An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN TRIU SCEIDEAL. Céimeanna Neamhchoimisiúnta Airm agus Cabhlaigh in Óglaigh na hÉireann.) Ar Aghaidh (AN CUIGIU SCEIDEAL. Foirmeacha coimisiúin d'oifigeach.)

18 1954

AN tACHT COSANTA, 1954

AN CEATHRU SCEIDEAL.

Nithe a bhféadfar rialacháin a dhéanamh ina dtaobh faoi alt 26.

Alt 26.

1. Ord tosaíochta na bhfórsaí cosanta faoi seach atá in Óglaigh na hÉireann agus na gcór seirbhíse, na bhfoireann, na n-aonad agus na bhfeadhan éagsúla díobh.

2. Sinsearacht oifigeach.

3. Na daoine dá dtabharfar, mar oifigigh nó eile, ceannas ar Óglaigh na hÉireann nó ar aon chuid díobh agus an modh ar a bhfeidhmeofar an ceannas sin, ar shlí, ámh, nach bhfeidhmeoidh duine ar bith ceannas ar dhuine is airde céim ná é féin.

4. Ceapadh chun céime coimisiúnta, ardú i gcéim choimisiúnta, agus sealbhaíocht chéime coimisiúnta, in Óglaigh na hÉireann.

5. Na ceapacháin a bheas ag oifigigh agus ag fir.

6. Sealbhaíocht aon oifige, cheapacháin nó cháile in Óglaigh na hÉireann.

7. Scor oifigeach de na Buan-Óglaigh, scarúint oifigeach de na hÓglaigh Cúltaca lena gcoimisiúin, éirí oifigeach as a gcoimisiúin agus urscaoileadh fear.

8. Na hoifigigh a bheas ina n-oifigigh ceannais agus ina gceannasaithe complachta faoi seach chun críocha an Achta seo.

9. Oifigigh a ligeán ar iasacht le haghaidh ceapachán sibhialta nó ceapachán leath-mhíleata.

10. Cead comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann chun bheith as láthair.

11. An éide agus na hinchomharthaí a chaithfeas comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann.

12. Na hoird agus na hoirneasa a chaithfeas comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann.

13. Freastal, laistigh nó lasmuigh den Stát, ar ranganna speisialta agus cúrsaí speisialta teagaisc, ag comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann a roghnófar chun freastal orthu.

14. Scrúdú comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann i leith a n-inniúlachta ar ábhair mhíleata agus i leith a gcáilíochtaí ginearálta oideachais nó a gcáilíochtaí teicniúla, agus deonadh deimhnithe inniúlachta.

15. Aicmiú fear do réir céimeanna nó grád céimeanna, cáilíochtaí agus ceapachán.

16. Tréineáil agus cigireacht Óglaigh na hÉireann, bunú campaí tréineála, agus freachnaimh le haghaidh Óglaigh na hÉireann.

17. Rialú cleachtais airtléire, mhuscaeid agus bhuamála agus cleachtais eile airm, chabhlaigh nó aeir, agus caomhaint shlándála an phobail lena linn sin.

18. Aireachasú, cigireacht agus tástáil arm, tiomthaigh, lón lámhaigh, soláthairtí, ainmhithe, córacha iompair, árthach, aerárthach, éadaí agus trealaimh Óglaigh na hÉireann.

19. Dualgais, onóracha agus cúirtéisí searmóinnis.

20. Eiteall aerárthach seirbhíse.

21. Na bratacha nó na bratainní is iomchuí do chóir sheirbhíse, d'fhoirne, d'aonaid agus d'fheadhna eile d'Óglaigh na hÉireann agus do longa Stáit, nó a ceapfar chun a n-úsáidte sin.

22. An cúram a ghlacfas longa Stáit chun iombualadh ar muir a sheachaint.

23. Soilsiú long Stáit.

24. Coimisiúnú agus trealmhú long Stáit.

25. Caomhaint, deisiú agus dugú long Stáit.

26. Na seirbhísí tarrthálais a dhéanfas longa Stáit.

27. Rialacháin choraintín agus chustam maidir le longa Stáit agus aerárthaigh sheirbhíse.

28. Loingsiú agus píolótú long Stáit.

29. Bainistí, rialú agus sábháltacht chaladh agus longlann a húsáidtear chun críocha cosanta, agus pléascán, olaí, breoslaí, soláthairtí agus earraí a stórálfar ar chalaidh agus i longlanna.

30. Suirbhéireacht long Stáit agus a n-inneall agus a dtrealaimh.

31. An scála ar a n-eiseofar airm, tiomthach, lón lámhaigh, soláthairtí, ainmhithe, córacha iompair, éadaí, trealamh agus matériel eile le hÓglaigh na hÉireann.

32. Bunú, stiúradh agus rialú bialanna, ceaintíní agus foras chun caitheamh aimsire agus bia agus deoch a chur ar fáil do chomhaltaí d'Óglaigh na hÉireann, agus cuntas a thabhairt ar chistí na mbialann, na gceaintíní agus na bhforas sin, agus rialú agus úsáid na gcistí sin.

33. Bunú cistí seirbhíse agus cistí chun leasa comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus a dteaghlaigh, agus cuntas a thabhairt ar na cistí sin agus rialú agus úsáid na gcistí sin.

34. Coinníollacha agus téarmaí seirbhíse fostaithe sibhialta.

35. Trealamh seirbhíse a thabhairt ar iasacht, in aisce nó ar fruiliú.

36. Aon ní nó rud dá dtagartar i gCuid III den Acht seo mar ní nó rud forordaithe nó mar ábhar do rialacháin a dhéanfas an tAire.

37. Aon ní no rud eile nach ndéantar ar shlí eile foráil shainráite ina leith leis an Acht seo ná faoi agus is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach ar mhaithe le dea-riaradh agus éifeachtúlacht agus le stiúradh agus bainistí inmheánach Óglaigh na hÉireann, nó chun feidhm agus éifeacht a thabhairt don Acht seo.