1923.

An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

An tAcht iomlén ach amháin sa mhéid go m baineann sé leis an Dundalk Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921, agus leis an Cork Electric Tramways (Temporary Increase of Charges), Order, 1921.

No. 16 of 1923.

The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

The whole Act except so far as it relates to the Dundalk Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921, and to the Cork Electric Tramways (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

Uimh. 19 de 1923.

Acht um Méadú Cíosa agus Uis Mhorgáiste (Coscanna), 1923.

An tAcht iomlán sa mhéid go bhfuil sé 1 bhfeidhm.

Uimh. 24 de 1926.

Uimh. 5 de 1928.

Uimh. 15 de 1929.

Uimh. 18 de 1930.

Uimh. 50 de 1931.

Uimh. 55 de 1931.

No. 19 of 1923.

The Increase of Rent and Mortgage Interest (Restrictions) Act, 1923 .

The whole Act so far as at present in force.

No. 24 of 1926.

No. 5 of 1928.

No. 15 of 1929.

No. 18 of 1930.

No. 50 of 1931.

NO. 55 of 1931.

Uimh.20 de 1925.

No. 20 of 1925.

Acht na nUdarás nAitiúil (C ó-Cheannach),

The Local Authorities (Combined Purchasing) Act, 1925 .

An tAcht iomlán.

The whole Act.

Uimh. 37 de 1929.

No. 37 of 1929.

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1929.

The Courts of Justice Act, 1929 .

An tAcht iomlán.

The whole Act.