An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. AOIS-LIUNTAISI, ETC.) Ar Aghaidh (CEAD SCEIDEAL. RIALACHA CHUN AN LIOMATAISTE MUIRIR DO SHOCRU I gCOIR FIACHAISI COMHAIRLE TUATH CHEANNTAIR.)

5 1925

ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

CUID V.

ILGHNEITHEACH AGUS GENERALTA.

Ballraíocht chomhairlí contae.

57. —(1) Scuirfidh fo-alt (1) d'alt 3 den Local Government (Ireland) Act, 1898, d'éifeacht do bheith aige ón gcéad thoghachán agus tar éis an chéad thoghacháin de chomhairleoirí contae a comófar tar éis rithte an Achta so.

(2) In aon toghachán cinn trí mblian de bhaill chomhairle contae, a comórfar tar éis rithte an Achta so, cuirfar le huimhir na mball a bheidh le togha chun na comhairle contae uimhir is có-ionann le dhá oiread na dtuathcheanntar a bheidh sa chontae sin an lá ceaptha.

(3) Ní bheidh éinne cáilithe chun é thogha mar bhall de chomhairle chontae do thogh-líomatáiste chontae—

(a) mara mbeidh sé cláruithe mar thoghthóir rialtais áitiúla in oiread den chlár de thoghthóirí rialtais áitiúla agus bhaineann leis an togh-líomatáiste contae sin, no

(b) marab únaer é ar mhaoin atá aige ar bith-dhílse, ar léas, no ar aon tsealbhaíocht eile laistigh den toghlíomatáiste chontae sin.

Coistí de chomhairlí contae do cheapa.

58. —(1) Féadfidh comhairle chontae o am go ham pé coistí agus pé méid coistí is oiriúnach leo do cheapa chun crícheanna a bhaineann le feidhmiú no le có-líona aon cheann dá gcomhachta, dá ndualgaisí, agus dá bhfeidhmeanna is dó leis an gcomhairle a regleálfí no a déanfí a bhainistí níos fearr no níos saoráidí ag coiste no tré choiste.

(2) Féadfidh coiste a ceapfar fén alt so bheith ina choiste ghenerálta agus comhacht aige chun comhachta, dualgaisí, agus feidhmeanna d'fheidhmiú no do chó-líona maidir le hiomlán na contae, no ina choiste áitiúil agus comhacht aige chun comhachta, dualgaisí, agus feidhmeanna d'fheidhmiú no do chó-líona maidir le cuid theoranta den chontae agus leis an gcuid sin amháin.

(3) Beidh gach coiste a ceapfar fén alt so có-dhéanta de thriúr ball ar a luíod, agus féadfa sé bheith có-dhéanta ar fad de bhaill den chomhairle no có-dhéanta de bhaill den chomhairle agus de dhaoine eile.

(4) Na gníomhartha a dhéanfidh gach coiste a ceapfar fén alt so beid fé réir a ndaingnithe ag an gcomhairle ach amháin go bhféadfidh an chomhairle, le cead ón Aire, comhacht do thabhairt d'aon choiste áirithe chun aon ghníomh (ar a n-áirítear imeachta dlí do bhunú) do dhéanamh a bheidh laistigh den údarás a bhronn an chomhairle ar an gcoiste agus a fhéadfadh an chomhairle féin do dhéanamh do réir dlí.

(5) Fé mar a ceapfar le rialacháin a dhéanfidh an chomhairle agus a cheadóidh an tAire isea bheidh quorum, nós-imeachta, agus áit chruinnithe aon choiste a ceapfar fén alt so agus an líomatáiste (más ann do) gur laistigh de a fheidhmeoidh aon choiste den tsórt san a bhfeidhmeanna.

(6) Ní bheidh sé dleathach do chomhairle chontae aon cheann dá comhachta ná dá dualgaisí do thabhairt do choiste ach amháin mar a húdaruítear leis an alt so no le dlí ar shlí éigin eile.

Leasú ar an Public Health and Local Government Conferences Act, 1885.

59. —(1) Léireofar an Public Health and Local Government Conferences Act, 1885, agus beidh éifeacht aige fé is dá gcialluíodh an focal “local authority” san Acht san an ní céanna a chialluíonn sé san Acht so.

(2) Déanfar méid aon chostaisí fé n-a raghaidh aon údarás áitiúil, nách údarás sláintíochta, fén Public Health and Local Government Conferences Act, 1885, d'íoc agus do mhuirearú mar chuid de sna costaisí generálta fé n-ar chuaidh an t-údarás áitiúil sin i bhfeidhmiú a ndualgaisí.

Mí-cháilíocht bhall d'údaráis áitiúla.

60. —(1) Má ghníomhuíonn éinne go feasach mar bhall d'údarás áitiúil agus é fé mhí-cháilíocht, no má vótálann sé go feasach agus san toirmiscthe air le haon achtachán no fé, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ar an slí achmair féadfar fíneáil ná raghaidh thar fiche punt do chur air i ngach cionta den tsórt san, gan dochar d'aon mhí-cháilíocht ná pionós eile is féidir a chur air mar gheall air.

(2) Má cruthuítear, i gcúiseamh i gcionta fén Acht so, gur ghníomhuigh an cosantóir mar bhall d'údarás áitiúil agus é fé mhí-cháilíocht no gur vótáil sé agus san toirmiscthe air, is ar an gcosantóir a bheidh a chruthú nách go feasach a ghníomhuigh no a vótáil sé amhlaidh.

(3) Féadfidh an tAire, no féadfar ar agra an Aire, cionta fén alt so do chúiseamh.

(4) Má dintar, tar éis rithte an Achta so, éinne do chiontú i ngníomhú mar bhall d'údarás áitiúil agus é fé mhí-cháilíocht, beidh sé, ar feadh tréimhse deich mblian ó dháta an chiontuithe sin, fé mhí-cháilíocht ná leigfidh é thogha ná é cheapa chun aon oifige le n-a ngabhann íocaíocht fé aon údarás áitiúil no is ionbhronnta ag aon údarás áitiúil.

Freagarthachtaí ar bhaill agus ar oifigigh údarásanna áitiúla.

61. —(1) San alt so cialluíonn an focal “oifigeach freagarthach d'údarás áitiúil,” maidir le haon chruinniú den údarás áitiúil sin, rúnaí, cléireach no dochtúir ceannais comhnaithe an údaráis áitiúla san, no príomh-oifigeach feidhmiúcháin eile don údarás san, i gcás é bheith i láthair ag an gcruinniú san no, i gcás gan an rúnaí, an cléireach, an dochtúir ceannais, no an príomhoifigeach feidhmiúcháin sin do bheith i láthair ag an gcruinniú san, aon oifigeach eile don údarás áitiúil sin ag gníomhú ina ionad ag an gcruinniú san.

(2) Má tairgtear ag cruinniú d'údarás áitiúil go ndéanfar aon ghníomh, ní, no rud 'na mbeidh íocaíocht nea-dhlíthiúil le n 'íoc amach as cistí an údaráis áitiúla dá dheascaibh no gur dócha go dtiocfidh easnamh ar na cistí sin no cailliúint dóibh dá dheascaibh, beidh sé de dhualgas ar oifigeach fhreagarthach an údaráis áitiúla cur i gcoinnibh an gníomh, an ní, no an rud san do dhéanamh agus fáthanna an chur-i-gcoinnibh sin do luadha, agus breacfar ar mhion-tuairiscí an chruinnithe sin an cur-igcoinnibh sin agus na fáthanna san agus, má cuirtar an tairisgint sin fé bhreith, breacfar ortha, leis, ainmneacha na mball a bheidh i láthair agus a vótálfidh leis an mbreith sin agus ina coinnibh agus a staonfidh o vótáil ar an mbreith sin.

(3) Leasófar fo-alt (1) d'alt 20 den Local Government (Ireland) Act, 1902, tríd na focail “any member or officer of such public body” do chur ann in ionad na bhfocal “any person account ing.”

Neamh-íoc formhuirear.

62. —(1) Má fhanann gan íoc aon chuid d'aon tsuim a chuir iniúchóir cuntaisí aon údaráis áitiúla mar mhuirear no mar fhormhuirear ar éinne no i gcoinnibh éinne, beidh an duine sin, ar an dáta agus d'éis an dáta a horduítear ina dhiaidh seo anso, fé mhí-cháilíocht ná leigfidh é thogha ná é cheapa ná é bheith mar bhall d'aon údarás áitiúil go dtí go n-íocfar an tsuim a muirearadh no a formhuirearadh amhlaidh.

(2) Mara ndintar athchomharc i gcoinnibh an mhuirir no an fhormhuirir roimhráite, tosnóidh an mhí-cháilíocht fén alt so ar bheith caithte don aimsir a ceapadh don athchomharc san.

(3) Má dintar athchomharc chun an Aire no chun na hArd-Chúirte i gcoinnibh an mhuirir no an fhormhuirir roimhráite, agus, ar dhéanamh an athchomhairc sin, gurb í breith an Aire no na hArd-Chúirte gur go dleathach a dineadh an muirearú no an formhuirearú san agus (i gcás athchomhairc chun an Aire) go bhfuil sé le cur i bhfeidhm, tosnóidh an mhí-cháilíocht fén alt so i gceann mí ó dháta an orduithe le n-ar tugadh breith ar an athchomharc san.

áitiúla áirithe.

63. —(1) San alt so cialluíonn an focal “údarás contae” comhairle chontae, bord sláinte, no coiste no có-choiste d'óspidéal mheabhar-ghalar cheanntair, agus cialluíonn an focal “coiste údaruithe” coiste a cheap údarás contae agus 'na dtugann an tAire, ar iarratas ón údarás contae, údarás chun rann-íocanna d'íoc le n-a bhaill fén alt so.

(2) Chó luath agus is féidir é tar éis an 31adh lá de Mhárta agus tar éis an 30adh lá de Mheán Fhomhair gach bliain íocfidh gach údarás contae—

(a) le gach ball den údarás chontae a bhí i láthair ag trí ceathrúna ar a luíod de sna cruinnithe a bhí ag an údarás contae sin i rith na sé mhí roimhe sin, agus

(b) le gach ball de choiste údaruithe, a cheap an t-údarás contae, a bhí i láthair ag trí ceathrúna ar a luíod de sna cruinnithe a bhí ag an gcoiste údaruithe sin i rith na sé mhí roimhe sin,

pé rann-íoc (más ann do) a húdaruítear leis na rialacha atá sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht so mar chabhair chun íoctha na gcostaisí fé n-ar chuaidh an ball san tré bheith i láthair ag cruinnithe an údaráis chontae no an choiste údaruithe sin (pe'ca aca é) i rith na sé mhí sin roimhe sin.

(3) Chun crícheanna an ailt seo ní tuigfar go raibh ball i láthair ag cruinniú mara raibh sé i láthair ag an gcruinniú san ar feadh trí huaire a' chluig ar a luíod no, marar mhair an cruinniú san ach ar feadh tréimhse ba lú ná trí huaire a' chluig, ar feadh iomláin na tréimhse sin.

(4) Ní híocfar aon rann-íoc fén alt so ar son aon chruinniú d'údarás chontae ná de choiste den údarás san a bhí ann roimh an gcéad thoghachán do bhaill don údarás chontae sin a comóradh tar éis rithte an Achta so.

(5) Einne a dhéanfidh ráiteas bréagach go feasach no a leigfidh go feasach a leithéid do dhéanamh chun go n-íocfí suim leis féin no le duine eile fén alt so no dá réir, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air no, más rogha leis an gcúirt é, príosúntacht i dteanta no d'éamais daoroibre ar feadh téarma nách sia ná bliain.

(6) Einne a ciontófar i gcionta fén alt so, as san amach beidh sé fé mhí-cháilíocht ná leigfidh é thogha ná é bheith mar bhall d'aon údarás áitiúil agus ná leigfidh é cheapa chun ná é bheith i seilbh aon oifige ná fostaíochta fé aon údarás áitiúil.

Cruinnithe d'údaráis áitiúla a tréigtear cheal quorum.

