An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Roimhraiteach agus Generalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Pinsin (Nea-Shintiusacha) Bhaintreach agus Pinsin (Nea Shintiusacha) Dilleachtaithe.)

29 1935

ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935

CUID II.

Pinsin (Sintiusacha) Bhaintreach agus Pinsin (Sintiusacha) Dilleachtaithe.

Pinsin (síntiúsacha) bhaintreach.

9. —Fé réir forálacha an Achta so beidh pinsean (dá ngairmtear pinsean (síntiúsach) baintrighe san Acht so) iníoctha, má cólíontar na coinníollacha reachtúla, le baintrigh aon fhir—

(a) do fuair bás an dara lá ceaptha no dá éis sin,

(b) ná raibh os cionn seachtó bliain d'aois an dara lá ceaptha, agus

(c) ba dhuine árachuithe ar dháta a bháis.

Có-dhéanamh agus rátaí pinsean (síntiúsach) baintreach.

10. —(1) Fé réir forálacha an Achta so is mar leanas a bheidh pinsean (síntiúsach) baintrighe is iníoctha le baintrigh dhuine árachuithe, sé sin le rá:—

(a) má bhíonn agus faid a bheidh beirt leanbh no níos mó leis an duine sin ina mbeathaidh agus fé bhun na haoise ceaptha, isé bheidh sa phinsean san ná—

(i) liúntas (dá ngairmtear liúntas (síntiúsach) na baintrighe san Acht so) do réir deich scillinge sa tseachtain, agus

(ii) liúntas (dá ngairmtear liúntas (síntiúsach) leinbh san Acht so), alos an té is sine de sna leanbhaí sin, do réir cúig scillinge sa tseachtain, agus

(iii) liúntas (dá ngairmtear freisin liúntas (síntiúsach) leinbh san Acht so), i gcás triúr no níos mó leanbhaí den tsórt san do bheith ann, alos gach leinbh fé leith acu san (seachas an leanbh is sine) no, i gcás gan ach beirt leanbh den tsórt san do bheith ann, alos an té is óige de sna leanbhaí sin, do réir trí scillinge sa tseachtain:

(b) mara mbeidh agus faid ná beidh ach aon leanbh amháin leis an duine sin ina bheathaidh agus fé bhun na haoise ceaptha, isé bheidh sa phinsean san ná—

(i) liúntas (síntiúsach) na baintrighe, agus

(ii) liúntas (dá ngairmtear freisin liúntas (síntiúsach) leinbh san Acht so), alos an leinbh sin, do réir cúig scillinge sa tseachtain;

(c) mara mbeidh aon leanbh leis an duine sin ina bheathaidh agus fé bhun na haoise ceaptha, isé bheidh sa phinsean san ná liúntas (síntiúsach) na baintrighe.

(2) I gcás an té go mbeidh pinsean (síntiúsach) baintrighe iníoctha alos a árachais do bheith de ghnáth i bhfostaíocht talmhaíochta i rith na tréimhse oiriúnaighe beidh éifeacht ag an bhfo-alt deiridh sin roimhe seo, ar feadh na tréimhse de chúig bliana dar tosach an dara lá ceaptha, maidir le méid an phinsin sin fé is dá gcuirtí na focail “ocht scillinge” “ceithre scillinge” agus “dhá scilling agus reul” fé seach in ionad na bhfocal “deich scillinge” “cúig scillenge” agus “trí scillinge” i ngach áit ina bhfuil na focail sin fé seach sa bhfo-alt san.

(3) Má eiríonn aon cheist fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo i dtaobh ce'ca bhí aon duine áirithe de ghnáth i bhfostaíocht talmhaíochta i rith na tréimhse oiriúnaighe no ná raibh cuirfear an cheist fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin uirthi.

