32 1945


Uimhir 32 de 1945.


AN tACHT PÁIGHE TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1945.

[An tionntó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM PÁGH TALMHAÍOCHTA, 1936 . [4ú Lúnasa, 1945.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Léiriú.

1. —(1) San Acht so—

ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an tAcht um Págh Talmhaíochta, 1936 (Uimh. 53 de 1936) ;

ciallaíonn an abairt “tréimhse páighe”—

(a) maidir le hoibrí talmhaíochta ar do réir ráta míosúil a bheas a ráta íosta páighe socair, mí;

(b) maidir le hoibrí talmhaíochta ar ar shlí seachas do réir ráta míosúil a bheas a ráta íosta páighe socair, tréimhse d'aon tseacht lá as a chéile.

(2) I gcás inar lú an tsuim íocfaidh fostóir talmhaíochta le hoibrí talmhaíochta mar pháigh i leith tréimhse páighe ná an tsuim ba cheart, do réir an ráta íosta iomchuibhe, don fhostóir thalmhaíochta d'íoc leis an oibrí talmhaíochta mar pháigh i leith na tréimhse páighe sin, ansan, chun críocha an Achta so—

(a) is tuigthe díth-íocaíochta páighe i leith na tréimhse páighe sin do bheith déanta ag an bhfostóir talmhaíochta leis an oibrí talmhaíochta, agus

(b) is tuigthe gurb é is méid don díth-íocaíochta páighe i leith na tréimhse páighe sin ná an difríocht idir na suimeanna san.

(3) Léireofar an tAcht so agus an Príomh-Acht mar éinní amháin.

Fo-alt (2) d'alt 2 den Phríomh-Acht d'athghairm.

2. —Athghairmtear leis seo fo-alt (2) d'alt 2 den Phríomh-Acht.

Ordú chun díthíocaíochtaí páighe d'íoc in imeachta i leith cionta faoi alt 19 den Phríomh-Acht.

3. —(1) I gcás imeachta do thionnscnamh, ar dháta an Achta so do rith nó dá éis, i gcoinne fostóra thalmhaíochta á chúiseamh i gcionta faoi alt 19 den Phríomh-Acht maidir le haon díth-íocaíochta páighe i leith tréimhse páighe adeirtear do rinne sé le hoibrí talmhaíochta, féadfaidh an Chúirt, más deimhin leis an gCúirt go ndearna an fostóir talmhaíochta leis an oibrí talmhaíochta díthíocaíochta páighe i leith aon tréimhse páighe a dtarla a hiomlán nó cuid di do bheith laistigh den dá bhliain díreach roimh an dáta ar ar tionnscnaíodh na himeachta, a ordú don fhostóir talmhaíochta, pé acu ciontófar é nó ná ciontófar, suim is comhionann le méid na díth-íocaíochta páighe i leith na tréimhse páighe sin d'íoc leis an oibrí talmhaíochta.

(2) Scoirfidh fo-alt (4) d'alt 19 den Phríomh-Acht de bhaint le himeachta a tionnscnófar, ar dháta an Achta so do rith nó dá éis, i gcoinne fostóra thalmhaíochta á chúiseamh i gcionta faoi alt 19 den Phríomh-Acht maidir le díth-íocaíochta páighe i leith tréimhse páighe adeirtear do rinne sé le hoibrí talmhaíochta.

Forála maidir le himeachta síbhialta chun díth-íocaíochtaí páighe do bhaint amach.

4. —(1) I gcás fostóir talmhaíochta do bheith tar éis díthíocaíochta páighe i leith tréimhse páighe do dhéanamh le hoibrí talmhaíochta, ansan, faoi réir fo-ailt (2) den alt so, féadfaidh oifigeach don Bhord, in ainm agus thar ceann an oibrí thalmhaíochta, imeachta síbhialta do bhunú chun méid na díth-íocaíochta san do bhaint amach, ach ní dhéanfaidh san dochar, ámh, do cheart an oibrí thalmhaíochta chun imeachta den tsórt san do bhunú.

(2) D'ainneoin éinní dá bhfuil in aon achtachán, ní déanfar, ar dháta an Achta so do rith ná dá éis, imeachta síbhialta do thionnscnamh chun díth-íocaíochta páighe i leith tréimhse páighe do rinne fostóir talmhaíochta le hoibrí talmhaíochta do bhaint amach mura rud é—

(a) i gcás an t-oibrí talmhaíochta do bheith, ar dháta na n-imeacht do thionnscnamh, scortha de bheith ar fostú ag an bhfostóir talmhaíochta,—

(i) go dtionnscnófar na himeachta laistigh de dhá bhliain tar éis dáta an scortha san, agus

(ii) go dtarlóidh iomlán na tréimhse páighe sin nó cuid di do bheith laistigh den dá bhliain dar críoch dáta an scortha san, nó

(b) i gcás an t-oibrí talmhaíochta do bheith ar fostú ag an bhfostóir talmhaíochta ar dháta na n-imeacht do thionnscnamh, go dtarlóidh iomlán na tréimhse páighe sin nó cuid di do bheith laistigh den dá bhliain dar críoch dáta na n-imeacht do thionnscnamh.

(3) Scoirfidh fo-alt (5) d'alt 19 den Phríomh-Acht de bhaint le himeachta síbhialta a tionnscnófar, ar dháta an Achta so do rith nó dá éis, chun díth-íocaíochta páighe i leith tréimhse páighe a bheas déanta ag fostóir talmhaíochta le hoibrí talmhaíochta do bhaint amach.

Forála maidir le hoibrithe talmhaíochta éagumasacha.

5. —I gcás—

(a) imeachta, coiriúil nó síbhialta, do thionnscnamh, ar dháta an Achta so do rith nó dá éis, maidir le díth-íocaíochta páighe i leith tréimhse páighe adeirtear do rinne fostóir talmhaíochta le hoibrí talmhaíochta, agus

(b) an fostóir talmhaíochta dá chruthú go raibh an t-oibrí talmhaíochta, de dheascaibh díobhála coirp nó díthe meabhrach nó aon laige de bhíthin aoise nó aon chúise eile, éagumasach ar pháigh i leith na tréimhse páighe sin do thuilleamh do réir an ráta íosta iomchuibhe,

ansan, chun críche na n-imeacht san, is tuigthe cead faoi alt 18 den Phríomh-Acht do bheith deonta don oibrí thalmhaíochta ag saoradh fostaíocht an oibrí sin go neamhchoinníollach ó na forála den Phríomh-Acht ar gá dá réir páigh i leith na tréimhse páighe sin d'íoc leis do réir ráta nach lú ná an ráta íosta san.

Gearr-theideal agus comhluadh.

6. —(1) Féadfar an tAcht Páighe Talmhaíochta (Leasú), 1945 , do ghairm den Acht so.

(2) Féadfar na hAchta Páighe Talmhaíochta, 1936 agus 1945, do ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht so le chéile.