64. —Má tréigtar cruinniú d'údarás áitiúil toisc ná fuarthas quorum, breacfar láithreach ainmneacha na mball a tháinig ar an am agus san áit a ceapadh don chruinniú san, agus chun crícheanna aon achtacháin a bhaineann le mí-cháilíocht a choiscfadh ballraíocht d'údarás áitiúil agus chun crícheanna alt 63 den Acht so agus chun crícheanna na rialacha atá sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, tuigfar go raibh cruinniú den údarás áitiúil sin san áit sin an t-am san, agus go raibh i láthair ag an gcruinniú san na baill go bhfuil a n-ainmneacha ar breaca amhlaidh.

Leabharlanna.

65. —(1) Beidh sé de chomhacht ag comhairle aon chontae glaca, tré rún, leis an Public Libraries (Ireland) Act, 1855, d'iomlán a gcontae no d'aon chuid no codacha áirithe dhi, lasmuich d'aon bhailecheanntar.

(2) Nuair a rithfidh comhairle contae rún fén alt so déanfidh an chomhairle, maidir leis an líomatáiste dar glacadh leis an Acht san leis an rún san, na Public Libraries (Ireland) Acts, 1855 to 1920, do chur i bhfeidhm mar údarás leabharlainne don líomatáiste sin.

(3) Na costaisí fé n-a raghaidh comhairle contae mar údarás leabharlainne do réir rúin fén alt so, cuirfar mar mhuirear iad ar an líomatáiste dar glacadh an tAcht san leis an rún san.

(4) Féadfidh comhairle aon chontae socrú do dhéanamh le comhairle aon bhailecheanntair sa chontae sin, no le comhairle aon chontae-bhuirge atá teoranta leis an gcontae sin, go n-úsáidfidh iomlán na contae, no cuid éigin áirithe dhi, chun crícheanna uile na nAcht san no chun aon chríche acu, aon chuid d'fhoirgint no de shaoráidí leabharlainne aon leabharlainne puiblí atá suidhte sa bhailecheanntar no sa chontae-bhuirg sin, ar pé téarmaí ar a socrófar idir comhairle an bhailecheanntair no na contae-bhuirge ina bhfuil an leabharlann san suidhte agus comhairle na contae sin.

(5) Na comhachta a tugtar leis an bhfo-alt san roimhe seo beid gan dochar do sna comhachta a tugtar le halt 3 den Public Libraries (Ireland) Act, 1894 (agus é leasuithe no leathnuithe le haon achtachán eile, ar a n-áirítear an t-alt so), le halt 4 den Acht san agus leis an gcéad fho-alt eile den alt so, agus beid mar bhreis leis na comhachta san agus ní mar luíodú ortha.

(6) Féadfidh comhairle aon bhailecheanntair, ar pé téarmaí ar a socrófar idir an chomhairle sin agus comhairle na contae ina bhfuil an ceanntar san, agus a cheadóidh an tAire, féadfid a gcomhachta agus a ndualgaisí fé sna Public Libraries (Ireland) Acts, 1855 to 1920, do leigint le comhairle na contae sin, agus sa chás san scuirfidh na comhachta agus na dualgaisí a leigfid uatha amhlaidh de bheith acu agus beidh éifeacht ag forálacha na Coda so den Acht so fé is dá rithfeadh comhairle na contae rún fén alt so ag glaca leis an Public Libraries (Ireland) Act, 1855, do líomatáiste an bhailecheanntair sin.

(7) I gcás comhairle chontae do bheith ina n-údarás leabharlainne do dhá cheann no breis de líomatáistí fé leith ina gcontae agus go ndintar aon chostaisí fé n-a dtéigheann an chomhairle chontae sin mar údarás leabharlainne do chur mar mhuirear ar gach líomatáiste dhíobh san fé seach, féadfidh an chomhairle chontae, le toil an Aire, na líomatáistí sin do chó-nasctha, agus cuirfar ar an líomatáiste có-nasctha san muirear aon chostaisí fé n-a raghaidh an chomhairle chontae ina dhiaidh sin mar údarás leabharlainne don líomatáiste chó-nasctha san.

Féadfidh an t-údarás leabharlainne leictiúirí, etc., do chur ar bun i scoileanna.

66. —Beidh ar chomhachta údaráis áitiúla fé sna Public Libraries (Ireland) Acts, 1855-1920, comhacht chun dul fé chostas, amach as an ráta leabharlainne, chun leictiúirí agus taisbeántaisí puiblí (pe'ca gan íoc a leigfar daoine isteach chun na leictiúirí no na dtaisbeántaisí sin no ar íoc pé éilithe agus fé pé coiníollacha a cheapfidh an t-údarás leabharlainne) agus leabharlanna do chur ar bun i scoileanna.

Aiteanna chun sláinte agus aoibhnis d'fhógairt.

67. —(1) Féadfidh comhairle aon chontae no contae-bhuirge no buirge eile no bailecheanntair, no coimisinéirí aon bhaile, go haonarach no le chéile, no maraon le haon chomhairle no comhairlí eile no le haon dream no dreamanna eile coimisinéirí den tsórt san, buntáistí agus taithneamhacht na contae sin no aon choda dhi, no na buirge, an cheanntair no an bhaile sin, mar áit chun sláinte no aoibhnis, d'fhógairt agus airgead do chaitheamh ar a bhfógairt, tré fhógráin do chur i bpáipéirí nuachta no tré phostaerí, placárdaí no ar aon tslí eile is oiriúnach leo, no, i gcás có-fhógraíochta no fógraíochta le chéile, an ní céanna do dhéanamh maidir le líomatáiste atá có-dhéanta d'iomlán no d'aon chodacha de chontaethe, buirgí, ceanntracha agus bailte fé seach na gcomhairlí no na gcoimisinéirí uile agus fé leith a chuirfidh le chéile amhlaidh.

(2) Féadfidh comhairle aon chontae no contae-bhuirge no buirge eile no bailecheanntair no coimisinéirí aon bhaile, le toil an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, pé rann-íoc, bliantúil no eile, is oiriúnach leo d'íoc le cistí aon chomhlachais—

(a) a cuireadh ar bun chun buntáistí agus taithneamhacht áiteanna i Saorstát Éireann no in aon chuid de, mar áiteanna chun sláinte no aoibhnis, d'fhógairt, agus

(b) a cheaduigh an tAire Tionnscail agus Tráchtála, agus

(c) ar ar éilimh an tAire sin, mar choiníoll ar a gceadódh sé é, go gcuirfí a chuntaisí fé iniúcha ag iniúchóir don Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí:

Ach gach rann-íoc a híocfar fén bhfo-alt so le cistí aon chomhlachais den tsórt san, déanfidh an comhlachas san iad do chaitheamh do réir scéime a cheadóidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála, agus ní i slí eile.

(3) Maidir leis na costaisí fé n-a raghfar fén alt so—

(a) i gcás comhairle contae, íocfar iad amach as na cistí contae agus cruinneofar iad tríd an ráta dealbhais mar mhuirear ar an gcontae iomlán, agus

(b) i gcás comhairle contae-bhuirge no buirge eile no bailecheanntair, íocfar iad amach as aon ráta no ciste is ionchurtha chun crícheanna na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, díreach fé is dá mba chun crícheanna na nAcht san a raghfí fé sna costaisí sin, agus

(c) i gcás coimisinéirí baile, cruinneofar iad tríd an ráta a ghearrfid fé alt 60 den Towns Improvement (Ireland) Act, 1854, ach cimeádfar amach as an áireamh iad nuair a beifar ag déanamh amach pé teorann atá leis an ráta san do réir dlí.

(4) Ní raghaidh méid an ráta a cruinneofar chun crícheanna an ailt seo ag comhairle aon chontae no contae-bhuirge thar pingin fén bpunt, agus ní raghaidh méid an ráta a cruinneofar chun crícheanna an ailt seo ag comhairle aon bhuirge, nách contaebhuirg, no ag comhairle aon bhailecheanntair no ag coimisinéirí aon bhaile, maraon le méid an ráta a cruinneofar chun na gcrícheanna san ag comhairle na contae ina bhfuil an bhuirg, an ceanntar no an baile sin, ní ragha sé thar trí pingne fén bpunt.

Údaráis áitiúla do thógaint tailimh.

68. —(1) Aon ordú sealadach, le n-a dtugtar comhacht d'údarás áitiúil chun talamh no maoin no cirt eile do thógaint ar shlí eile seachas le có-aontú, a dhéanfidh an tAire fé fhorálacha na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, no fé fhoralácha alt 10 den Local Government (Ireland) Act, 1898, tar éis fiosrúchán áitiúil do dhéanamh den tsórt a luaidhtear i bhfo-alt (4) d'alt 203 den Public Health (Ireland) Act, 1878, féadfidh an tAire no an Chúirt Chuarda é do dhaingniú do réir na rialacha atá leagtha amach sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht so.

(2) Seachtain ar a luíod sara ndaingneoidh an tAire ordú fén alt so, cuirfe sé fé ndeár go ndéanfar fógra go bhfuil daingniú an orduithe sin beartuithe aige d'fhoillsiú i bpáipéar nuachta a léightear sa cheanntar ina bhfuil an talamh no an mhaoin atáthar ad iarraídh a thógaint no gur air no ina thaobh atáthar ad iarraidh ceartanna d'fháil.

(3) Ar dhéanamh aon daingniú den tsórt san don Aire no don Chúirt Chuarda, ní bheidh dul thar an Ordú no, má leasuítear é, thar an Ordú agus é leasuithe amhlaidh, agus beidh éifeacht Achta den Oireachtas aige, agus (i gcás daingniú ón Aire, fé réir a chruthuithe gur foillsíodh go cuibhe an fógra a héilítear leis an alt so) beidh an daingniú ón Aire no ón gCúirt Chuarda ina fhianaise dho-chlaoite gur dineadh mar a héilítear leis an Acht so agus gur dineadh an t-ordú go cuibhe agus go bhfuil sé ceaduithe do réir comhachtanna na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, no comhachtanna an Local Government (Ireland) Act, 1898, pe'ca aca é.

Rátú foirgintí nua.

69. —(1) San alt so cialluíonn an focal “foirgint nua”—

(a) foirgint gur dineadh no go ndéanfar a tógáil do thosnú agus do chríochnú i rith na tréimhse ón 1adh lá d'Abrán, 1920, go dtí an 1adh lá d'Abrán, 1927, no

(b) foirgint gur dineadh a déanmhacht do mhéadú no d'fheabhsú go substainteach agus gur dineadh no go ndéanfar an méadú no an feabhsú san do thosnú agus do chríochnú i rith na tréimhse roimhráite;

Cialluíonn an focal “bliain shaoirse”—

(i) maidir le haon fhoirgint nua atá saor o ath-luacháil fé fhorálacha alt 7 den Dublin Reconstruction (Emergency Provisions) Act, 1916—aon bhliain de sna blianta airgeadais áitiúla idir an 1adh lá d'Abrán, 1929, agus an 31adh lá de Mhárta, 1933;

(ii) maidir le haon fhoirgint nua atá saor o ath-luacháil fé fhorálacha alt 8 den Acht um Athdhéanamh i mBaile Atha Cliath (Forálacha Ocáideacha) 1924— aon bhliain de sna blianta airgeadais áitiúla idir an 1adh lá d'Abrán, 1930, agus an 31adh lá de Mhárta, 1933;

(iii) maidir le haon fhoirgint nua eile—aon bhliain de sna blianta airgeadais áitiúla idir an 1adh lá d'Abrán, 1926, agus an 31adh lá de Mhárta, 1933.

(2) Chun crícheanna meas agus gearra aon ráta a cruinnítear ag údarás áitiúil chun seirbhíse aon bhliana saoirse, agus fé réir forálacha fo-alt (3) den alt so, tuigfar luacháil gach foirginte nua fé sna hAchtanna Luachála do bheith luíoduithe dhá dtrian.

(3) Beidh an fo-alt san roimhe seo gan éifeacht i gcás aon tighe a tógadh fé sna Housing of the Working Classes (Ireland) Acts, 1890 to 1921, fé sna Labourers (Ireland) Acts, 1883 to 1919, no fé Acht na dTithe (Saoráidí Tógála), 1924 , 'nar dineadh cuid de sna rátaí is inghearrtha air do mhaitheamh fé fhorálacha alt 7 den Acht san.

(4) Chun an teora do dhéanamh amach a chuireann aon reacht leis an méid is féidir d'údarás áitiúil a fháil ar iasacht, ní tuigfar luacháil ionrátuithe aon fhoirginte do bheith luíoduithe de bhua an ailt seo.

