Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

25 1968


Uimhir 25 de 1968


AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961 , DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH RIALÚ AGUS STIÚRADH TRÁCHTA AR BHÓITHRE AGUS LE hAGHAIDH ÚSÁID FEITHICLÍ INNEALLGHLUAISTE AGUS FEITHICLÍ Á dTARRAINGT AG NA FEITHICLÍ SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ GO hÁIRITHE CHUN GO gCINNFEAR TRÍ THÁSTÁLACHA AN CION ALCÓIL I bhFUIL DAOINE I bhFEIGHIL FEITHICLÍ INNEALLGHLUAISTE AGUS I dTAOBH CIONTA AG NA DAOINE SIN, DO DHÉANAMH SOCRUITHE A BHEIDH CEAPTHA CHUN A CHINNTIÚ GO bhFUIL FEITHICLÍ AGUS A dTREALAMH INBHÓTHAIR, DÁ ÚDARÚ MUIRIR ÁIRITHE A GHEARRADH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [16 Iúil, 1968.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—