An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Seirbhis Mhathar agus Linbh.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Daoine agus earraí seadacha.)

28 1947

AN tACHT SLÁINTE, 1947

CUID IV.

Galar Aicideach agus Foiriciu.

Caibidil I.

Galar Aicídeach.

Galair aicídeacha.

29. —(1) Féadfaidh an tAire, le rialachán, na galair is galair aicídeacha a shonrú.

(2) Féadfaidh rialacháin faoi fho-alt (1) den alt seo galar aicídeach d'eisiamh ó fheidhm aon ailt áirithe den Chuid seo den Acht seo.

(3) Féadfaidh an tAire galar a mhíniú i rialacháin faoin alt seo in aon tslí is oiriúnach leis, lena n-áirítear, go sonrach, trí thagairt d'aon chéim den ghalar nó trí thagairt d'aon aicme daoine ar a mbÍonn an galar.

Dualgas ginearálta maidir le forchúraim a ghlacadh chun gan daoine eile d'aicídiú le galar aicídeach.

30. —(1) Duine ar feasach dó gur dócha gur fáig aicídithe le galar aicídeach é, déanfaidh sé, i dteannta na forchúraim a ghlacadh dá bhforáltar go sonrach leis an gCuid seo den Acht seo nó fúithi, gach forchúram réasúnach eile a ghlacadh chun ná haicídeoidh sé daoine eile leis an ngalar sin trína láithreachas nó a iompar nó trí aon earra a raibh teagmháil aige léi.

(2) Duine ar a mbeidh cúram duine eile agus ar feasach dó gur dócha gur fáig aicídithe le galar aicídeach an duine eile sin, déanfaidh sé, i dteannta na forchúraim a ghlacadh dá bhforáltar go sonrach leis an gCuid seo den Acht seo nó fúithi, gach forchúram réasúnach eile a ghlacadh chun ná haicídeoidh an duine eile sin daoine eile leis an ngalar trína láithreachas nó a iompar nó trí aon earra a raibh teagmháil aige léi.

(3) Duine ar bith a shárós fo-alt (1) nó (2) den alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

Rialacháin chun leathadh galair aicídigh a chosc.

31. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh a mbeidh socrú iontu chun leathadh (lena n-áirítear leathadh lasmuigh den Stát) galair aicídigh nó galar aicídeach i gcoitinne a chosc agus chun daoine ar a mbeidh an galar nó na galair sin a chóireáil agus féadfaidh na rialacháin socrú a dhéanamh go sonrach le haghaidh éinní dá luaitear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

(2) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo socrú a dhéanamh chun oifigigh don Aire agus údaráis sláinte agus a n-oifigigh d'fhorfheidhmiú agus d'fhorghníomhú na rialachán sin, agus féadfaid freisin—

(a) le toiliú an Aire Rialtais Áitiúil, socrú a dhéanamh chun oifigigh d'údaráis sláintíochta dá bhforfheidhmiú agus dá bhforghníomhú,

(b) le toiliú an Aire Airgeadais, socrú a dhéanamh chun oifigigh Custam agus Máil dá bhforfheidhmiú agus dá bhforghníomhú,

(c) le toiliú an Aire Dhlí agus Cirt, socrú a dhéanamh chun oifigigh shonraithe don Aire sin dá bhforfheidhmiú, agus dá bhforghníomhú, agus

(d) le toiliú an Aire Thionscail agus Tráchtála, socrú a dhéanamh chun oifigigh shonraithe don Aire sin dá bhforfheidhmiú agus dá bhforghníomhú in aon aerphort Neamhchustam.

(3) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo dualgais a chur ar oifigigh a mbíonn baint acu le clárú breitheanna agus básanna.

(4) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo socrú a dhéanamh agus údarás a thabhairt chun muirir a ghearradh chun críocha na rialachán nó i leith seirbhísí a déanfar fúthu agus féadfaid socrú a dhéanamh chun na muirir sin d'aisghabháil.

(5) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo a shocrú cad iad na sonraí a bheas i bhfógraí a bhéarfar faoi na rialacháin agus cad é an tslí ina bhféadfar na fógraí sin a thabhairt.

(6) Ní dhéanfaidh an tAire, faoin alt seo, rialacháin maidir le feithiclí móra seirbhíse poiblí (mar mínítear iad in alt 3 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1933 ( Uimh. 11 de 1933 )), le feithiclí chun paisnéirí d'iompar d'iarnród, le hárthaí ná le haerárthaí ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála.

