An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cain Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Cain Bhrabuis Chorpraide.)

15 1946

An tACHT AIRGEADAIS, 1946

CUID II.

Custaim agus Mal.

Na rátaí diúité ar bhiotáille a athrú.

7. —(1) Beidh an Finance Act, 1920, mar a leasaíodh é le halt 7 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1939 ( Uimh. 33 de 1939 ), arna leasú, amhail ar an 9ú lá de Bhealtaine, 1946, agus ón lá sin amach, tríd an abhar atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a chur i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Finance Act, 1920, adúradh, in ionad an abhair a cuireadh ann leis an alt sin 7, agus beidh éifeacht dá réir sin ag fo-alt (1) d'alt 3 den Finance Act, 1920, adúradh.

(2) An diúité máil a forchuireadh le fo-alt (2) d'alt 3 den Finance Act, 1920, déanfar, amhail ar an 9ú lá de Bhealtaine, 1946, agus ón lá sin amach, é a éileamh, a thobhach agus a íoc do réir cheithre puint agus cúig scillinge déag an galún (arna áireamh do réir phrofa) in ionad an ráta is inéilithe de bhuaidh fo-ailt (2) d'alt 7 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1939 .

(3) Ní oibreoidh éinní san alt seo chun faoiseamh a thabhairt ó na diúitéthe custam breise nó ón diúite máil breise i leith biotáille neamhaibidh a forchuireadh le halt 9 den Acht Airgid, 1926 ( Uimh. 35 de 1926 ), ná chun dochar ná difir a dhéanamh dhóibh sin.

Rátaí na ndiúitéthe custam ar fhíon a athrú.

8. —(1) In ionad na ndiúitéthe custam i leith fíona forchuireadh le halt 6 den Acht Airgid, 1930 ( Uimh. 20 de 1930 ), déanfar (faoi réir forál an ailt seo) na diúitéthe custam seo a leanas a éileamh, a thobhach agus a íoc, amhail ar an 9ú lá de Bhealtaine, 1946, agus ón lá sin amach, ar an bhfíon uile a hallmhuireofar isteach sa Stát, sé sin le rá:—

Fíon—

£

s.

d.

Ná beidh thar 25 gráid de bhiotáille phrofa ann, an galún     ...     ...     ...     ...     ...     ...

0

6

0

A mbeidh thar 25 gráid ach ná beidh thar 30 grád de bhiotáille phrofa ann, an galún     ...     ...

0

10

0

A mbeidh thar 30 grád ach ná beidh thar 42 ghrád de bhiotáille phrofa ann, an galún     ...     ...

1

4

0

Agus in aghaidh gach gráid nó codán de ghrád thar an méid is aoirde a muirearaítear thuas, diúité breise, an galún     ...     ...     ...     ...     ...

0

2

0

Fíon drithleach sa bhuidéal, diúité breise, an galún

1

5

0

Fíon neamhdhrithleach ná beidh thar 25 gráid de bhiotáille phrofa ann, sa bhuidéal, diúité breise, an galún     ...     ...     ...     ...     ...     ...

0

4

0

Fíon neamhdhrithleach a mbeidh thar 25 gráid de bhiotáille phrofa ann, sa bhuidéal, diúité breise, an galún     ...     ...     ...     ...     ...     ...

0

8

0

(2) Beidh feidhm ag forála ailt 8 den Finance Act, 1919, maidir leis na diúitéthe a forchuirtear leis an alt seo ach an abairt “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad na habairte “Great Britain and Ireland”.

(3) Chun críocha an ailt seo is tuigthe gur fíon drithleach, a hallmhuiríodh sa bhuidéal, fíon a rinneadh drithleach nó iosmairteach agus a buidéaladh i mbanna-stóras, agus, ar a sheachadadh chun a úsáite sa Stát éileofar air an diúité a forchuirtear ar fhíon drithleach leis an alt seo.

(4) Ní beidh feidhm ná éifeacht ag alt 24 den Acht Airgid, 1933 ( Uimh. 15 de 1933 ), maidir leis na diúitéthe custam a forchuirtear leis an alt seo.

