An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A)

5 1984

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1984

SCEIDEAL B

Alt 4.

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Rátaí an Chúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe 162(1)(a), 179(a), 195(2), 196(2) nó 197(2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

A. Daoine seachas iad sin ag B:

(1) i gcás daoine seachas iad sin ag (3) a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

32.80

23.65

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

31.75

23.05

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(2) i gcás daoine seachas iad sin ag (1) nó ag (3)

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

30.90

22.30

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

29.95

21.75

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(3) i gcás daoine dá ndéantar an tairbhe bhliantúil ó thalamh a ríomh de réir mhír (a), (b) nó (c) d'alt 147 (1)

(a) i gcás nach mó ná £10 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

21.90

15.75

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

21.20

15.40

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(b) i gcás ar mó ná £10 ach nach mó ná £15 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

18.55

13.20

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

17.80

13.05

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(c) i gcás ar mó ná £15 ach nach mó ná £20 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

15.50

11.05

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

15.00

10.90

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

B. Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cáilithe amháin nó níos mó acu:

(1) i gcás daoine seachas iad sin ag (3) a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

33.10

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

32.20

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(2) i gcás daoine seachas iad sin ag (1) nó ag (3):

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

31.25

--

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

30.40

--

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(3) i gcás daoine dá ndéantar an tairbhe bhliantúil ó thalamh a ríomh de réir mhír (a), (b) nó (c) d'alt 147 (1):

(a) i gcás nach mó ná £10 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

22.15

--

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

21.50

--

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(b) i gcás ar mó ná £10 ach nach mó £15 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

18.80

--

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

18.05

--

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(c) i gcás ar mó ná £15 ach nach mó ná £20 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

15.80

--

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

15.20

--

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

2. Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall

41.30

--

8.75

9.85

7.65

6.10

23.10

3.20

3.00

3. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh agus Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh i leith daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

40.50

--

10.55

11.60

11.60

9.95

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

41.30

--

10.80

11.90

11.90

10.15

23.10

3.20

3.00

4. Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)

23.00

--

--

--

--

--

--

--

--

5. Liúntas do Bhean Shingil

35.35

--

--

--

--

--

--

--

--

6. Liúntas Leasa Forlíontach:

(a) Daoine seachas iad sin ag (b)

29.95

21.75

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

(b) Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cleithiúnach amháin nó níos mó acu

30.40

--

7.70

8.75

6.85

5.45

--

--

--

CUID III

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

20.75

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

19.75

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

18.75

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

17.75

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

16.75

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

15.75

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

14.75

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

13.75

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

12.75

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

11.75

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

10.75

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

9.75

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

8.75

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

7.75

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

6.75

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

5.75

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

4.75

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

3.75

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

2.75

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

1.75

níos mó ná £44

...

...

...

...

...

Neamhní

CUID IV

Méideanna Liúntas Leanaí

An méid i leith gach leanbh den chéad chúigear leanbh

An méid i leith gach leanbh de bhreis ar chúigear leanbh

(1)

(2)

£12.05

£18.75

”.