An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Coiste na mBan Cabhartha.) Ar Aghaidh (CUID V. Altranas.)

27 1950

ACHT NA nALTRAN, 1950

CUID IV.

Oifigigh agus Seirbhisigh an Bhoird.

Oifigigh agus seirbhísigh an Bhoird.

39. —(1) Ceapfaidh an Bord pé daoine agus pé méid daoine chun bheith ina n-oifigigh agus ina seirbhísigh den Bhord a mheasfas an Bord, faoi réir toiliú an Aire, ó am go ham a bheith ceart, agus gach duine a ceapfar amhlaidh roghnóidh an Bord é i pé slí (más ann) a ordós nó a cheadós an tAire.

(2) Comhlíonfaidh gach oifigeach den Bhord na dualgais a cheanglós an Bord nó a cheanglas an tAcht seo air a chomhlíonadh, agus féadfaidh an Bord é d'fhionraí ó dhualgas, ach ní fhéadfaidh pearsa ar bith ach amháin an tAire é a chur as oifig.

(3) Comhlíonfaidh gach seirbhíseach don Bhord na dualgais a cheanglós an Bord nó a cheanglas an tAcht seo air a chomhlíonadh agus féadfar é a chur as oifig mar is toil leis an mBord.

(4) Íocfaidh an Bord lena n-oifigigh agus lena seirbhísigh pé luach saothair agus liúntais a chinnfeas an Bord ó am go ham le toiliú an Aire.

(5) Má éiríonn, nó más dóigh leis an Aire go n-éireoidh, aon amhras, díospóid nó ceist i dtaobh aon duine áirithe a bheith nó gan a bheith ina oifigeach nó i dtaobh daoine d'aon aicme áirithe a bheith nó gan a bheith ina n-oifigigh chun críocha an Achta seo, is é an tAire a chinnfeas an t-amhras, an díospóid nó an cheist sin, agus beidh an cinneadh sin ina chinneadh críochnaitheach.

Pinsin agus aiscí le haghaidh nó i leith oifigeach agus seirbhíseach an Bhoird.

40. —(1) San alt seo tá leis an abairt an Sean-Bhord” an bhrí atá léi in Acht 1944.

(2) Féadfaidh an Bord scéim (dá ngairmtear scéim pinsin san alt seo) d'ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire chun pinsin nó aiscí nó pinsin agus aiscí a sholáthar le haghaidh nó i leith pé oifigeach agus seirbhíseach don Bhord a cheadós an tAire agus (faoi réir a daingnithe ag an Aire) féadfaid an scéim sin a chur i ngníomh.

(2) Maidir le scéim pinsin—

(a) féadfaidh sí a fhoráil go bhféadfar, i gcás duine a bhí ina oifigeach do chomhlucht díscaoilte agus a thiocfas de bhuaidh an Achta seo chun bheith ina oifigeach don Bhord, seirbhís faoin gcomhlucht díscaoilte agus seirbhís faoin Sean-Bhord d'áireamh, go hiomlán nó go páirteach, chun críocha na scéime sin, mar sheirbhís faoin mBord;

(b) féadfaidh sí a fhoráil go bhféadfar i gcás duine a bhí ina sheirbhíseach do chomhlucht díscaoilte agus a thiocfas chun bheith ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Bhord, seirbhís faoin gcomhlucht díscaoilte agus seirbhís faoin Sean-Bhord d'áireamh, go hiomlán nó go páirteach, chun críocha na scéime sin, mar sheirbhís faoin mBord;

(c) déanfaidh sí socrú chun pinsin nó aiscí nó pinsin agus aiscí d'íoc le hoifigigh agus seirbhísigh don Bhord lena mbainfidh an scéim sin, nó i leith na n-oifigeach agus na seirbhíseach sin, pé trátha agus faoi réir pé coinníoll agus sriantacht a leagfar amach sa scéim sin, agus chun méideanna na bpinsean agus na n-aiscí sin a ríomh;

(d) déanfaidh sí socrú le haghaidh ranníocaíocht i leith airgeadasú na scéime sin ó oifigigh agus seirbhísigh don Bhord lena mbainfidh an scéim sin agus nach daoine a bhí, díreach roimh an dáta bunuithe, ina n-oifigigh nó ina seirbhísigh inphinsin do chomhlucht díscaoilte.

(4) Féadfaidh an Bord tráth ar bith, le scéim pinsin iardain (dá ngairmtear scéim leasaitheach sa bhfo-alt seo agus i bhfo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo), leasú a dhéanamh ar scéim pinsin nó ar scéim leasaitheach roimhe sin, agus féadfar a shonrú in aon scéim leasaitheach den tsórt sin go n-oibríonn sí go cúlghabhálach.

(5) Má dhéanann scéim leasaitheach leasú ar scéim pinsin, ansin, aon oifigeach nó seirbhíseach lena mbaineann nó lenar bhain an scéim sin, féadfaidh sé, laistigh de shé mhí tar éis an scéim leasaitheach a theacht i ngníomh, a roghnú nach mbainfidh an scéim leasaitheach leis agus, má roghnaíonn sé amhlaidh, ní bheidh baint ag an scéim leasaitheach leis.

(6) Ní dhéanfaidh scéim leasaitheach forceannadh ná laghdú ar aon phinsean a bhí, díreach roimh an scéim leasaitheach sin a theacht i bhfeidhm, iníoctha faoin scéim a ndéanfaidh sí leasú uirthi.

(7) Ní thiocfaidh scéim pinsin ná scéim leasaitheach i bhfeidhm mura ndéantar nó go dtí go ndéanfar í a dhaingniú le hordú ón Aire.

(8) Déanfaidh ordú ón Aire, ag daingniú scéime pinsin nó scéime leasaithí an dáta a cheapadh a thiocfas an scéim sin i bhfeidhm, agus, amhail ar an dáta agus ón dáta a ceapfar amhlaidh, beidh éifeacht reachtúil ag an scéim sin.