An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Roimhraiteach.) Ar Aghaidh (CUID III. Oideachas Leanuna agus Ceard-Oideachas.)

29 1930

ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

CUID II.

Coisti Oideachais Ghairme Beatha.

Líomatáistí oideachais ghairme beatha.

6. —(1) Beidh gach contae-bhuirg ina líomatáiste oideachais ghairme beatha buirge chun crícheanna an Achta so.

(2) Beidh gach bailecheanntar sceidealta ina líomatáiste oideachais ghairme beatha bailecheanntair chun crícheanna an Achta so.

(3) Beidh gach contae (lasmuich de pé méid di bheidh, má bhíonn aon chuid di, laistigh de bhailecheanntar sceidealta de thurus na huaire) ina líomatáiste oideachais ghairme beatha contae chun crícheanna an Achta so.

(4) San Acht so foluíonn an abairt “líomatáiste oideachais ghairme beatha” líomatáiste oideachais ghairme beatha buirge, líomatáiste oideachais ghairme beatha bailecheanntair, agus líomatáiste oideachais ghairme beatha contae.

Coistí oideachais ghairme beatha do bhunú.

7. —(1) Beidh coiste (dá ngairmtear san Acht so coiste oideachais ghairme beatha) i ngach líomatáiste oideachais ghairme beatha agus do chun na ndualgaisí ceaptar do choistí oideachais ghairme beatha leis an Acht so do chólíona maidir leis an líomatáiste sin.

(2) Bhéarfar mar theideal agus mar ainm ar gach coiste oideachais ghairme beatha pé teideal no ainm a cheapfaidh an tAire, ach mara ndeinidh agus go dtí go ndéanfaidh an tAire teideal agus ainm aon choiste áirithe do cheapa bhéarfar mar theideal agus mar ainm ar an gcoiste sin:—

(a) más coiste do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhuirge é, an teideal no an ainm “Coiste Oideachais Ghairme Beatha Chathair (ainm na contae-bhuirge)”; agus

(b) más coiste do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhailecheanntair é, an teideal no an ainm “Coiste Oideachais Ghairme Beatha (ainm an bhailecheanntair)”; agus

(c) más coiste do líomatáiste oideachais ghairme beatha chontae é, an teideal no an ainm “Coiste Oideachais Ghairme Beatha Chontae (ainm na contae).”

(3) Beidh gach coiste oideachais ghairme beatha ina chólucht chorparáideach fén teideal no fén ainm sin aige, agus beidh síorchomharbas aige agus séala oifigiuil (ar a dtabharfar áird i gcúrsaí breithiúnais) agus comhacht chun talamh d'fháil agus do shealbhú chun crícheanna a chomhacht agus a dhualgas.

Có-dheanamh coistí oideachais ghairme beatha.

8. —(1) Beidh an coiste oideachais ghairme beatha do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhuirge có-dhéanta de cheithre baill déag a thoghfaidh comhairle na contae-bhuirge gurb í an líomatáiste oideachais ghairme beatha buirge sin í agus beidh cúigear ar a laighead no ochtar ar a mhéid de lucht an choiste ina ndaoine is baill den chomhairle sin.

(2) Beidh an coiste oideachais ghairme beatha do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhailecheanntair có-dhéanta de cheithre baill déag a thoghfaidh comhairle an bhailecheanntair gurb é an líomatáiste oideachais ghairme beatha bailecheanntair sin é agus beidh cúigear ar a laighead no ochtar ar a mhéid de lucht an choiste ina ndaoine is baill den chomhairle sin.

(3) Beidh an coiste oideachais ghairme beatha do líomatáiste oideachais ghairme beatha chontae có-dhéanta de sna baill seo leanas:—

(a) ceithre baill déag a thoghfaidh comhairle na contae gurb í an líomatáiste oideachais ghairme beatha contae sin í no ina bhfuil an líomatáiste sin agus beidh cúigear ar a laighead no ochtar ar a mhéid de sna baill sin ina ndaoine is baill den chomhairle sin; agus

(b) i gcás bailecheanntair no bailecheanntar nách bailecheanntar ná bailecheanntair sceidealta do bheith sa líomatáiste oideachais ghairme beatha san—

(i) mara mbeidh níos mó ná ceithre bailecheanntair den tsórt san ann, beirt bhall a thoghfaidh comhairle gach bailecheanntair fé leith acu san, agus féadfaidh gach ball a toghfar amhlaidh bheith ina dhuine is ball no ina dhuine nách ball den chomhairle sin, pe'ca aca is rogha leis an gcomhairle sin, no

(ii) má bhíonn níos mó ná ceithre bailecheanntair den tsórt san ann, ball a thoghfaidh comhairle gach bailecheanntair fé leith acu san agus i ngach cás féadfaidh an ball san bheith ina dhuine is ball no ina dhuine nách ball den chomhairle sin, pe'ca aca is rogha leis an gcomhairle sin.

