An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. DEIRE LE COMHAIRLI TUATHCHEANNTAIR.) Ar Aghaidh (CUID III. BOITHRE.)

5 1925

ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

CUID II.

SLAINTE PHUIBLI.

Beidh an chontae ina aon tuathcheanntar sláintíochta amháin ach i gcásanna áirithe.

9. —(1) Ar an lá ceaptha agus dá éis, agus fé réir forálacha fo-alt (2) den alt so, beidh líomatáiste gach contae, lasmuich de sna codacha san (más ann dóibh) den líomatáiste sin atá i mbailecheanntair, chun gach críche, ina aon tuathcheanntar sláintíochta amháin no ina aon tuathcheanntar amháin do réir brí na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, agus isí comhairle na contae sin a bheidh mar údarás sláintíochta don tuathcheanntar sláintíochta no don tuathcheanntar san, agus tabharfar “Ceanntar Sláinte Contae                              ” (maraon le hainm na contae) mar ainm ar an tuathcheanntar sláintíochta no ar an tuathcheanntar san.

(2) Ar a iarraidh sin do chomhairle aon chontae, féadfidh an tAire a ordú, le hordú, go mbeidh dhá thuathcheanntar shláintíochta no breis sa chontae sin, agus sa chás san déanfidh an tAire leis an ordú san uaidh, tar éis dul i gcomhairle le comhairle na contae sin, teoranta na dtuathcheanntar sláintíochta san do cheapa, agus isí comhairle na contae sin a bheidh mar údarás sláintíochta do gach tuathcheanntar sláintíochta fé leith dhíobh san, agus tabharfar “Ceanntar Sláinte Contae         ” (maraon le hainm na contae agus le pé ainm aitheantais a ordóidh an tAire) mar ainm ar gach tuathcheanntar sláintíochta fé leith den tsórt san.

Búird shláinte a chó-líonfidh na dualgaisí a bheidh ar chomhairlí contae mar údarásanna sláintíochta.

10. —(1) I ngach ceanntar sláinte contae—

(a) i gcontae ná baineann aon scéim chontae léi de thurus na huaire, no

(b) atá teoranta le contae-bhuirg agus suidhte i gcontae le n-a mbaineann có-scéim chontae don chontae-bhuirg agus don chontae sin,

isiad dream a dhéanfidh, agus tré n-a ndéanfar, na comhachta agus na dualgaisí, a bheidh ag comhairle na contae sin mar údarás sláintíochta don cheanntar san, d'fheidhmiú agus do chó-líona, ach amháin i gcás 'na bhforáltar a mhalairt leis an Acht so, ná bord a bunófar sa cheanntar shláinte chontae sin agus dá ngairmfar an bord sláinte puiblí.

(2) I ngach ceanntar sláinte contae i gcontae le n-a mbaineann scéim chontae de thurus na huaire, lasmuich dhíobh san dá dtagartar i mír (b) d' fho-alt (1) den alt so, isiad dream a dhéanfidh agus tré n-a ndéanfar na comhachta agus na dualgaisí, a bheidh ag comhairle na contae sin mar údarás sláintíochta don cheanntar san, d'fheidhmiú agus do chó-líona, ach amháin i gcás 'na bhforáltar a mhalairt leis an Acht so, ná an cólucht ar a gcuirfar mar chúram, fén scéim chontae sin, fóirithin na mbocht sa cheanntar shláinte chontae sin do riara, agus gairmfar den chólucht san an bord sláinte agus congnaimh phuiblí don cheanntar shláinte chontae sin.

(3) Aon mhaoin a haistrítear go dtí comhairle chontae leis an Acht so, féadfidh an chomhairle sin, le hordú fé n-a séala, í d'aistriú go dtí bord sláinte puiblí no bord sláinte agus congnaimh phuiblí aon cheanntair shláinte chontae sa chontae sin, agus oibreoidh gach ordú den tsórt san mar leithliú éifeachtúil ar an maoin sin do réir téarmaí an orduithe sin, ach ní gá an t-ordú san do stampáil mar leithliú no aistriú maoine.

