Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

26 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 2006


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhraiteach agus Ginearálta

Section

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Rialacháin.

4. Caiteachais.

CUID 2

Cionta a Imscrúdú

5. Áit a ainmniú mar láthair choire.

6. Barántais chuardaigh i ndáil le cionta inghabhála.

7. Cumhacht chun fianaise a urghabháil agus a choimeád.

8. Cionta inghabhála.

9. Leasú ar alt 4 d’Acht 1984.

10. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneail ar Dhrugaí) 1996.

11. Leasú ar alt 42 den Acht um Cheartas Coiriúil 1999.

12. Cumhacht an Gharda Síochána chun grianghraif a dhéanamh de dhaoine gafa.

13. Leasú ar Acht 1984.

14. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta) 1990.

CUID 3

Inghlacthacht Ráiteas Finnéithe Áirithe

15. Mínithe (Cuid 3).

16. Inghlacthacht raiteas finneithe áirithe.

17. Ráitis finné a thugtar do chiomhaltaí den Gharda Síochána.

18. Ráitis finné eile.

19. Rialacháin maidir le ráitis finné áirithe a thaifeadtar.

20. Leasú ar alt 4E d’Acht 1967.

CUID 4

Achomhairc in Imeachtaí Coiriúla Áirithe

21. Ceist dlí a tharchur chun na Cúirte Uachtaraí.

22. Ní bheidh dul thar bhreith na Cúirte Achomhairc Choiriúil ach amháin ar dheimhniú ón gCúirt, ón Ard-Aighne nó ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

23. Leasú ar alt 2(2) den Acht um Cheartas Coiriúil 1993.

24. Achomharc i gcoinne ordaithe le haghaidh costas.

CUID 5

Leasú ar Achtanna na nArm Tine

25. Mínithe (Cuid 5).

26. Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht.

27. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

28. Alt nua 2A sa Phríomh-Acht.

29. Alt nua 2B sa Phríomh-Acht.

30. Alt nua a chur in ionad alt 3 den Phríomh-Acht.

31. Alt nua 3A sa Phríomh-Acht.

32. Alt nua a chur in ionad alt 4 den Phríomh-Acht.

33. Alt nua 4A sa Phríomh-Acht.

34. Alt nua 4B sa Phríomh-Acht.

35. Alt nua a chur in ionad alt 5 den Phríomh-Acht.

36. Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht.

37. Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

38. Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht.

39. Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

40. Alt nua 10A sa Phríomh-Acht.

41. Leasú ar alt 11 den Phríomh-Acht.

42. Alt nua a chur in ionad alt 15 den Phríomh-Acht.

43. Alt nua 15A sa Phríomh-Acht.

44. Leasú ar alt 17 den Phríomh-Acht.

45. Alt nua a chur in ionad alt 25 den Phríomh-Acht.

46. Alt nua 25A den Phríomh-Acht.

47. Alt nua 25B sa Phríomh-Acht.

48. Alt nua 25C sa Phríomh-Acht.

49. Alt nua 25D sa Phríomh-Acht.

50. Alt nua a cur in ionad alt 27 den Phríomh-Acht.

51. Alt nua 27A sa Phríomh-Acht.

Leasú ar Acht na nArm Tine 1964

52. Leasú ar alt 1 d’Acht na nArm Tine 1964.

53. Alt nua a chur in ionad alt 9 d’Acht na nArm Tine 1964.

54. Leasú ar alt 11 d’Acht na nArm Tine 1964.

55. Leasú ar alt 13 d’Acht na nArm Tine 1964.

56. Leasú ar alt 21 d’Acht na nArm Tine 1964.

57. Alt nua a chur in ionad alt 26 d’Acht na nArm Tine 1964.

58. Alt nua a chur in ionad alt 27 d’Acht na nArm Tine 1964.

59. Alt nua a chur in ionad alt 27A d’Acht na nArm Tine 1964.

60. Alt nua a chur in ionad alt 27B d’Acht na nArm Tine 1964.

61. Alt nua 27C in Acht na nArm Tine 1964.

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil 1984

62. Leasú ar alt 15 den Acht um Cheartas Coiriúil 1984.

Leasú ar Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990

63. Leasú ar Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990.

64. Alt nua 8A d’ Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990.

65. Alt nua 12A in Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990.

66. Leasú ar alt 1 d’Acht na nArm Tine (Deimhniú Airm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000.

67. Leasú ar alt 2 d’Acht na nArm Tine (Deimhniú Airm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000.

CUID 6

Leasú ar an Explosives Act 1875

68. Alt nua a chur in ionad alt 80 den Explosives Act 1875.

69. Leasuithe eile ar an Explosives Act 1875.

CUID 7

Coireacht Eagraithe

70. Léiriú (Cuid 7).

71. Cion comhcheilge.

72. Coireacht eagraithe.

73. Cion a dhéanamh thar ceann eagraíochta coiriúla.

74. Imeachtaí a bhaineann le cionta a dhéantar lasmuigh de Stát.

75. Fianaise in imeachtaí faoin gCuid seo.

76. Dliteanas i leith cionta arna ndéanamh ag comhlachtaí corpraithe.

77. Contúirt dhúbailte.

78. Leasú ar Acht 1967.

79. Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí 1997.