(5) San alt seo folaíonn an focal “fíon” moirt fíona.

Na diúitéthe ar shiúcra agus molás a chur ar ceal agus na diúitéthe atá ar ghlúcós agus siúicrín a athfhorchur.

9. —(1) Na diúitéthe custam is inéilithe i leith siúcra, moláis, glúcóis agus siúicrín faoi alt 2 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1939 ( Uimh. 33 de 1939 ), scoirfid de bheith inéilithe nó intobhaigh amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, agus ón lá sin amach.

(2) Na diúitéthe máil is inéilithe i leith siúcra, moláis, glúcóis agus siúicrín faoi alt 2 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1939 , scoirfid de bheith inéilithe nó intobhaigh, amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, agus ón lá sin amach.

(3) Déanfar, amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, agus ón lá sin amach, na diúitéthe custam a sonraítear sa dara colún de Chuid I den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a éileamh, a thobhach agus a íoc ar an nglúcós agus an siúicrín uile a hallmhuireofar isteach sa Stát agus íocfar i leith an ghlúcóis agus an tsiúicrín uile a hallmhuireofar amhlaidh na haistarraingí atá leagtha amach i gCuid II den Sceideal sin.

(4) Déanfar, amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, agus ón lá sin amach, na diúitéthe máil a sonraítear sa tríú colún de Chuid I den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a éileamh, a thobhach agus a íoc ar an nglúcós agus an siúicrín uile a déanfar sa Stát agus íocfar, i leith an ghlúcóis agus an tsiúicrín uile a déanfar amhlaidh, na haistarraingí atá leagtha amach i gCuid II den Sceideal sin.

(5) Beidh feidhm ag alt 40 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), maidir leis na diúitéthe custam a forchuirtear leis an alt seo amhail mar atá feidhm ag an alt sin maidir leis na diúitéthe atá luaite ann.

(6) Beidh feidhm ag na forála atá i gCuid III den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgid, 1925 (Uimh. 28 de 1925) , maidir leis na diúitéthe agus na haistarraingí a forchuirtear nó a lamháltar leis an alt seo amhail mar atá feidhm ag na forála sin maidir leis na diúitéthe agus na haistarraingí atá luaite sa Chéad Sceideal sin, ach sin i dteannta agus faoi réir na modhnuithe seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) scriosfar clásal 2;

(b) i gclásal 5, cuirfear an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, in ionad an 6ú lá de Bhealtaine, 1925;

(c) i gclásal 7, léireofar mar thagairt don alt seo an tagairt d'ailt 26 agus 27 den Acht Airgid, 1925 , adúradh.

(7) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 24 den Acht Airgid, 1933 ( Uimh. 15 de 1933 ), maidir leis na diúitéthe custam a forchuirtear leis an alt seo.

(8) Má cruthaítear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim go raibh ar únaeracht sa Stát, meán oíche an 31ú lae de Bhealtaine, 1946, ag Comhlucht Siúcra Éireann, Teoranta, siúcra ar ar íoc an Comhlucht sin an diúité máil a forchuireadh le halt 2 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1939 , beidh an Comhlucht sin i dteideal aisíoc méide an diúité sin a fháil.

Na diúitéthe ar íle éadrom udrocarbóin mianrúil a laghdú.

10. —(1) An diúité custam a forchuireadh le halt 1 den Acht Airgid (Diúitéthe Custam) (Uimh. 4), 1931 (Uimh. 43 de 1931) , arna leasú le hachtacháin iardain, déanfar, maidir le híle éadrom udrocarbóin mhianrúil is inchurtha faoin diúité sin, é a éileamh a thobhach agus a íoc, amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, agus ón lá sin amach, do réir naoi bpingne an galún in ionad an ráta is inéilithe anois de bhuaidh fo-ailt (1) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1941 ( Uimh. 14 de 1941 ).