(7) I gcás ina gceanglóidh rialacháin faoin alt seo ar dhaoine éatacha gabháil faoi mheáin shonraithe, nó ar thuistí leanaí na leanaí sin a chur faoi mheáin shonraithe, maidir le caomhnadh nó díonadh na ndaoine éatacha nó na leanaí sin ar ghalar aicídeach áirithe, beidh socrú sna rialacháin sin—

(a) chun fógra a thabhairt i dtaobh an ama agus na háite a mbeidh de cheangal ar dhuine gabháil, nó a mbeidh de cheangal ar thuiste linbh an leanbh sin a chur, faoi aon mheáin shonraithe den tsórt sin, agus

(b) chun eolas a thabhairt don duine sin nó don tuiste sin i dtaobh an chirt chun saoirse faoi alt 32 den Acht seo.

(8) Duine ar bith a shárós rialachán faoin alt seo nó a bhacfas go toiliúil forghníomhú rialacháin faoin alt seo nó a bhéarfas eolas bréagach nó míthreorach agus é go hairbheartach ag déanamh do réir iarratais faoi rialachán arna dhéanamh faoin alt seo ag iarraidh eolais, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná deich bpuint in aghaidh gach lae a leanfar den chion nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh aon téarma nach sia ná sé mhí nó an fhíneáil nó na fíneála sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

(9) I gcás foráil sa Chuid seo den Acht seo nó aon achtachán eile dá cheangal forchúraim speisialta a ghlacadh chun leathadh galar aicídeach nó aon ghalair aicídigh áirithe a chosc, ní léireofar an fhoráil sin mar ní a shrianas an chumhacht a bheirtear leis an alt seo chun rialacháin a dhéanamh.

Saoirse ón gceanglas chun gabháil faoi mheáin maidir le caomhnadh nó díonadh ar ghalar aicídeach.

32. —(1) (a) I gcás—

(i) ina mbeidh de cheangal ar dhuine éatach de bhun rialachán arna ndéanamh faoi alt 31 den Acht seo gabháil faoi aon mheán sonraithe maidir lena chaomhnadh nó a dhíonadh ar ghalar aicídeach áirithe, agus

(ii) ina gcuirfidh an duine éatach sin, laistigh den tréimhse ordaithe agus sa tslí ordaithe, ráiteas chun an údaráis áitiúil iomchuí á rá go bhfuil agóid aige i gcoinne gabháil faoin meán sonraithe sin,

ansin, mura mbeidh ordú (a bhaineas leis an ngalar aicídeach sin agus atá infheidhme maidir leis an duine éatach sin) faoi mhír (b) den fho-alt seo i bhfeidhm, saorfaidh an t-údarás sláinte an duine éatach sin ón gceanglas sin.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú—

(i) go bhfuil sé riachtanach, chun leathadh galair aicídigh áirithe a chosc, go ngabhfadh gach duine éatach faoi mheán sonraithe maidir lena gcaomhnadh nó a ndíonadh ar an ngalar aicídeach sin, nó

(ii) go bhfuil sé riachtanach, chun na críche sin, go ngabhfadh daoine éatacha d'aicme áirithe (a míneofar i pé slí agus faoi threoir pé nithe is cuí leis an Aire) faoin meán sonraithe sin.

(2) (a) I gcás—

(i) ina mbeidh de cheangal ar thuiste linbh, de bhun rialachán arna ndéanamh faoi alt 31 den Acht seo, an leanbh a chur faoi aon mheán sonraithe maidir lena chaomhnadh nó a dhíonadh ar ghalar aicídeach áirithe, agus

(ii) ina gcuirfidh an tuiste sin, laistigh den tréimhse ordaithe agus sa tslí ordaithe, ráiteas chun an údaráis áitiúil iomchuí á rá go bhfuil agóid aige i gcoinne an leanbh a chur faoin meán sonraithe sin,

ansin, mura mbeidh ordú (a bhainfeas leis an ngalar aicídeach sin agus a bheas infheidhme maidir leis an leanbh) faoi mhír (b) den fho-alt seo i bhfeidhm, saorfaidh an t-údarás sláinte an tuiste sin ón gceanglas sin.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú—

(i) go bhfuil sé riachtanach, chun leathadh galair aicidigh áirithe a chosc, go gcuirfí gach leanbh faoi mheán sonraithe maidir lena gcaomhnadh nó a ndíonadh ar an ngalar aicídeach sin, nó

(ii) go bhfuil sé riachtanach, chun na críche sin, go gcuirfí leanaí d'aicme áirithe (a Míneofar i pé slí agus faoi threoir pé nithe is cuí leis an Aire) faoin meán sonraithe sin.