(5) Má bhíonn aon amhras, imreasán no ceist ann i dtaobh ce'ca tá foirgint ina foirgint nua do réir brí an ailt seo no ná fuil, isé an tAire a thabharfidh breith ar an amhras, ar an imreasán, no ar an gceist sin, agus ní bheidh dul thar a bhreith.

Ní fhéadfidh ball d'údarás áitiúil bheith ar fostú ag an údarás san, ná ag údarás áitiúil eile.

70. —(1) On gcéad uair agus tar éis na céad uaire a toghfar no a ceapfar baill chun aon údaráis áitiúla tar éis rithte an Achta so ní bheidh éinne i seilbh aon oifige sochair fén údarás san ná ar fostú ar luach saothair acu ná fútha faid a bheidh sé, ná laistigh de dhá mhí dhéag tar éis do scur de bheith, ina bhall den údarás áitiúil sin no d'aon údarás áitiúil eile go bhfuil a líomatáiste feidhmiúcháin sa chontae no sa chontae-bhuirg chéanna, no suidhte sa chontae no sa chontae-bhuirg chéanna, ina bhfuil líomatáiste feidhmiúcháin an údaráis áitiúla san no ina bhfuil sé sin suidhte, no in aon chontae no contae-bhuirg atá teoranta leis an gcontae no leis an gcontae-bhuirg sin.

(2) Aon bhall d'údarás áitiúil go mbeidh deire le n-a bhallraíocht, tré n-a eirghe as no ar aon tslí eile, an chéad uair eile no roimh an gcéad uair eile a toghfar no a ceapfar baill chun an údaráis áitiúla san tar éis rithte an Achta so, tuigfar, chun crícheanna an ailt seo, gur scuir sé de bheith ina bhall den údarás áitiúil sin ar dháta dhá mhí dhéag roimh dháta an toghacháin sin.

Oifigigh d'údaráis áitiúla do dhéanamh dearbhuithe nuair a ceapfar iad no nuair a méadófar a luach saothair.

71. —(1) Má dhineann údarás áitiúil tar éis rithte an Achta so rún do rith, ag ceapa duine chun bheith ina oifigeach don údarás áitiúil sin no ag méadú tuarastal no sochar oifige oifigigh don údarás áitiúil sin, beidh an rún san—

(a) gan éifeacht go dtí go mbeidh dearbhú do réir an ailt seo déanta agus sighnithe, laistigh de mhí tar éis dáta an rúin sin, ag an duine no ag an oifigeach san, agus

(b) ar nea-mbrí ar fad má bhíonn an duine no an t-oifigeach san gan an dearbhú san do dhéanamh agus do shighniú laistigh den tréimhse sin de mhí.

(2) An dearbhú atá le déanamh mar adubhradh ag an duine no ag an oifigeach san mar adubhradh, is i láthair Feadhmannaigh Shíochána a dhéanfidh agus a shighneoidh sé é agus is sa bhfuirm seo a leanas a bheidh sé:—

Ar a bheith tar éis rún do rith do...................................................

..........................................(Cuirtar síos ainm an údaráis áitiúla)

an......................lá de......................19........., am' cheapa-sa A. B.

chun oifig............................................................ (no ag méadú mo

thuarastail no mo shochair oifige-se mar.........................................

.....................................pe'ca aca is gá sa chás), dinim-se, A.B. sin, leis seo, a dhearbhú go solamanta agus go macánta go dtabharfad géillsine do Shaorstát Éireann agus dá bhunreacht fé mar atáid bunuithe do réir dlí agus, má daingnuítear an ceapa san (no pe'ca daingneofar no ná daingneofar an méadú san, pe'ca aca is gá sa chás) ag an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, go gcó-lionfad dualgaisí na hoifige sin (no m'oifige pe'ca aca is gá sa chás) go cuibhe agus go dílis chó fada lem' thuisgint agus lem' chumas agus go gcimeádfad agus go gcó-líonfad pé orduithe agus treoracha, i dtaobh na ndualgas san, a tabharfar dom go dleathach.

(3) Ní dhéanfidh éinní san alt so dochar ná difir d'oibriú aon achtacháin le n-a n-éilítear ceadú no daingniú ón Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí d'aon rún den tsórt san roimhráite.

Comhacht chun údarás áitiúil do scur.

72. —(1) Féadfidh an tAire a ordú aon uair, más oiriúnach leis é, go ndéanfar fiosrúchán áitiúil i dtaobh na cuma ina gcó-líonann aon údarás áitiúil a dhualgaisí agus bainfidh le gach fiosrúchán áitiúil den tsórt san Airtiogal 32 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898.

(2) I gcás—

(a) an tAire do bheith deimhnitheach, tar éis fiosrúchán áitiúil den tsórt a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo do bheith déanta, ná fuil dualgaisí údaráis áitiúla á gcó-líona go cuibhe agus go héifeachtúil ag an údarás áitiúil sin, no

(b) údarás áitiúil do thabhairt faillí go toiliúil in aon ordú, treoir no rialachán dleathach ón Aire do chó-líona, no

(c) údarás áitiúil d'fhágaint aon bhreithe, ordú no aithne o aon chúirt i Saorstát Éireann gan có-líona, no

(d) údarás áitiúil do dhiúltú, tar éis fógra chuibhe, d'iniúcha a chuntaisí, ag iniúchóir don Aire, do lomháil,

féadfidh an tAire, le hordú, an t-údarás áitiúil sin do scur agus (de bhua na comhachta a bronntar ina dhiaidh seo anso air) féadfa sé toghachán nua d'ordú chun daoine do thogha mar bhaill den údarás áitiúil sin no maoin agus comhachta agus dualgaisí uile agus fé seach an údaráis áitiúla san d'aistriú chun aon chóluchta no chun aon daoine no duine is oiriúnach leis.

(3) Má dhineann an tAire ordú fén alt so chun údarás áitiúil do scur féadfa sé pé daoine agus pé méid daoine is oiriúnach leis do cheapa chun dualgaisí an údaráis áitiúla san do chó-líona agus féadfa sé o am go ham gach duine no aon duine den tsórt san do chur as oifig agus daoine eile do cheapa ina n-ionad agus féadfa sé sealbhaíocht oifige, dualgaisí agus luach saothair gach duine den tsórt san do shocrú.

