An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Notai Bainc Codhluite do Dhiobhadh.) Ar Aghaidh (CUID VI. Ceadunais Bhancaeri agus Dualgais Bhancaeri Ceadunuithe.)

22 1942

ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942

CUID V.

Earlaisi o Bhancaeri.

Léiriú ar thagairtí do dhuine dá thabhairt le tuigsint gur bancaer é.

41. —(1) Chun crícheanna na Coda so den Acht so, is tuigthe (lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an gcéad fho-alt eile den alt so) duine dá thabhairt le tuigsint gur bancaer é—

(a) más rud é, i gcás é bheith ina chuideachtain no ina chólucht chorpruithe eile bheidh ag seoladh gnótha ar bith, go mbeidh ina chuid d'ainm an chóluchta san aon cheann de na focail “bank”, “banker”, no “banking” no aon fhocal is malairt leagain ar aon fhocal aca san no is díorthú uaidh, no

(b) más rud é, i gcás gur pearsa é, go mbeidh sé ag seoladh gnótha ar bith fé ainm no teideal (seachas a ainm féin gan éinní curtha léi) dar cuid aon cueann de na focail “bank”, “banker”, no “banking” no aon mhalairt leagain ar aon fhocal aca san no aon díorthú uaidh, no

(c) más rud é, i gcás é bheith ina pháirtnéireacht no ina chólucht nea-chorpruithe eile bheidh ag seoladh gnótha ar bith, go mbeidh ina chuid den ainm féna mbeidh an cólucht san ag seoladh an ghnótha san (ainm nach ionann, i gcás páirtnéireachta, agus ainm no ainmneacha duine no níos mó de na páirtnéirí gan éinní curtha léi no leo) aon cheann de na focail “bank”, “banker”, no “banking” no aon fhocal is malairt leagain ar aon fhocal aca san no is díorthú uaidh, no

(d) i gcás ar bith, más rud é, tré aon cheann de na focail “bank”, “banker”, no “banking” no aon mhalairt leagain ar na focail sin no díorthú uatha no aon abairt is analach dóibh d'úsáid i bhfógrán no ciorcalán no cárta gnótha no scríbhinn eile, go dtabharfa sé le tuigsint no le fios é bheith ag déanamh oibrithe bancaerachta le daoine den phuiblíocht no dhóibh no thar a gceann no é bheith toilteanach san do dhéanamh.

(2) D'ainneoin éinní atá sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, ní tuigthe aon bhanc aca so leanas, sé sin le rá, an Banc, Banc Taisce Oifig an Phuist, agus banc taisce iontaobhais arna dheimhniú (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) fén Trustee Savings Banks Act, 1863, dá thabhairt le tuigsint gur bancaer é do réir bhrí no chun crícheanna na Coda so den Acht so.

A bheith d'oblagáid éarlais do léisteáil san Ard-Chúirt.

42. —(1) I rith na tréimhse de thrí bliana dar tosach an chéad 1adh lá d'Eanar tar éis dáta an Achta so do rith ní dleathach do dhuine ar bith a thabhairt le tuigsint gur bancaer é mara mbeidh lóisteálta agus á coimeád ar lóisteáil aige san Ard-Chúirt do réir na Coda so den Acht so suim deich míle punt no, i gcás duine lena mbainfidh ordú fé fho-alt (3) den alt so, an tsuim a luadhfar san ordú san.

(2) Tar éis deireadh na tréimhse de thrí bliana luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so ní dleathach do dhuine ar bith a thabhairt le tuigsint gur bancaer é mara mbeidh lóisteálta agus á coimeád ar lóisteáil aige san Ard-Chúirt do réir na Coda so den Acht so suim fiche míle punt no, i gcás duine lena mbainfidh ordú fé fho-alt (3) den alt so, an tsuim a luadhfar san ordú san.

(3) Más deimhin leis an Aire é bheith cóir de bhíthin tosca speisialta, féadfaidh, le hordú, a cheadú do dhuine bheireann le tuigsint gur bancaer é suim is lugha ná an tsuim a luaidhtear i bhfo-alt (1) no i bhfo-alt (2) den alt so (pé ceann aca bhaineann leis an gcás) ach nach lugha ná cúig mhíle punt do lóisteáil agus do choimeád ar lóisteáil san Ard-Chúirt do réir na Coda so den Acht so.

(4) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon ordú fén alt so do chúlghairm no do leasú.

(5) Gach duine bhéarfaidh le tuigsint contrárdha don alt so gur bancaer é, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus dlighfear,

(a) ar a chiontú ann ar dhíotáil, fíneáil nach mó ná cúig céad punt do chur air maraon le fíneáil bhreise nach mó ná cúig puint fhichead in aghaidh gach lae leanfar den chionta, no

(b) ar a chiontú ann ar an slí achmair, fíneáil nach mó ná caoga punt do chur air maraon le fíneáil bhreise nach mó ná punt in aghaidh gach lae leanfar den chionta.

(6) Má dhéanann cuideachta no cólucht corpruithe eile cionta fén alt so, ansan, gach stiúrthóir agus gach oifigeach de chuid na cuideachtan no an chóluchta san údaróidh no a cheadóidh go toiliúil an cionta, beidh sé sin freisin ciontach sa chionta agus ar a chiontú ann dlighfear an pionós a luaidhtear sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo do chur air.

(7) Má dhéanann páirtnéireacht no cólucht nea-chorpruithe eile cionta fén alt so, beidh gach ball den pháirtnéireacht no den chólucht san ciontach sa chionta agus ar a chiontú ann dlighfear an pionós a luaidhtear i bhfo-alt (5) den alt so do chur air mara gcruthuighe ná raibh eolas aige agus ná féadfaidh sé, do réir réasúin, eolas do bheith aige ar an sárú san.

Forálacha generálta i dtaobh éarlaisí fén gCuid seo den Acht so.

43. —(1) Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le héarlaisí lóisteálfar san Ard-Chúirt de bhun na Coda so den Acht so, sé sin le rá:—

(a) beidh gach éarlais den tsórt san fé urláimh na hArd-Chúirte agus is le privité Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais a lóisteálfar í;

(b) déanfaidh Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais na fuirmeacha is gá chuige do thabhairt amach in aisce, arna n-iarraidh, do dhuine ar bith a bheidh chun aon éarlais den tsórt san do lóisteáil no chun cur léi;

(c) in ionad í lóisteáil ar fad in airgead féadfar aon éarlais den tsórt san do lóisteáil i bpáírt no go hiomlán tré urrúis do lóisteáil a bheidh údaruithe le rialacha cúirte chun airgead fé urláimh na hArd-Chúirte do shuncáil ionta;

(d) i gcás aon éarlais den tsórt san do bheith lóisteálta no á coimeád i bpáirt no go hiomlán in airgead, déanfar, ar iarratas agus ar chostas an lóisteálaidhe, an t-airgead san no cuid áirithe dhe do shuncáil sna hurúis sin, a bheidh údaruithe mar adubhradh, a luadhfaidh an lóisteálaidhe;

(e) aon uair a lóisteálfar aon éarlais den tsórt san cuirfidh Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais in iúl don Aire í bheidh lóisteálta, cad is ainm don té do lóisteáil í agus cá mhéid í, agus aon uair a cuirfear le haon éarlais den tsórt san cuirfidh an Cuntasóir sin in iúl don Aire láithreach gur cuireadh léi agus cá mhéid do cuireadh léi;

(f) íocfar leis an lóisteálaidhe an t-ioncum a thiocfaidh as na hurrúis dá mbeidh aon éarlais den tsórt san có-dhéanta i bpáirt no go hiomlán;

(g) gach ceann no aon cheann no cinn de na hurrúis dá mbeidh aon éarlais den tsórt san có-dhéanta i bpáirt no go hiomlán déanfar, ar iarratas agus ar chostas an lóisteálaidhe, iad d'athrú in urrúis eile bheidh údaruithe mar adubhradh agus a luadhfaidh an lóisteálaidhe no iad d'iompódh in airgead;

(h) féadfaidh lóisteálaidhe aon éarlaise den tsórt san no a leachtálaidhe, a ionadaidhe pearsanta, a shannaidhe, no comharba teidil eile dhó a iarraidh aon uair, do réir rialacha cúirte, go dtabharfaí thar n-ais an éarlais sin no pé méid di ná beidh íoctha amach de bhun orduithe ón Ard-Chúirt fén gCuid seo den Acht so;

(i) má hiarrtar go cuibhe amhlaidh éarlais do thabhairt thar n-ais, déanfar, lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an gCuid seo den Acht so, an éarlais sin no pé méid di ná beidh íoctha amach mar adubhradh do thabhairt thar n-ais do réir an iarratais sin fé cheann sé mí tar éis an t-iarratas san d'fháil;

(j) aon uair a déanfar aon éarlais den tsórt san no an méid sin di adubhradh do thabhairt thar n-ais de bhun na míre deiridh sin roimhe seo den fho-alt so, cuirfidh Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais in iúl don Aire láithreach gur tugadh thar n-ais amhlaidh é.

(2) Ar an dara lá d'Eanar gach bliana tar éis na céad bhliana i ndiaidh na bliana ina rithfear an tAcht so déanfaidh Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais amach, maidir le gach éarlais a bheidh á cothabháil san Ard-Chúirt fén gCuid seo den Acht so agus a bheidh có-dhéanta i bpáirt no go hiomlán d'urrúis, cad is luach margaidh reatha iomlán do na hurrúis a bheidh san éarlais sin agus cuirfidh láithreach fógra i scríbhinn leis an bpost chun lóisteálaidhe na héarlaise sin á luadh cadé méid an luacha mhargaidh reatha iomláin sin arna dhéanamh amach amhlaidh agus cadé méid an airgid (más ann) a bheidh san éarlais sin, agus á luadh fós cé aca tá lán-tsuim (dá ngairmtear an méid iarbhfír sa bhfo-alt so) an luacha mhargaidh reatha iomláin agus an airgid sin (más ann) níos mó no níos lugha ná méid na héarlaise, no có-ionann le méid na héarlaise, is gá do réir na Coda so den Acht so (méid dá ngairmtear an méid ceart sa bhfo-alt so) agus, más mó no más lugha méid iarbhfír na héarlaise ná a méid ceart, cad is méid don bhreis no don easnamh (fé mar a bheidh), agus nuair a cuirfear an fógra san amach amhlaidh beidh éifeacht ag an gcuid (más ann) de na forálacha so leanas a bhainfidh leis an gcás, sé sin le rá:—

(a) más mó an méid iarbhfír ná an méid ceart agus go n-iarrfaidh an lóisteálaidhe, an chéad 2adh lá d'Fheabhra tar éis dáta an fhógra san do phostáil no roimh an lá san, go dtabharfaí thar n-ais dó an bhreis no cuid áirithe den bhreis a bheidh ag an méid iarbhfír ar an méid ceart, bhéarfar thar n-ais láithreach don lóisteálaidhe suim is có-ionann leis an mbreis sin no leis an gcuid áirithe sin di (lugha-de costas aon díolacháin urrús is gá);

(b) más lugha an méid iarbhfír ná an méid ceart, féadfaidh an lóisteálaidhe méid is có-ionann leis an méid a bheidh an méid iarbhfír fé bhun an mhéid chirt do lóisteáil san Ard-Chúirt (mar bhreis leis an éarlais sin) in airgead no in urrúis a bheidh údaruithe le rialacha cúirte chun airgead fé urláimh na hArd-Chúirte do shuncáil ionta no go leathrannach in airgead agus go leathrannach in urrúis den tsórt san;

(c) má thárlann, i gcás lena mbaineann an mhír dheiridh sin roimhe seo den fho-alt so, go lóisteálfaidh an lóisteálaidhe an éarlais bhreise a húdaruítear leis an mír sin an chéad 2adh lá d'Fheabhra tar éis dáta an fhógra san do phostáil no roimh an lá san, is tuigthe an lóisteálaidhe do chothabháil na héarlaise ar an méid ceart ach má thárlann, in aon chás den tsórt san, ná lóisteálfaidh an lóisteálaidhe an éarlais bhreise sin an 2adh lá d'Fheabhra san no roimhe cuirfidh Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais an méid sin in iúl don Aire.

(3) Féadfar le rialacha cúirte socrú do dhéanamh i dtaobh gach ní no aon ní no nithe aca so leanas do dhéanamh gan ordú ón Ard-Chúirt, sé sin le rá:—

(a) éarlaisí do lóisteáil fén gCuid seo den Acht so agus breiseanna do chur le héarlaisí den tsórt san;

(b) airgead a bheidh in aon éarlais den tsórt san do shuncáil;

(c) an t-ioncum a thiocfaidh as urrúis a bheidh in éarlais lóisteálaidhe d'íoc leis an lóisteálaidhe sin;

(d) gach ceann no aon cheann no cinn de na hurrúis a bheidh in aon éarlais den tsórt san d'athrú;

(e) aon éarlais den tsórt san no aon chuid d'aon éarlais den tsórt san do thabhairt thar n-ais don lóisteálaidhe fén alt so.

Earlais do lóisteáil thar ceann cuideachtan roimh a corprú.