(2) An diúite máil a forchuireadh le halt 1 den Acht Airgid (Forála Ilghnéitheacha), 1935 (Uimh. 7 de 1935) , arna leasú le hachtacháin iardain, déanfar, maidir le híle éadrom udrocarbóin mhianrúil is inchurtha faoin diúité sin agus a cuirfear amach, ar díol nó chun a díolta nó eile, ó áitreabh a déantóra ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, nó dá éis, nó a úsáidfeas an déantóir sin ar an dáta sin nó dá éis chun críche ar bith seachas chun íle udrocarbóin mhianrúil a dhéanamh nó a tháirgeadh, é a éileamh, a thobhach agus a íoc do réir seacht bpingne an galún in ionad an ráta is inéilithe anois de bhuaidh fo-ailt (2) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1941 .

Na diúitéthe ar íle udrocarbóin a laghdú.

11. —(1) An diúité custam a forchuireadh le halt 21 den Acht Airgid, 1935 ( Uimh. 28 de 1935 ), déanfar, maidir le híle udrocarbóin is inchurtha faoin diúité sin, é a éileamh, a thobhach agus a íoc, amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, agus dá éis, do réir naoi bpingne an galún in ionad an ráta is inéilithe anois de bhuaidh fo-ailt (1) d'alt 13 den Acht Airgeadais, 1941 ( Uimh. 14 de 1941 ).

(2) An locáiste is inlamhálta faoi fho-alt (2) den alt sin 21 den Acht Airgid, 1935 , déanfar, maidir le híle udrocarbóin ar a bhfuil an locáiste sin inlamhálta, é a lamháil, amhail ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, agus ón lá sin amach, do réir naoi bpingne an galún in ionad an ráta is inlamhálta anois de bhuaidh fo-ailt (2) d'alt 13 den Acht Airgeadais, 1941 .

(3) An diúité máil a forchuireadh leis an alt sin 21 den Acht Airgid, 1935 , déanfar, maidir le híle udrocarbóin is inchurtha faoin diúité sin agus a cuirfear amach, ar díol nó chun a díolta nó eile, ó áitreabh a déantóra ar an 1ú lá de Mheitheamh, 1946, nó dá éis, nó a úsáidfeas an déantóir sin ar an dáta sin nó dá éis chun aon chríche seachas chun íle udrocarbóin a dhéanamh nó a tháirgeadh, é a éileamh, a thobhach agus a íoc do réir seacht bpingne an galún in ionad an ráta is inéilithe anois de bhuaidh fo-ailt (3) d'alt 13 den Acht Airgeadais, 1941 .

(4) An locáiste is inlamhálta faoi fho-alt (4) den alt sin 21 den Acht Airgid, 1935 , déanfar, maidir le híle udrocarbóin ar a bhfuil an locáiste sin inlamhálta agus ar ar híocadh an diúite máil a luaitear sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt seo, é a lamháil do réir seacht bpingne an galún in ionad an ráta is inlamhálta anois de bhuaidh fo-ailt (4) den alt sin 13 den Acht Airgeadais, 1941 .

An diúité scannáin chinematografacha a laghdú i gcás cóipeanna de scannáin áirithe.

12. —(1) Más rud é—

(a) go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur comhchosúil lena chéile scannán is inchurtha faoi dhiúite scannáin chinematografaigh agus scannán eile is inchurtha faoin diúité sin do réir trí pingne an troigh líneach, 1⅜ orlach ar leithead, nó do réir ráta fábhair dhá dtrian den ráta sin trí pingne an troigh líneach, 1⅜ orlach ar leithead, agus

(b) go seachadfar an scannán a céadluaitear chun a úsáite sa Stát an tráth céanna a seachadfar amhlaidh an scannán eile sin nó laistigh de thrí mhí tar éis an diúité a íoc ar an scannán eile sin,

beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(i) is do réir pingin go leith an troigh líneach, orlach ar leithead, agus ní do réir trí pingne an troigh líneach, 1⅜ orlach ar leithead, a déanfar diúité a éileamh, a thobhach agus a íoc ar an scannán a céadluaitear.

(ii) chun fo-alt (2) d'alt 17 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), a thonasc (nuair is iomchuibhe sin) maidir leis an scannán a céadluaitear, is tuigthe gurb é an ráta de phingin go leith an troigh líneach, 1⅜ orlach ar leithead, an lán-ráta, agus

(iii) ní lamhálfar aon aistarraing i leith an scannáin eile sin faoi fho-alt (4) d'alt 17 den Acht Airgid, 1932 , ach féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an fhoráil seo a ligean i gceal nó a mhodhnú in aon chás áirithe, faoi réir pé coinníoll is oiriúnach leo a fhorchur.

(2) An laghdú ar na rátaí diúité a foráltar le fo-alt (1) den alt seo, ní bheidh feidhm aige maidir le níos mó ná scannán amháin de scannáin a bheas comhchosúil lena chéile.

(3) San alt seo—

ciallaíonn an abairt “diúité scannáin chinematografaigh” an diúité a forchuireadh le halt 17 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), arna leasú le halt 8 den Acht Airgid (Diúitéthe Custam) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) , agus le halt 12 den Acht Airgeadais, 1939 ( Uimh. 18 de 1939 ),

ciallaíonn “seachadadh”, maidir le scannán, an scannán a sheachadadh ó bhanna-stóras nó é a sheachadadh ar an scannán sin a chalú ón loing nó an chóir iompair eile ar ar hallmhuiríodh é.

An diúité siamsa ar íocaíochta chun dul isteach chun ildamhsaí agus rincí a chur ar ceal.

13. —(1) Ar an 1ú lá de Lúnasa, 1946, agus dá éis, ní déanfar an diúité máil dá ngairmtear diúité siamsa in alt 1, agus is inéilithe faoi alt 1, den Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le hachtacháin iardain, a éileamh ná a thobhach ar íocaíochta chun dul isteach chun aon ildamhsa nó rince.

(2) Déantar leis seo fo-alt (2) d'alt 25 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), agus fo-alt (6) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1943 ( Uimh. 16 de 1943 ), a athghairm amhail ar an 1ú lá de Lúnasa, 1946, agus ón lá sin amach.

Earraí a tabharfar ó lasmuigh den Stát go dtí aerphoirt neamhchustam a shaoradh ó dhiuitéthe custam.

14. —(1) San alt seo ciallaíonn an abairt “Aerphort neamhchustam” aerphort arna bhunú sa Stát mar aerphort neamhchustam le reacht nó faoi reacht.

(2) Ní déanfar aon diúité custam a éileamh a thobhach ná a íoc ar aon earraí a tabharfar ó áit lasmuigh den Stát isteach in aer phort neamhchustam, ach ní oibreoidh sin chun cosc a chur le héileamh, tobhach agus íoc diúité custam ar earraí a tabharfar ón aerphort sin go dtí aon chuid eile den Stát.

Bronntanais bídh a shaoradh ón muirear íosta diúite custam.

15. —Ní bhainfidh alt 25 den Acht Airgid, 1924 ( Uimh. 27 de 1924 ), arna leasú le halt 8 den Acht Airgid, 1937 ( Uimh. 18 de 1937 ), agus alt 9 den Acht Airgeadais (Comhaontú leis an Ríocht Aontaithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) , le hearraí is dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim is biadh, má cruthaítear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur mar bhronntanas do dhuine sa Stát atá na hearraí á n-allmhuiriú.

Pacáistí áirithe a shaoradh ón diúite custam ar phacáistí.

16. —Ní déanfar an diúité a forchuireadh le halt 22 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), arna leasú le hachtacháin iardain, a éileamh ná a thobhach—

(a) ar aon phacáiste a gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gurb é amháin atá ann earraí atá á n-allmhuiriú mar bhronntanas do dhuine sa Stát, ná

(b) ar aon phacáiste a gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gurb é amháin atá ann earraí le haghaidh úsáide pearsanta an allmhuirtheora agus gurb é an t-allmhuirtheoir sin nó a sheirbhíseach nó duine dá theaghlach atá á thabhairt isteach.

Earraí a sholáthrós comheagrais Chroise Deirge choigríche mar bhronntanais nó ar iasacht do Chumann Croise Deirge na hÉireann a shaoradh ó dhiúitéthe custam.

17. —(1) Má cruthaítear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim aon earra a bheith arna hallmhuiriú ag Cumann Croise Deirge na hÉireann mar bhronntanas nó iasacht ó chomheagras Croise Deirge in aon tír eile d'aon toisc chun críocha Chumann Croise Deirge na hÉireann, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir comhlíonadh pé coinníoll is oiriúnach leo a fhorchur, a cheadú an earra sin a allmhuiriú gan an diúité custam (más ann) is inéilithe uirthi a íoc nó aon diúité den tsórt sin a aisíoc a híocadh ar an earra ar í a allmhuiriú.

(2) Ní oibreoidh éinní san alt seo chun a údarú aon earra a allmhuiriú a mbeidh a hallmhuiriú toirmiscthe de thuras na huaire le dlí ná chun faoiseamh a thabhairt ó aon tsrian ná ó chomhlíonadh aon choinníll (seachas diúité custam a íoc) a bheas ag gabháil do réir dlí le hallmhuiriú aon earra.

Saoirse ó dhiúité d'aersheirbhísí áirithe.

18. —Faoi réir comhlíonadh pé coinníoll is oiriúnach leo a fhorchur, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, aon uair is cuibhe leis an Aire Airgeadais,—

(a) a cheadú aon earra, a bheas ag teastál le haghaidh nó i dtaobh aon ní acu seo a leanas, a allmhuiriú nó a sheachadadh gan aon diúité custam ná máil a íoc uirthi, sé sin le rá—

(i) bunú nó cothabháil aersheirbhíse eadarnáisiúnta a mbeidh aerphort sa Stát á úsáid nó le bheith á úsáid aici nó chuici,

(ii) bunú nó cothabháil seirbhísí radio nó meteoraíochta nó cabhartha eile d'aerloingseoireacht a ghabhfas le haon aersheirbhís eadarnáisiúnta den tsórt sin,

(iii) trialacha maidir le bunú nó cothabháil aon aersheirbhíse eadarnáisiúnta den tsórt sin, nó

(b) aon diúité custam nó máil a aisíoc a híocadh ar aon earra den tsórt sin ar í a allmhuiriú nó a sheachadadh.

Earraí a bheas ag teastáil le haghaidh tarrtháil, sábháil agus deisiú aerárthach damáistithe a bheas cláraithe i Stát eile a shaoradh ó íoc diúité custam.

19. —Aon uair a cruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim earra a bheith ag teastáil le haghaidh nó i dtaobh tarrtháil, sábháil nó deisiú aer-árthaigh shíbhialta dhamáistithe a bheas cláraithe i Stát eile, féadfaid, faoi réir comhlíonadh pé coinníoll is oiriúnach leo a fhorchur, a cheadú an earra sin a allmhuiriú go sealadach gan aon diúité custam a íoc.

Ailt 93, 102 agus 104 den Spirits Act, 1880, agus Cuid B den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Finance (1909-10) Act, 1910, a leasú.

20. —(1) Déantar leis seo an dara toirmeasc atá i bhfo-alt (1) d'alt 93 den Spirits Act, 1880, a leasú, a mhéid a bhaineas sé leis na cumaisc nó an bhiotáille atá luaite ann a chur amach chun duine is sealbhóir ar cheadúnas á údarú dhó na cumaisc nó an bhiotáille sin a dhíol ar mionreic, trí na focail “a half-gallon” a chur in ionad na bhfocal “two gallons”.

(2) Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 102 den Spirits Act, 1880, arna leasú le halt 27 den Acht Airgid, 1929 ( Uimh. 32 de 1929 ), a leasú, a mhéid a bhaineas sé le biotáille a dhíol le duine is sealbhóir ar cheadúnas á údarú dhó an bhiotáille sin a dhíol ar mionreic nó lena cur amach chuige nó a sheachadadh dhó, trí na focail “a halfgallon” a chur in ionad na bhfocal “two gallons”.