(4) Chun crícheanna an dá fho-alt deiridh sin roimhe seo—

(a) cialluíonn an abairt “an tréimhse oiriúnach”, maidir le duine do fuair bás ar an dáta ar ar shlánuigh sé a sheachtó bliain no dá éis sin, an tréimhse de thrí bliana díreach roimh an dáta san, ach nuair a bheidh an tréimhse sin de thrí bliana á háireamh ní tabharfar aon áird ar aon tréimhse leanúnach dar chríoch an dáta san go raibh an duine sin ar a feadh gan bheith ábalta ar obair do dhéanamh de dheascaibh galair éigin áirithe no laige éigin aigne no chuirp; agus

(b) cialluíonn an abairt “an tréimhse oiriúnach”, maidir le duine do fuair bás sara raibh a sheachtó bliain slán aige, an tréimhse de thrí bliana díreach roimh dháta a bháis, ach nuair a bheidh an tréimhse sin de thrí bliana á háireamh ní tabharfar aon áird ar aon tréimhse leanúnach dar chríoch an dáta san go raibh an duine sin ar a feadh gan bheith ábalta ar obair do dhéanamh de dheascaibh galair éigin áirithe no laige éigin aigne no chuirp.

Pinsin (síntiúsacha) dílleachtaithe.

11. —Fé réir forálacha an Achta so, beidh pinsean (dá ngairmtear pinsean (síntiúsach) dílleachtaí san Acht so) iníoctha, má cólíontar na coinníollacha reachtúla, in aghaidh gach leinbh a bheidh do réir na gcoinníollacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) gur leanbh dílleachtach é le fear no le mnaoi—

(i) do fuair bás an dara lá ceaptha no dá éis sin, agus

(ii) ná raibh os cionn seachtó bliain d'aois an dara lá ceaptha, agus

(iii) ba dhuine árachuithe ar an dáta ar a bhfuair bás; agus

(b) go mbeidh sé fé bhun na haoise ceaptha de thurus na huaire.

Ráta pinsean (síntiúsach) dílleachtaithe.

12. —(1) Fé réir forálacha an Achta so beidh pinsean (síntiúsach) dílleachtaí do réir seacht scillinge agus reul sa tseachtain.

(2) I gcás an duine go mbeidh pinsean (síntiúsach) dílleachtaí iníoctha alos a árachais do bheith de ghnáth i bhfostaíocht talmhaíochta i rith na tréimhse oiriúnaighe, beidh éifeacht ag an bhfo-alt deiridh sin roimhe seo, ar feadh na tréimhse de chúig bliana dar tosach an dara lá ceaptha, maidir le méid an phinsin sin fé is dá gcuirtí na focail “sé scillinge” in ionad na bhfocal “seacht scillinge agus reul” sa bhfo-alt san.

(3) Má eiríonn aon cheist fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo i dtaobh ce'ca bhí aon duine áirithe de ghnáth i bhfostaíocht talmhaíochta i rith na tréimhse oiriúnaighe no ná raibh cuirfear an cheist fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin uirthi.

(4) Chun crícheanna an dá fho-alt deiridh sin roimhe seo—

(a) cialluíonn an abairt “an tréimhse oiriúnach”, maidir le duine do fuair bás ar an dáta ar ar shlánuigh sé a sheachtó bliain no dá éis sin, an tréimhse de thrí bliana díreach roimh an dáta san, ach nuair a bheidh an tréimhse sin de thrí bliana á háireamh ní tabharfar aon áird ar aon tréimhse leanúnach dar chríoch an dáta san go raibh an duine sin ar a feadh gan bheith ábalta ar obair do dhéanamh de dheascaibh galair éigin áirithe no laige éigin aigne no chuirp; agus

(b) cialluíonn an abairt “an tréimhse oiriúnach”, maidir le duine do fuair bás sara raibh a sheachtó bliain slán aige, an tréimhse de thrí bliana díreach roimh dháta a bháis, ach nuair a bheidh an tréimhse sin de thrí bliana á háireamh ní tabharfar aon áird ar aon tréimhse leanúnach dar chríoch an dáta san go raibh an duine sin ar a feadh gan bheith ábalta ar obair do dhéanamh de dheascaibh galair éigin áirithe no laige éigin aigne no chuirp.

