An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil V. Leasuithe ar na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1948.) Ar Aghaidh (Caibidil VII. Leasú ar an Acht Arachais (Breac-Dhíomhaointeas), 1942.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

Caibidil VI.

Leasuithe ar na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1948.

Léiriú (Caibidil VI, Cuid VI).

102. —(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “na hAchta” na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1948;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 (Uimh. 29 de 1935) .

(2) Forléireofar an Chaibidil seo agus na hAchta mar aon ní amháin.

Comhdhéanamh agus rátaí pinsean (ranníocach) baintreach.

103. —(1) Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 10 (a cuireadh isteach le halt 41 d'Acht 1948):—

“10.—(1) Faoi réir forál an Achta seo, is do réir an ráta atá leagtha amach sa Táible a ghabhas leis an bhfo-alt seo a bheas pinsean (ranníocach) baintrí is iníoctha le baintreach dhuine árachaithe:—

AN TAIBLE.

Rátaí Seachtainiúla Pinsean (Ranníocach) Baintreach.

Baintreach, gan aon leanbh cáilithe

Baintreach, leanbh cáilithe amháin

Baintreach, beirt leanaí cáilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

24 scillinge

31 scillinge

38 scillinge

(2) Nuair a bheas feidhm á tabhairt don Táible a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—

(a) beidh éifeacht ag colún (2) i gcás ina bhfuil leanbh cáilithe amháin (agus gan níos mó ná sin) a chónaíos go rialta leis an mbaintreach agus—

(i) a chónaíodh go rialta léi sin nó leis an bhfear céile díreach róimh bhás an fhir chéile, nó

(ii) is leanbh nó leas-leanbh leis an bhfear céile agus a tháinig chun cónaí go rialta léi sin tar éis bháis an fhir chéile,

(b) beidh éifeacht ag colún (3) i gcás ina bhfuil beirt leanaí cáilithe nó níos mó a chónaíos go rialta leis an mbaintreach agus—

(i) a chónaíodh go rialta léi sin nó leis an bhfear céile díreach roimh bhás an fhir chéile, nó

(ii) is leanaí nó leas-leanaí leis an bhfear céile agus a tháinig chun cónaí go rialta léi sin tar éis bháis an fhir chéile.

(c) beidh éifeacht ag colún (1) in aon chás eile.

(3) San Acht seo—

forléireofar tagairtí do liúntas (ranníocach) linbh—

(a) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colún (2) den Táible a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí don mhéid sin den phinsean (ranníocach) baintrí arb é an bhreis é atá ag an méid a sonraítear i gcolún (2) ar an méid a sonraítear i gcolún (1);

(b) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colún (3) den Táible a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí do gach leath den mhéid sin de phinsean (ranníocach) baintrí arb é an bhreis é atá ag an méid a sonraítear i gcolún (3) ar an méid a sonraítear i gcolún (1);

forléireofar tagairtí do liúntas (ranníocach) baintrí—

(a) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colún (1) den Táible a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí d'iomlán an phinsin (ranníocach) bhaintrí,

(b) in aon chás eile—mar thagairtí don mhéid sin den phinsean (ranníocach) baintrí nach bhfuil aon liúntas (ranníocach) linbh ar áireamh ann.”

(2) Íocfar isteach i gCiste Pinsean na mBaintreach agus na nDílleachtaí, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, pé suim is dóigh leis an Aire agus leis an Aire Airgeadais is gá faoi chomhair an chaiteachais bhreise a leanfas as an alt seo i gcaitheamh na tréimhse dár tosach an 4ú lá d'Iúil, 1952, agus dár críoch an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1952, agus íocfar amhlaidh an tsuim sin i pé slí agus pé trátha a chinnfeas an tAire Airgeadais.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Rátaí pinsean (ranníocach) dílleachtaí.

104. —(1) Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 12 (a cuireadh isteach le halt 42 d'Acht 1948):—

“12. Is do réir deich scillinge sa tseachtain a bheas pinsean (ranníocach) dílleachta.”

(2) Íocfar isteach i gCiste Pinsean na mBaintreach agus na nDílleachtaí, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, pé suim is dóigh leis an Aire agus leis an Aire Airgeadais is gá faoi chomhair an chaiteachais bhreise a leanfas as an alt seo i gcaitheamh na tréimhse dár tosach an 4ú lá d'Iúil, 1952, agus dár críoch an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1952, agus íocfar amhlaidh an tsuim sin i pé slí agus pé trátha a chinnfeas an tAire Airgeadais.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Comhdhéanamh agus rátaí pinsean (neamhranníocach) baintreach.

105. —(1) Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 20 (a cuireadh isteach le halt 48 d'Acht 1948):—

“20.—(1) Faoi réir forál an Achta seo, is é an ráta ar dá réir a bheas pinsean (neamhranníocach) baintrí iníoctha—

(a) maidir leis an tréimhse dár tosach an 4ú lá d'Iúil, 1952, agus dár críoch an lú lá d'Eanáir, 1953—an ráta atá leagtha amach i dTáible A a ghabhas leis an bhfo-alt seo, agus

(b) amhail ar an 2ú lá d'Eánair, 1953, agus ón lá sin amach —an ráta atá leagtha amach i dTáible B a ghabhas leis an bhfo-alt seo.

TAIBLE A.

Rátaí Seachtainiúla Pinsean (Neamhranníocach) Baintreach.

Baintreach, gan aon leanbh cáilithe

Baintreach, leanbh cáilithe amháin

Baintreach, beirt leanaí cáilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

20 scilling

26 scillinge

32 scilling

TAIBLE B.

Rátaí Seachtainiúla Pinsean (Neamhranníocach) Baintreach.

Acmhainn na Baintrí

Rátai seachtainiúla

Baintreach, gan aon leanbh cáilithe

Baintreach, leanbh cáilithe amháin

Baintreach, beirt leanal cáilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

(4)

Scillinge

Scillinge

Scillinge

Má bhíonn acmhainn bhliantúil na baintrí, arna ríomh go cuí—

gan bheith níos mó ná £52 10s. 0d.      ...     ...     ...

20

26

32

níos mó ná  £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná  £65 10s. 0d.

15

21

27

 ,,   ,,   ,,    £65 10s. 0d.  ,,     ,,      ,,   ,,   ,,    £78 10s. 0d.

10

16

22

 ,,   ,,   ,,    £78 10s. 0d.  ,,     ,,      ,,   ,,   ,,  £104 15s. 0d.  

 5

11

17

 ,,   ,,   ,,  £104 15s. 0d.  ,,     ,,      ,,   ,,   ,, £117 15s. 0d. 

Neamhní

 6

12

 ,,   ,,   ,,  £117 15s. 0d.  ,,     ,,      ,,   ,,   ,, £130 15s. 0d. 

Neamhní

Neamhní

 6

 ,,   ,,   ,,  £130 15s. 0d.      ...     ...     ...     ...     ...

Neamhní

Neamhní

Neamhní

(2) Ar an 2ú lá d'Eanáir, 1953, agus dá éis, déanfar acmhainn bhaintrí a ríomh do réir na rialacha atá sa Seachtú Sceideal a ghabhas leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1952.

(3) Nuair a bheas feidhm á tabhairt do Tháible A a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—

(a) beidh éifeacht ag colún (2) i gcás ina bhfuil leanbh cáilithe amháin (gan níos mó ná sin) a chónaíos go rialta leis an mbaintreach agus—

(i) a chónaíodh go rialta léi sin nó leis an bhfear céile díreach roimh bhás an fhir chéile, nó

(ii) is leanbh nó leas-leanbh leis an bhfear céile agus a tháinig chun cónaí go crialta léi sin tar éis bháis an fhir chéile,

(b) beidh éifeacht ag colún (3) i gcás ina bhfuil beirt leanaí cáilithe nó níos mó a chónaíos go rialta leis an mbaintreach agus—

(i) a chónaíodh go rialta léi sin nó leis an bhfear céile díreach roimh bhás an fhir chéile, nó

(ii) is leanaí nó leas-leanaí leis an bhfear céile agus a tháinig chun cónaí go rialta léi sin tar éis bháis an fhir chéile.

(c) beidh éifeacht ag colún (1) in aon chás eile.

(4) Nuair a bheas feidhm á tabhairt do Tháible B a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—

(a) beidh éifeacht ag colúin (1) agus (3) i gcás ina bhfuil leanbh cáilithe amháin (agus gan níos mó ná sin) a chónaíos go rialta leis an mbaintreach agus—

(i) a chónaíodh go rialta léi sin nó leis an bhfear céile díreach roimh bhás an fhir chéile, nó

(ii) is leanbh nó leas-leanbh leis an bhfear céile agus a tháinig chun cónaí go rialta léi sin tar éis bháis an fhir chéile,

(b) beidh éifeacht ag colúin (1) agus (4) i gcás ina bhfuil beirt leanaí cáilithe nó níos mó a chónaíos go rialta leis an mbaintreach agus—

(i) a chónaíodh go rialta léi sin nó leis an bhfear céile díreach roimh bhás an fhir chéile, nó

(ii) is leanaí nó leas-leanaí leis an bhfear céile agus a tháinig chun cónaí go rialta léi sin tar éis bháis an fhir chéile,

(c) beidh éifeacht ag colúin (1) agus (2) in aon chás eile.

(5) Má dhéanann baintreach a bhfuair a fear céile bás roimh an 4ú lá d'Iúil, 1952, éileamh ar phinsean (neamhranníocach) baintrí i rith na tréimhse dár tosach an 5ú lá d'Iúil, 1952, agus dár críoch an 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1952, agus go ndéanfar an t-éileamh tar éis trí mhí i ndiaidh bás an fhir chéile, tosnóidh an pinsean, má deontar é, ar fhaibhriú an 4ú lá d'Iúil, 1952.

(6) Má dhéanann baintreach a bhfuair a fear céile bás roimh an 2ú lá d'Eanáir, 1953, éileamh ar phinsean (neamhranníocach) baintrí i rith na tréimhse dár tosach an 3ú lá d'Eanáir, 1953, agus dár críoch an 2ú lá d'Aibreán, 1953, agus go ndéanfar an t-éileamh tar éis trí mhí i ndiaidh bás an fhir chéile, tosnóidh an pinsean, má deontar é, ar fhaibhriú an 2ú lá d'Eanáir, 1953.

(7) San Acht seo—

forléireofar tagairtí do liúntas (neamhranníocach) linbh—

(a) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colún (2) de Tháible A a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí don mhéid sin den phinsean (neamhranníocach) baintrí arb é an bhreis é atá ag an méid a sonraítear i gcolún (2) ar an méid a sonraítear i gcolún (1),

(b) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colún (3) de Tháible A a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí do gach leath den mhéid sin den phinsean (neamhranníocach) baintrí arb é an bhreis é atá ag an méid a sonraítear i gcolún (3) ar an méid a sonraítear i gcolún (1),

(c) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colúin (1) agus (3) de Tháible B a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí don mhéid sin den phinsean (neamhranníocach) baintrí arb é an bhreis é atá ag an méid iomchuí a sonraítear i gcolún (3) ar an méid comhréire (fiú más neamhní é) a sonraítear i gcolún (1),

(d) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colúin (1) agus (4) de Tháible B a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí do gach leath den mhéid sin den phinsean (neamhranníocach) baintrí arb é an bhreis é atá ag an méid iomchuí a sonraítear i gcolún (4) ar an méid comhréire (fiú más neamhní é) a sonraítear i gcolún (2);

forléireofar tagairtí do liúntas (neamhranníocach) baintrí—

(a) i gcás ina bhfuil éifeacht ag colún (1) de Tháible A nó ag colúin (1) agus (2) de Tháible B a ghabhas le fo-alt (1) den alt seo—mar thagairtí d'iomlán an phinsin (neamhranníocach) bhaintrí,

(b) in aon chás eile—mar thagairtí don mhéid sin (más ann) den phinsean (neamhranníocach) baintrí nach bhfuil aon liúntas (neamhranníocach) linbh ar áireamh ann.”

(2) Íocfar isteach i gCiste Pinsean na mBaintreach agus na nDílleachtaí, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, pé suim is dóigh leis an Aire agus leis an Aire Airgeadais is gá faoi chomhair an chaiteachais bhreise a leanfas as an alt seo i gcaitheamh na tréimhse dár tosach an 4ú lá d'Iúil, 1952, agus dár críoch an lú lá d'Eanáir, 1953, agus íocfar amhlaidh an tsuim sin i pé slí agus pé trátha a chinnfeas an tAire Airgeadais.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Rátaí pinsean (neamhranníocach) dílleachtaí.

106. —(1) Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 25 (a cuireadh isteach le halt 53 d'Acht 1948):—

“25. (1) Faoi réir forál an Achta seo, is do réir an ráta atá leagtha amach sa Táible a ghabhas leis an bhfo-alt seo a bheas pinsean (neamhranníocach) dílleachta:

AN TAIBLE.

Rátaí Seachtainiúla Pinsean (Neamhranníocach) Dílleachtaí.

Acmhainn an Dílleachta

Na rátaí seachtainiúla

s.   d.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil an dílleachta, arna ríomh go cuí—

gan bheith níos mó ná £6 12s. 6d.     ...     ...     ...           ...

10   0

níos mó ná £6 12s. 6d. gan bheith níos mó ná £13  2s. 6d.     ...

  7   6

 ,,   ,,   ,,  £13  2s. 6d.  ,,     ,,     ,,    ,,        £19 12s. 6d.    ...

  5   2

 ,,   ,,   ,,  £19 12s. 6d.  ,,     ,,      ,,   ,,       £26  5s. 0d.     ...

  2   6

 ,,   ,,   ,,  £26  5s. 0d.     ...     ...     ...     ...     ...             ...

Neamhní

(2) Déanfar acmhainn dílleachta a ríomh do réir na rialacha atá sa Seachtú Sceideal a ghabhas leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1952.

(3) Íocfar isteach i gCiste Pinsean na mBaintreach agus na nDílleachtaí, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, pé suim is dóigh leis an Aire agus leis an Aire Airgeadais is gá faoi chomhair an chaiteachais bhreise a leanfas as an alt seo i gcaitheamh na tréimhse dár tosach an 4ú lá d'Iúil, 1952, agus dár críoch an lú lá d'Eanáir, 1953, agus íocfar amhlaidh an tsuim sin i pé slí agus pé trátha a chinnfeas an tAire Airgeadais.

(4) Tiocfaidh fo-ailt (1), (2) agus (3) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht agus ar an Dara Sceideal a ghabhas leis.

107. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 38 den Phríomh-Acht—

(i) trí na focail “fé réir forálacha míre (b) den fho-alt so” a scrios,

(ii) tríd an bhfocal “sa” a chur in ionad na bhfocal “i gCuid I den” i mír (a),

(iii) tríd an bhfocal “agus” ag deireadh míre (a) a scrios, agus

(iv) trí mhír (b) a scrios.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (3) d'alt 38 den Phríomh-Acht—

(i) trí na focail “nó go hiomlán ag an bhfostóir” a scrios,

(ii) trí na focail “Chuid a bhaineann leis an gcás den” a scrios.

(3) Cuirfear isteach sa Phríomh-Acht, in ionad an Dara Sceidil a ghabhas leis (a cuireadh isteach le halt 45 d'Acht 1948), an méid seo a leanas:—

“AN DARA SCEIDEAL.

Na Rátaí Ranníoca.

Ráta Ranníoca sa tseachtain

Iníoctha i gcás daoine fostaithe

Ag an bhfostóir

Ag an duine fostaithe

s.   d.

s.   d.

s.   d.

Ranníoca i gcás fear

...

...

1   4

0   8

0   8

Ranníoca i gcás ban

...

...

0  10

0   8

0   2

(4) Tiocfaidh fo-ailt (1), (2) agus (3) den alt seo i ngníomh an 6ú 1á de Dheireadh Fómhair, 1952.

Leasú ar alt 40 den Phríomh-Acht.

108. —(1) I bhfo-alt (1) d'alt 40 den Phríomh-Acht, cuirfear na focail “scilling agus ceithre pingne” in ionad na bhfocal “aon phingin déag agus leathphingin” (a cuireadh isteach le halt 46 d'Acht 1948).

(2) I bhfo-alt (3) d'alt 40 den Phríomh-Acht, cuirfear na focail “ocht bpingne” in ionad na bhfocal “sé pingne” (a cuireadh isteach le halt 46 d'Acht 1948).

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 1952.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

109. —(1) Cuirfear an t-alt seo a leanas sa Phríomh-Acht in ionad ailt 3:—

“3. (1) San Acht seo agus sa Seachtú Sceideal a ghabhas leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1952, mar bheirtear feidhm dó leis an Acht—

ciallaíonn ‘ dílleachta ’—

(a) leanbh cáilithe is leanbh dlisteanach, a bhfuil a thuismitheoirí marbh agus, má tá leas-thuismitheoir aige, nach gcónaíonn go rialta leis an leas-thuismitheoir ná le duine atá pósta, agus a chónaíos, leis an leas thuismitheoir, nó

(b) leanbh cáilithe, is leanbh neamh-dhlisteanach, a bhfuil a mháthair marbh agus a bhfuil a athair marbh nó nach fios cé hé a athair agus, má mhaireann fear céile a mháthar, nach gcónaíonn go rialta leis an bhfear céile sin ná le bean atá pósta, agus a chónaíos, leis an bhfear céile sin;

ciallaíonn ‘ leanbh cáilithe ’ duine—

(a) atá faoi bhun sé bliana déag d'aois,

(b) a bhfuil gnáth-chónaí air sa Stát, agus

(c) nach bhfuil ar coinneáil i scoil cheartúcháin ná i scoil saothair;

ní thagrann ‘fear céile’, maidir le bean a phós níos mó ná uair amháin, ach don fhear céile is déanaí aici.

