13 1968


Uimhir 13 de 1968


AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1968

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA, 1959 GO 1965. [11 Meitheamh, 1968]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1965, Uimh. 14 .

1959, Uimh. 36 .

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1965” an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1965 ;

ciallaíonn “an Chuideachta” Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 .

(2) Déanfar na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1965, agus an tAcht seo a fhorléiriú mar aon Acht amháin.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

2. —Aisghairtear leis seo an méid d'alt 2 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 2 d'Acht 1965, a fhorálann nach mó ná sé mhilliún punt comhiomlán na suimeanna a fhéadfaidh an tAire Airgeadais a shuibscríobh faoin alt sin chun scaireanna sa Chuideachta a thógáil, agus, ina ionad sin, achtaítear leis seo nach mó ná ocht milliún punt comhiomlán na suimeanna a shuibscríobhfar amhlaidh.

Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

3. —Aisghairtear leis seo alt 3 d'Acht 1965, agus ina ionad sin achtaítear leis seo nach mó ná sé mhilliún punt comhiomlán na ndeontas a thabharfar don Chuideachta faoi alt 8 den Phríomh-Acht.

Airleacain don Chuideachta ón Aire Airgeadais.

1963, Uimh. 27 .

1961, Uimh. 31 .

4. —Aisghairtear leis seo alt 4 d Acht 1965, agus ina ionad sin achtaítear leis seo nach mó ná seacht milliún punt comhiomlán na n-airleacan faoi alt 4 (1) den Acht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1963 , agus na n-airleacan faoi alt 4 den Acht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1961 .

Gearrtheideal agus comhlua.

5. —Féadfar an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1968 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1968, a ghairm de na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1965, agus den Acht seo le chéile.