CUID 8

Mí-Úsáid Drugaí

80. Míniú.

81. Leasú ar alt 15A d’Acht 1997.

82. Drugaí rialaithe os cionn luach áirithe a allmhairiú.

83. Drugaí rialaithe a sholáthar isteach i bpríosúin agus in áiteanna coinneála.

84. Leasú ar alt 27 d’Acht 1977.

85. Leasú ar alt 29 d’Acht 1977.

86. Leasú ar alt 3(1) den Acht um Cheartas Coiriúil 1994.

CUID 9

Oibleagáidí Ciontóirí Gainneála ar Dhrugaí Faisnéis Áirithe a Chur in Iúl

87. Mínithe (Cuid 9).

88. Cionta gáinneala ar dhrugaí chun críocha na Coda seo.

89. Daoine atá faoi réir cheanglais na Coda seo.

90. An treimhse ar lena linn a bheidh duine faoi réir cheanglais na Coda seo agus nithe gaolmhara.

91. Faisnéis a sholáthar chun comhlíonadh na Coda seo a éascú.

92. Ceanglais maidir le fógra a thabhairt.

93. Urscaoileadh ón oibleagáid ceanglais na Coda seo a chomhlíonadh.

94. Cionta i dtaca le ceanglais a bhaineann le fógra a thabhairt.

95. Feidhm na Coda seo maidir le daoine a chiontaítear lasmuigh den Stát.

96. Deimhnithe mar fhianaise go bhfuil duine faoi réir cheanglais na Coda seo.

97. Cruthúnas ar chiontú coigríche i gcásanna áirithe.

CUID 10

Pianbhreith a Ghearradh

98. Mínithe (Cuid 10).

99. Cumhacht chun pianbhreith a chur ar fionraí.

100. Fíneáil a fhorchur agus pianbhreith a chur siar.

101. Ordú srianta gluaiseachta.

102. Faireachán leictreonach ar ordú srianta gluaiseachta.

103. Ordú srianta gluaiseachta a athrú.

104. Forálacha maidir le níos mó na ordú srianta gluaiseachta amháin.

105. Gan ordú srianta gluaiseachta a chomhlíonadh.

106. Leasú ar alt 5 den Acht um Cheartas Ciriúil 1951.

107. Fianaise dhoiciméadach i ndáil le ciontóirí.

108. Scaoileadh saor sealadach príosúnach.

109. Fianaise dhoiciméadach i ndáil le príosúnaigh a scaoileadh saor go sealadach.

110. Leasú ar alt 2(1) den Acht um Cheartas Coiriúil 1960.

111. Rialacháin maidir le feistí faireacháin leictreonaigh.

112. Faireachán leictreonach.

CUID 11

Imeachtaí Sibhialta i ndáil le hIompar Frithshóisialta

113. Léiriú agus feidhm na Coda seo.

114. Rabhaidh iompair.

115. Orduithe sibhialta.

116. Achomhairc i gcoinne ordaithe shibhialta.

117. Cuionta.

118. Cúnamh dlíthiúil.

119. Rialacháin (cúnamh dlíthiúil).

CUID 12

Leasú ar Acht na Leanaí 2001

120. Léiriú (Cuid 12).

121. Leasú ar alt 2 d’Acht 2001.

122. Leasú ar alt 3 d’Acht 2001.

123 Alt nua a chur in ionad alt 18 d’Acht 2001.

124. Leasú ar alt 19 d’Acht 2001.

125. Leasú ar alt 23 d’Acht 2001.

126. Alt nua a chur in ionad alt 48 d’Acht 2001.

127. Alt nua a chur in ionad alt 49 d’Acht 2001.

128. Leasú ar ar an Teideal a ghabhann le Cuid 5 d’Acht 2001.

129. Alt nua a chur in ionad alt 52 d’Acht 2001.

130. Leasú ar alt 53 d’Acht 2001.

131. Leasú ar alt 59 d’Acht 2001.

132. Alt nua 76A in Acht 2001.

133. Alt nua 76B in Acht 2001.

134. Alt nua 76C in Acht 2001.

135. Alt nua a chur in ionad alt 88 d’Acht 2001.

136. Leasú ar alt 96 d’Acht 2001.

137. Athrú ar theideal an phríomhoifigigh promhaidh agus leasa.

138. Leasú ar alt 91 d’Acht 2001.

139. Alt nua a chur in ionad alt 93 d’Acht 2001.

140. Leasú ar alt 136 d’Acht 2001.

141. Alt nua a chur in ionad alt 149 d’Acht 2001.

142. Leasú ar alt 155 d’Acht 2001.

143. Alt nua 156A in Acht 2001.

144. Alt nua 156B in Acht 2001.

145. Leasú ar alt 157 d’Acht 2001.

146. Alt nua a chur in ionad alt 159 d’Acht 2001.

147. Alt nua 159A in Acht 2001.

148. Alt nua 159B in Acht 2001.

149. Leasú ar alt 161 d’Acht 2001.

150. Leasú ar alt 165 d’Acht 2001.

151. Alt nua a chur in ionad alt 185 d’Acht 2001.

152. Alt nua a chur in ionad alt 186 d’Acht 2001.

153. Alt nua186A in Acht 2001.

154. Alt nua a chur in ionad alt 198 d’Acht 2001.

155. Leasú ar alt 215 d’Acht 2001.

156. Leasú ar alt 227 d’Acht 2001.

157. Leasú ar alt 230 d’Acht 2001.

158. Mionleasuithe agus leasuithe iarmhartacha ar Acht 2001.

CUID 13

Iompar Frithshóisialta ag Leanaí

159. Alt nua 257A in Acht 2001.

160. Alt nua 257B in Acht 2001.

161. Alt nua 257C in Acht 2001.

162. Alt nua 257D in Acht 2001.

163. Alt nua 257E in Acht 2001.

164. Alt nua 257F in Acht 2001.

165. Alt nua 257G in Acht 2001.

166. Alt nua 257H in Acht 2001.

CUID 14

An Coiste Comhairleach um Chódú an Dlí Choiriúil

167. An Coiste Comhairleach um Chódú an Dlí Choiriúil.

168. Feidhmeanna an Choiste.

169. Comhaltas an Choiste.

170. Coinníollacha oifige chomhaltaí an Choiste.

171. Folúntais i measc chomhaltaí an Choiste.

172. Cruinnithe agus nós imeachta.

173. Clár Oibre an Choiste.

174. An Coiste a mhaoiniú.

175. Tuarascáil ón gCoiste.

CUID 15

Ilghnéitheach