(4) Déanfar luach saothair gach duine a ceapfar fén bhfo-alt san roimhe seo d'íoc as ioncum an údaráis áitiúla san mar chuid de chostaisí an údaráis áitiúla san.

(5) Ar dháta nách déanaí ná trí bliana tar éis údarás áitiúil do scur fén alt so, déanfidh an tAire, le hordú, a chur fé ndeár go gcuirfear toghachán nua ar siúl chun daoine do thogha mar bhaill den údarás áitiúil sin, agus ar chríochnú an toghacháin nua san dílseoidh sa chólucht a toghfar amhlaidh maoin agus comhachta agus dualgaisí uile an údaráis áitiúla scurtha bíodh gur dhin an tAire fén alt so iad d'aistriú chun aon chóluchta, daoine no duine eile.

(6) Féadfidh an tAire o am go ham, le hordú, gach ní agus gach rialachán is dó leis is gá do dhéanamh chun lán-éifeacht do thabhairt d'aon ordú a dhéanfa sé fén alt so.

(7) Gach ordú a dhin an tAire no an tAire um Rialtas Áitiúil fé alt 12 den Acht um Rialtas Áitiúil (Forálacha Sealadacha), 1923 ( Uimh. 9 de 1923 ), leanfa sé i bhfeidhm, d'ainneoin athghairm an ailt sin leis an Acht so, fé is dá mba fén alt so a dhéanfadh an tAire an t-ordú san agus bainfidh forálacha an ailt seo le gach ordú den tsórt san fé is dá mba fén alt so a déanfí an t-ordú san.

Comhachta do leigint chun daoine eile.

73. —(1) Féadfidh comhairle chontae no buirge, le toil an Aire, gach cuid no aon chuid dá comhachta, dá dualgaisí agus dá feidhmeanna (ar a n-áirítear gach ceann no aon cheann de chomhachta, de dhualgaisí, agus d'fheidhmeanna búird shláinte) do leigint chun pé duine no daoine a cheapfidh an tAire o am go ham chuige sin agus leis sin feidhmeoidh agus có-líonfidh an duine no na daoine sin na comhachta, na dualgaisí agus na feidhmeanna san go dtí go mbeidh an chéad thoghachán cinn trí mblian eile ann de chomhairleoirí contae.

(2) Is mar chuid de chostaisí generálta na comhairle sin a híocfar luach saothair éinne a ceapfar fén alt so.

Comhacht chun bailecheanntair do chur le ceanntair shláinte chontae.

74. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo, féadfidh an tAire, le hordú, aon bhailecheanntar nách buirg do chur le ceanntar sláinte contae atá teoranta leis an mbailecheanntar san agus san aon chontae leis, agus ón dáta agus tar éis an dáta ar a dtiocfidh an t-ordú san i ngníomh beidh an bailecheanntar san ina chuid den cheanntar shláinte chontae sin roimhráite.

(2) Má dintar le hordú a dineadh fén alt so, aon bhailecheanntar do chur le ceanntar sláinte contae, tuigfar gur baile in ar glacadh le forálacha an Towns Improvement (Ireland) Act, 1854, go hiomlán, an bailecheanntar san, agus go dtí an chéad thoghachán eile de choimisinéirí bailte isí comhairle an bhailecheanntair sin a bheidh mar bhord choimisinéirí don bhaile sin.

(3) Fé réir forálacha an ailt seo féadfidh an tAire le hordú bord coimisinéirí aon bhaile do scur agus comhachta, dualgaisí, maoin, agus fiachaisí an bhúird sin d'aistriú go dtí bord sláinte an cheanntair shláinte chontae dar cuid an baile sin.

(4) Ní dhéanfidh an tAire aon ordú fén alt so ag cur bailecheanntair le ceanntar sláinte contae ná ag scur búird choimisinéirí baile—

(a) mara n-iarraidh comhairle an bhailecheanntair sin no bord coimisinéirí an bhaile sin, pe'ca aca é, ar an Aire an t-ordú san do dhéanamh, no

(b) maran deimhin leis an Aire, tar éis fiosrúchán áitiúil do bheith déanta i dtaobh có-líona dualgaisí na comhairle no an bhúird sin, pe'ca aca é, ná fuil na dualgaisí sin á gcó-líona go cuibhe agus go héifeachtúil.

(5) Beidh in aon ordú a déanfar fén alt so pé forálacha a dheabhróidh bheith riachtanach no oiriúnach chun oiriúnú do dhéanamh ar na forálacha, i dtaobh oibreacha puiblí, atá in aon achtachán, agus chun ceartuithe do dhéanamh ar mhaoin, ar chirt, agus ar fhiachaisí.

(6) In aon ordú a déanfar fén alt so i dtaobh bailecheanntair féadfar a fhaisnéis go bhfuil iomlán fiacha an bhailecheanntair sin no aon chuid no codacha dhíobh iníoctha ag an gceanntar sláinte contae agus gur costaisí generálta no costaisí speisialta ar an gceanntar sláinte contae a n-íoc san, agus sa chás dheiridh sin féadfar a fhaisnéis san ordú san go mbeidh an t-íoc san ina mhuirear fé leith ar an líomatáiste ar a gcuirfí muirear na gcostaisí sin dá mba ná déanfí an t-ordú san, no ar pé cuid is oiriúnach leis an Aire den cheanntar shláinte chontae agus an líomatáiste sin d'áireamh mar chuid de.

Leasú ar alt 60 den Towns Improvement (Ireland) Act, 1854.

75. —In aon bhaile ina bhfuil an Towns Improvement (Ireland) Act, 1854, i bhfeidhm, féadfidh méid aon cháinmheasa fé alt 60 den Acht san, d'ainneoin na dteorann san alt san, dul chó hárd le dhá scilling agus sé pingne fén bpunt ach gan dul thairis sin, má glacadh leis na forálacha den Acht san a bhaineann le huisce, no chó hárd le dhá scilling fén bpunt marar glacadh leis na forálacha san a bhaineann le huisce.

Leasú ar an National Insurance Act. 1911.

76. —(1) Leasófar míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (1) d'alt 16 den National Insurance Act, 1911, tríd na focail “other than Poor Law Authorities” do leigint ar lár i ngach mír de sna míreanna san.

