First Previous (EXPIRING LAWS ACT, 1943)

24 1943

EXPIRING LAWS ACT, 1943

SCEIDEAL.—Cuid I.

SCHEDULE.—Part I.

ACHTACHAIN A COIMEADTAR BEO.

ENACTMENTS CONTINUED

Session and Chapter

Short Title

How far Continued

Amending Acts

31 & 32 Vict., c. 125.

The Parliamentary Elections Act, 1868.

So much as is continued by the Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883.

35 & 36 Vict., c. 33; 42 & 43 Vict., c. 75; 46 & 47 Vict., c. 51.

32 & 33 Vict., c. 21.

The Corrupt Practices Commissiοn Expenses Act, 1869:

The whole Act.

34 & 35 Vict., c. 61

46 & 47 Vict., c. 60.

The Labourers (Ireland) Act, 1883.

The whole Act.

48 & 49 Vict., c. 72; 48 &. 49 Vict., c. 77; 49 & 50 Vict., c. 59; 54 & 55 Vict., c. 48; 54 & 55 Vict., c. 71; 55 & 56 Vict., c. 7; 59 & 60 Vict., c. 53; 61 & 62 Vict., c. 37; 3 Edw. VII., c. 37; 6 Edw. VII., c. 37; 8 & 9 Geo. V., c. 20; 9 & 10 Geo. V., c. 55; No. 19 of 1927; No. 25 of 1930; No. 50 of 1931; No. 19 of 1932; No. 24 of 1936; No. 42 of 1937; No. 18 of 1941; No. 15 of 1942.

8 & 9 Geo. V., c. 34.

The Statutory Undertakings (Temporary Increase of Charges) Act, 1918.

The whole Act.

10 & 11 Geo. V., c. 14.

SCEIDEAL.—Cuid II.

SCHEDULE.—Part II.

ACHTACHAIN A COIMEADTAR BEO.

ENACTMENTS CONTINUED

Uimhir agus Bliain

Gearr-Theideal

An méid a Coimeádtar beo

Achtanna Leasu'onn é

Number and Year

Short Title

How far Continued

Amending Acts

Uimh. 16 de 1923.

An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

An tAcht iomlán ach amháin sa mhéid go mbain-eann sé le horduithe do culghairmeadh no do scuir d'éifeacht do bheith acu.

Uimh. 4 de 1936.

No. 16 of 1923.

The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

The whole Act except so far as it relates to orders which have been revoked or ceased to be effective.

No. 4 of 1936.

Uimh. 19 de 1923.

Acht um Méadú Cíosa agus Uis Mhorgáiste (Coscanna), 1923.

An tAcht iomlán sa mhéid go bhfuil sé i bhfeidhm.

Uimh. 24 de 1926;

Uimh. 5 de 1928;

Uimh. 15 de 1929;

Uimh. 18 de 1930;

Uimh. 50 de 1931;

Uimh. 55 de 1931;

Uimh, 26 de 1939.

No. 19 of 1923.

The Increase o f Rent and Mortgage Interest (Restrictions) Act, 1923 .

The whole Act so far as at present in force.

No. 24 of 1926;

No. 5 of 1928;

No. 15 of 1929;

No. 18 of 1930;

No. 50 of 1931;

No. 55 of 1931;

No. 26 of 1939.

Uimh. 20 de 1925.

Acht na nUdarás nAitiúil (Có-Cheannach), 1925.

An tAcht iomlán

No. 20 of 1925.

The Local Authorities (Combined Purchasing) Act, 1925 .

The whole Act.

Uimh. 23 de 1941.

Acht Rialtais Aitiuil, 1941.

Alt 65.

No. 23 of 1941.

Local Government Act, 1941 .

Section 65 .