Comhachta comhairlí contae chun iasachtaí d'fháil.

11. —(1) Na comhachta atá ag comhairle chontae chun iasachtaí d'fháil, mar údarás sláintíochta tuatha do cheanntar shláinte chontae, fé sna Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, feidhmeoidh an chomhairle chontae sin díreach iad, agus ní tabharfar do bhord shláinte iad de bhua an Achta so ná ar aon tslí eile.

(2) Aon airgead a fuair comhairle thuathcheanntair ar iasacht roimh an lá ceaptha agus go ndintar a fhiachas d'aistriú go dtí comhairle chontae leis an Acht so, agus aon airgead a gheobhaidh an chomhairle chontae sin ar iasacht tar éis an lae cheaptha mar údarás sláintíochta do cheanntar shláinte chontae, ní háireofar é mar chuid d'fhiacha iomlána na comhairle contae sin chun críche na teorann a cuirtar le fáil iasachtaí le fo-airtiogal (2) d'Airtiogal 22 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898.

Ionchorporú bordanna sláinte agus regleáil a n-imeacht.

12. —(1) Beidh gach bord sláinte ina gcólucht corporuithe agus beidh síor-chomharbas agus có-shéala acu, maraon le comhacht chun talamh do thógaint agus do bheith ar seilbh acu chun críche a gcomhacht agus a ndualgas.

(2) Is leis na Rialacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so a regleálfar có-dhéanamh, imeachta, agus cuntaisí bordanna sláinte, agus sealbhaíocht oifige a mball.

(3) Bainfidh forálacha an ailt seo le gach bord sláinte agus congnaimh phuiblí i bhfeidhmiú a ndualgas fé scéim chontae fé mar a bhainid leis an mbord san i bhfeidhmiú a ndualgas fén Acht so d'ainneoin éinní contrárdha dho san sa scéim chontae sin.

Ceapa coistí bordanna sláinte.

13. —(1) Féadfidh bord sláinte o am go ham pé coistí agus pé méid coistí is oiriúnach leo do cheapa chun crícheanna a bhaineann le feidhmiú no le có-líona aon chomhachta, dualgais, agus feidhme dá n-aistrítear no dá n-aistreofar chun an bhúird leis an Acht so no fé agus is fearr no is saoráidí a regleálfí no a bainisteoifí ag coiste no tré choiste dar leis an mbord.

(2) Féadfidh coiste a ceapfar fén alt so bheith ina gcoiste generálta, agus comhacht acu chun comhachta, dualgaisí, agus feidhmeanna d'fheidhmiú no do chó-líona maidir le hiomlán an cheanntair shláinte chontae, no ina gcoiste áitiúil agus comhacht acu chun comhachta, dualgaisí, agus feidhmeanna d'fheidhmiú no do chó-líona maidir le cuid theoranta amháin den cheanntar shláinte chontae.

(3) Beidh gach coiste a ceapfar fén alt so có-dhéanta de thriúr ball ar a luíod, agus féadfa sé bheith có-dhéanta de bhaill den bhord shláinte amháin no de bhaill den tsórt san agus de dhaoine eile.

(4) Beidh gníomhartha gach coiste a ceapfar fén alt so fé réir a ndaingnithe ag an mbord sláinte, ach amháin go bhféadfidh an bord, le cead an Aire, comhacht do thabhairt d'aon choiste áirithe chun aon ghníomh do dhéanamh (ar a n-áirítear imeachta dlí do bhunú) a bheadh laistigh den údarás a bhronn an bord ar an gcoiste agus ba dhleathach don bhord féin a dhéanamh.

(5) Beidh quorum, nós-imeachta, agus áit chruinnithe aon choiste a ceapfar fén alt so, agus an líomatáiste (más ann do) go bhfeidhmeoidh aon choiste den tsórt san a bhfeidhmeanna laistigh de, beid fé mar a ceapfar le rialacháin a dhéanfidh ar bord sláinte le ceadú an Aire.

(6) Ní bheidh sé dleathach do bhord sláinte aon cheann dá chomhachta ná dá dhualgaisí do thabhairt do choiste ach amháir mar a húdaruítear leis an alt so.

(7) Bainfidh forálacha an ailt seo le gach bord sláinte agus congnaimh phuiblí i bhfeidhmiú a ndualgas fé scéim chontae fé mar a bhainid leis an mbord san i bhfeidhmiú a ndualgas fén Acht so d'ainneoin éinní contrárdha dho san sa scéim chontae sin.

Airgeadas bordanna sláinte.

14. —(1) Beidh bord sláinte fé pé coiníollacha no sriantachtaí, maidir le caithteachas, a fhorchuirfidh an chomhairle chontae le toil an Aire.

(2) An t-airgead is gá chun íoctha na gcostaisí a bheidh ar bhord sláinte i bhfeidhmiú agus i gcó-líona a gcomhacht agus a ndualgaisí fén Acht so, soláthróidh an chomhairle chontae don bhord sláinte é ar mheastachán agus ar éileamh bhliantúil ón mbord sláinte, agus measfar, éileofar, agus íocfar é fé mar a meastí, a héilítí, agus a híoctí costaisí comhairle tuathcheanntair go dtí so, no ar pé slí eile a hordófar.

(3) Na costaisí fé n-a raghaidh bord sláinte i bhfeidhmiú dualgaisí na comhairle contae mar údarás sláintíochta do cheanntar shláinte chontae, déanfidh an chomhairle chontae iad do chruinniú sa cheanntar shláinte chontae sin tríd an ráta dealbhais.

(4) Leasófar alt 232 den Public Health (Ireland) Act, 1878, tríd na líomatáistí seo a leanas do chur in ionad na líomatáistí atá suidhte i dtuathcheanntar sláintíochta agus a mínítear san alt san mar áiteanna cáin-íocacha chun crícheanna an Achta san:—

(a) an baile fearainn,

(b) an ceanntar íclainne,

(c) líomatáiste aon tuathcheanntair mar a socrófar é láithreach roimh an lá ceaptha,

(d) pé codacha d'aon líomatáiste dhíobh san thuas ar a socróidh an tAire.

Deire le coistí comhairlí contae.

15. —Ar an lá ceaptha agus dá éis beidh deire leis na coistí a cheap comhairlí contae agus a luaidhtear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, agus aistreofar comhachta, dualgaisí, maoin, agus fiachaisí gach coiste den tsórt san go dtí comhairle na contae a cheap an coiste sin, agus sa mhéid go mbaineann na comhachta agus na dualgaisí sin le haon cheanntar sláinte contae isé an bord sláinte don cheanntar shláinte chontae sin a dhéanfidh agus is tríd a déanfar iad d'fheidhmiú agus do chó-líona, agus sa mhéid go mbainid le haon bhailecheanntar isé an bord sláinte don cheanntar shláinte chontae atá teoranta leis an mbailecheanntar san a dhéanfidh agus is tríd a déanfar iad d'fheidhmiú agus do chó-líonta no, in áit ina bhfuil breis is aon cheanntar sláinte contae amháin den tsórt san, isé an bord sláinte do pé ceanntar sláinte contae acu san a ordóidh an tAire a dhéanfidh é.

Achtanna ionghlactha do bheith i bhfeidhm i gcodacha de cheanntair shláinte chontae.

