An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Aitribh Airithe a Rialu.) Ar Aghaidh (CUID VI. Iostain Sclabhaithe.)

25 1950

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950

CUID V.

Tithe don Lucht Oibre.

Iostáin sclábhaithe, etc., d'aistriu chun údaráis uirbigh ar theoranta d'athrú.

22. —(1) I gcás talamh atá ar seilbh ag údarás áitiúil chun críocha Acht na Sclábhaithe do theacht chun bheith ina chuid de líomatáiste uirbeach, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) féadfar, faoi réir fo-ailt (2) den alt seo, an talamh d'aistriú chun an údaráis uirbigh ar pé téarmaí ar a gcomhaontóidh an dá údarás;

(b) ar an aistriú sin, nó, i gcás talún a haistríodh roimh dháta an Achta seo a rith, ar an Acht seo a rith, beidh an talamh ar seilbh ag an údarás uirbeach chun críocha agus faoi réir forál Acht Tithe an Lucht Oibre in ionad forál Acht na Sclábhaithe.

(2) I gcás údarás áitiúil dá bheartú iostán d'aistriú faoi fho-alt (1) den alt seo chun údaráis uirbigh, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas —

(a) ní haistreofar an t-iostán amhlaidh go dtí go mbeidh dhá mhí dhéag caite ón dáta a tháinig an t-iostán laistigh den líomatáiste uirbeach;

(b) a luaithe is féidir tar léis an t-iostán do theacht laistigh den líomatáiste uirbeach, cuirfidh an t-údarás áitiúil sin faoi ndear go gcuirfear in iúl don tionónta an ceart, más ann dó, atá aige chun an t-iostán a cheannach faoi Acht na Sclábhaithe, 1936 (Uimh. 24 de 1936) .

(3) San alt seo—

ciallaíonn an abairt “líomatáiste uirbeach” contae-bhuirg nó buirg eile nó ceantar uirbeach;

ciallaíonn an abairt “údarás uirbeach,” maidir le líomatáiste uirbeach, an t-údarás tithe don líomatáiste.

Cuid I den Housing of the Working Classes Act, 1890, do bhaint le líomatáistí tuatha.

23. —Chun críocha Coda I d'Acht 1890, arna leasú le halt 3 d'Acht 1931, beidh comhairle chontae ina n-údarás áitiúil agus beidh cumhachta acu chun iasacht d'fháil amhail mar bheirtear dóibh le halt 37 d'Acht 1948.