(4) Nuair a bheidh údarás áitiuil ag togha daoine fén alt so chun bheith ina mbaill de choiste oideachais ghairme beatha féachfaid don tsuim san oideachas agus don taithí air a bheidh ag an té bheidh á thairisgint le togha amhlaidh agus do mholta ar bith dhéanfaidh cóluchtaí (agus ortha san comhlachais no cóluchtaí d'fhostóirí no d'fhostaithe) a bhaineann le déantóireacht no le ceárda i líomatáiste an choiste sin agus, más deabhrathach gur mhaith an rud é agus más féidir san sa chás, déanfaid an togha san i slí go mbeidh ionadaithe do sna cóluchtaí sin ar an gcoiste sin.

Baill de choistí do thogha.

9. —(1) Is ar pé lá cheapfaidh an tAire chuige sin le toiliú an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí dhéanfaidh údaráis áitiúla baill de choistí oideachais ghairme beatha do thogha den chéad uair, agus féadfar laetheanta deifriúla do cheapa amhlaidh maidir le húdaráis áitiúla deifriúla.

(2) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le húdaráis áitiúla do thogha ball de choistí oideachais ghairme beatha (lasmuich de thogha na mball san den chéad uair agus de thogha ball chun foth-fholúntaisí do líona), sé sin le rá:—

(a) toghfaidh gach comhairle chontae no bhailecheanntair nách buirg i ngach bliain toghacháin, ag an gcruinniú bliantúil den chomhairle sin a comórfar an bhliain sin, pé méid ball den choiste oideachais ghairme beatha san go bhfuil an chomhairle sin i dteideal fén Acht so iad do thogha amhlaidh, agus beidh an toghachán san mar chuid den ghnó bheidh le déanamh ag gach cruinniú bliantúil den tsórt san den chomhairle sin; agus

(b) toghfaidh gach comhairle chontae-bhuirge no bhuirge eile i ngach bliain toghacháin, ag an gcruinniú cinn ráithe den chomhairle sin a comórfar idir an 23adh lá de Mheitheamh agus an 15adh lá d'Iúl an bhliain sin, pé méid ball den choiste oideachais ghairme beatha san go bhfuil an chomhairle sin i dteideal fén Acht so iad do thogha amhlaidh, agus beidh an toghachán san mar chuid den ghnó bheidh le déanamh ag gach cruinniú cinn ráithe den tsórt san den chomhairle sin.

(3) San alt so siad na bríonna atá leis na habairtí “cruinniú bliantúil” agus “cruinniú cinn ráithe” ná na bríonna tugtar do sna habairtí “annual meeting” agus “quarterly meeting” fé seach leis an Local Government (Ireland) Act, 1898.

Téarma oifige ball de choistí.

10. —(1) Tosnóidh téarma oifige gach baill de choiste oideachais ghairme beatha toghfar le linn na mball den choiste sin do bheith á dtogha den chéad uair, tosnóidh sé i dtosach céad chruinnithe an choiste sin.

(2) Tosnóidh téarma oifige gach baill de choiste oideachais ghairme beatha (nách ball do toghadh le linn na mball den choiste sin do bheith á dtogha den chéad uair, ná ball do toghadh chun foth-fholúntais do líona), tosnóidh sé i ndeire an chruinnithe den údarás áitiuil ag ar toghadh é.

(3) Marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do beidh gach ball de choiste oideachais ghairme beatha (nách ball do toghadh chun foth-fholúntais do líona) i seilbh oifige go dtí an chéad chruinniú eile, den údarás áitiuil do thogh é, ag ar gá do réir an Achta so don údarás san baill no ball den choiste sin do thogha (chun críche seachas foth-fholúntas do líona).

Baill de choistí d'eirghe asta agus do theacht fé dhí-cháilí ocht.

11. —(1) Féadfaidh ball de choiste oideachais ghairme beatha eirghe as a oifig mar bhall den tsórt san uair ar bith tré leitir fé n-a sheola san do chur go dtí príomh-oifigeach feidhmiúcháin an choiste sin agus raghaidh gach eirghe-as den tsórt san in éifeacht i dtosach an chéad chruinnithe den choiste sin a thosnóidh tar éis fógra an eirithe-as san d'fháil don oifigeach san.

(2) Pé uair a thárlóidh do bhall de choiste oideachais ghairme beatha, do bhí, le linn a thoghtha mar bhall den tsórt san, ina bhall den údarás áitiuil do thogh amhlaidh é, go scuirfe sé de bheith ina bhall den údarás áitiuil sin beidh sé dí-cháilithe chun leanúint de bheith agus scuirfidh láithreach de bheith ina bhall den choiste sin ach beidh sé ion-aththoghtha mara mbeidh sé dícháilithe ar aon tslí eile.

(3) Má bhionn ball de choiste oideachais ghairme beatha as láthair o gach cruinniú den choiste sin ar feadh tréimhse de shé mhí as a chéile beidh sé dí-cháilithe, i gcionn na tréimhse sin, chun leanúint de bheith ina bhall den choiste sin, maran rud é gur bhreoiteacht fé ndeár a bheith as láthair no gur aontuigh an coiste le n-a bheith as láthair, agus fós beidh sé dí-cháilithe go ceann bliana o dheire na tréimhse sin chun bheith ina bhall den choiste sin.

