Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

2 1978


Uimhir 2 de 1978


AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ MAILLE LE LEASUITHE NA hACHTANNA CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1927 GO 1975. [28 Feabhra, 1978]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: