First Previous (FOURTH SCHEDULE. Matters in respect of which regulations may be made under section 26.) Next (SIXTH SCHEDULE. Form of Oath or Declaration to be taken or made by Officers of the Permanent Defence Force.)

18 1954

DEFENCE ACT, 1954

FIFTH SCHEDULE.

Forms of commission to an officer.

Section 42 .

PART I.

Oglaigh na hEireann.

Do (Ainm an Oifigigh) _______________

Le hiontaoibh as do dhílseacht d'Eirinn agus as do thairiseacht don Bhunreacht agus le muinín speisialta as do mhisneach, d'onóir, do dhea-iompar agus d'éirim, Déanaimse, ____________ Uachtarán na hEireann, leis seo, ar chomhairle an Rialtais, tú a bhunú agus a cheapadh chun bheith id oifigeach sa chuid d'Oglaigh na hEireann dá ngairmtear _______________ *amhail ón ______ lá de _______________, 19 ___ Comhlíonfair go dílis do dhualgas i gcéim ___________ san ___________ ‡ nó in aon chéim is airde ná sin a ndéanfar de thoradh fiúntais tú a cheapadh nó d'ardú chuici ina dhiaidh seo. Déanfair na fir agus na hoifigigh íochtaracha a bheas ag fónamh fút d'aclú agus a thréineáil in airm agus a choimeád i ndea-ord agus i ndea-araíonacht agus naisctear leis seo ar gach aon duine acu sin agus ordaítear dó umhlóid a thabhairt duit mar oifigeach uachtarach air. Déanfair féin pé orduithe agus ordacháin dleathacha a gheobhair ó am go ham ón Aire Cosanta nó ó dhuine ar bith ded oifigigh uachtaracha a leanúint agus a chomhlíonadh gan ceist.

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

an _______ lá seo de ___________,

19____

_______________

Uachtarán na hEireann.

PART II.

The Defence Forces.

To (Name of Officer) ______________________

Trusting in your fidelity to Ireland and loyalty to the Constitution and reposing special confidence in your courage, honour, good conduct, and intelligence, I, ___________, the President of Ireland, hereby, on the advice of the Government, constitute and appoint you to be an officer in the part of the Defence Forces known as ______________________* as from the _______ day of ___________, 19 ____ You will faithfully discharge your duty in the ___________ ‡ rank of ___________or in any higher rank to which your merit may hereafter determine your appointment or promotion. You will exercise and train in arms and maintain in good order and discipline the men and inferior officers serving under you who are hereby each and all enjoined and commanded to render you obedience as their superior officer. You will yourself observe and obey without question such lawful orders and directions as you shall from time to time receive from the Minister for Defence or from any of your superior officers.

GIVEN under my Official Seal this ___ day

of _________________, 19_______

____________________

President of Ireland.

PART III.

Oglaigh na hEireann.

Do (Ainm an Oifigigh) __________________

Le hiontaoibh as do dhílseacht d'Eirinn agus as do thairiseacht don Bhunreacht agus le muinín speisialta as do mhisneach, d'onóir, do dhea-iompar agus d'éirim, Déanaimidne, na sínithe thíos, is comhaltaí den Choimisiún a bunaíodh mar foráltar in alt 2 d'Airteagal 14 den Bhunreacht chun cumhachta agus feidhmeanna Uachtarán na hEireann d'oibriú agus a chomhlíonadh, leis seo, ar chomhairle an Rialtais, tú a bhunú agus a cheapadh chun bheith id oifigeach sa chuid d'Oglaigh na hEireann dá ngairmtear _______________ *amhail ón ____ lá de ___________, 19 ___ Comhlíonfair go dílis do dhualgas i gcéim _____ san _____ ‡ nó in aon chéim is airde ná sin a ndéanfar de thoradh fiúntais tú a cheapadh nó d'ardú chuici ina dhiaidh seo. Déanfair na fir agus na hoifigigh íochtaracha a bheas ag fónamh fút d'aclú agus a thréineáil in airm agus a choimeád i ndea-ord agus i ndea-araíonacht agus naisctear leis seo ar gach aon duine acu sin agus ordaítear dó umhlóid a thabhairt duit mar oifigeach uachtarach air. Déanfair féin pé orduithe agus ordacháin dleathacha a gheobhair ó am go ham ón Aire Cosanta nó ó dhuine ar bith ded oifigigh uachtaracha a leanúint agus a chomhlíonadh gan ceist.

ARNA THABHAIRT faoi Shéala Oifigiúil

Uachtaráan na hEireann an ___ lá seo

de ___________, 19 ____

______________

PART IV.

The Defence Forces.

To (Name of Officer) _______________

Trusting in your fidelity to Ireland and loyalty to the Constitution and reposing special confidence in your courage, honour, good conduct, and intelligence, We, the undersigned members of the Commission constituted as provided in section 2 of Article 14 of the Constitution to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland, hereby, on the advice of the Government, constitute and appoint you to be an officer in the part of the Defence Forces known as ___________* as from the _____ day of _______, 19 ___ You will faithfully discharge your duty in the _____ rank of _____ or in any higher rank to which your merit may hereafter determine your appointment or promotion. You will exercise and train in arms and maintain in good order and discipline the men and inferior officers serving under you who are hereby each and all enjoined and commanded to render you obedience as their superior officer. You will yourself observe and obey without question such lawful orders and directions as you shall from time to time receive from the Minister for Defence or from any of your superior officers.

GIVEN under the Official Seal Of the President

of Ireland this ___ day of ________,

19____

___________

Insert here “na Buan-Oglaigh”, “the Permanent Defence Force”, “na hOglaigh Cúltaca” or “the Reserve Defence Force” (whichever is appropriate).

Insert here “Arm”, “Army”, “Chabhlach cr “Naval”” (Whichever is appropriate