20 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 20 de 1989


AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1989


ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM ÚDARÁS NA GAEL-TACHTA, 1979 . [12 Nollaig, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 1989 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta, 1979 go 1989, a ghairm de na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta, 1979 agus 1987, agus den Acht seo, le chéile.

Leasú ar alt 23 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979 .

2. —Leasaítear leis seo alt 23 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979 , trí “£80,000,000” a chur in ionad “£60,000,000” (a cuireadh isteach leis an Acht um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 1987 ) i bhfo-alt (4) agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(4) Ní rachaidh comhiomlán na suimeanna a bheidh airleactha faoin alt seo agus a bheidh gan aisíoc thar £80,000,000 aon tráth áirithe.