(4) Mara mbeidh sé dí-cháilithe ar aon tslí eile beidh ball de choiste oideachais ghairme beatha iontoghtha mar bhall den choiste sin ar bheith caithte le himeacht aimsire dá théarma oifige mar bhall den tsórt san no ar súil do bheith leis an téarma san do bheith caithte amhlaidh.

Foth-fholúntaisí i gcoistí do líona.

12. —(1) Pé uair a thiocfaidh folúntas (dá ngairmtear fothfholúntas san Acht so) i mballraíocht choiste oideachais ghairme beatha tré éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht do bhall den choiste sin, déanfaidh an t-údarás áitiuil do thogh an ball san, chó luath agus bheidh caoi ann chuige, duine do thogha chun an fholúntais sin do líona.

(2) Le linn duine do thogha chun foth-fholúntais do líona i mballraíocht choiste oideachais ghairme beatha, déanfaidh an t-údarás áitiuil a thoghfaidh an duine sin féachaint do sna forálacha den Acht so bhaineann leis an méid ball den choiste sin nách foláir dóibh bheith ina mbaill den údarás san.

(3) Duine toghfar chun foth-fholúntais do líona i mballraíocht choiste oideachais ghairme beatha beidh sé, marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige mar bhall den choiste sin ar feadh iarsma an téarma go mbeadh ag an mball, 'na dtáinig an folúntas san tré éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht do, seilbh oifige mar bhall den tsórt san mara mbeadh a éag, a eirghe as, no a theacht fé dhí-cháilíocht.

Cruinnithe coistí oideachais ghairme beatha.

13. —(1) Beidh a chéad chruinniú ag gach coiste oideachais ghairme beatha pé lá agus pé uair agus i pé áit a cheapfaidh an tAire.

(2) Beidh ag gach coiste oideachais ghairme beatha, i ngach bliain airgeadais áitiuil agus roimh an 1adh lá de Mhí na Nodlag sa bhliain sin, cruinniú dá ngairmtear an cruinniú bliantúil san Acht so.

(3) Beidh ag gach coiste oideachais ghairme beatha cruinniú amháin ar a laighead gach mí ach amháin mí Iúil, mí Lúnasa, agus mí Mheán Fhomhair.

(4) Beidh ag gach coiste oideachais ghairme beatha cruinniú amháin ar a laighead i rith na tréimhse dar tosach an 1adh lá d'Iúl agus dar críoch an 30adh lá de Mheán Fhomhair gach bliain.

(5) Fé réir forálacha an ailt seo agus an chéad ailt eile ina dhiaidh seo beidh ag gach coiste oideachais ghairme beatha pé cruinnithe agus pé méid acu pé uaire agus i pé áiteanna is dó leis an gcoiste is ceart.

Cruinnithe cinn trí mblian coistí oideachais ghairme beatha.

14. —(1) Beidh ag gach coiste oideachais ghairme beatha i ngach bliain toghacháin cruinniú (dá ngairmtear cruinniú cinn trí mbliain san Acht so) ar an lá ceapfar fén alt so don bhliain sin chun an chruinnithe sin do bheith ag an gcoiste sin.

(2) Déanfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha ar an 31adh lá de Bhealtaine no roimhe sin i ngach bliain toghacháin lá (nách luaithe ná trí ná nách déanaí ná deich lá tar éis togha na mball den choiste sin an bhliain sin do chríochnú) do cheapa chun an chruinnithe chinn trí mblian do bheith ag an gcoiste sin an bhliain sin.

(3) Más rud é, in aon bhliain toghacháin, ná ceapfar aon lá fén bhfo-alt san roimhe seo chun cruinnithe cinn trí mbliain do bheith ag coiste oideachais ghairme beatha an bhliain sin, isé lá bheidh an cruinniú san ann an bhliain sin ná an seachtú lá tar éis togha na mball den choiste sin an bhliain sin do chríochnú.

(4) Más rud é, ar aon chúis (agus áirítear mar chúis gan quorum do bheith i láthair), ná beidh cruinniú cinn trí mblian ag coiste oideachais ghairme beatha an lá ceapfar fén alt so chun an cruinniú san do bheith ann, déanfaidh príomh-oifigeach feidhmiúcháin an choiste sin, chó luath agus is féidir é, cruinniú den choiste sin do ghairm chun teacht le chéile ar uair chaothúil an lá go bhfeicfear do gurb é an dáta é is luaithe bheidh caothúil chuige sin agus an cruinniú bheidh ann do réir na gairme sin beidh sé, chun gach críche, ina chruinniú cinn trí mbliain ar n-a chomóra ar dháta do ceapadh fén alt so.

(5) I gcás in ar gá do réir an Achta so gur dhá údarás áitiúla no níos mó do thoghfadh baill choiste oideachais ghairme beatha agus nách ar an aon lá amháin a dhéanfaidh na húdaráis áitiúla san go léir na toghacháin in aon bhliain toghacháin, isé lá ina ndéanfar, chun crícheanna an ailt seo, togha na mball san do chríochnú ná an lá deiridh ar a ndéanfar aon cheann de sna toghacháin sin.

Cathaoirligh choistí oideachais ghairme beatha.

15. —(1) Déanfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha, ag a chéad chruinniú agus fós ag gach cruinniú cinn trí mblian, duine dá bhaill do thogha chun bheith ina chathaoirleach ar an gcoiste sin.

(2) Pé uair a thiocfaidh oifig chathaoirligh choiste oideachais ghairme beatha chun bheith folamh tré éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht don chathaoirleach, déanfaidh an coiste sin, ag a chéad chruinniú tar éis teacht don fholúntas san, duine dá bhaill do thogha chun bheith ina chathaoirleach ar an gcoiste sin.

(3) Gach duine toghfar chun bheith ina chathaoirleach ar choiste oideachais ghairme beatha beidh sé, marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige mar chathaoirleach den tsórt san go dtí tosach an chéad chruinnithe cinn trí mbliain a bheidh ag an gcoiste sin tar éis an chruinnithe ag a dtoghfar é amhlaidh.

(4) Féadfaidh cathaoirleach coiste oideachais ghairme beatha eirghe as a oifig mar chathaoirleach den tsórt san uair ar bith tré leitir do sheola go dtí príomh-oifigeach feidhmiúcháin an choiste sin agus raghaidh gach eirghe-as den tsórt san in éifeacht i dtosach an chéad chruinnithe den choiste sin a thosnóidh tar éis fógra an eirithe-as san d'fháil don oifigeach san.

(5) Pé uair a scuirfidh cathaoirleach coiste oideachais ghairme beatha, i rith a théarma oifige mar chathaoirleach den tsórt san, de bheith ina bhall den choiste sin beidh sé dí-cháilithe chun bheith agus scuirfe sé láithreach de bheith ina chathaoirleach den tsórt san.

(6) Pé uair a bheidh có-ionannas vótanna do bheirt daoine no níos mó i dtoghachán chathaoirligh choiste oideachais ghairme beatha toghfar duine de sna daoine sin le crannchur.

Leaschathaoirlighchoistí oideachais ghairme beatha.

16. —(1) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha uair ar bith, más oiriúnach leis é, duine dá bhaill do thogha chun bheith ina leas-chathaoirleach ar an gcoiste sin.

(2) Pé uair a thoghfaidh coiste oideachais ghairme beatha leaschathaoirleach, ansan, na forálacha den Acht so maidir le téarma oifige, eirghc-as, agus dí-cháiliú chathaoirligh an choiste sin, bainfid le cás an leas-chathaoirligh sin fé mar a bhainid le cás an chathaoirligh sin.

Cathaoirleach sealadach ag céad chruinnithe agus ag cruinnithe cinn trí mblian.

17. —(1) Ag an gcéad chruinniú de choiste oideachais ghairme beatha isé ghníomhóidh mar chathaoirleach ar an gcruinniú san go dtí go dtoghfar cathaoirleach an choiste sin ná príomh-oifigeach feidhmiúcháin an choiste sin no, mara mbeidh a leithéid sin d'oifigeach ann, an té bheidh ag gníomhú ag an gcéad chruinniú san mar rúnaí don choiste sin.

(2) Ag gach cruinniú cinn trí mblian de choiste oideachais ghairme beatha isé príomh-oifigeach feidhmiúcháin an choiste sin a ghníomhóidh mar chathaoirleach ar an gcruinniú san go dtí go dtoghfar cathaoirleach an choiste sin.

(3) Duine a bheidh ag gníomhú do réir an ailt seo mar chathaoirleach ar chruinniú de choiste oideachais ghairme beatha ní bheidh sé i dteideal vótála ar aon cheist a bheidh le socrú le vóta o bhaill an choiste sin.

Nós-imeachta ag cruinnithe de choistí.

18. —(1) Isé is quorum do chruinniú de choiste oideachais ghairme beatha ná an ceathrú cuid de líon iomlán ball an choiste sin.

(2) Ag cruinniú de choiste oideachais ghairme beatha—

(a) isé cathaoirleach an choiste sin a bheidh ina chathaoirleach ar an gcruinniú má bhíonn sé i láthair;

(b) mara mbeidh cathaoirleach an choiste sin i láthair no má bhíonn oifig an chathaoirligh folamh, isé leas-chathaoirleach an choiste sin (más ann do) a bheidh ina chathaoirleach ar an gcruinniú má bhíonn sé i láthair;

(c) mara mbeidh cathaoirleach an choiste sin i láthair no má bhíonn oifig an chathaoirligh folamh agus ná beidh aon leas-chathaoirleach ar an gcoiste sin no ná beidh an leas-chathaoirleach i láthair, déanfaidh na baill den choiste bheidh i láthair duine acu féin do thogha (fé réir na bhforálacha den Acht so maidir leis an gcéad chruinniú agus le cruinnithe cinn trí mblian) chun bheith ina chathaoirleach ar an gcruinniú.

(3) Socrófar gach ceist ag cruinniú de choiste oideachais ghairme beatha le móráireamh de vótanna na mball a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist, agus i gcás có-ionannais vótanna beidh vóta breise no réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe ach amháin nuair is é togha chathaoirligh an choiste an cheist.

(4) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha gníomhú d'ainneoin foth-fholúntais no foth-fholúntas do bheith imeasc a chuid ball.

(5) Beidh cigire i dteideal bheith i láthair ag cruinniú ar bith de choiste oideachais ghairme beatha no d'fho-choiste d'aon choiste den tsórt san agus labhairt leis an gcruinniú san, ach ní bheidh sé i dteideal vótála ar ní ar bith a bheidh le socrú ag an gcruinniú san.

(6) Fé réir forálacha an Achta so, féadfaidh an tAire, le rialacháin a dhéanfa sé fén Acht so, a ordú cadé an nós-imeachta leanfar ag cruinnithe de choistí oideachais ghairme beatha.

(7) Fé réir forálacha an Achta so agus forálacha rialachán a déanfar fé, rialáfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha, le buan-orduithe no ar shlí eile, an nós-imeachta leanfar agus an gnó déanfar ag a chruinnithe.

Cruinnithe tréigfear cheal quorum.

19. —Pé uair a tréigfear cruinniú de choiste oideachais ghairme beatha toisc gan quorum do bheith i láthair breacfar láithreach ainmneacha na mball do tháinig ar an uair agus san áit do ceapadh don chruinniú san agus, chun crícheanna na bhforálacha den Acht so maidir le baill do theacht fé dhí-cháilíocht tré bheith as láthair o chruinnithe agus na bhforálacha den Acht so maidir le costaisí taistil ball de choistí áirithe d'íoc, tuigfear go raibh cruinniú den choiste sin san áit sin an uair sin agus go raibh na baill go bhfuil a n-ainmneacha ar breaca amhlaidh i láthair ag an gcruinniú san.

Coistí do chimeád miontuairiscí, clár, agus breacachán.

20. —(1) Cimeádfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha, i leabhar a sholáthróidh sé chuige sin, miontuairiscí ar na himeachta ag gach cruinniú den choiste sin agus sighneofar gach miontuairiscí den tsórt san, ag an gcruinniú le n-a mbainid, ag cathaoirleach an chruinnithe sin no, ag an gcéad chruinniú eile, ag cathaoirleach an chruinnithe dheiridh sin a luaidhtear agus nuair a bheid sighnithe amhlaidh glacfar i bhfianaise iad.

(2) Cimeádfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha gach clár agus breacachán a hordófar agus beidh gach clár agus breacachán den tsórt san le feiscint ag cigire gach tráth réasúnta chun a n-iniúchta.

(3) Bhéarfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha don Aire pé tuarasgabhála agus cuntaisí agus pé eolas éileoidh sé o am go ham.

Fo-choistí de choistí oideachais ghairme beatha.

21. —(1) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha o am go ham pé fo-choistí agus pé méid acu is dó leis is ceart do cheapa chun aon choda dá chomhachta, dá dhualgaisí, agus dá fheidhmeanna d'fheidhmiú no do chólíona gur dó leis gur fearr no gur saoráidighe fhéadfadh fo-choiste iad d'fheidhmiú no do chólíona.

(2) Féadfaidh an tAire o am go ham, le hordú, a cheangal ar choiste oideachais ghairme beatha fo-choiste do cheapa chun feidhmiú agus cólíona do dhéanamh, maidir le haon chuid áirithe de líomatáiste oideachais ghairme beatha an choiste sin, ar pé cinn áirithe de chomhachta, de dhualgaisí agus d'fheidhmeanna an choiste sin gur dó leis an Aire gur fearr no gur saoráidighe fhéadfadh fo-choiste iad d'fheidhmiú no do chólíona agus pé uair a déanfar aon ordú den tsórt san agus a bheidh sé i bhfeidhm beidh sé de dhualgas ar an gcoiste sin a n-éilítear leis do chólíona.

(3) Féadfaidh an tAire, fé mar agus nuair is oiriúnach leis é, ordú do rinne sé fén bhfo-alt san roimhe seo do cheiliúra agus leis sin scuirfidh an t-ordú san de bheith i bhfeidhm.

(4) Beidh fo-choiste cheapfaidh coiste oideachais ghairme beatha có-dhéanta de dháréag ball ar a mhéid agus féadfar, do réir mar is rogha leis an gcoiste sin, gan ach daoine is baill den choiste sin do bheith air no daoine is baill agus daoine nách baill den choiste sin do bheith air.

(5) Beidh gníomhartha gach fo-choiste de choiste oideachais ghairme beatha fé réir an choiste sin dá ndaingniú ach amháin i gcás ina gcinnfidh an coiste sin le cead an Aire nách gá an daingniú san do dhéanamh.

Costaisí taistil d'íoc le baill de choistí áirithe.

22. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo, íocfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha do líomatáiste oideachais ghairme beatha chontae, chó luath agus is féidir é tar éis an 30adh lá de Mheitheamh gach bliain, le gach ball den choiste sin no d'aon fho-choiste dhe, an rann-íoc (más ann do) a húdaruítear leis na rialacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so mar chabhair chun íoctha na gcostaisí fé n-a ndeaghaidh an ball san, i rith na bliana san roimhe sin, tré bheith i láthair ag cruinnithe an choiste sin (más ball de é) no aon fho-choiste dhe dar ball é.

(2) Ní bheidh rann-íoc ar bith iníochta fén alt so, in aghaidh aon tréimhse bhliana dar críoch an 30adh lá de Mheitheamh bliain ar bith, le ball de choiste oideachais ghairme beatha ar son a bheith i láthair ag cruinnithe den choiste sin do bhí ann i rith na tréimhse sin mara raibh sé i láthair ag cúig cinn ar a laighead de sna cruinnithe sin.

(3) Ní bheidh rann-íoc ar bith iníoctha fén alt so, in aghaidh aon tréimhse bhliana dar críoch an 30adh lá de Mheitheamh bliain ar bith, le ball d'fho-choiste do ceapadh ag coiste oideachais ghairme beatha ar son a bheith i láthair ag cruinnithe den fhochoiste sin do bhí ann i rith na tréimhse sin mara n-údaruighidh an tAire, ar iarratas an choiste sin, rann-íoca d'íoc fén alt so le baill den fho-choiste sin.

(4) Chun crícheanna an ailt seo tuigfear gur tréimhse bhliana an tréimhse dar tosach an lá ceapfar fén Acht so chun an chéad chruinnithe de choiste oideachais ghairme beatha do bheith ann agus dar críoch an 30adh lá de Mheitheamh, 1931.

(5) Einne dhéanfaidh ráiteas bréagach go feasach no a leigfidh go feasach a leithéid do dhéanamh chun go n-íocfaí suim leis féin no le duine eile fén alt so no dá réir, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneail ná raghaidh thar caoga púnt do chur air no, más rogha leis an gcúirt é, príosúntacht i dteanta no d'éamais daor-oibre ar feadh téarma nách sia ná bliain.

(6) Einne ciontófar i gcionta fén alt so beidh sé as san amach fé dhí-cháilíocht ná leigfidh é thogha ná é bheith mar bhall d'aon choiste oideachais ghairme beatha ná d'fho-choiste den choiste sin, ná d'aon chomhairle, cólucht, ná coiste is údarás áitiuil do réir bhrí Acht 1925, agus fós fé dhí-cháilíocht ná leigfidh é bheith i seilbh aon oifige ná fostaíochta fé aon choiste oideachais ghairme beatha ná fé aon chomhairle, cólucht, ná coistí mar adubhradh.

Oifigigh do choistí oideachais ghairme beatha.

23. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo, ceapfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha príomh-oifigeach feidhmiúcháin agus pé oifigigh eile agus seirbhísigh is dó leis o am go ham is gá chun a chomhacht agus a dhualgas do chólíona go cuibhe fén Acht so.

(2) Beidh líon, cáilíochta, tuarastail no luach saothair, agus ceapa na n-oifigeach uile fé réir aontú an Aire.

(3) Déanfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha pé úrrús ordóidh an tAire do thógaint o n-a phríomh-oifigeach feidhmiúcháin agus o éinne eile dá oifigigh a ghlacann no íocann airgead thar ceann an choiste.

(4) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha seirbhíseach ar bith don choiste sin do bhrise agus, le haontú an Aire, oifigeach ar bith don choiste sin do chur as seilbh a oifige.

(5) Tuigfear coiste oideachais ghairme beatha do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí Achta na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 ( Uimh. 39 de 1926 ), agus chun na críche sin ciallóidh an abairt “an tAire” san Acht san maidir le coiste oideachais ghairme beatha an tAire Oideachais.

Na céad phríomhoifigighfheidhmiúcháin do choistí áirithe.

24. —(1) I gcás líomatáiste fheidhmiúcháin choiste ceapadh fé fho-alt (2) d'alt 1 d'Acht 1889 no fé fho-alt (1) d'alt 14 d'Acht 1899 no líomatáiste fheidhmiúcháin chó-choiste ceapadh fé fho-alt (2) den alt san 14 do bheith có-theoranta le líomatáiste oideachais ghairme beatha, ansan, an té is príomh-oifigeach feidhmiúcháin don choiste no don chó-choiste sin an lá roimh chéad chruinniú an choiste oideachais ghairme beatha don líomatáiste oideachais ghairme beatha san tiocfa sé, lá an chruinnithe sin, chun bheith ina phríomh-oifigeach fheidhmiúcháin don choiste oideachais ghairme beatha san.