(2) Leasófar fo-alt (3) d'alt 64 den National Insurance Act, 1911, tríd na focail “not being Poor Law Authorities” do leigint ar lár.

(3) Leasófar fo-alt (4) d'alt 64 den National Insurance Act, 1911, tríd na focail “other than a Poor Law Authority” do leigint ar lár.

Leasú ar alt 9 den Local Government (Ireland) Act, 1898.

77. —Leasofár fo-alt (7) d'alt 9 den Local Government (Ireland) Act, 1898, tríd na focail go léir sa bhfo-alt ós na focail “and the expenses” go deire do leigint ar lár agus na focail seo a leanas do chur isteach ina n-ionad, sé sin le rá:—“and the expenses of each half-year ending on the 30th day of September or the 31st day of March shall be defrayed by the several counties in proportion to the number of lunatics from each county maintained in the lunatic asylum in such half-year, and the committee for the asylum shall be a joint committee of the councils of the counties with a representation of each council (determined in case of dispute by the Minister for Local Government and Public Health) in proportion to the number of lunatics from each county, according to the average of the three local financial years which ended next before the last triennial election of county councillors.”

Síntiús o comhairle chontae do chistí na chomhairle generálta.

78. —Leasófar agus leasuítear leis seo alt 16 den Local Government (Ireland) Act, 1902 (le n-a dtugtar comhacht do chomhairle chontae chun síntiús d'íoc i gcóir comhlachais chomairlí contae na hÉireann) tré fiche punt do chur ann in ionad deich bpúint mar theorainn leis an méid a féadfar a íoc mar shíntiús aon bhliain áirithe le cistí an chomhlachais.

“Oispdéil mheabhairghalar” do bheith mar ainm ar ghealtlanna.

79. —Gairmfar ospidéal meabhair-ghalar feasta de gach gealtlainn cheanntair a coinnítear suas ag comhairlí contae fé alt 9 den Local Government (Ireland) Act, 1898, agus leasófar agus leasuítear leis seo teideal gach gealtlainne ceanntair den tsórt san tríd na focail “mental hospital” do chur in ionad na bhfocal “lunatic asylum” san alt san.

Tuarastal máinliaigh otharlainne contae.

80. —Ní bheidh sé dleathach do chomhairle aon chontae a bheartú le rún go ndéanfar suim bhliantúil do chruinniú ón gcontae sin agus d'íoc mar thuarastal le máinliaigh otharlainne no otharlanna na contae sin fé fhoráil alt 86 den Grand Jury (Ireland) Act, 1836, mar a hoiriúnuíodh é leis an Local Government (Adaptation of Irish Enactments) Order, 1899, gan cead ón Aire, agus scuirfidh oiread den alt san 86 agus chuireann teora leis an méid is féidir a chruinniú agus a íoc amhlaidh, scuirfe sé d'éifeacht do bheith aige.

Forálacha i dtaobh comhachtanna agus dualgaisí aistrithe.

81. —(1) Na forálacha d'aon achtachán, atá i bhfeidhm le linn rithte an Achta so, i dtaobh aon cheann de sna comhachta, de sna dualgaisí, de sna maointe, no de sna fiachaisí a haistrítear chun comhairle contae no chun búird shláinte leis an Acht so, léireofar iad fé réir pé atharuithe is gá chun éifeacht do thabhairt don Acht so.

(2) Má bhíonn, no más dó leis an Aire gur dócha go mbeidh, aon amhras, imreasán, no ceist ann i dtaobh ce'ca do haistríodh no nár haistríodh aon chomhacht, dualgas, maoin, no fiachas chun comhairle contae no chun an bhúird shláinte leis an Acht so no fé, tabharfidh an tAire breith ar an amhras, ar an imreasán, no ar an gceist sin, agus má bhaineann an t-amhras, an t-imreasán, no an cheist sin le léiriú aon reachta, orduithe, no rialacháin, féadfidh an tAire, le hordú, a rá cadiad na hatharuithe a déanfar ar an reacht, ar an ordú, no ar an rialachán san fé fho-alt (1) den alt so.

Aistriú oifigeach.

82. —(1) Má aistrítear gnó aon chomhairle no coiste chun aon chomhairle contae leis an Acht so, beidh na sean-oifigigh don chomhairle no don choiste sin, a bhí ag gabháil don ghnó san, beid ina n-oifigigh don chomhairle chontae sin an lá ceaptha agus dá éis ar an gcuma gcéanna ina mbeidís amhlaidh, fé réir forálacha an ailt seo, dá gceapfadh an chomhairle chontae sin iad, agus féadfidh an chomhairle chontae sin aon oifigeach den tsórt san d'aistriú chun búird shláinte aon cheanntair shláinte chontae sa chontae sin.

(2) Chun crícheanna na n-achtachán a bhaineann le cur ar aois-liúntas no le cúiteamh i gcailliúint oifige, áireofar na seirbhísí a thug éinne de shean-oifigigh aon chomhairle no coiste den tsórt san uaidh sarar haistríodh é fén alt so chun comhairle contae no chun búird shláinte, áireofar iad mar sheirbhísí fén gcomhairle chontae no fén mbord sláinte sin.

(3) Má cuirtar aon tsean-oifigeach do chomhairle thuathcheanntar as oifig de dheascaibh atharuithe a déanfar leis an Acht so no fé, déanfar costas aon chúitimh a deonfar don oifigeach san mar gheall ar chailliúint oifige den tsórt san do mhuirearú ar líomatáiste na contae, lasmuich de líomatáiste aon bhailecheanntair sa chontae sin, gur haistríodh gnó na comhairle tuathcheanntair sin chun a comhairle leis an Acht so.

(4) San alt so cialluíonn an focal “sean-oifigeach” aon oifigeach a bheidh in oifig an lá ceaptha.

Cead d'oifigeach chun oifigí do leigint uaidh.

83. —Má tá oifigeach do chomhairle thuathcheanntair i seilbh níos mó ná aon oifig amháin fén gcomhairle sin, no fén gcomhairle sin agus fé údarás áitiúil eile, agus go gcuirfar é as an oifig óna bhfaghann sé furmhór a ioncuim de dheascaibh atharuithe a dineadh leis an Acht so no fé, beidh teideal aige chun na hoifigí sin uile do leigint uaidh agus cúiteamh d'fháil ar na téarmaí agus ar na coiníollacha céanna ar a bhfuigheadh sé é dá gcuirtí deire le n-a oifigí go léir.