44. —I gcás a bheith beartuithe cuideachta do chorprú fé na hAchtanna Cuideachtan, 1908 go 1924, fé ainm ina mbeidh aon cheann de na focail “bank”, “banker”, no “banking”, no aon fhocal is malairt leagain ar aon fhocal aca san no is díorthú uaidh, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) is dleathach éarlais do lóisteáil san Ard-Chúirt fén gCuid seo den Acht so thar ceann agus in ainm na cuideachtan beartuithe sin d'ainneoin gan an chuideachta san do bheith corpruithe;

(b) féadfar ordú fé fho-alt (3) d'alt 42 den Acht so do dhéanamh i dtaobh méid na héarlaise sin d'ainneoin gan an chuideachta san do bheith corpruithe;

(c) ní thabharfaidh cláruitheoir na gcuideachtan deimhniú corpruithe i dtaobh na cuideachtan beartuithe sin mara ndéantar ná go dtí go ndéanfar an éarlais sin do lóisteáil amhlaidh thar ceann agus in ainm na cuideachtan beartuithe sin;

(d) nuair a bheidh an chuideachta bheartuithe sin corpruithe go cuibhe fé na hAchtanna san, is tuigthe chun gach críche an éarlais sin do bheith lóisteálta ag an gcuideachtain sin.

Fiacha d'íoc as éarlais.

45. —(1) Aon uair a gheobhaidh duine (dá ngairmtear an creidiúnaidhe san alt so) breithiúntas no ordú no aithne i gcúirt ar bith in aghaidh duine (dá ngairmtear an lóisteálaidhe san alt so) a mbeidh éarlais lóisteálta agus á cothabháil aige san Ard-Chúirt fén gCuid seo den Acht so, á cheangal go n-íocfaí suim airgid chun glanta fiachais (leachtáluithe no nea-leachtáluithe) a bheidh curtha suas ag an lóisteálaidhe i gcúrsa no i dtaobh an ghnótha bheidh á sheoladh aige féadfaidh an Ard-Chúirt, má mheasann san do bheith ceart arna iarraidh sin don chreidiúnaidhe ar shlí achmair, a ordú an tsuim airgid sin agus na costais (más ann) is iníoctha ag an lóisteálaidhe leis an gcreidiúnaidhe fén mbreithiúntas, fén ordú, no fén aithne sin, agus fós (má mheasann an Ard-Chúirt san do bheith ceart) costais an chreidiúnaidhe i dtaobh an iarratais sin, d'íoc leis an gcreidiúnaidhe as an éarlais sin a bheidh á cothabháil amhlaidh ag an lóisteálaidhe.

(2) Aon uair a déanfar, de bhun orduithe ón Ard-Chúirt arna dhéanamh fén bhfo-alt san roimhe seo den alt so, airgead ar bith d'íoc as éarlais san Ard-Chúirt fén gCuid seo den Acht so, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) cuirfidh Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais in iúl don Aire láithreach an t-íoc san do bheith déanta;

(b) déanfaidh an Cuntasóir sin amach cadé méid an iarmhéide den éarlais sin a bheidh fanta tar éis an íoca san aisti agus, más lugha an t-iarmhéid sin ná méid ceart na héarlaise sin fén gCuid seo den Acht so, cuirfidh an Cuntasóir sin chun an lóisteálaidhe leis an bpost fógra i scríbhinn á rá gur lugha an t-iarmhéid sin ná an méid ceart agus fós ag luadh an méid (dá ngairmtear an t-easnamh san sa bhfo-alt so) a bheidh in easnamh ar an iarmhéid sin amhlaidh;

(c) chun méid an iarmhéide sin do dhéanamh amach amhlaidh, luachálfar na hurrúis uile (más ann) san éarlais sin ar a luachanna margaidh reatha fé seach;

(d) nuair a bheidh fógra den tsórt san adubhradh curtha ag an gCuntasóir sin chun an lóisteálaidhe, féadfaidh an lóisteálaidhe méid is có-ionann leis an easnamh san do lóisteáil san Ard-Chúirt (mar bhreis leis an éarlais sin) in airgead, no in urrúis a bheidh údaruithe le rialacha cúirte chun airgead fé urláimh na hArd-Chúirte do shuncáil ionta, no go leathrannach in airgead agus go leathrannach in urrúis den tsórt san, agus má lóisteálann an lóisteálaidhe an méid sin amhlaidh fé cheann ceithre lá déag ar a mhéid tar éis dáta an fhógra san do phostáil is tuigthe é do chothabháil na héarlaise sin ar an méid is gá do réir na Coda so den Acht so.