Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

27 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 2006


AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (BONNEAGAR STRAITÉISEACH) 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

CUID 2

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh - Dlínse an Bhoird Pleanála faoin bPríomh-Acht chun déileáil leo

3. Ceadanna le haghaidh forbartha bonneagair straitéisigh.

4. Bonneagar tarchurtha leictreachais agus gáis a sholáthar.

5. Seachtú Sceideal a chur leis an bPríomh-Acht.

CUID 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht (lena n-áirítear leasuithe de dhroim Chuid 2)

6. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 34 den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 35 den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 37 den Phríomh-Acht.

11. Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht.

12. Leasú ar alt 41 den Phríomh-Acht.

13. Athbhreithniú breithiúnach ar nithe áirithe agus ceisteanna dlí a eascróidh i nithe áirithe a chinneadh.

14. Leasú ar alt 104 den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 106 den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 108 den Phríomh-Acht.

17. Leasú ar alt 110 den Phríomh-Acht.

18. Leasú ar alt 112 den Phríomh-Acht.

19. An Rannán Bonneagair Straitéisigh.

20. Leasú ar alt 125 den Phríomh-Acht.

21. Leasú ar alt 128 den Phríomh-Acht.

22. Éisteachtaí ó bhéal.

23. Leasú ar alt 135 den Phríomh-Acht.

24. Leasú ar alt 138 den Phríomh-Acht.

25. Leasú ar alt 140 den Phríomh-Acht.

26. Leasú ar alt 143 den Phríomh-Acht.

27. Leasú ar alt 144 den Phríomh Acht.

28. Leasú ar alt 145 den Phríomh-Acht.

29. Leasú ar alt 146 den Phríomh-Acht.

30. Leasú ar cheadanna, ceaduithe, etc.

31. Leasú ar alt 156 den Phríomh-Acht.

32. Leasú ar alt 173 den Phríomh-Acht.

33. Leasú ar alt 174 den Phríomh-Acht.

34. Leasú ar alt 175 den Phríomh-Acht.

35. Leasú ar alt 181 den Phríomh-Acht.

36. Measúnacht tionchair timpeallachta ar fhorbairtí áirithe Stáit.

37. Feidhmeanna áirithe Aireachta a aistriú chuig an mBord.

38. Aistriú feidhmeanna: forálacha forlíontacha.

39. Leasú ar alt 218 den Phríomh-Acht.

40. Leasú ar alt 219 den Phríomh-Acht.

41. Leasú ar alt 221 den Phríomh-Acht.

42. Leasú ar alt 223 den Phríomh-Acht.

43. Leasú ar alt 226 den Phríomh-Acht.

44. Leasú ar alt 227 den Phríomh-Acht.

45. Leasú ar alt 228 den Phríomh-Acht.

46. Leasú ar alt 265 den Phríomh-Acht.

47. Leasú ar Chuid XIX den Phríomh-Acht.

CUID 4

Ilghnéitheach

48. Leasú ar an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919.

49. Leasú ar an Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001.

50. An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 a leasú tuilleadh.

51. Leasú ar Acht na mBóithre 1993.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919

9 & 10 Geo. 5, c.57

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú) 1998

1998, Uimh. 24

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956

1956, Uimh. 46

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2003

An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999

1999, Uimh. 23

An tAcht Imeall Trágha 1933

1933, Uimh. 12

Na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005

An tAcht Gáis 1976

1976, Uimh. 30

An tAcht Gáis (Leasú) 2000

2000, Uimh. 26

Acht na dTithe 1966

1966, Uimh. 21

An tAcht Léiriúcháin 2005

2005, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2) 1960

1960, Uimh. 40

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2004

An tAcht um Shábháilteacht Iarnróid 2005

2005, Uimh. 31

Acht na mBóithre 1993

1993, Uimh. 14

An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001

2001, Uimh. 55

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 2006


AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (BONNEAGAR STRAITÉISEACH) 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, MAIDIR LE hIARRATAIS AR CHEAD PLEANÁLA A DHÉANAMH GO DÍREACH CHUIG AN mBORD PLEANÁLA I LEITH FORBAIRTÍ BEARTAITHE ÁIRITHE A bhFUIL TÁBHACHT STRAITÉISEACH LEO I dTACA LEIS AN STÁT; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hIARRATAIS DEN SÓRT SIN, IARRATAIS AR CHINEÁLACHA EILE TOILITHE NÓ CEADA AGUS IARRATAIS AR CHEADANNA PLEANÁLA I gCOITINNE A CHINNEADH GO DLÚSÚIL; CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN ATHRUITHE ÁIRITHE EILE A CHUR I gCRÍCH AR AN DLÍ PLEANÁLA AGUS FORBARTHA DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 GO 2004; DO LEASÚ AN ACHTA IOMPAIR (BONNEAGAR IARNRÓID) 2001 AGUS AN ACQUISITION OF LAND (ASSESSMENT OF COMPENSATION) ACT 1919 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[16 Iúil 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: