An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Coisti Oideachais Ghairme Beatha.) Ar Aghaidh (CUID IV. Cursai Airgid Coisti Oideachais Ghairme Beatha.)

29 1930

ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

CUID III.

Oideachas Leanuna agus Ceard-Oideachas.

Dualgaisí generálta coistí oideachais ghairme beatha.

30. —Beidh sé de dhualgas ar gach coiste oideachais ghairme beatha—

(a) córus oiriúnach oideachais leanúna do bhunú agus do choinneail ar siúl do réir an Achta so ina líomatáiste agus socrú chun an córus san do chur ar aghaidh do réir a chéile; agus

(b) ceárd-oideachas do chur ar fáil no cabhrú chun a churtha ar fáil ina líomatáiste do réir an Achta so.

Scéimeanna generálta.

31. —(1) Féadfaidh gach coiste oideachais ghairme beatha agus, má cheanglann an tAire air é, déanfaidh, o am go ham, scéim d'ullamhú agus do chur fé bhráid an Aire agus polasaí generálta an choiste sin i dtaobh oideachais leanúna agus ceárdoideachais fé seach leagtha amach inti agus fós an tslí bheidh beartuithe ag an gcoiste, do réir an pholasaí sin, chun a chomhacht agus a dhualgas fén Acht so d'fheidhmiú agus do chólíona.

(2) Ag ullamhú scéime fen alt so dho breithneoidh coiste oideachais ghairme beatha gach ní cuirfear fé n-a bhráid i dtaobh na scéime sin ag daoine ina gcomhnaí ina líomatáiste go mbeidh suim acu i ngnóthaí oideachais agus taithí acu ortha agus ag daoine bhaineann le déantóireacht áitiuil agus le ceárda agus le tionnscail áitiúla agus ag daoine thuigeann tuairimí na bhfostóirí agus na bhfostaithe i dtaobh gnóthaí oideachais a bhaineann leis an líomatáiste sin.

Comhachta generálta i dtaobh oideachais leanúna.

32. —Chun na ndualgas a bhaineann le hoideachas leanúna agus a cuirtear ar choistí oideachais ghairme beatha leis an Acht so do chólíona féadfaidh gach coiste den tsórt san gach ní no éinní acu so leanas do dhéanamh, sé sin le rá:—

(a) scoileanna leanúna do bhunú agus do choinneail ar siúl ina líomatáiste;

(b) cúrsaí teagaisc is ionann agus oideachas leanúna do bhunú agus do choinneail ar siúl ina líomatáiste;

(c) cabhrú chun scoileanna ina líomatáiste ina dtugtar oideachas leanúna do choinneail ar siúl.

Daoine áirithe bheidh ar scoileanna leanúna agus ar chúrsaí teagaisc do chlárú.

33. —I gcás daoine óga go mbeidh coinne acu le fostaíocht i gcéird, i ngnó, no i slí bheatha áirithe do bheith ar scoil leanúna no ar chúrsa teagaise a bheidh á choinneail ar siúl no á sholáthar ag coiste oideachais ghairme beatha, beidh sé de dhualgas ar an gcoiste oideachais ghairme beatha san na daoine óga san do chlárú agus do roinnt agus an t-abhar léighinn a bhíos sa scoil sin no an teagase do bheirtear sa chúrsa san (pe'ca aca é) do shocrú i slí go bhfuighidh na daoine óga san an t-oideachas is gá dhóibh i gcóir an chineail sin fostaíochta.

Comhachta generálta bhaineann le ceárdoideachas.

34. —Chun na ndualgas a bhaineann le ceárd-oideachas agus a cuirtear ar choistí oideachais ghairme beatha leis an Acht so do chólíona, féadfaidh gach coiste den tsórt san gach ní no éinní acu so leanas do dhéanamh, sé sin le rá:—

(a) scoileanna ceárd-oideachais do bhunú agus do choinneail ar siúl no cabhrú chun a gcoinnithe ar siúl laistigh dá líomatáiste;

(b) cúrsaí teagaisc is ionann agus ceárd-oideachas do bhunú agus do choinneail ar siúl no cabhrú chun a mbunuithe agus a gcoinnithe ar siúl ina líomatáiste;

(c) cabhrú chun íoctha na gcostas fé n-a raghaidh daoine chomhnuíonn ina líomatáiste chun ceárd-oideachais d'fháil i scoileanna no i gcúrsaí laistigh no lasmuich den líomatáiste sin;

(d) cabhair do thabhairt, le cead speisialta an Aire, do dhaoine chomhnuíonn ina líomatáiste chun tuille oideachais d'fháil i gcoláistí ceárd-oideachais no i bpríomh-fhundúireachta ceárd-oideachais no i gcoláistí ceárd-oiliúna no in áiteanna eile árd-oideachais chéirde laistigh no lasmuich den líomatáiste sin.

Ceárdoideachas ar fáil cheana.

35. —Nuair a bheidh coiste oideachais ghairme beatha ag feidhmiú na gcomhacht i dtaobh ceárd-oideachais a bronntar air leis an Acht so féachfaidh d'aon cheárd-oideachas a bheidh ar fáil ina líomatáiste cheana.

Scóip na gcomhacht do shocrú.

36. —Má dheineann coiste oideachais ghairme beatha no má bheartuíonn sé a chomhachta fén Acht so d'fheidhmiú chun críche áirithe is críoch a húdaruítear leis an Acht so agus go n-eireoidh ceist i dtaobh ce'ca críoch a bhaineann le hoideachas leanúna no críoch a bhaineann le ceárd-oideachas an chríoch san, cuirfidh an coiste sin an cheist sin fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar breith an Aire uirthi.

Easnamh ar an méid oideachais leanúna no ceárdoideachaisa bheidh ar fáil.

37. —(1) Pé uair, dar leis an Aire, ná beidh coiste oideachais ghairme beatha ag déanamh leor-shocruithe oiriúnaigh chun oideachais leanúna do chur ar fáil ina líomatáiste, féadfaidh an tAire a cheangal ar an gcoiste sin socrú do dhéanamh chun an oideachais sin do chur ar fáil, pé socrú áirithe is oiriúnach leis do luadh agus d'éileamh, ag féachaint don airgead a bheidh ar fáil don choiste sin, agus leis sin tiocfa sé chun bheith agus beidh sé de dhualgas ar an gcoiste sin déanamh do réir an éilimh sin ar gach slí.

(2) Pé uair, dar leis an Aire, ná beidh coiste oideachais ghairme beatha ag déanamh leor-shocruithe oiriúnaigh chun ceárdoideachais do chur ar fáil ina líomatáiste, féadfaidh an tAire a cheangal ar an gcoiste sin socrú do dhéanamh chun an oideachais sin do chur ar fáil, pé socrú áirithe is oiriúnach leis do luadh agus d'éileamh, ag féachaint don airgead a bheidh ar fáil don choiste sin, agus leis sin tiocfa sé chun bheith agus beidh sé de dhualgas ar an gcoiste sin déanamh do réir an éilimh sin ar gach slí.

(3) Le héileamh a dhéanfaidh an tAire fén alt so féadfar a cheangal ar choiste oideachais ghairme beatha oideachas leanúna no ceárd-oideachas (pe'ca aca é) do chur ar fáil tré shocrú de pé saghas agus ina mbeidh pé téarmaí a bheidh luaidhte san éileamh san do dhéanamh le coiste oideachais ghairme beatha eile, socrú tré n-a ndéanfar oideachas leanúna no ceárd-oideachas (pe'ca aca é) a chuireann an coiste deiridh sin a luaidhtear ar fáil do chur ar fáil do dhaoine chomhnuíonn i líomatáiste an chéad choiste sin a luaidhtear, agus má deintear aon éileamh den tsórt san amhlaidh beidh sé de dhualgas ar an dá choiste sin an socrú san do dhéanamh le n-a chéile agus é do chur in éifeacht.

Ard-oideachas céirde.

38. —(1) Fé réir a bhfuil sa chéad fho-alt eile den alt so do cholíona féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha do líomatáiste oideachais ghairme beatha bhuirge scoil (dá ngairmtear san alt so coláiste ceárd-oideachais lae) do bhunú agus do choinneail ar siúl ina líomatáiste agus é mar phríomh-chuspóir aici oideachas do thabhairt i bprinsiobail ghenerálta na heolaíochta, na tráchtála, no na healadhantachta, oideachas a bheidh oiriúnach do riachtanaisí daoine ar fostú i bpostanna smachta no freagarthachta i dtrádáil no i dtionnscal.

(2) Bainfidh na forálacha so leanas le gach coláiste ceárdoideachais lae agus cólíonfar ann iad, sé sin le rá:—

(a) ní déanfar sa choláiste sin daoine d'oiliuint i dteicníc céirde ar bith ach amháin sa mhéid go ngabhann san le príomh-chuspóir an choláiste agus go n-aontóidh an tAire leis; agus

(b) ní leigfear aon mhic léighinn isteach sa choláiste sin ach mic léighinn a bheidh sé bliana déag ar a laighead d'aois i dtosach na bliana scoile; agus

(c) éileofar ar mhic léighinn a cuirfear ar rolla an choláiste sin pé táillí le n-a n-aontóidh an tAire; agus

(d) ní leigfear isteach sa choláiste sin mac léighinn ar bith gan pé cáilíochta bheith aige ordóidh an tAire.

(3) Daoine thoghfaidh an tAire no le n-a nglacfa sé chun iad d'oiliuint mar oidí beidh acu i gcoláiste cheárd-oideachais lae pé saoráidí, ar pé téarmaí agus ar pé slí, is dó leis an Aire do bheith réasúnta.

Scoláireachtaí do bhunú.

39. —Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, le haontú an Aire, scoláireachtaí as a bhféadfar tairbhe do bhaint laistigh no lasmuich dá líomatáiste do bhunú no cabhrú chun a mbunuithe agus suimeanna agus sealbh na scoláireacht san agus coiníollacha a mbronnta agus a seilbhe do shocrú.

Comhar idir coistí.

40. —Féadfaidh aon dá choiste oideachais ghairme beatha no níos mó, ach aontú an Aire do bheith acu chuige sin, socrú do dhéanamh chun aon chuid dá gcomhachta fén gCuid seo den Acht so do chó-fheidhmiú ar pé téarmaí agus coiníollacha ar a gcó-aontóid, agus má eiríonn ceist ar bith ann idir na coistí sin i dtaobh an tsocruithe sin cuirfear an ní bheidh i gceist fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin air.

Na táillí éileoidh coistí.

41. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo, féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, do réir scála ullamhóidh sé agus le n-a n-aontóidh an tAire, táillí do cheapa agus d'éileamh ar son teacht go dtí gach scoil agus cúrsa teagaisc no aon scoil agus cúrsa teagaisc a bheidh aige á choinneail ar siúl no a chuirfidh sé ar fáil fén Acht so.

(2) Ní dhéanfaidh coiste oideachais ghairme beatha, maidir le cúrsa teagaisc éigeanta chuirfidh an coiste sin ar fáil fé Chuid V. den Acht so, táillí ar bith d'éileamh ar son daoine do leigint isteach chun an chúrsa san a thiocfaidh chuige do réir oblagáide cuirtear ortha leis an gCuid sin V.

(3) Ní dhéanfaidh coiste oideachais ghairme beatha, maidir le cúrsa teagaise a chuirfidh an coiste sin ar fáil fé Chuid VI. den Acht so, táillí ar bith d'éileamh ar son daoine do leigint isteach chun an chúrsa san a thiocfaidh chuige do réir oblagáide cuirtear ortha leis an gCuid sin VI.

(4) Féadfaidh coiste oideachais ghairme beatha, le haontú an Aire, táillí ar bith go mbeidh teideal aige chun a n-éilithe fén alt so do mhaitheamh i bpáirt no go hiomlán.