An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952) Ar Aghaidh (CUID II. Iascac Mara a Rialu.)

7 1952

AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Iascaigh Mhara, 1952 , a ghairm den Acht seo.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

an Comhlachas.

ciallaíonn “an Comhlachas” an comhlucht a bunaítear le halt 23;

an Bord

ciallaíonn “an Bord” an comhlucht a bunaítear le halt 14;

an trádáil imdhála éisc.

folaíonn “an trádáil imdhála éisc” an trádáil mhór-reaca éisc, an trádáil mhionreaca éisc agus gnó leasuithe, deatuithe nó cannuithe éisc, nó gnó próisithe éisc ar chuma eile, chun a dhíolta;

iasc úr.

ciallaíonn “iasc úr” iasc nár sailleadh, nár deataíodh, nár leasaíodh ná nár caomhnaíodh go saorga ar aon tslí eile, ach folaíonn sé iasc a caomhnaíodh trí chuisniú amháin;

ceadúnas.

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas faoi alt 9;

máistir.

ciallaíonn “máistir,” maidir le bád iascaigh mhara, an máistir, an scibire, nó an duine eile atá i gceannas an bháid de thuras na huaire;

an tAire.

ciallaíonn “an tAire” an tAire Talmhaíochta;

ordú.

ciallaíonn an briathar “ordú” ordú le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire;

iasc mara.

ciallaíonn “iasc mara” iasc d'aon tsórt a gheibhtear sa bhfarraige, pé acu úr nó in aon staid eile dhó agus folaíonn sé blaosciasc agus molluis a gheibhtear sa bhfarraige;

iascach mara.

ciallaíonn “iascach mara” iasc mara d'iascach nó a ghabháil in uiscí taoide;

bád iascaigh mhara.

ciallaíonn “bád iascaigh mhara” aon long, bád nó árthach eile de shaghas ar bith a húsáidtear i gcóir iascaigh mhara agus folaíonn sé aon long, bád nó árthach eile a húsáidtear chun iasc a chóireáil nó a húsáidtear go hiomlán nó go formhór chun iasc d'iompar;

iascaire mara.

ciallaíonn “iascaire mara” duine a bhíos ag gabháil d'iascach mara agus nach mbíonn ag gabháil go díreach do mhór-reic ná do mhionreic éisc úir;

an trádáil mhór-reaca éisc.

folaíonn “an trádáil mhór-reaca éisc” gnó ceantála éisc.

Tosach feidhme.

3. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh pé lá nó laethe a socrófar chuige sin le hordú nó orduithe ón Aire go ginearálta nó maidir le haon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethe éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus le haghaidh forál éagsúla den Acht seo.

Rialacháin a leagadh faoi bhráid Tithe an Oireachtais.

4. —Gach rialachán a dhéanfas an tAire faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an rialachán a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán arna neamhniú dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Tuarascála agus cuntais an Bhóird a leagadh faoi bhráid Tithe an Oireachtais.

5. —Leagfaidh an tAire faoi bhráid gach Tí den Oireachtas cóip de gach tuarascáil a bhéarfas an Bord dó faoin Acht seo, maraon le cóip den chuntas caipitil, den chuntas ioncaim, den chuntas sochair agus dochair agus den chlár comharduithe is déanaí ón mBord agus fós cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí ar na cuntais agus ar an gclár comharduithe sin agus leagfaidh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, i dteannta gach tuarascála den tsórt sin ón mBord, cóipeanna de pé eolas, tuairisceáin agus cuntais a bhéarfar dó faoin Acht seo agus is gá chun an tuarascáil sin a thuiscint i gceart.

Inchúiseamh i leith cionta.

6. —(1) Ní déanfar imeachta i leith ciona faoin Acht seo a thionscnamh ach amháin ag an Aire nó le toiliú an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire, nó féadfar ar agra an Aire, mar inchúisitheoir, inchúiseamh a dhéanamh i leith aon chiona faoin Acht seo.

Caiteachais.

7. —Na caiteachais go léir faoina raghfar ag forghníomhú an Achta seo, déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad d'íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.