176. Leanaí a chur i mbaol go meargánta.

177. Srian le halt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851.

178. Leasú ar an Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924.

179. Leasú ar Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961.

180. Breitheamh den Chúirt Dúiche d’fheidhmiú cumhachtaí áirithe lasmuigh de dhúiche chúirte dúiche.

181. Ainmneacha finnéithe áirithe a choimeád ceilte.

182. Faisnéis a bhaineann le maoin arna sealbhú ar iontaobhas.

183. Airteagal atá beartaithe lena úsáid i dtaca le cionta áirithe a shealbhú.

184. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994.

185. Leasú ar alt 19 den Acht un Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994.

186. Leasú ar alt 1 den Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000.

187. Leasú ar an Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939.

188. Leasú ar alt 5 den Acht um Fhianaise Choiriúil 1992.

189. Leasú ar alt 16B(7) den Acht um Fháltais ó Choireacht 1996.

190. Leasú ar alt 14 den Acht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996.

191. Leasú ar alt 5 den Acht um Éilliú a Chosc (Leasú) 2001.

192. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

193. Leasú ar alt 25 den Petty Sessions (Ireland) Act 1851.

194. Barántais áirithe a fhorghníomhú.

195. Príosúnacht nó tochsal agus díol earraí i gcás ina mainneofar fíneáil a íoc tar éis ciontú ar díotáil.

196. Leasú ar alt 6(2)(a) den Acht um an Dlí Coiriúil 1976.

197. Leasú ar alt 13 den Acht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006.

SCEIDEAL 1

Méadú ar Phionóis Áirithe faoi Achtanna na nArm Tine 1925 go 2000

SCEIDEAL 2

Meadú ar Phionóis Áirithe faoin Explosives Act 1875

SCEIDEAL 3

Cionta chun críocha orduithe srianta gluaiseachta

SCEIDEAL 4

Mionleasuithe agus Leasuithe Iarmhartacha ar Acht na Leanaí 2001


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bannaí 1997

1997, Uimh. 16

An tAcht um Chúram Leanaí 1991

1991, Uimh. 17

Children Act 1908

8 Edw. 7., c. 67

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924

1924, Uimh. 10

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1928

1928, Uimh. 15

An tAcht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996

1996, Uimh. 31

An tAcht um Fhianaise Choiriúil 1992

1992, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1951

1951, Uimh. 2

An tAcht um Dhlínse Choiriúil 1960

1960, Uimh. 27

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1984

1984, Uimh. 22

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1993

1993, Uimh. 6

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1994

1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1999

1999, Uimh. 10

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996

1996, Uimh. 29

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta) 1990

1990, Uimh. 34

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil) 1962

1962, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997

1997, Uimh. 4

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994

1994, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005

2005, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001

2001, Uimh. 50

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Céastóireachta) 2000

2000, Uimh. 11

An tAcht um an Dlí Coiriúil 1976

1976, Uimh. 32

An tAcht um an Dlí Coiriúil 1977

1997, Uimh. 14

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006

2006, Uimh. 11

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Dlínse) 1976

1976, Uimh. 14

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean)(Leasú) 1990

1990, Uimh. 32

Criminal Procedure Act 1865

28 & 29 Vict., c. 18

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht Oideachais 1998

1998, Uimh. 51

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003

2003, Uimh. 45

Explosives Act 1875

38 & 39 Vic., c. 17

An tAcht um Eiseachadadh 1965

1965, Uimh. 17

Acht na nArm Teine 1925

1925, Uimh. 17

Acht na nArm Tine 1964

1964, Uimh. 1

Achtanna na nArm Tine 1925 go 2000

Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990

1990, Uimh. 12

Acht na nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000

2000, Uimh. 20

Acht an Gharda Síochána 2005

2005, Uimh. 20

An tAcht Cuanta 1946

1946, Uimh. 9

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2006

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 27

An tAcht Inimirce 2004

2004, Uimh. 1

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht Loingis Thráchtála 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977