Áit chónaithe a dhíol nó a ligcan tar éis é bheith aicídithe.

33. —Mas rud é—

(a) go ndíolfaidh nó go ligfidh duine áit chónaithe ar feasach dó duine a bheith ina chónaí ann aon tráth i rith na dtrí mhí roimhe sin faid a bhí galar aicídeach air, agus

(b) ná dearna sé sar ar dhíol nó sar ar lig sé an áit chónaithe fógra i dtaobh áitribh aicídithe a thabhairt sa tslí ordaithe do dhochtúir oifigiúil ceantair an cheantair ina bhfuil an áit chónaithe,

beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

Duine doscor de bheith ag áitiú áite cónaithe tar éis an áit sin a bheith aicídithe.

34. —Más rud é—

(a) go scoirfidh áititheoir áite cónaithe (agus nach é únaer na háite cónaithe é) de bheith ag áitiú na háite cónaithe, agus

(b) gur feasach don áititheoir duine a bheith ina chónaí san áit chónaithe aon tráth i rith na dtrí mhí roimhe sin faid a bhí galar aicídeach air, agus

(c) ná dearna an t-áititheoir, roimh é a scor nó díreach i ndiaidh é a scor de bheith ag áitiú na háite cónaithe, fógra i dtaobh áitribh aicídithe a thabhairt sa tslí ordaithe d'únaer na háite cónaithe,

beidh an t-áititheoir ciontach i gcoin faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

Ceist i dtaobh áit chónaithe a bheith aicídithe.

35. —I gcás—

(a) ina mbeidh duine—

(i) páirteach i ndíol nó i ligean áite cónaithe nó in áit chónaithe a thaispeáint d'fhonn é a dhíol nó a ligean, nó

(ii) tar éis scor i rith na dtrí mhí roimhe sin de bheith ag áitiú áite cónaithe, agus

(b) ina gcuirfidh duine eile ag a mbeidh suim sa díol nó sa ligean sin ceist air a fhiafraí an raibh duine ina chónaí san áit chónaithe aon tráth i rith na dtrí mhí roimhe sin faid a bhí galar aicídeach air, agus

(c) ina dtabharfaidh sé ar an gceist freagra is feasach dó a bheith bréagach nó míthreorach in aon phonc abhartha,

beidh sé ciontach i gcoin faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

Iostas a thabhairt in áitreabh tar éis é a bheith aicídithe.

36. —(1) I gcás—

(a) ina mbeidh iostas á thabhairt ag duine in aon áitreabh do dhaoine seachas baill dá theaghlach féin, agus

(b) ina dtabharfaidh sé iostas do dhuine i seomra nó ionad eile san áitreabh sin is feasach dó a bheith á áitiú aon tráth i rith na dtrí mhí roimhe sin ag duine eile faid a bhí galar aicídeach ar an duine eile sin, agus

(c) ná dearna sé sar a dtug sé iostas don duine sin amhlaidh fógra i dtaobh áitribh aicídithe a thabhairt sa tslí ordaithe do dhochtúir oifigiúil ceantair an cheantair ina bhfuil an t-áitreabh,

beidh sé ciontach i gcoin faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

(2) San alt seo, folaíonn an focal “áitreabh” áit chónaithe shealadach.

An ní a déanfar ar fhógra i dtaobh áitribh aicídithe a thabhairt don dochtúir oifigiúil ceantair

37. —(1) Tráth ar bith nach déanaí ná seacht lá tar éis dochtúir oifigiúil ceantair d'fháil fógra i dtaobh áitribh aicídithe ó aon duine (dá ngairmtear an t-únaer san alt seo), féadfaidh an dochtúir oifigiúil a cheangal aon dí-aicídiú nó dífhoiriciú a dhéanamh ar an áitreabh lena mbaineann an fógra sin agus, sar a mbeidh na seacht lá sin caite, cuirfidh sé in iúl don únaer ná fuil aon cheangal den tsórt sin á chur nó cuirfidh in iúl dó cad é an saghas ceangail den tsórt sin atá á chur agus réim an cheangail sin.

(2) Má cheanglann dochtúir oifigiúil ceantair, faoi fho-alt (1) den alt seo, aon dí-aicídiú nó dífhoiriciú a dhéanamh ar áitreabh, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, socrú chun oifigeach don údarás sláinte iomchuí do dhéanamh an dí-aicídithe nó an dífhoiricithe sin a luaithe is caothúil.

(3) Ní déanfar áitreabh a mbeidh fógra i dtaobh áitribh aicídithe tugtha ina leith do dhochtúir oifigiúil ceantair a dhíol ná a ligean ná d'úsáid chun iostas a thabhairt d'aon duine—

(a) mura rud é go mbeidh seacht lá caite ón dáta ar a bhfuair an dochtúir oifigiúil an fógra agus ná beidh an doch túir oifigiúil tar éis a chur in iúl don únaer go bhfuil sé á cheangal aon dí-aicídiú nó dífhoiriciú a dhéanamh ar an áitreabh nó

(b) mura mbeifear tar éis aon dí-aicídiú nó dífhoiriciú a chríochnú a cheangail an dochtúir oifigiúil, faoi fho-alt (1) den alt seo, a dhéanamh.

(4) Duine ar bith a shárós fo-alt (3) den alt seo beidh sé ciontach i gcion-faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

Duine ar dócha gur fáig aicídithe é a choinneáil agus a eithlisiú

38. —(1) Más é tuairim príomh-dhochtúra oifigiúil, tar éis dó féin scrúdú a dhéanamh ar dhuine sa líomatáiste a mbeidh an dochtúir oifigiúil sin ag gníomhú dhó nó tar éis dó eolas d'fháil ó dhochtúir leighis cláraithe a scrúdaigh an duine sin, gur dócha gur fáig aicídithe le galar aicídeach an duine sin agus gur gá é a leithlisiú d'fhonn ná leathfadh aicídiú, agus nach féidir an duine sin a leithlisiú go héifeachtúil sa bhaile, féadfaidh an dochtúir oifigiúil sin a ordú i scríbhinn an duine sin a choinneáil agus a leithlisiú in ospidéal nó áit eile a sonrófar go dtí go dtabharfaidh an dochtúir oifigiúil sin deimhniú (ná gearrfar aon mhuirear ina leith) á rá nach dócha gur fáig aicídithe a thuilleadh an duine sin.

(2) I gcás ina ndéanfar ordú faoin alt seo maidir le duine (dá ngairmtear an t-othar sa bhfo-alt seo), beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:—

(a) cuirfidh an dochtúir oifigiúil a rinne an t-ordú (dá ngairmtear an t-oifigeach coimiteála sa bhfo-alt seo) cóip den ordú, láithreach, chun an Aire agus chun an údaráis sláinte dá mbeidh sé ag gníomhú,

(b) féadfaidh an t-oifigeach coimiteála, agus fairis sin aon duine eile, a mbeifear tar éis dualgas gníomhuithe faoin alt seo a shannadh dhó ag an Aire nó le toiliú an Aire agus a mbeidh údarás i scríbhinn aige ón oifigeach coimiteála chun gníomhú sa chás áirithe sin, an t-othar a choinneáil,

(c) déanfaidh an duine a bheas ag coinneáil an othair, ar é dá choinneáil nó roimhe sin—

(i) murab é féin an t-oifigeach coimiteála, an t-údarás i scríbhinn a fuair sé ón oifigeach coimiteála a thaispeáint, chun a iniúchta ag an duine iomchuí, agus

(ii) cóip den ordú agus ráiteas i scríbhinn ag insint an chirt achomhairc faoi mhir (h) den fho-alt seo a thabhairt don duine iomchuí,

(d) má bhíonn an t-othar, tráth a choinneála, lasmuigh den líomatáiste dá mbeidh an t-oifigeach coimiteála ag gníomhú, féadfaidh an t-oifigeach coimiteála, le toiliú príomh-dhochtúra oifigiúil an líomatáiste ina mbeidh an t-othar á choinneáil, an t-ordú a leasú chun go bhféadfar an t-othar a leithlisiú in ospidéal nó ionad eile comhgarach don áit ina mbeidh sé á choinneáil agus beidh éifeacht dá réir sin ag an ordú arna leasú amhlaidh,