(2) I gcás leanbh cáilithe d'uchtáil faoi aon Acht a dhéanas socrú i dtaobh leanaí d'uchtáil (pé acu roimh thosach feidhme an ailt seo nó dá éis sin a rithfear é), ansin, chun críocha an Achta seo—

(a) áireofar an leanbh feasta amhail is dá mba é leanbh an uchtóra nó na n-uchtóirí é a rugadh dó, di nó dóibh de phósadh dleathach agus nár leanbh dhuine ar bith eile é agus, má ba dhílleachta é díreach sarar huchtaíodh é, amhail is nár dhílleachta feasta é, agus

(b) i gcás gan ach an t-aon uchtóir amháin a bheith ann, má bhíonn, tar éis na huchtála, aon fheidhm á tabhairt maidir leis an leanbh don mhíniú ar ‘ dílleachta ’ atá i bhfo-alt (1) den alt seo, cuirfear ‘ a bhfuil a thuismitheoir marbh ’ i mír (a) den mhíniú sin in ionead ‘ a bhfuil a thuismitheoirí marbh ’.

(3) Chun críocha an Achta seo agus an tSeachtú Sceidil a ghabhas leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1952, mar bheirtear feidhm dó leis an Acht seo, déanfar aon cheist i dtaobh cónaí rialta linbh cháilithe a chinneadh do réir fo-ailt (2) d'alt 5 den Acht Liúntas Leanaí (Leasú), 1946 (Uimh. 8 de 1946) , agus na rialacha faoin bhfo-alt sin, ach ní measfar na ceanglais maidir le cónaí rialta a bheith gan comhlíonadh ag aon leanbh a raibh liúntas iníoctha ina leith faoin Acht seo an 3ú lá d'Iúil, 1952.

(4) Aon leanbh ba leanbh cáilithe mura mbeadh gnáthchónaí a bheith air i dtír cheaptha, áireofar é, chun críocha Coda II den Acht seo, amhail is dá mba leanbh cáilithe é.”

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Leasú ar alt 11 den Phríomh-Acht.

110. —(1) Leasaítear leis seo alt 11 den Phríomh-Acht trí mhír (b) a scrios.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht.

111. —(1) Déantar leis seo alt 14 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 10 den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1937 ( Uimh. 11 de 1937 ), a leasú tuilleadh—

(a) trí na focail “aon phinsean (ranníocach) baintrí is iníoctha le baintreach” a chur in ionad na bhfocal “an méid sin (más aon mhéid é) de phinsean (síntiúsach) bhaintrighe is iníoctha le baintrigh, gurb é a bheidh ann ná liúntas (síntiúsach) na baintrighe” agus na focail “an pinsean sin” a chur in ionad na bhfocal “liúntas (síntiúsach) san na baintrí”, i bhfo-alt (1), agus

(b) trí fho-alt (2) a scrios.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht.

112. —(1) Leasaítear leis seo alt 21 den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 49 d'Acht 1948) trí na focail “leis an bhfear sin” a scrios agus na focail “is leanbh cáilithe a chónaíos go rialta léi sin agus a chónaíodh go rialta léi nó leis an bhfear céile díreach roimh bhás an fhir chéile nó is leanbh nó leasleanbh leis an bhfear chéile agus a tháinig chun cónaí go rialta léi sin tar éis bháis an fhir chéile” a chur in ionad na bhfocal “faoi bhun na haoise ceaptha”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Leasú ar alt 23 den Phríomh-Acht.

113. —(1) Déantar leis seo alt 23 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 15 den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1937 ( Uimh. 11 de 1937 ), agus alt 51 d'Acht 1948, a leasú tuilleadh—

(a) trí fho-ailt (1) agus (2) a scrios, agus

(b) trí na focail “ghlan sheachtainiúl” a scrios as fo-alt (4) agus na focail “ailt 20 den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 105 den Acht leasa Shóisialaigh, 1952)” a chur sa bhfo-alt sin in ionad na bhfocal “an ailt seo”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 2ú lá d'Eanáir, 1953.

Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht.

114. —(1) Leasaítear leis seo alt 24 den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 52 d'Acht 1948) trí na focail “atá, de thuras na huaire, faoi bhun na haoise ceaptha” a scrios.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Leasú ar alt 26 den Phríomh-Acht.

115. —(1) Déantar leis seo alt 26 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 17 den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1937 ( Uimh. 11 de 1937 ), agus alt 54 d'Acht 1948, a leasú tuilleadh—

(a) trí fho-ailt (1) agus (2) a scrios, agus

(b) trí na focail “ghlan sheachtainiúil” a scrios as fo-alt (5) agus na focail “ailt 25 den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 106 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1952)” a chur sa bhfo-alt sin in ionad na bhfocal “an ailt seo”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Alt 28 den Phríomh Acht a scor.

116. —Scoirfidh alt 28 den Phríomh-Acht d'éifeacht a bheith aige amhail ar an 4ú lá d'Iúil, 1952, agus ón lá sin amach.

Leasú ar alt 30 den Phríomh-Acht.

117. —(1) Leasaítear leis seo alt 30 den Phríomh-Acht—

(a) trí na focail “an méid sin de phinsean (ranníocach) baintrí arb é an liúntas (ranníocach) baintrí nó an liúntas (neamhranníocach) baintrí é” a chur in ionad na bhfocal “pinsin bhaintrí” agus an focal “méid” a chur in ionad an fhocail “phinsin” i bhfo-alt (1), agus

(b) trí na focail i ndiaidh “ag an mbaintrigh sin” a scrios as fo-alt (2) agus na focail “chun pinsin bhaintrí agus beidh sí dícháilithe chun sin d'íoc léi” a chur ina n-ionad.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Leasú ar alt 33 den Phríomh-Acht.

118. —(1) Leasaítear leis seo alt 33 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (3) i ndiaidh míre (a):—

“(aa) i gcás pinsin (neamhranníocach) bhaintrí nach mbeidh an liúntas (neamhranníocach) baintrí ar áireamh ann, go ndéanfar aon liúntas (neamhranníocach) linbh a bheas ar áireamh sa phinsean sin d'íoc, in ionad é d'íoc leis an bpinsinéir, le duine éigin eile chun tairbhe don leanbh ar ina leith a bheas an liúntas (neamhranníocach) linbh sin iníoctha, nó”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá d'Iúil, 1952.

Cosaint.

119. —(1) Aon duine ag a raibh teideal, díreach roimh an 4ú lá d'Iúil, 1952, chun pinsin (ranníocach) bhaintrí, pinsin (ranníocach) dílleachta, pinsin (neamhranníocach) bhaintrí nó pinsin (neamhranníocach) dílleachta, ní lú a gheobhas, i bhfoirm pinsin den tsórt sin, ar an 4ú lá d'Iúil, 1952, nó dá éis, ná mar gheobhadh dá mba nár hachtaíodh ailt 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, agus 117 den Acht seo.

(2) Aon duine ag a raibh teideal chun pinsin (neamhranníocach) bhaintrí díreach roimh an 2ú lá d'Eanáir, 1953, ní lú a gheobhaidh, i bhfoirm pinsin den tsórt sin, ar an 2ú lá d'Eanáir, 1953, nó dá éis, ná mar gheobhadh dá mba nár hachtaíodh alt 105 den Acht seo.

Aois a shlánú.

120. —(1) Chun críocha na nAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1952, measfar nach bhfuil sé bliana déag d'aois slán ag duine go dtí tosach an lae atá cothrom sé bliana déag ón lá a rugadh é, agus mar sin d'aon aois eile.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 2ú lá d'Eanáir, 1953.

Feidhm forál Arithe den ácht seo.

121. —Féadfar, le rialacháin, feidhm maidir le pinsin (neamhranníocach) bhaintreach agus dílleachtaí a thabhairt d'aon chuid d'fhorála ailt 29, 31 agus 41 go 48 den Acht seo nó d'fhorála a rinneadh faoi na hailt sin, agus féadfaidh aon fheidhm den tsórt sin bheith ina feidhm mhodhnaithe nó ina feidhm gan modhnú agus bheith i dteannta nó in ionad forál atá sna hAchta.