An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT SLÁINTE, 1953) Ar Aghaidh (CUID III. Forais.)

26 1953

AN tACHT SLÁINTE, 1953

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Sláinte, 1953 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na h Achta Sláinte, 1947 agus 1953, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.

Tosach feidhme.

2. —Ach amháin mar a foráltar a mhalairt go sonrach leis an Acht seo, tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh pé lá nó laethe a ceapfear chuige sin, le hordú nó le horduithe ón Aire faoin alt seo, go ginearálta nó maidir le haon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar laethe éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críocha éagsúla agus d'fhorála éagsúla.

An Príomh-Acht agus forléiriú an Phríomh-Achta agus an Achta seo.

3. —(1) San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an t Acht Sláinte, 1947 (Uimh. 28 de 1947) .

(2) Forléireofar an Príomh-Acht agus an tAcht seo le chéile mar aon Acht amháin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fo-ailt (2) den alt seo, déanfar aon tagairt sa Phríomh-Acht don Acht sin, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, d'fhorléiriú mar thagairt don Acht seo freisin.

Cosaint ghinearálta.

4. —(1) Ní déanfar aon ní san Acht seo ná in aon ionstraim faoin Acht seo d'fhorléiriú mar ní a chuireas d'oblagáid ar aon duine leas a bhaint as aon tseirbhís a cuirfear ar fáil faoin Acht seo ná é féin ná aon duine faoina chúram a chur faoi scrúdú ná cóireáil liachta.

(2) Ní bheidh d'oblagáid ar aon duine a bhainfeas leas as aon tseirbhís a cuirfear ar fáil faoin Acht seo é féin ná aon duine faoina chúram a chur faoi scrúdú ná cóireáil liachta atá in aghaidh teagaisc a chreidimh.

Athghairm.

5. —Athghairmtear leis seo na hachtacháin a luaitear sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a mhéid a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin.