An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Cain Bhrabuis Chorpraide.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Biotaille (Ratai an Ghnath-Dhiuite Chustam).)

15 1946

An tACHT AIRGEADAIS, 1946

CUID IV.

Ilghneitheach agus Ginearalta.

Foirm orduithe forghníomhuithe i gcásanna áirithe ioncaim.

27. —(1) Baineann an t-alt seo le haon imeachta a tionscnófar san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Chuarda chun aon cháin nó diúité a aisghabháil a bheas faoi chúram agus bainistí na gCoimisinéirí Ioncaim nó chun aon fhíneáil, pionós nó urghéilleadh a aisghabháil a forchuireadh maidir le haon cháin nó diúité den tsórt sin, is imeachta ina bhféadfaí go dtí seo ordú forghníomhuithe (a bhfuil a fhoirm leagtha amach ag Uimh. 37 i bhFoscríbhinn N a ghabhas leis na Rules of the Supreme Court (Ireland) 1905 agus a dtugtar foirm do rit Levari Facias mar thuairisc uirthi ansin) a eisiúint nó ordú arb ionann ceanglas dó a eisiúint, dá mba san Ard-Chúirt a tionscnadh na himeachta sin.

(2) D'ainneoin éinní contrártha dhó sin a foráltar le haon achtachán nó faoi nó le haon riail chúirte, má thugann an Ard-Chúirt breithiúnas i gcoinne an chosantóra i dtaobh suime ar bith in imeachta lena mbaineann an t-alt seo, is sa bhfoirm atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a bheas foirm an orduithe forghníomhuithe a bheas le heisiúint i dtaobh na suime sin, má iarrann an gearánaí nó an faisnéiseoir sin, agus má tugtar breithiúnas den tsórt sin sa Chúirt Chuarda is sa bhfoirm sin, fara na modhnuithe is cuibhe, a bheas foirm an orduithe forghníomhuithe a bheas le heisiúint amhlaidh, má iarrann an gearánaí nó an faisnéiseoir sin.

Us ar thaiscí i mBanc Taisce an Phoist.

28. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham, le hordú, gach ní nó éinní acu seo a leanas a dhéanamh—

(a) an ráta úis (dá ngairmtear an gnáth-ráta sa bhfo-alt seo) a cheapadh a bheas iníoctha i leith taiscí,

(b) a fhoráil, i gcás méid aon taisce do dhul thar suim shonraithe—

(i) go mbeidh ús do réir an ghnáth-ráta iníoctha ar an méid den taisce sin ná téann thar an suim shonraithe sin, agus

(ii) go mbeidh ús ar iarmhar na taisce sin iníoctha do réir pé ráta nó do réir pé rátaí difriúla, maidir le coda difriúla dhi, a sonrófar san ordú,

(c) an tréimhse íosta a cheapadh a mbeidh aon ús ar thaisce le ríomh ina haghaidh,

(d) an méid íosta de thaisce a cheapadh a mbeidh ús le ríomh ina leith nó i leith aon iolruithe dhe,

(e) foráil a dhéanamh i dtaobh na slí ina ndeighleálfar le cuid, is codán de phingin, d'aon ús ar thaisce,

(f) foráil a dhéanamh i dtaobh pé nithe eile, maidir le haon ús ar thaiscí a ríomh, is cuibhe leis.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon ordú arna dhéanamh faoi fho-alt (1) den alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(3) Sar a ndéanfaidh an tAire aon ordú faoin alt seo leagfar dréacht den ordú sin faoi bhráid Dháil Éireann agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den dá lá dhéag a shuífeas Dáil Éireann tar éis an dréacht a chur faoina bráid amhlaidh, rún a rith ag easaontú leis an ordú a dhéanamh i dtéarmaí an dréachta, ní déanfar aon bheart eile ina thaobh, ach beidh sin gan dochar do dhéanamh aon dréacht-orduithe nua.

(4) Amhail ar an dáta agus ón dáta a thiocfas an chéad ordú a dhéanfas an tAire faoi fho-alt (1) den alt seo i ngníomh—

(a) beidh alt 7 den Post Office Savings Bank Act, 1861, arna athghairm,

(b) is é ráta úis is iníoctha ar thaiscí ná pé ráta nó rátaí a bheas sonraithe in ordú arna dhéanamh faoin alt seo agus a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire.

(5) San alt seo—

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn an focal “taisce” an méid iomlán a bheas de thuras na huaire chun creidiúna do chuntas taisceora i mBanc Taisce an Phoist, ach ní fholaíonn sé airgead a bheas chun creidiúna do bhanc taisce iontaobhaithe in ainm an Aire i mBanc Taisce an Phoist.

Us ar thaiscí i mbainc taisce iontaobhaithe.

29. —(1) D'ainneoin éinní in alt 5 den National Debt (Supplemental) Act, 1888, ní raghaidh an t-ús is iníoctha ar thaisce i mbanc taisce iontaobhaithe thar an ráta is iníoctha de thuras na huaire ar thaisce den mhéid chéanna i mBanc Taisce an Phoist.

(2) San alt seo ciallaíonn an abairt “banc taisce iontaobhaithe” banc arna theastasú faoin Trustee Savings Banks Act, 1863.

An Ciste Forbartha Idirlinne.

30. —(1) Bunaítear leis seo ciste (dá ngairmtear an Ciste san alt seo) ar a dtabharfar an Ciste Forbartha Idirlinne agus a bheas faoi urláimh agus bainistí an Aire.

(2) Íocfar isteach sa Chiste, as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas, sa bhliain airgeadais a thosnaigh an 1ú lá d'Aibreán, 1946, suim nach mó ná cúig mhilliún punt.

(3) Féadfaidh an tAire an Ciste a úsáid chun críche ar bith a ndéantar airgead poiblí a sholáthar chuici nó i leith a costais agus a raghadh chun acmhainn chaipitil a fhorbairt nó a mhéadú.

(4) Déanfar an Ciste a fhorceannadh ar dháta nach déanaí ná an 31ú lá de Nollaig, 1948, agus déanfar an t-iarmhéid a bheas fágtha ansin sa Chiste a íoc isteach sa Stát-Chiste nó a chur chun tairbhe don Stát-Chiste i pé slí a ordós an tAire.

(5) Déanfaidh an tAire, maidir le gach bliain airgeadais a ndéanfar an Ciste a chothabháil ar a feadh nó ar feadh coda dhi, cuntas a ullmhú i dtaobh íocaíochtaí isteach sa Chiste agus amach as, agus cuirfear an cuntas sin faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste chun a scrúduithe agus chun tuarascáil a thabhairt air.

(6) Leagfaidh an tAire faoi bhráid gach Tighe den Oireachtas cóip de gach cuntas a hullmhófar faoi fho-alt (5) den alt seo agus de gach tuarascáil a bhéarfas an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste air.

(7) San alt seo—

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Airgeadais; ciallaíonn an abairt “airgead poiblí” airgead arna mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó arna eisiúint as nó arna sholáthar ag an Oireachtas.

Athghairm.

31. —Déantar leis seo na hachtacháin a sonraítear sa dara colún den Cheathrú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a athghairm a mhéid a sonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

Cúram agus bainistí cánacha agus diúitéthe.

32. —Cuirtear faoi chúram agus bainistí na gCoimisinéirí Ioncaim leis seo gach cáin agus diúité a forchuirtear leis an Acht seo.

Gearr-theideal, léiriú agus tosach feidhme.

33. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1946 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I den Acht seo a léiriú i dteannta na nAcht Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineas sé le diúitéthe custam, a léiriú i dteannta na nAcht Custam agus, a mhéid a bhaineas sé le diúitéthe máil, léireofar í i dteannta na reacht a bhaineas le diúitéthe máil agus le bainistí na ndiúitéthe sin.

(4) Lasmuigh de chás dá bhforáltar a mhalairt go folas inti, is tuigthe Cuid I den Acht seo a theacht i bhfeidhm an 6ú lá d'Aibreán, 1946, agus beidh éifeacht aici amhail ar an lá sin agus ón lá sin amach.