An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950) Ar Aghaidh (CUID II. Forala Airgeadais.)

25 1950

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

1. —(1) Féadfar Acht na dTithe (Leasú), 1950 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo, a mhéid a leasaíos sé Achta Tithe an Lucht Oibre, 1890 go 1948, Achta na Sclábhaithe, 1883 go 1948, na hAchta um Thithe Beaga Cónaithe d'Fháil, 1899 go 1948, agus Achta na dTithe (Forála Airgeadais agus Forála Ilghnéitheacha), 1932 go 1949, a léamh agus d'fhorléiriú mar aon ní amháin leis na hAchta sin faoi seach agus féadfar Achta Tithe an Lucht Oibre, 1890 go 1950, Achta na Sclábhaithe, 1883 go 1950, na hAchta um Thithe Beaga Cónaithe d'Fháil, 1899 go 1950, agus Achta na dTithe (Forála Airgeadais agus Forála Ilghnéitheacha), 1932 go 1950, a ghairm den Acht seo agus de na hAchta sin le chéile.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

Acht 1899.

ciallaíonn an abairt “Acht 1899” an Small Dwellings Acquisition Act, 1899;

Acht 1932.

ciallaíonn an abairt “Acht 1932” Acht na dTithe (Forála Airgeadais agus Forála Ilghnéitheacha), 1932 (Uimh. 19 de 1932) ;

Acht 1937.

ciallaíonn an abairt “Acht 1937” Acht na dTithe agus na Sclábhaithe, 1937 (Uimh. 42 de 1937) ;

Acht 1948.

ciallaíonn an abairt “Acht 1948” Acht na dTithe (Leasú), 1948 (Uimh. 1 de 1948) ;

údarás tithe.

ciallaíonn an abairt “údarás tithe”—

(a) i gcás ceantair shláinte chontae, comhairle na contae ina bhfuil an ceantar sláinte contae sin;

(b) i gcás contae-bhuirge nó buirge eile, bardas na contaebhuirge nó na buirge eile sin, agus

(c) i gcás ceantair uirbigh, comhairle an cheantair uirbigh sin;

Achta Tithe an Lucht Oibre.

ciallaíonn an abairt “Achta Tithe an Lucht Oibre” Achta Tithe an Lucht Oibre, 1890 go 1948, arna leasú leis an Acht seo;

Achta na Sclábhaithe.

ciallaíonn an abairt “Achta na Sclábhaithe” Achta na Sclábhaithe, 1883 go 1948, arna leasú leis an Acht seo;

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil.

Rialacháin.

3. —(1) Gach rialachán a dhéanfas an tAire faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an rialachán sin a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin sin, beidh an rialachán sin arna neamhniú dá réir sin, ach sin gan dochar d'aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán sin.

(2) Ní dhéanfaidh an tAire aon rialachán faoin Acht seo a mbeidh foráil ann maidir le híocaíocht a bheas le déanamh ag an Aire gan an tAire Airgeadais do thoiliú leis an bhforáil sin.

Costais.

4. —Na costais faoina raghaidh an tAire ag riaradh an Achta seo déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad d'íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

Athghairm.

5. —Déantar leis seo gach achtachán a luaitear sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo d'athghairm a mhéid a sonraítear sa tríú colún, le héifeacht ar an dáta a sonraítear sa cheathrú colún, den Sceideal.