Bailiú agus caitheamh rátaí reatha.

84. —(1) Bainfidh an t-alt so le haon ráta a dhéanfidh comhairle chontae na bhailecheanntair roimh an gcéad lá de Mheitheamh, 1925, chun seirbhíse na bliana airgeadais áitiúla dar críoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, 1926.

(2) Déanfar gach ráta le n-a mbaineann an t-alt so do chruinniú agus do bhailiú fé is dá mba ná rithfí an tAcht so.

(3) An sochar a thiocfidh as gach ráta le n-a mbaineann an t-alt so agus a cruinneofar i gcóir costaisí aon dualgais a bhíodh ar chomhairle thuathcheanntair, féadfar é chaitheamh i gcó-líona an dualgais sin ag an gcomhairle chontae no ag an mbord sláinte chun ar haistríodh an dualgas san fén Acht so.

(4) Má dineadh an líomatáiste ar a mbíodh muirear costaisí có-líonta aon dualgais de dhualgaisí comhairle chontae, bhailecheanntair no thuathcheanntair roimh rith an Achta so do leathnú leis an Acht so go díreach no mar gheall ar aistriú an dualgais sin ón gcomhairle sin, féadfar sochar aon ráta le n-a mbaineann an t-alt so do chaitheamh fén Acht so i gcó-líona an dualgais sin sa líomatáiste leathnuithe sin.

(5) I gcás méid aon ráta le n-a mbaineann an t-alt so, agus a cruinníodh agus a gearradh in aon líomatáiste agus air, do bheith níos mó no níos lú ná méid an ráta a cruinneofí agus a gearrfí sa líomatáiste sin agus air fén Acht so chun seirbhíse na bliana airgeadais áitiúla san, cuirfar an bhreis no an t-easnamh san san áireamh mar cheartú ar an ráta a cruinneofar agus a gearrfar chun seirbhíse na bliana airgeadais áitiúla dar críoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, 1927.

Leasú ar na hAchtanna chun Toghacháin Áitiúla do chur ar Ath-ló, 1922 go 1924.

85. —Athghairmtear leis seo an tAcht chun Toghacháin Áitiúla do chur ar Ath-ló (Leasú), 1924 (Uimh. 39 de 1924) , agus ina ionad san achtuítear leis seo go léireofar an tAcht chun Toghacháin Áitiúla do chur ar Ath-ló, 1922 (Uimh. 4 de 1922) , agus go mbeidh éifeacht aige fé is dá ndintí deire trí mí o am rithte an Achta so do chur ann in ionad an 1adh lá d'Eanair, 1924. san áit ina luaidhtear an dáta san i bhfo-alt (1) d'alt 1 agus i bhfo-alt (1) d'alt 2 den Acht san.

Comhachta an Aire.

86. —(1) Féadfidh an tAire, le hordú, éinní dhíobh so a leanas do dhéanamh, sé sin le rá:—

(a) aon achtacháin atá ann cheana i dtaobh comhairlí contae no ceanntair do chur i mbaint le búird shláinte fé réir pé atharuithe is dó leis is gá;

(b) oiriúnuithe do dhéanamh ar aon achtachán atá ann cheana (ar a n-áirítear aon Acht Áitiúil), i dtaobh éinní le n-a ndeighleálann an tAcht so no dá ndineann an tAcht so difir, pé oiriúnuithe is dó leis is gá no is oiriúnach chun an tAcht so do chur in éifeacht;

(c) rialacha do dhéanamh chun an tAcht so do chur in éifeacht, agus go sonnrách chun regleáil do dhéanamh—

(i.) ar mheas agus ar chruinniú costaisí bordanna sláinte,

(ii.) ar chuntaisí, ar iniúcha, agus ar mheastacháin bhliantúla bordanna sláinte i dtreo go bhféadfar aontáin chostais do bhunú chun crícheanna compráide agus smachta,

(iii.) ar aistriú maoine agus fiachaisí aon chóluchta phuiblí go gcuireann an tAcht so deire leis,

(iv.) ar aon cheartú is gá a dhéanamh ar chearta, ar dhualgaisí no ar fhiachaisí chun crícheanna an Achta so,

(v.) ar ghníomhartha comhairlí contae, comhairlí tuathcheanntair, comhairlí bailecheanntair, bordanna sláinte, coistí agus oifigeacha i rith na tréimhse idir am rithte an Achta so agus an lá ceaptha;

(d) rialacháin do dhéanamh i dtaobh nós-imeachta údarásanna áitiúla maidir leis an ngnó a cuireadh ortha no a haistríodh chúcha le haon achtachán (ar a n-áirítear an tAcht so) no dá réir, agus, le haon rialacháin den tsórt san, nea-mbríochaint no atharú do dhéanamh ar an Local Government (Procedure of Councils) Order, 1899 (mar a leasuíodh é le haon ordú sealadach a daingníodh go cuibhe) no ar aon fhoráil den ordú san;

(e) má chítar do go bhfuil in aon Acht Áitiúil aon fhorálacha atá cosúil no bunoscionn le forálacha an Achta so, a dhearbhú ná fuil na forálacha san i bhfeidhm a thuille.

(2) Gach ordú a dhéanfidh an tAire fén alt so leagfar é fé bhráid gach Tighe den Oireachtas chó luath agus is féidir é tar éis a dhéanta, agus má dhineann ceachtar de dhá Thigh an Oireachtais, laistigh den lá is fiche a shuidhfidh an Tigh sin tar éis leaga an orduithe fé n-a bhráid, rún do rith ag cur an orduithe sin ar nea-mbrí beidh an t-ordú san ar nea-mbrí dá réir sin, ach beidh san gan dochar do dhleathacht éinní a dineadh roimhe sin fén ordú san.

Athghaírmeanna.

87. —Dintar leis seo na hachtacháin a luaidhtear sa Seachtú Sceideal a ghabhann leis an Acht so d'athghairm sa mhéid adeirtar sa tríú colún den Sceideal san.

Gearr-theideal agus léiriú.

88. —(1) Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúla, 1925 , do ghairm den Acht so.

(2) Léireofar Cuid II. den Acht so mar éinní amháin leis na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919.