16. —Má bhíonn forálacha aon reachta no chuid de reacht i bhfeidhm, díreach roimh an lá ceaptha, i dtuathcheanntar no i gcuid de thuathcheanntar de bhua ordú no rún o chomhairle an tuathcheanntair sin le n-ar glacadh leis na forálacha san, leanfidh na forálacha san i bhfeidhm sa líomatáiste chéanna tar éis an lae cheaptha ach beidh san fé réir aon ghearra amach, atharú no leathnú agus gan dochar d'aon ghearra amach, atharú ná leathanú a dhéanfidh údarás inniúil go cuibhe tar éis an lae cheaptha ar ghlaca na bhforálacha san agus is ar an líomatáiste sin a bheidh muirear costaisí riara an reachta san no na coda san de reacht sa líomatáiste sin.

Achtanna ionghlactha do bheith i bhfeidhm ar fuaid Shaorstáit Éireann.

17. —D'ainneoin aon fhorála in aon achtachán dá luaidhtear sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, foráil tré n-a mbaineann an t-achtachán san no aon chuid de leis na ceanntair no leis na háiteanna san amháin gur dineadh le hordú no le rún o aon údarás an t-achtachán san no an chuid sin de do chur i mbaint leo no glaca leis ionta, bainfidh forálacha gach achtacháin acu san le gach páirt de Shaorstát Éireann agus beid i lán-fheidhm agus i lán-éifeacht ann o am rithte an Achta so agus dá éis.

Dualgaisí an Aire maidir le sláinte.

18. —Beidh sé de dhualgas ar an Aire, i bhfeidhmiú agus i gcó-líona a chomhacht agus a dhualgaisí, gach ní do dhéanamh a bheadh go maith le déanamh chun a chur in áirithe go n-ullamhófar, go gcuirfar i bhfeidhm go héifeachtúil, agus go gcuirfar i gcó-ordú le n-a chéile seifteanna a raghadh chun maitheasa do shláinte na ndaoine agus, ortha san, seifteanna chun—

(a) galair do chosc agus do leigheas, maraon le calaois do sheachaint maidir le rudaí adeirtar a leigheasfadh iad;

(b) cóir leighis d'ainmhe cuirp agus aigne, maraon le cóir leighis agus cúram na ndall;

(c) lorgaireacht do thosnú agus do stiúra, agus eolas agus statistíocht ina taobh do chnuasach, d'ullamhú, d'fhoillsiú, agus do chraobhscaoile;

(d) daoine do thréineáil chun seirbhísí sláinte:

Ach ní tuigfar go mbronntar ar an Aire leis an alt so aon chomhacht i dteanta na comhachta a bronntar air do réir dlí ar shlite eile.

Comhairlí comhairlitheacha.

19. —(1) Beidh sé dleathach don Aire comhairlí comhairlitheacha do bhunú le hordú chun comhairle agus congnamh do thabhairt don Aire, sa tslí a hordófar leis an ordú, i dtaobh nithe a dhineann difir do shláinte na ndaoine no a bhaineann léi agus a luadhfar san ordú.

(2) Féadfidh an tAire íocaíochta d'íoc, amach as airgead a vótálfidh an tOireachtas, le baill de chomhairlí comhairlitheacha agus le coistí dhíobh sa mhéid a cheadóidh an tAire Airgid, ar son na nithe seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) aisíoc costaisí taistil,

(b) íoc liúntais chothuithe,

(c) cúiteamh réasúnta i gcailliúint ama chúiteamhaigh.

(3) Gach comhairle chomhairlitheach a bunófar fén alt so beidh sé có-dhéanta de dhaoine go bhfuil taithí ghníomhach no eolas fé leith acu ar na nithe go mbeidh ortha comhairle no congnamh do thabhairt ina dtaobh.

Cábáin agus cóistí a húsáidtear mar áiteanna comhnaithe do dhaoine.

20. —(1) Aon chábán, cóiste, seid no déanmhacht den tsórt san a húsáidtear mar áit chomhnaithe do dhaoine, no báirse, lictéir, bád, no árthach eile ar aon abhainn, canáil no uisce eile intíre (dá ngairmtear “báirse” san alt so) a húsáidtear mar áit chomhnaithe do dhaoine, agus é ar a leithéid sin de staid gur cráiteas é no go bhfuil sé díobhálach do shláinte, no chó lán san de dhaoine go bhfuil sé díobhálach dá sláinte (pe'ca den aon líntighe amháin iad no nách ea), tuigfar gur cráiteas é do réir brí alt 107 den Public Health (Ireland) Act, 1878, agus bainfidh forálacha an Achta san leis dá réir sin.

(2) Féadfidh údarás sláintíochta fo-dhlithe do dhéanamh chun go gcimeádfar glan agus i dtreo chun comhnaithe ionta cábáin, cóistí, seideanna, agus déanmhachtaí den tsórt san a húsáidtear mar áiteanna comhnaithe do dhaoine, no báirsí a húsáidtear mar áiteanna comhnaithe do dhaoine, agus chun cosc do chur leis na daoine ina gcomhnaí ionta do leatha galair aicídigh, agus go generálta chun cráitisí a bhainfadh leo do chosc.

(3) Má bhíonn ag éinne dar thug údarás sláintíochta údarás cuibhe cúis réasúnta chun a cheapa go bhfuil in aon chábán, cóiste, seid, no déanmhacht den tsórt san a húsáidtear mar áit chomhnaithe do dhaoine, no in aon bháirse a húsáidtear mar áit chomhnaithe do dhaoine, aon tsárú ar fhorálacha an ailt seo no ar aon fho-dhlí a dineadh fén alt so, no go bhfuil éinne fé easláinte aicídeach chontabharthach in aon chábán, cóiste, seid, déanmhacht no báirse den tsórt san, féadfa sé, ar thaisbeáint chóipe dá údarás agus é deimhnithe do réir deabhraimh ag cléireach an údaráis shláintíochta no ball den údarás san no ar thaisbeáint leor-fhianaise éigin eile ar an údarás roimhráite do bheith aige (má iarrtar san air), féadfa sé dul isteach de ló sa chábán, sa chóiste, sa tseid, sa déanmhacht no sa bháirse sin, agus an céanna agus gach cuid de do scrúdú féachaint a bhfuil aon tsárú ar aon fho-dhlí den tsórt san no duine fé easláinte aicídeach chontabharthach sa chábán, sa chóiste, sa tseid, sa déanmhacht no sa bháirse sin.

(4) Chun críche an ailt seo cialluíonn an focal “lá” an tréimhse idir a sé a chlog ar maidin agus a naoi a chlog sa tráthnóna ina dhiaidh sin.

(5) Má coiscthear an duine sin agus é ag có-líona a dhualgais fén alt so beidh an té a choiscfidh amhlaidh é ciontach i gcionta fén alt so agus, ar a chiontú ar an slí achmair, féadfar fíneáil ná raghaidh thar dachad scilling do chur air.

(6) Ní bhainfidh éinní san alt so le haon chábán, cóiste, seid, déanmhacht ná báirse a thógfidh no a úsáidfidh aon chuid d'Fhórsaí Cosanta no Póilíneachta Shaorstáit Éireann.

Dochtúirí oifigiúla sláinte contae.

21. —(1) Ceapfidh comhairle gach contae, le ceadú an Aire, do gach ceanntar sláinte contae sa chontae sin, dochtúir leighis atá cáilithe go cuibhe mar dhochtúir leighis, agus pé cáilíochtaí eile aige a hordófar, chun bheith ina phríomh-dhochtúir oifigiúil shláinte don cheanntar sa chontae sin agus do gach bailecheanntar sa chontae sin a luíonn sa cheanntar shláinte chontae sin no atá teoranta leis, agus gairmfar an Dochtúir Oifigiúil Sláinte Contae den dochtúir sin agus ainm aitheantais an cheanntair shláinte chontae sin curtha leis sin.

