An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UCHTÁLA, 1952) Ar Aghaidh (CUID II. Orduithe Uchtála.)

25 1952

AN tACHT UCHTÁLA, 1952

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Uchtála, 1952 , a ghairm den Acht seo.

Tosach feidhme.

2. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh pé lá a cheapfas an tAire le hordú.

Mínithe.

3. —San Acht seo—

ordú uchtála.

ciallaíonn “ordú uchtála” ordú faoi alt 9;

an Bord

ciallaíonn “an Bord” an comhlucht a bunaítear le halt 8;

leanbh.

ciallaíonn “leanbh” (ach amháin mar a n'éilíonn an comh. théacs a mhalairt) aon duine faoi bhun bliain agus fiche d'aois;

caomhnóir.

ciallaíonn “caomhnóir”, maidir le leanbh, duine a ceapadh, do réir dlí, chun bheith ina chaomhnóir ar phearsa an linbh, le gníomhas nó le huacht nó le hordú ó chúirt dlínse inniúla;

ordú eatraimh,

ciallaíonn “ordú eatraimh” ordú faoi alt 17;

an tAire.

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt;

dílleachta.

ciallaíonn “dílleachta” leanbh a bhfuil a thuismitheoirí marbh;

tuismitheoir.

ní fholaíonn “tuismitheoir” athair nádúrtha linbh neamhdhlisteanaigh;

ordú.

ciallaíonn an briathar “ordú” ordú le rialacha faoi alt 5;

cumann uchtála cláraithe.

ciallaíonn “cumann uchtála cláraithe” comhlucht daoine atá taifeadta sa Chlár de Chumainn Uchtála;

gaol.

ciallaíonn “gaol” seanathair nó seanmháthair, deartháir, deirfiúr, uncal nó aintín, lánfhola nó leathfhola nó ó chleamhnas, agus is de thaobh na máthar amháin a déanfar gaolmhaireacht le leanbh neamhdhlisteanach a chomhaireamh.

Comhshocraíochta a dhéanamh chun leanbh d'uchtáil.

4. —San Acht seo forléireofar tagairtí do chomhshocraíochta a dhéanamh chun leanbh d'uchtáil mar thagairtí a fholaíos tagairtí do na nithe seo a leanas:—

(a) aon chomhaontú nó comhshocraíocht a dhéanamh chun, nó mar éascú chun, an leanbh dá uchtáil nó dá chothabháil ag aon duine, agus

(b) aon iomairle a thionscnamh, nó páirt a ghlacadh in aon iomairle, arb é is críoch nó éifeacht di aon chomh aontú nó comhshocraíocht den tsórt sin a dhéanamh, agus

(c) a thabhairt ar dhuine eile aon iomairle den tsórt sin a thionscnamh nó páirt a ghlacadh inti.

Rialacha.

5. —Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, rialacha a dhéanamh chun a nós imeachta a rialú nó i dtaobh aon ní dá dtagartar san Acht seo mar ní ordaithe.

Cionta ag comhluchta corpraithe.

6. —Má dhéanann comhlucht corpraithe aon chion faoin Acht seo agus go gcruthófar gur héascaíodh é a dhéanamh trí aon fhaillí ag aon duine ba stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile don chomhlucht corpraithe, beidh an duine sin freisin ciontach sa chion agus féadfar imeachta a bhunú ina choinne agus é a phionósú dá réir.

Caiteachais.

7. —Na caiteachais faoina raghaidh Aire Stáit nó an Bord ag riaradh an Achta seo, déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad d'íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.