1977, Uimh. 12

An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine 1997

1997, Uimh. 26

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939

1939, Uimh. 13

Na Achtanna um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939 go 1998

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vict., c. 93

Police (Property) Act 1897

60 & 61 Vict., c. 30

An tAcht um Éilliú a Chosc (Leasú) 2001

2001, Uimh. 27

Na hAchtanna um Éilliú a Chosc 1889 go 2001

Acht na bPríosún 1970

1970, Uimh. 11

Achtanna na bPríosún 1826 to 1980

An tAcht um Fháltais ó Choireacht 1996

1996, Uimh. 30

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1961

1961, Uimh. 24

An tAcht um Chiontóirí Gnéis 2001

2001, Uimh. 18

An tAcht i dTaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938

1938, Uimh. 37

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha 1930

1930, Uimh. 39

An tAcht um Fhiadhúlra 1976

1976, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 2006


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUMHACHTAÍ AN GHARDA SÍOCHÁNA I nDÁIL LE CIONTA A IMSCRÚDÚ; DO LEASÚ AN DLÍ CHOIRIÚIL AGUS NÓS IMEACHTA COIRIÚIL AR SHLITE EILE, LENA nÁIRÍTEAR SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE hINGHLACTHACHT RÁITEAS FINNÉITHE ÁIRITHE I bhFIANAISE, LEATHNÚ A DHÉANAMH AR NA hIMTHOSCA INA bhFÉADFAIDH AN tARD-AIGHNE SA CHÁS NÓ, MÁS RUD É GURB É NÓ Í AN tÚDARÁS IONCHÚISIMH SA TRIAIL, AN STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ CEIST DLÍ A THARCHUR CHUIG AN gCÚIRT UACHTARACH LENA CINNEADH NÓ ACHOMHARC A DHÉANAMH IN IMEACHTAÍ COIRIÚLA, SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE CIONTA A BHAINEANN LE COIREACHT EAGRAITHE, LEASUITHE AR AN ACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ 1977, OIBLEAGÁID, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, AR DHAOINE A CHIONTAÍTEAR AR DÍOTÁIL I gCIONTA ÁIRITHE GÁINNEÁLA AR DHRUGAÍ FAISNÉIS ÁIRITHE A CHUR IN IÚL DON GHARDA SÍOCHÁNA, FORÁLACHA A BHAINEANN LE PIANBHREITH A GHEARRADH, SRIANADH AR NA CIONTA LENA mBAINEANN ALT 10(4) DEN PETTY SESSIONS (IRELAND) ACT 1851, LEASÚ AR DHLÍNSE NA CÚIRTE DÚICHE AGUS NA CÚIRTE CUARDA IN ÁBHAIR CHOIRIÚLA, MUIRIR SHEASTA A FHORCHUR I LEITH CIONTA ÁIRITHE FAOIN ACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ) 1994, AGUS LEASÚ AR AN PETTY SESSIONS (IRELAND) ACT 1851, AR LEASÚ É A BHAINEANN LE hEISIÚINT AGUS LE FORGHNÍOMHÚ BARÁNTAS ÁIRITHE; DO LEASÚ ACHTANNA NA nARM TINE 1925 GO 2000 AGUS AN EXPLOSIVES ACT 1875; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hIOMPAR FRITHSHÓISIALTA AG AOSAIGH AGUS AG LEANAÍ; DO LEASÚ ACHT NA LEANAÍ 2001; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN COISTE COMHAIRLEACH UM CHÓDÚ AN DLÍ CHOIRIÚIL NÓ, SA BHÉARLA, the CRIMINAL LAW CODIFICATION ADVISORY COMMITTEE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[16 Iúil, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: