14 1949


Uimhir 14 de 1949.


AN tACHT SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS LEASACHÁN, 1949.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR AN ACHTA SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS LEASACHÁN, 1942 , I mBAINT LEIS AN TRÉIMHSE A THOSNAIGH AN 1ú LÁ DE LÚNASA, 1947, AGUS A CHRÍOCHNÓS AN 31ú LÁ D'IÚIL, 1949, AGUS DO THABHAIRT BHAILÍOCHTA D'ORDUITHE ÁIRITHE A RINNEADH, DO CHEADUITHE ÁIRITHE A TUGADH AGUS DO NITHE ÁIRITHE A RINNEADH ROIMH DHÁTA AN ACHTA SEO A RITH. [15ú Iúil, 1949.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1. —San Acht seo ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an t Acht Soláthair Shíolta agus Leasachán, 1942 (Uimh. 11 de 1942) .

An Príomh-Acht do bhaint leis an tréimhse a thosnaigh an 1ú Lúnasa, 1947, agus a chríochnós an 31ú Iuil, 1949.

2. —Bainfidh an Príomh-Acht leis an tréimhse a thosnaigh an 1ú lá de Lúnasa, 1947, agus a chríochnós an 31ú lá d'Iúil, 1949, amhail mar bhain sé leis an tréimhse a thosnaigh an 1ú lá de Lúnasa, 1941, agus a chríochnaigh an 31ú lá d'Iúil, 1942, agus forléireofar an abairt “an tréimhse lena mbaineann an tAcht seo” agus beidh éifeacht aici dá réir sin ar fud an Achta.

Bailíocht a thabhairt d'orduithe áirithe.

3. —Gach ordú a rinne an tAire Rialtais Áitiúil agus gach ceadú a thug sé agus gach ní a rinne sé roimh dháta an Achta seo a rith maidir le comhairlí contae do sholáthar agus do dhíol earraí faoin bPríomh-Acht, mar bheirtear feidhm dó leis an Acht seo, nó maidir le comhairlí contae do dhéanamh agus d'fheidhmiú scéimeanna a húdaraítear leis an bPríomh-Acht, mar bheirtear feidhm dó leis an Acht seo, chun na comhairlí sin do thabhairt ráthaíocht uathu, beid agus is tuigthe go rabhdar riamh dleathach agus bailí chun gach críche.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht Soláthair Shíolta agus Leasachán, 1949 , a ghairm den Acht seo.