(e) i gcás ina leasóidh oifigeach coimiteála an t-ordú, cuirfidh sé, láithreach, cóip den ordú arna leasú chun an Aire agus chun an údaráis sláinte dá mbeidh sé ag gníomhú agus chun údaráis sláinte an líomatáiste ina mbeidh an t-othar á choinneáil agus chun an duine iomchuí,

(f) tar éis an t-othar a choinneáil, bhéarfar é chun an ospidéil nó an ionaid eile a bheas sonraithe san ordú agus, faoi réir forál an fho-ailt seo, coinneofar agus leithliseofar ansin é go dtí go ndeimhneoidh na t-oifigeach coimiteála nach dócha gur fáig aicídithe a thuilleadh é.

(g) bhéarfaidh an duine a bheas i bhfeighil an ospidéil nó an ionaid eile sin gach saoráid réasúnach don oifigeach coimiteála chun an t-ospidéal nó an t-ionad eile sin d'fhiosrú agus an t-othar a scrúdú ann,

(h) féadfaidh an t-othar (nó tuiste an othair, más leanbh an t-othar) achomharc i scríbhinn a chur chun an Aire tráth ar bith á iarraidh air a ordú an t-othar a scaoileadh,

(i) bhéarfaidh an duine a bheas i bhfeighil an ospidéil nó an ionaid eile sin gach saoráid réasúnach chun críocha aon achomhairc faoi mhír (h) den fho-alt seo, lena n-áirítear, nuair is iomchuí sin, saoráidí chun aon tuarascála agus taifid d'iniúchadh a bhainfeas leis an othar agus a bheas ar fáil san ospidéal nó san ionad eile sin agus chun cóipeanna d'aon tuarascála nó taifid den tsórt sin a sholáthar,

(j) ar é d'fháil achomhairc faoi mhír (h) den fho-alt seo, bhéarfaidh an tAire fógra i scríbhinn i dtaobh an dáta ar a bhfuair sé an t-achomharc sin don duine a rinne an t-achomharc agus don duine a bheas i bhfeighil an ospidéil nó an ionaid eile sin,

(k) mura mbeidh an tAire tar éis cinneadh a dhéanamh ar achomarc faoi mhír (h) den fho-alt seo agus an cinneadh sin a chur in iúl don duine a bheas i bhfeighil an ospidéil nó an ionaid eile sin laistigh de lá agus fiche glan ón dáta ar a bhfuair an tAire an t-achomharc sin, scaoilfidh an duine sin an t-othar agus cuirfidh in iúl don oifigeach coimiteála an scaoileadh sin a beith déanta agus déanfaidh, más gá, socrú chun an t-othar d'iompar chun na háite ina mbíonn gnáthchonaí air,

(l) má ordaíonn an tAire tráth ar bith an t-othar a scaoileadh déanfaidh an duine a bheas i bhfeighil an ospidéil nó an ionaid eile sin é a scaoileadh do réir an ordacháin, agus déanfaidh an duine sin, más gá, socrú chun é d'iompar chun na háite ina mbíonn gnáthchónaí air,

(m) má déantar achomharc faoi mhír (h) den fho-alt seo, bhéarfaidh an tAire go scrúdóidh duine dá dhochtúiri oifigiúla an t-othar agus go dtabharfaidh tuarascáil ar thoradh an scrúduithe sin,

(i) a luaithe is féidir tar éis an tAire d'fháil an achomhairc, agus

(ii) an fhaid a bheidh sé ar coinneáil ina dhiaidh sin, i gceann tréimhsí nach sia ná sé seachtaine,

(n) bhéarfaidh an duine a bheas i bhfeighil an ospidéil nó an ionaid eile sin gach saoráid réasúnach le haghaidh scrúduithe faoi mhír (m) den fho-alt seo,

(o) féadfar, más gá, neart d'úsáid chun aon fhoráil dá bhfuil sa bhfo-alt seo a chur i gcrích.

