9 1945


Uimhir 9 de 1945.


AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1945.

[An tionntó oifigiúil.]

ACHT CHUN SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE DO CHUR CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A TRÍ CEATHRACHAD AGUS NA mBLIAN DAR CRÍOCHA AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A CÚIG CEATHRACHAD, AGUS MÍLE NAOI gCÉAD A SÉ CEATHRACHAD. [26ú Márta, 1945.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

£14 10s. 5d. do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste chun seirbhíse na bliana dár chríoch an 31ú Márta, 1943.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Cheithre Puint Déag Deich Scillinge agus Cúig Pingne do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste agus í do chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dár chríoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta míle naoi gcéad a trí ceathrachad.

£1,142,245 do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste i gcóir seirbhíse na bliana dár críoch an 31ú Márta, 1945.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Milleon Céad agus Dhá Mhíle Cheathrachad Dhá Chéad agus Cúig Puint Cheathrachad do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste agus í do chur chun slánuithe an tsoláthair do dheonadh i gcóir seirbhíse na bliana dár críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta míle naoi gcéad a cúig ceathrachad.

£16,196,000 do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste i gcóir seirbhíse na bliana dár críoch an 31ú Márta, 1946.

3. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Sé Mhilleon Déag Céad agus Sé Mhíle Nóchad Punt do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste agus í do chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dár críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta míle naoi gcéad a sé ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim ná raghaidh thar £17,338,259 10s. 5d. d'fháil ar iasacht.

4. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná Seacht Milleon Déag Trí Chéad agus Ocht Míle Tríochad Dhá Chéad agus Naoi bPuint Chaogad Deich Scillinge agus Cúig Pingne d'fháil ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do réamhíoc leis an Aire Airgeadais agus, chun an céanna d'fháil ar iasacht, féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith do bhunú agus do thabhairt amach agus iad fá pé ráta úis agus fós fá réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear bun-airgid agus úis urrús ar bith a bhéarfar amach fán Acht so agus muirear na gcostas fána raghfar i dtaobh na n-urrús san do thabhairt amach.

(3) Aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna dtabhairt amach fán Acht so, cuirfear chun creidiúna do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Gearr-theideal.

5. —Féadfar an tAcht Príomh-Chiste, 1945 , do ghairm den Acht so.