Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

41 1961


Uimhir 41 de 1961.


AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961.

[An tiontú oifigiúil].


ACHT D'ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE DLITEANAS SIBHIALTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ GO SONRACH FAOI MHAIREACHTÁIL CÚISEANNA CAINGNE TAR ÉIS BHÁIS, FAOI IMEACHTAÍ I gCOINNE ÉAGÓIRITHEOIRÍ COMHTHRÁTHACHA AGUS RANNÍOC EATARTHU, AGUS FAOI DHLITEANAS I gCÁSANNA FAILLÍ RANNPHÁIRTEACH, DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH DAMÁISTÍ CHUN TAIRBHE DO CHLEITHIÚNAITHE AON DUINE DÁ nDÉANFAR DÍOBHÁIL MHARFACH TRÍ GHNÍOMH ÉAGÓRACH, FAILLÍ NÓ MAINNEACHTAIN AG DUINE EILE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH ÁBHAR EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN ROIMHE SEO. [17 Lúnasa, 1961.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—