16 1949


Uimhir 16 de 1949.


AN tACHT UM NAÍONMHARÚ, 1949

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT A FHORÁIL GO bhFÉADFAR, I gCOINNÍOLLACHA ÁIRITHE, BEAN A BHÉARFAS GO TOILIÚIL BÁS A LINBH, AGUS AN LEANBH SIN FAOI BHUN DHÁ MHÍ DHÉAG D'AOIS, CHIONTÚ I NAÍONMHARÚ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [15ú Iúil, 1949.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Naíonmharú.

1. —(1) Ar an réamhfhiosrú ag an gCúirt Dúiche i dtaobh cúisimh in aghaidh mná gur dhúnmharaigh sí a leanbh, agus an leanbh sin faoi bhun dhá mhí dhéag d'aois, féadfaidh an Breitheamh, más cuí leis, an cúiseamh d'athrú agus cúiseamh naíonmharuithe a dhéanamh dhe agus an bhean a chur chun a triala sa chúiseamh sin.

(2) Má bhíonn an giúiré sásta, ar bhean a thriail i ndúnmharú a linbh, agus an leanbh sin faoi bhun dhá mhí dhéag d'aois, go bhfuil sí ciontach i naíonmharú, bhéarfaid fíorasc naíonmharuithe.

(3) Beidh bean ciontach i bhfeileontacht, eadhon, naíonmharú, más rud é—

(a) go dtug sí bás a linbh, agus an leanbh sin faoi bhun dhá mhí dhéag d'aois, trí aon ghníomh nó neamhghníomh toiliúil, agus

(b) gurb amhlaidh atá na himthosca gur dúnmharú a bheadh sa ghníomh nó sa neamhghníomh mura mbeadh an t-alt seo, agus

(c) nach raibh a haigne ar a cóir féin, tráth an ghnímh nó an neamhghnímh, toisc gan í a bheith téarnaithe go hiomlán ó bhreith an linbh nó mar gheall ar lachtadh i ndiaidh breithe an linbh,

agus féadfar í a thriail agus a phionósú sa chion sin mar déanfaí i gcás dúnorgana.

(4) Beidh éifeacht ag alt 60 den Offences Against the Person Act, 1861, amhail is dá bhfolaíodh an tagairt ann do dhúnmharú aon linbh tagairt do naíonmharú.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Naíonmharú, 1949 , a ghairm den Acht seo.