An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 2 Méadú ar Phionóis Áirithe faoin Explosives Act 1875 ) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 4 Mionleasuithe agus Leasuithe Iarmhartacha ar Acht na Leanaí 2001)

26 2006

TODO

SCEIDEAL 3

Cionta chun críocha orduithe srianta gluaiseachta

Alt 101 .

1. An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994

alt 6 (iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach in áit phoiblí)

alt 8 (mainneachtain ordachán ó chomhalta den Gharda Síochána a chomhlíonadh)

alt 11 (dul isteach i bhfoirgneamh, etc., le hintinn cion a dhéanamh)

alt 13 (foghail ar fhoirgneamh, etc.)

alt 16 (gráscar)

alt 19 (ionsaí nó bac ar oifigeach síochána)

1. An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in Aghaidh an Duine 1997

alt 2 (ionsaí)

alt 3 (ionsaí is cúis le díobháil a dhéanamh.)

alt 9 (comhéigean)

alt 10 (ciapadh)