An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT GROIGHE NÁISIÚNTA, 1945) Ar Aghaidh (CUID II. An Groighealach Naisiunta do Dhilsiu san Aire Talmhaiochta agus Cumhacht an Aire sin chun Leasa do Thabhairt agus Ceadunais do Dheonadh maidir leis an nGroighealach Naisiunta.)

31 1945

AN tACHT GROIGHE NÁISIÚNTA, 1945

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearr-theideal.

1. —Féadfar an tAcht Groighe Náisiúnta, 1945 , do ghairm den Acht so.

Mínithe go ginearálta.

2. —San Acht so—

Airnéis.

folaíonn an focal “áirnéis” beo-dhíle;

Na hAchta Cuideachtan.

ciallaíonn an abairt “na hAchta Cuideachtan” na hAchta Cuideachtan, 1908 go 1924;

An Chuideachta.

ciallaíonn an abairt “an Chuideachta” Cólucht Groighe Náisiúnta na hÉireann, Teoranta (the Irish National Stud Company, Limited);

Dáta an aistrithe.

ciallaíonn an abairt “dáta an aistrithe” an dáta a ceapfar chun bheith ina dháta aistrithe le hordú ón Aire Airgeadais faoi alt 4 den Acht so.

An Groighealach Náisiúnta.

3. —(1) San Acht so, ciallaíonn an abairt “an Groighealach Náisiúnta” na tailte leis an Stát dá ngairmtear agus ar a dtugtar go coitianta an Groighealach Náisiúnta, agus atá comhshuite de choda de thailte na Tulaighe Thoir, na Tulaighe Thiar, Curraghfarm agus Chill Dara, iad uile i mBarúntacht Ua bhFailghe Thoir agus i gContae Chill Dara, maraon le gach ceart móna agus féaraigh agus gach uile cheart eile a ghabhas nó a toimhtear bheith ag gabháil leis na tailte sin.

(2) Beidh deimhniú faoi shéala oifigiúil an Aire Thalmhaíochta á dheimhniú gur cuid den Ghroighealach Náisiúnta aon talamh shonnraithe ina fhianaise prima facie ar an ní a deimhneofar amhlaidh.

Dáta an aistrithe.

4. —Déanfaidh an tAire Airgeadais, a luaithe is caothúil tar éis an Chuideachta do chlárú, dáta do cheapadh chun bheith ina dháta aistrithe chun críocha an Achta so.

Saoirse ó dhiúitéthe stampa.

5. —(1) Ní oibreoidh alt 12 den Finance Act, 1895, chun a cheangal ar an gCuideachtain cóip den Acht so do sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim ná aon diúité stampa d'íoc faoin alt san ar aon chóip den Acht so.

(2) Ní oibreoidh alt 112 den Stamp Act, 1891, chun a cheangal ar an gCuideachtain aon ráiteas do sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtan ná aon diúité stampa d'íoc faoin alt san i leith scair-chaipitil na Cuideachtan.

(3) Ní bheidh aon diúité stampa iníoctha ar aon aistriú a déanfar ar scaireanna sa Chuideachtain.

(4) Aon ionstraim a déanfar faoi alt 7 nó alt 8 den Acht so agus a séalófar le séala oifigiúil an Aire Thalmhaíochta, ní bheidh sí, de bhíthin amháin an séala san do bheith greamaithe dhi, ionchurtha faoi dhiúité stampa is aoirde ná an diúité faoina mbeadh sí ionchurtha dá mba ionstraim faoi láimh amháin í.