(2) I gcás coiste oideachais ghairme beatha, do líomatáiste oideachais ghairme beatha chontae, ná tiocfaidh éinne chun bheith ina phríomh-oifigeach fheidhmiúcháin do de bhua na bhforálacha san roimhe seo, gníomhóidh rúnaí comhairle na contae gurb í an líomatáiste oideachais ghairme beatha san í no ina bhfuil an líomatáiste sin, gníomhóidh sé mar rúnaí don choiste sin ag céad chruinniú an choiste sin.

Cuid IV. d'Acht 1925 do chur i mbaint.

25. —(1) Tuigfear gach coiste oideachais ghairme beatha do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí Chuid IV. d'Acht 1925 agus bainfidh an Chuid sin den Acht san le coistí oideachais ghairme beatha agus le n-a gcuid oifigeach dá réir sin fé réir na n-atharuithe luaidhtear anso ina dhiaidh seo.

(2) Ní bhainfidh alt 50 d'Acht 1925 le cás coistí oideachais ghairme beatha agus a gcuid oifigeach, agus ina ionad san achtuítear leis seo gurb iad íocfaidh gach suim is iníoctha fén gCuid sin IV. d'Acht 1925, mar a cuirtear i mbaint í tríd an alt so, ar scór liúntais no aisce deonfar fén gCuid sin do dhuine dob oifigeach roimhe sin do choiste oideachais ghairme beatha ná an t-údarás áitiuil íocfaidh fén Acht so an rann-íoc áitiuil bliantúil mar chabhair chun costaisí an choiste sin do ghlana, agus déanfar an tsuim sin do chruinniú tríd an ráta céanna tré n-a gcruinneofar an rann-íoc áitiuil bliantúil sin, agus d'íoc amach as an gciste céanna as a n-íocfar an rann-íoc san, agus do mhuirearú ar an líomatáiste céanna ar a muirearófar an rann-íoc san, ach ní háireofar aon tsuim den tsórt san chun crícheanna achtacháin ar bith (agus an tAcht so d'áireamh) tré n-a gcuirtear teora le méid an ráta san.

(3) Íocfar amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, le húdarás áitiuil íocfaidh liúntas no aisce ar bith do réir an fho-ailt sin roimhe seo, i gcabhair don ráta no don chiste as a n-íocfar an liúntas no an aisce sin amhlaidh, leath gach íocaíochta íocfaidh an t-údarás áitiuil sin ar scór an liúntais no na haisce sin.

(4) Ní bhainfidh alt 47 d'Acht 1925, mar a leasuítear é le halt 9 d'Acht 1927, le cás coistí oideachais ghairme beatha agus a gcuid oifigeach, agus ina ionad san achtuítear leis seo mar leanas:—

(a) pé uair a bheidh liúntas no aisce iníochta, do réir fo-alt (2) den alt so, ag údarás áitiuil (dá ngairmtear an cólucht íocach sa bhfo-alt so) le duine ar bith, fé Chuid IV. d'Acht 1925 mar a cuirtear i mbaint í tríd an alt so, mar gheall ar é do scur de bheith i seilbh oifige fé choiste oideachais ghairme beatha agus, le linn na seirbhíse bhí tugtha ag an oifigeach san ar dháta an scuir sin do dhéanamh amach, go ndéanfar aon tseirbhís fé údarás áitiuil eile (dá ngairmtear an cólucht rann-íocach san alt so) do chur le chéile agus d'áireamh, aisíocfaidh an cólucht rann-íocach leis an gcólucht íocach cuid de leath an liúntais no na haisce sin, cuid a háireofar do réir sheirbhíse agus phágha an oifigigh sin fén gcólucht rann-íocach agus do réir chúise a scurtha de bheith i seilbh oifige fén gcólucht íocach, agus socrófar an chuid sin tré chó-aontú idir an dá chólucht no mara gcó-aontuíd socróidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí í, agus

(b) chun crícheanna na míre sin roimhe seo tuigfear seirbhís oifigigh fé choiste de chólucht rann-íocach do bheith ina seirbhís fén gcólucht rann-íocach san agus tuigfear seirbhís oifigigh fé chó-choiste de dhá chólucht ranníocacha no níos mó do bheith ina seirbhís fé gach cólucht rann-íocach acu san.

Forálacha áirithe d'Acht 1925 mar a leasuítear iad do chur i mbaint.