Coinníollacha reachtúla maidir le pinsin (síntiúsacha) bhaintreach agus pinsin (síntiúsacha) dílleachtaithe

13. —(1) Isiad coinníollacha reachtúla bheidh le cólíonadh i gcás duine go mbeidh pinsean (síntiúsach) baintrighe no pinsean (síntiúsach) dílleachtaí iníoctha alos a árachais ná:—

(a) céad agus ceithre seachtainne do bheith caithte ón dáta is déanaí chuaidh an duine sin fé árachas, agus

(b) céad agus ceithre síntiúisí fén Acht so do bheith íoctha ag an duine sin no ina thaobh ón dáta is déanaí chuaidh an duine sin fé árachas, agus

(c) i gcás dhá chéad agus ocht seachtaine no níos mó do bheith idir an dáta chuaidh an duine sin fé árachas agus an dáta fuair sé bás no scuir síntiúisí fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta de bheith iníoctha aige no ina thaobh mar gheall ar a aois, pé dáta acu san ba thúisce, an méid síntiúisí fén Acht so do híocadh no tuigfear, do réir rialachán a déanfar fén Acht so, do híocadh aige no ina thaobh in aghaidh na dtrí mblian síntiúis díreach sara bhfuair sé báis, i gcás é d'fhail bháis fé bhun seachtó bliain d'aois no, in aon chás eile, sarar shlánuigh sé a sheachtó bliain do bheith có-ionann ar an meán le sé síntiúisí fichead ar a laighead fén Acht so ar n-a n-áireamh sa tslí orduithe in aghaidh gach bliana fé leith de sna trí bliana san.

(2) I gcás duine do bheith, ar an am orduithe no laistigh den am orduithe roimh an dara lá ceaptha, i bhfostaíocht eiscithe le n-a mbaineann an tAcht so, ansan, chun crícheanna fo-ailt (1) den alt so—

(a) tuigfear gur híocadh síntiúisí fén Acht so ina thaobh in aghaidh gach seachtaine roimh an dara lá ceaptha go raibh sé i bhfostaíocht amhlaidh go leanúnach ar a feadh;

(b) tuigfear gur seachtain atá caithte ón dáta is déanaí chuaidh sé fé árachas gach seachtain acu san.

(3) Síntiúisí bheidh íoctha roimh an dara lá ceaptha fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta deighleálfar leo, chun crícheanna an ailt seo, mar shíntiúisí fén Acht so.

(4) Síntiúisí tuigfear do híocadh roimh an dara lá ceaptha fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta deighleálfar leo, chun crícheanna míre (c) d'fho-alt (1) den alt so ach ní chun críche ar bith eile, mar shíntiúisí fén Acht so.

(5) Fé réir forálacha aon rialachán a dhéanfaidh an tAire fé sna forálacha de Chuid VII den Acht so bhaineann le rialacháin, nuair a beifear á chinneadh chun crícheanna éilimh ar phinsean (síntiúsach) bhaintrighe no ar phinsean (síntiúsach) dílleachtaí ce'ca cólíonadh na coinníollacha reachtúla luaidhtear san alt so no nár cólíonadh ní tabharfar aon áird ar shíntiúsí fén Acht so do híocadh tar éis bháis an duine gur alos a árachais a bheidh an pinsean á éileamh.

Ré phinsean (síntiúsach) baintreach.

14. —(1) An méid sin (más aon mhéid é), de phinsean (síntiúsach) bhaintrighe is iníoctha le baintrigh, gurb é bheidh ann ná liúntas (síntiúsach) na baintrighe leanfaidh, fé réir forálacha an Achta so, de bheith iníoctha go slánóidh sí a seachtó bliain agus scuirfidh ansan, mara n-ath-phósfa sí roimhe sin, agus sa chás san scuirfidh liúntas (síntiúsach) san na baintrighe o am an athphósta san amach.

(2) Pé méid (más aon mhéid é), de phinsean (síntiúsach) bhaintrighe, gurb é bheidh ann ná liúntas (síntiúsach) leinbh leanfaidh, fé réir forálacha an Achta so, de bheith iníoctha go dtí go mbeidh an aonis cheaptha slán ag an leanbh gur ina thaobh a bheidh an liúntas san iníoctha agus scuirfidh ansan.