(3) San alt seo ciallaíonn an abairt “an duine iomchuí” maidir le hothar—

(a) má dhealraíonn an t-othar bheith faoi bhun sé bliana déag d'aois agus gur féidir a thuiste a fhionnachtain agus teacht ar a thuiste laistigh d'am a bheas réasúnach ag féachaint do thosca uile an cháis—a thuiste,

(b) má dhealraíonn an t-othar bheith faoi bhun sé bliana déag d'aois agus nach féidir a thuiste a fhionnachtain ná teacht ar a thuiste laistigh d'am a bheas réasúnach ag féachaint do thosca uile an cháis—an duine ar a mbeidh cúram an othair de thuras na huaire,

(c) mura féidir ar chúis ar bith leis an othar, agus gur duine éatach é, gníomhú dhó féin—an duine ar a mbeidh cúram an othair de thuras na huaire,

(d) in aon chás eile—an t-othar féin.

(4) Duine a mbainfidh ordú faoin alt seo leis agus—

(a) a chomhraicfeas in aghaidh a choinneála faoin alt seo nó a chomraicfeas in aghaidh a thabhartha fahn alt seo chun an ospidéil nó an ionaid eile a bheas sonraithe san ordú, nó

(b) a mhí-iomprós é féin go toiliúil faid a bheas sé á choinne áil san ospidéal nó san ionad eile sin,

(c) a éalós nó a dhéanfas iarracht ar éaló as coinneáil faoin alt seo, nó

(d) ná géillfidh go sítheach ordúil d'fheidhmiú aon chumhachta a bheirtear leis an alt seo,

beidh sé ciontach i gcoin faoin alt seo.

(5) Duine ar bith—

(a) a chuirfeas cosc, nó a dhéanfas iarracht ar chosc a chur, le coinneáil aon duine faoin alt seo nó le haon duine a thabhairt faoin alt seo chun ospidéil nó ionaid eile chun é a choinneáil agus a leithlisiú, nó

(b) a chabhrós le héaló nó le hiarracht éalóidh dhuine ar bith as coinneáil agus leithlisiú faoin alt seo, nó

(c) a dhéanfas bac nó cur isteach ar fheidhmiú aon chumhachta a bheirtear leis an alt seo,

beidh sé ciontach i gcoin faoin alt seo.

(6) Duine ar bith a bheas ciontach i gcoin faoin alt seo, dlífear, ar é a chiontú ann ar an slí achomair, fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

(7) An costas faoina raghfar ag cothabháil agus ag cóireáil duine lena mbainfidh ordú faoin alt seo san ospidéal nó san ionad eile a bheas luaite san ordú (lena n-áirítear costas éinní a déanfar faoi mhír (f), (k) nó (l) d'fho-alt (2) den alt seo) déanfaidh an t-údarás sláinte dá mbeidh an dochtúir oifigiúil a rinne an t-ordú ag gníomhú é d'íoc.

Údarás sláinte d'adhlacadh coirp dhuine a éagfas de ghalar aicídeach.

39. —I gcás duine ar a mbeidh galar aicídeach d'éag i bhforas agus an duine sin a bheith arna ghlacadh agus arna chothabháil sa bhforas sin ag údarás sláinte, nó de thoradh iarratais uathu nó ar a gcostas, féadfaidh an t-údarás sin—

(a) socrú a dhéanamh, agus an costas d'íoc, chun corp an duine sin d'aistriú chun reilige éigin i gcomhgar d'áit, i líomatáiste feidhme an údaráis sláinte sin, a raibh an duine sin ina chonaí nó ar iostas ann díreach sar ar glacadh sa bhforas sin é agus chun an corp sin d'adhlacadh sa reilig sin; nó

(b) suim nach mó ná an méid a ceadófaí don údarás sin a chaitheamh faoi mhír (a) den alt seo a thabhairt i leith costais aistrithe an choirp sin chun reilige éigin eile.

Cóiríocht do dhaoine a mbeidh orthu a mbaile d'fhágaint.

40. —(1) Féadfaidh údarás sláinte cóiríocht a sholáthar do dhaoine a mbeidh orthu a mbaile d'fhágaint de dheascaibh éinní a déanfar faoin Acht seo nó faoi na rialacháin a déanfar faoi chun leathadh galair aicídigh a chosc.

(2) Féadfaidh údarás sláinte teas, solas, troscán, trealamh agus aon riachtanais agus taitneamhachta eile a sholáthar le haghaidh aon chóiríochta a sholáthróid faoin alt seo agus féadfaid bia a sholáthar, ar íocaiócht nó gan íocaíocht, d'aon duine a bheas ag úsáid na cóiríochta sin.

Daoine ar a mbeidh galar aicídeach nó a bheas ag téarnó ó ghalar aicídeach d'aithinmhiú.

41. —(1) Féadfaidh údarás sláinte socrú a dhéanamh chun daoine ar a mbeidh galar aicídeach nó a bheas ag téarnó ó ghalar aicídeach a thréineáil agus a theagasc le haghaidh fostaíochta a bheadh oiriúnach dá staid sláinte agus chuige sin féadfaid pé áitribh, ceardlanna, feirmeacha, garraithe, abhair, trealamh agus saoráidí dá samhail sin a mbeidh gá leo a sholáthar agus a chothabháil.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordachán a thabhairt d'údarás sláinte i dtaobh an mhodha ina mbeidh, agus a mhéid a bheas, a gcumhachta faoi fho-alt (1) den alt seo le feidhmiú acu agus déanfaidh an t-údarás sláinte sin do réir an ordacháin sin.

Altraí le haghaidh galar aicídeach.

42. —(1) Féadfaidh údarás sláinte altraí a sholáthar chun freastal ar dhaoine ar a mbeidh galar aicídeach.

(2) I gcás ina mbeidh freastal á dhéanamh ar dhuine ag altra a soláthraíodh faoin alt seo, féadfaidh an t-údarás sláinte iomchuí:—

(a) as a gcomhairle féin ach faoi réir aon rialachán iomchuí faoi alt 31 den Acht seo, muirear a ghearradh i leith an fhreastail, nó

(b) gan aon mhuirear a ghearradh ina leith.

(3) Féadfar muirear faoi fho-alt (2) den alt seo i leith freastail a rinne altra ar dhuine ar bith d'aisghabháil mar fhiach gnáthchonartha in aon chúirt dlínse inniúla—

(a) ón duine sin nó, i gcás an duine sin a bheith tar éis bháis, óna ionadaí pearsanta dlíthiúil, nó

(b) ó dhuine ar bith eile a dhlíos an duine sin a chothabháil chun críocha an Achta um Chúnamh Phoiblí, 1939 ( Uimh. 27 de 1939 ), de bhuaidh ailt 27 den Acht sin nó, i gcás an duine eile sin a bheith tar éis bháis, óna ionadaí pearsanta dlíthiúil.

Toimhdean in aicsean síbhialta maidir le fáth aicídithe.

43. —I gcás—

(a) ina dtiocfaidh sé i gcúrsa foráil den Chuid seo den Acht seo nó d'aon rialacháin fúithi dá cheangal ar dhuine forchúram a ghlacadh chun ná haicídeofaí daoine eile le galar aicídeach áirithe, agus

(b) ina bhfaillioidh an duine sin an forchúram a ghlacadh, agus

(c) ina mbeidh an duine eile curtha, i ngan fhios dó féin, i gcontúirt a aicídithe leis an ngalar, agus ina mbeidh sé, tar éis a churtha sa chontúirt sin, aicídithe leis an ngalar,

ansin, in aon aicsean i gcoinne an duine chéadluaite ag an duine eile sin mar gheall ar dhamáistí a fulaingeadh de dheasca é d'aicídiú leis an ngalar, toimhdeoidh an Chúirt gur tháinig an t-aicídiú sin go díreach den fhaillí a tugadh sa bhforchúram a ghlacadh mura gcruthaítear chun sástachta na Cúirte (agus is ar an gcosantóir a bheas an cruthú sin a dhéanamh chun sástachta na Cúirte) nach dócha, toisc an t-am a tharla an t-aicídiú sin nó ar chúis ar bith eile, gurbh í an fhaillí sin faoi ndear an t-aicídiú sin.

Duine ar a mbeidh galar aicídeach a chothabháil, etc.

44. —(1) Bainfidh an t-alt seo le duine—

(a) a mbeidh galar aicídeach air, agus

(b) a bheas á chóireáil dó sin chun sástachta príomhdhochtúra oifigiúil an údaráis sláinte ar ina líomatáiste feidhme a bheas gnáthchónaí ar an duine sin, agus

(c) a bhes coiscthe dá dheasca sin ó shocrú réasúnach agus cuí a dhéanamh chun é féin nó a chleithiúnaithe a chothabháil.

