An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Uachtaran na Cuirte Cuarda agus a Chumhachta agus a Dhualgais.) Ar Aghaidh (CUID V. Pinsin Bhreithiun den Chuirt Duiche.)

20 1947

AN tACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1947

CUID IV.

Forala Ilghneitheacha Maidir leis an gCuirt Chuarda.

Comhdhéanamh cuaird a athrú.

13. —(1) Féadfaidh an Rialtas ordú a dhéanamh ag athrú comhdhéanamh aon dá chuaird nó níos mó de na cuarda, ach sin i slí ná méadófar ar líon iomlán na gcuaird.

(2) Má déantar ordú faoi fho-alt (1) den alt seo, ansin, amhail ar dháta tosach feidhme an orduithe agus uaidh sin amach, léireofar gach tagairt sna h Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 1946, agus san Acht seo, do chuarda mar thagairtí do chuarda amhail mar bheid díreach tar éis tosach feidhme an orduithe.

Breitheamh Cuarda breise a cheapadh.

14. —(1) D'ainneoin aon ní sna h Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 1946, féadfar, mí ar a dhéanaí tar éis dáta an Achta seo a rith, duine amháin (is duine arna cheapadh, faoi alt 14 d'Acht 1936, chun gníomhú mar Bhreitheamh Cuarda do thréimhse ar laistigh di do dháta an Achta seo a rith) a cheapadh ina Bhreitheamh Cuarda.

(2) Beidh feidhm ag na forála seo a leanas maidir le duine a ceapfar de bhuaidh fo-ailt (1) den alt seo ina Bhreitheamh Cuarda—

(a) chun críocha an méid sin d'alt 41 den Phríomh-Acht a bhaineas le pinsin, is tuigthe é a bheith tar éis fónamh mar Bhreitheamh Cuarda ar feadh na tréimhse ceithre mblian dar críoch an lá díreach roimh dháta a cheaptha ina Bhreitheamh Cuarda,

(b) beidh deireadh lena cheapadh faoi alt 14 d'Acht 1936 ar é a cheapadh mar Bhreitheamh Cuarda,

(c) ní bheidh feidhm maidir leis ag fo-alt (1) d'alt 15 d'Acht 1936, ach féadfaidh an Rialtas tráth ar bith é a shannadh go buan do chuaird áirithe,

(d) go dtí dáta tosach feidhme Coda III den Acht seo nó dáta a bhuan-shannuithe do chuaird, pé dáta acu sin is luaithe, beidh feidhm maidir leis ag fo-alt (2) d'alt 14 d'Acht 1936 amhail mar bhaineas sé le duine dá dtagartar sa bhfo-alt sin (2).

(3) Faid a bheas duine a ceapfar ina Bhreitheamh Cuarda de bhuaidh fo-ailt (1) den alt seo i seilbh oifige agus gan bheith sannaithe go buan do chuaird, beidh éifeacht ag fo-alt (1) d'alt 9 d'Acht 1928 amhail is dá gcuirtí na focail “d'aon Bhreitheamh déag” in ionad na bhfocal “de dheichniúr Breithiún.”

An aois scoir do Bhreithiúin Chuarda.

15. —(1) Faoi réir fo-ailt (2) den alt seo, is seachtó bliain an aois scoir do Bhreitheamh Cuarda.

(2) Dhá bliain seachtód an aois scoir do dhuine is Breitheamh Cuarda ar dháta an Achta seo a rith nó don duine a ceapfar, de bhuaidh ailt 14 den Acht seo, ina Bhreitheamh Cuarda.

Breitheamh Cuarda do ríomh cáis.

16. —Féadfaidh Breitheamh Cuarda, ar iarratas chuige sin ó aon pháirtí in aon ní (seachas athéisteacht, faoi alt 196 den Income Tax Act, 1918, ar aon achomharc den tsórt dá dtagartar san alt sin) a bheas ar feitheamh os a chomhair, aon cheist dlí a éireos sa ní sin a chur, ar pé téarmaí maidir le costais nó eile is oiriúnach leis, faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí i bhfoirm cháis ríofa chun go gcinnfidh an Chúirt Uachtarach é agus féadfaidh craoladh a bhreithe nó a orduithe sa ní a chur ar athló go dtí go gcinntear an cás ríofa sin.

Cumacht Bhreithiún Chuarda a bheas sannaithe do chuaird áirithe chun iarratais phráinneacha a éisteacht agus a chinneadh lasmuigh dá chuaird.

17. —D'ainneoin aon ní sna h Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 1946, aon Bhreitheamh Cuarda a bheas sannaithe (go buan nó go sealadach) do chuaird áirithe, féadfaidh sé, lasmuigh den chuaird sin, aon iarratas a éisteacht agus a chinneadh a mbeidh dlínse aige é a éisteacht agus a chinneadh laistigh den chuaird sin agus ar dóigh leis gur ní é ar ceart deighleáil leis mar ní práinneach.