26. —(1) Tuigfear gach coiste oideachais ghairme beatha do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí alt 60 d'Acht 1925 mar a leasuítear é le halt 13 d'Acht 1927 agus do réir bhrí altanna 61, 62, 70 agus 71 d'Acht 1925, agus bainfidh na hailt sin 60 (mar a leasuítear amhlaidh é), 61, 62, 70 agus 71 le coistí oideachais ghairme beatha agus le n-a gcuid ball agus le n-a gcuid oifigeach dá réir sin fé réir na n-atharuithe seo leanas, sé sin le rá, san alt san 60 mar a leasuítear é amhlaidh ciallóidh an abairt “an tAire” an tAire Oideachais, agus san alt san 71 cuirfear an abairt “Aire Oideachais” in ionad na habairte “Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí” i ngach áit ina bhfuil an abairt deiridh sin.

(2) Lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt go soileír leis an Acht so, ní tuigfear chun crícheanna achtacháin ar bith (agus Acht 1925, mar a leasuítear é le hAcht 1927, d'áireamh) aon choiste oideachais ghairme beatha do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí an Achta san 1925 mar a leasuítear é amhlaidh ná ina choiste de chomhairle chontae, de chomhairle bhailecheanntair, ná de chomhairle bhuirge, ná ina chó-choiste d'aon dá chomhairle no níos mó den tsórt san.

An tAire do chur oifigeach agus seirbhíseach as seilbh.

27. —(1) Féadfaidh an tAire le hordú, ar mhola no ar ghearán o choiste oideachais ghairme beatha no dá éamais sin, aon oifigeach no seirbhíseach íoctha do choiste oideachais ghairme beatha do chur as a oifig no as a fhostaíocht (pe'ca do ceapadh ag an gcoiste sin é no do haistríodh chuige é leis an Acht so) ná beidh oiriúnach no ná beidh inniuil, dar leis, chun a dhualgaisí do chólíona no a dhéanfaidh uair ar bith diúlta dá dhualgaisí no d'aon cheann áirithe acu do chólíona no faillí do thabhairt ionta no in aon cheann áirithe acu go toiliuil agus féadfa sé a ordú duine ceart oiriúnach do cheapa ina áit do réir na dlí bhaineann le daoine do cheapa chun na hoifige no na fostaíochta san.

(2) Ní dhéanfaidh an tAire oifigeach ná seirbhíseach do choiste oideachais ghairme beatha do chur as a oifig fén alt so mara mbeidh sé ná go dtí go mbeidh sé tar éis a chur fé ndeár fiosrúchán áitiuil do chomóra fén Acht so, maidir leis an oifigeach no leis an seirbhíseach san do chólíona a dhualgaisí mar oifigeach no mar sheirbhíseach den tsórt san, agus tar éis tuarasgabháil an té dhein an fiosrúchán san do bhreithniú.

Coistí oideachais ghairme beatha do thógaint tailte chucha.

28. —(1) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, le haontú an Aire agus fé réir rialachán a dhéanfa sé fén Acht so, talamh ar bith do cheannach no do thógaint ar léas chun crícheanna aon cheann dá gcomhachta no dá ndualgaisí fén Acht so.

(2) Chun na gcrícheanna bhaineann le coiste oideachais ghairme beatha do thógaint tailimh chucha beidh feidhm ag ailt 203, 214, agus 215 den Public Health (Ireland) Act, 1878, mar a leasuítear san le halt 8 den Public Health (Ireland) Act, 1896, agus ag alt 68 d'Acht 1925, fé is dá ndeintí san Acht so iad d'ath-achtú agus do chur i mbaint le coistí oideachais ghairme beatha, ach amháin go bhféadfar na fógráin a luaidhtear i bhfo-alt (2) d'alt 203 den Public Health (Ireland) Act, 1878, d'fhoillsiú mí ar bith agus go ndéanfar na fógraí luaidhtear sa bhfo-alt san do sheirbheail an chéad mhí ina dhiaidh sin.

(3) San alt so foluíonn an focal “talamh” éasáid ar bith i dtalamh no chuige no air.

Coistí do ghlaca bronntanaisí oideachais.

29. —(1) Féadfar, le haontú an Aire, iontaobhaithe do bhronntanas no do dhéarcas oideachais ar bith, do bunuíodh (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) chun crícheanna bhaineann le hoideachas leanúna no le ceárd-oideachas no leis an dá chineál san oideachais, do dhéanamh de choiste oideachais ghairme beatha.

(2) Beidh comhacht ag coiste oideachais ghairme beatha aon mhaoin, réalta no pearsanta, do ghlaca do bhéarfar do mar bhronntanas oideachais go generálta no ar iontaoibh chun aon chrícheanna bhaineann le hoideachas leanúna no le ceárdoideachas no leis an dá chineál san oideachais.

(3) Ní chuirfidh ní ar bith san alt so ar chumas coiste oideachais ghairme beatha bheith ina n-iontaobhaithe do bhronntanas ná do dhéarcas ná d'iontaobhas oideachais ar bith ná an céanna do ghlaca más bronntanas, déarcas, no iontaobhas é 'na mbeidh na crícheanna bhaineann leis buiniscionn leis an Acht so no leis na prinsiobail gur dá réir is gá don choiste sin, do réir an Achta so no fé, oideachas leanúna agus ceárd-oideachas do sholáthar.