(3) Déantar leis seo alt 104 den Spirits Act, 1880, a leasú, a mhéid a bhaineas sé le biotáille a dhíol le duine is sealbhóir ar cheadúnas á údarú dhó an bhiotáille sin a dhíol ar mionreic, trí na focail “a half-gallon” a chur in ionad na bhfocal “two gallons or less than one dozen reputed quart bottles”.

(4) Déantar leis seo Foráil 1 de na Forála a bhaineas le Ceadúnais Mhórdhíoltóirí agus atá i gCuid B den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Finance (1909-10) Act, 1910, a leasú mar a leanas:—

(i) sa mhéid go mbaineann an Fhoráil sin le biotáille nó fíon a dhíol le duine is sealbhóir ar cheadúnas á údarú dhó an bhiotáille nó an fíon sin a dhíol ar mionreic, cuirfear na focail “a half-gallon” i mír (a) in ionad na bhfocal “two gallons, or not less than one dozen reputed quart bottles”;

(ii) sa mhéid go mbaineann an Fhoráil sin le beoir a dhíol le duine is sealbhóir ar cheadúnas á údarú dhó an bheoir sin a dhíol ar mionreic, cuirfear na focail “two-and-a-quarter gallons” i mír (b) in ionad na bhfocal “four-and-a-half gallons, or not less than two dozen reputed quart bottles”.

Alt 2 den Refreshment Houses (Ireland) Act, 1860, a leasú.

21. —(1) An tagairt atá in alt (2) den Refreshment Houses (Ireland) Act, 1860, do luacháil aon tighe nó áitribh den tsórt sin ar ar leagadh an ráta deiridh le haghaidh fóirithin na mbocht, léireofar í mar thagairt do luacháil aon tighe nó áitribh den tsórt sin faoi na hAchta Luachála.

(2) Is tuigthe fo-alt (1) den alt seo a theacht i bhfeidhm an 1ú lá d'Aibreán, 1931, agus éifeacht a bheith aige amhail ar an lá sin agus ón lá sin amach.

Alt 26 den Acht Airgid, 1932 , a leasú.

22. —(1) Leasaítear leis seo alt 26 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), trí na focail “faoi na hAchta Luachála” a chur in ionad na bhfocal “faoi dhlí na mbocht” i ngach áit a bhfuil na focail deiridh sin.

(2) Is tuigthe fo-alt (1) den alt seo a theacht i bhfeidhm an 6ú lá d'Iúil, 1932, agus éifeacht a bheith aige amhail ar an lá sin agus ón lá sin amach.

Earraí a aistriú, etc., go calaoiseach le hintinn diúitéthe máil a sheachaint.

23. —I gcás—

(a) aon earraí a mbeidh aon diúité máil iníoctha ina leith de thuras na huaire, nó

(b) aon airceadail a bheas déanta i bpáirt nó go hiomlán de na hearraí sin, nó

(c) aon abhair, uirlisí nó soithí a bheas oiriúnach nó a bheas beartaithe chun a n-úsáidte chun na hearraí nó na hairceadail sin a dhéanamh,

a aistriú nó a thaisceadh nó a cheilt in áit ar bith, le hintinn an diúité sin nó aon chuid de a choimeád go calaoiseach ón Aire Airgeadais, ansin—

(i) urghéillfear na hearraí agus na hairceadail sin uile agus na habhair, na huirlisí agus na soithí sin uile agus faoi seach,

(ii) gach duine a aistreos, a thaiscfeas, nó a cheilfeas aon earraí nó airceadail den tsórt sin nó a mbeidh baint aige le haon earraí nó airceadail den tsórt sin a aistriú, a thaisceadh nó a cheilt, le hintinn an diúité sin nó aon chuid de a choimeád go calaoiseach ón Aire Airgeadais, urghéillfidh sé trí oiread luacha na n-earraí nó na n-airceadal sin uile nó suim céad punt, do réir mar is rogha leis na Coimisinéirí Ioncaim.