(2) Bainfidh an t-alt seo freisin le duine—

(a) ar dócha gur fáig aicídithe le galar aicídeach é ach ná beidh éagumasach dá dheasca sin ar leanúint dá ghnáthshlí bheatha, agus

(b) a mbeidh d'fhiachaibh air, de bhun orduithe i scríbhinn ó phríomh dhochtúir oifigiúil, nó a dhéanfas, de bhun comhairle i scríbhinn ó phríomh-dhochtúir oifigiúil, forchúram a ghlacadh, maidir leis an ngalar aicídeach sin, a bheas ceangailte le haon fhoráil den Chuid seo den Acht seo nó le haon rialacháin fúithi, agus

(c) a bheas, de dhroim é do ghlacadh an fhorchúraim sin' éagumasach ar shocruithe réasúnacha agus cuí a dhéanamh chun é féin nó a chleithiúnaithe a chothabháil.

(3) An t-údarás sláinte ar ina líomatáiste feidhme a bheas gnáthchónaí ar dhuine lena mbainfidh an t-alt seo déanfaid, ar sin d'iarraidh orthu, socrú maidir leis an duine sin agus chleithiúnaithe a chothabháil trí ceachtar ní nó an dá ní ac seo leanas a dhéanamh:—

(a) íocaíocht a thabhairt don duine sin nó dá chleithiúnaithe nó ina leith,

(b) an costas d'íoc, go hiomlán nó go páirteach, a bhainfeas le duine eile d'fhostú chun gníomhú mar ionadaí dhó le linn dó bheith as láthair nó le linn dó bheith faoi chóireáil mar luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo nó ag glacadh forchúraim mar luaitear i bhfo-alt (2) den alt seo (do réir mar bheas).

(4) Má éiríonn aon cheist i dtaobh duine áirithe a bheith ina dhuine lena mbaineann an t-alt seo nó i dtaobh méid an tsocruithe a bheas le déanamh nó i dtaobh an údaráis sláinte a mbeidh an socrú faoi fho-alt (3) den alt seo le déanamh acu, cuirfear an cheist faoi bhráid an Aire agus beidh a bhreith sin ina breith chríochnaitheach.

(5) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, rialacháin a dhéanamh ag ordú rátaí na n-íocaíocht nó rátaí uasta nó rátaí íosta na n-íocaíocht a bheas le déanamh faoin alt seo go ginearálta nó i leith aon acime daoine, agus aon údarás sláinte lena mbainfidh aon rialacháin den tsórt sin déanfaid dá réir nuair a bheas aon íocaíocht faoin alt seo á déanamh acu.

(6) Ní cheanglóidh éinní san alt seo ar údarás sláinte socrú a dhéanamh chun aon duine a chothabháil a bheas, d'fhonn go ndéanfaí socrú dhó faoi fho-alt (3) den alt seo, tar éis é féin a chur go toiliúil i gcontúirt a aicídithe, ná chun cleithiúnaithe an duine sin a chothabháil.

(7) Déanfar suim nach mó ná leath na gcostas a ndeimhneoidh an tAire údarás sláinte a bheith tar éis dul fúthu go cuí faoin alt seo d'íoc leis an údarás sláinte as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

(8) Gach duine a dhéanfas, maidir le hiarratas ag iarraidh socruithe le haghaidh cothabhála faoin alt seo, ráiteas is eol dó a bheith bréagach nó míthreorach in aon phonc abhartha beidh sé ciontach i gcoin faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh aon téarma nach sia ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

Galair aicídeacha a chóireáil i bhforais áirithe.

45. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, toirmeasc a chur, ar fad nó faoi réir coinníoll sonraithe, le daoine ar a mbeidh galar aicídeach sonraithe a ghlacadh, agus le daoine den tsórt sin a chóireáil, in aon fhoras sa líomatáiste lena mbainfidh an t-ordú seachas foras amháin nó níos mó a sonrófar agus is dóigh leis an Aire a bheith in oiriúint go speisialta chun an chóireáil sin a thabhairt.

(2) Féadfaidh feidhm a bheith ag ordú faoin alt seo maidir leis an Stát ar fad nó le cuid den Stát.

(3) Má glactar nó má cóireáltar duine i bhforas contrártha d'ordú faoin alt seo, beidh an duine a bheas ag seoladh an fhorais ciontach i gcoin faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná deich bpuint in aghaidh gach lae a leanfar den chion.

(4) San alt seo, folaíonn an focal “foras” roinn d'fhoras.