(2) I gcás bailecheanntar do bheith teoranta le breis agus aon cheanntar sláinte contae amháin san aon chontae amháin ordóidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le comhairlí an bhailecheanntair sin agus na contae sin fé seach, ce'ca ceanntar sláinte contae acu san 'na mbeidh an t-aon dochtúir oifigiúil sláinte contae amháin aige féin agus ag an mbailecheanntar san.

(3) Isí an chomhairle chontae a íocfidh tuarastal dochtúra oifigiúla shláinte chontae agus is ar an líomatáiste dá mbeidh sé ag gníomhú a bheidh muirear an tuarastail sin.

(4) Ní dhéanfidh éinní san Acht so dochar don cheart atá ag aon údarás áitiúil chun ar haistríodh dualgaisí breise fén Acht so chun cúiteamh d'fháil o Chuntas na Cánach Áitiúla no o áit éigin eile i dtuarastail agus i gcaithteachas eile fé mar a bhí iníoctha go dtí so mar gheall ar dhualgaisí den tsórt san.

(5) Beidh dochtúir oifigiúil sláinte contae ina oifigeach shláintíochta do réir brí alt 11 den Public Health (Ireland) Act, 1878.

(6) Sa líomatáiste agus i dtaobh an líomatáiste dá mbeidh dochtúir oifigiúil sláinte contae ag gníomhú—

(a) beidh sé freagarthach don bhord sláinte agus do chomhairle gach bailecheanntair sa líomatáiste sin i riara éifeachtúil na ndlithe sláintíochta agus na gcomhacht agus na ndualgaisí uile atá ag an mbord san agus ag gach comhairle den tsórt san maidir le caomhaint sláinte na ndaoine, le leor-chóiríocht chomhnaithe fholáin do sholáthar agus le nithe eile den tsórt san;

(b) comhairleoidh sé an bord no an chomhairle sin, no an chomhairle chontae, in éinní in ar gá comhairle eolgach i dtaobh nithe a bhaineann le sláinte a chontae no a cheanntair;

(c) có-líonfa sé pé dualgaisí eile a hordófar agus fós pé dualgaisí eile a cheapfidh an bord no an chomhairle sin do le toil an Aire.

(7) Ní bheidh aon chleachta príobháideach ar siúl ag dochtúir oifigiúil sláinte contae agus tabharfa sé suas a chuid aimsire go léir do sheirbhís údaráis nó údarásanna áitiúla.

(8) On lá ceaptha amach cuirfar deire le hoifig phríomhdhochtúra oifigiúla shláinte do thuathcheanntar shláintíochta no do bhailecheanntair agus le hoifig dhochtúra oifigiúla do chomhairle chontae fén Midwives (Ireland) Act, 1918, agus aistreofar comhachta agus dualgaisí gach oifigigh den tsórt san go dtí an dochtúir oifigiúil sláinte contae.

Beidh aon oifigeach sláintíochta amháin ina shréidliaigh.

22. —Einne amháin ar a luíod de sna hoifigigh shláintíochta a cheapfidh údarás sláintíochta fé fhorálacha alt 11 den Public Health (Ireland) Act, 1878, beidh sé ina shréidliaigh atá cáilithe go cuibhe agus ar na dualgaisí a ceapar don oifigeach san beidh scrúdú agus iniúcha feola, scrúdú beithíoch i ndéirithe agus dualgaisí eile den tsórt san.

Leasú ar an Public Health (Regulations as to Food) Act, 1907.

23. —Beidh éifeacht ag fo-alt (1) d'alt 1 den Public Health (Regulations as to Food) Act, 1907, fé is dá gcuirtí an mhír seo a leanas ina dheire:—

(d) provide for the manner in which any tin or other receptacle containing dried, condensed, evaporated, skimmed, or separated milk is to be labelled or marked, and prescribe the minimum percentages of milk fat and milk solids in dried or condensed milks.