An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CEATHRU SCEIDEAL. Nithe a bhféadfar rialacháin a dhéanamh ina dtaobh faoi alt 26.) Ar Aghaidh (AN SEU SCEIDEAL. Foirm an Mhionna nó an Dearbhuithe a chlacfas nó a dhéanfas Oifigigh de na Buan-Óglaigh.)

18 1954

AN tACHT COSANTA, 1954

AN CUIGIU SCEIDEAL.

Foirmeacha coimisiúin d'oifigeach.

Alt 42.

CUID I.

Oglaigh na hÉireann.

Do (Ainm an Oifigigh) ..................................................

Le hiontaoibh as do dhílseacht d'Éirinn agus as do thairiseacht don Bhunreacht agus le muinín speisialta as do mhisneach, d'onóir, do dhea-iompar agus d'éirim, Déanaimse, .................... Uachtarán na hÉireann, leis seo, ar chomhairle an Rialtais, tú a bhunú agus a cheapadh chun bheith id oifigeach sa chuid d'Oglaigh na hÉireann dá ngairmtear........................................................... * amhail ón..........lá de........................... 19.... Comhlíonfair go dílis do dhualgas i gcéim....................................... san............‡nó in aon chéim is airde ná sin a ndéanfar de thoradh fiúntais tú a cheapadh nó d'ardú chuici ina dhiaidh seo. Déanfair na fir agus na hoifigigh íochtaracha a bheas ag fónamh fút d'aclú agus a thréineáil in airm agus a choimeád i ndea-ord agus i ndea-araíonacht agus naisctear leis seo ar gach aon duine acu sin agus ordaítear dó umhlóid a thabhairt duit mar oifigeach uachtarach air. Déanfair féin pé orduithe agus ordacháin dleathacha a gheobhair ó am go ham ón Aire Cosanta nó ó dhuine ar bith ded oifigigh uachtaracha a leanúint agus a chomhlíonadh gan ceist.

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

an.................lá seo de..............................,

19.........

.....................................

Uachtarán na hÉireann.

CUID II.

The Defence Forces.

To (Name of Officer) ...................................................

Trusting in your fidelity to Ireland and loyalty to the Constitution and reposing special confidence in your courage, honour, good conduct, and intelligence, I, ........................, the President of Ireland, hereby, on the advice of the Government, constitute and appoint you to be an officer in the part of the Defence Forces known as................................* as from the........day of.........................., 19.... You will faithfully discharge your duty in the................‡ rank of................or in any higher rank to which your merit may hereafter determine your appointment or promotion. You will exercise and train in arms and maintain in good order and discipline the men and inferior officers serving under you who are hereby each and all enjoined and commanded to render you obedience as their superior officer. You will yourself observe and obey without question such lawful orders and directions as you shall from time to time receive from the Minister for Defence or from any of your superior officers.

GIVEN under my Official Seal this..............day

of......................................................., 19..

..........................................

President of Ireland.

CUID III.

Oglaigh na hÉireann.

Do (Ainm an Oifigigh)...................................................

Le hiontaoibh as do dhílseacht d'Éirinn agus as do thairiseacht don Bhunreacht agus le muinín speisialta as do mhisneach, d'onóir, do dhea-iompar agus d'éirim, Déanaimidne, na sínithe thíos, is comhaltaí den Choimisiún a bunaíodh mar foráltar in alt 2 d'Airteagal 14 den Bhunreacht chun cumhachta agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann d'oibriú agus a chomhlíonadh, leis seo, ar chomhairle an Rialtais, tú a bhunú agus a cheapadh chun bheith id oifigeach sa chuid d'Oglaigh na hÉireann dá ngairmtear........ ............ * amhail ón........lá de................, 19.... Comhlíonfair go dílis do dhualgas i gcéim................san ............ ‡ nó in aon chéim is airde ná sin a ndéanfar de thoradh fiúntais tú a cheapadh nó d'ardú chuici ina dhiaidh seo. Déanfair na fir agus na hoifigigh íochtaracha a bheas ag fónamh fút d'aclú agus a thréineáil in airm agus a choimeád i ndea-ord agus i ndea-araíonacht agus naisctear leis seo ar gach aon duine acu sin agus ordaítear dó umhlóíd a thabhairt duit mar oifigeach uachtarach air. Déanfair féin pé orduithe agus ordacháin dleathacha a gheobhair ó am go ham ón Aire Cosanta nó ó dhuine ar bith ded oifigigh uachtaracha a leanúint agus a chomhlíonadh gan ceist.

ARNA THABHAIRT faoi Shéala Oifigiúil

Uachtarán na hÉireann an ..............lá seo

de..........................., 19....

.............................

CUID IV.

The Defence Forces.

To (Name of Officer) ...................................................

Trusting in your fidelity to Ireland and loyalty to the Constitution and reposing special confidence in your courage, honour, good conduct, and intelligence, We, the undersigned members of the Commission constituted as provided in section 2 of Article 14 of the Constitution to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland, hereby, on the advice of the Government, constitute and appoint you to be an officer in the part of the Defence Forces known as........................ * as from the........day of............, 19.... You will faithfully discharge your duty in the.......... ‡rank of............ or in any higher rank to which your merit may hereafter determine your appointment or promotion. You will exercise and train in arms and maintain in good order and discipline the men and inferior officers serving under you who are hereby each and all enjoined and commanded to render you obedience as their superior officer. You will yourself observe and obey without question such lawful orders and directions as you shall from time to time receive from the Minister for Defence or from any of your superior officers.

GIVEN under the Official Seal of the President

of Ireland this........day of....................

19......

..........................

* Cuir isteach anseo “na Buan-Oglaigh”, “the Permanent Defence Force”, “na hOglaigh Cúltaca” nó “the Reserve Defence Force” (pé acu is iomchuí).

Cuir isteach anseo “Arm”, “Army”, “Chabhlach” nó “Naval” (pé acu is iomchuí).

* Cuir isteach anseo “na Buan-Oglaigh”, “the Permanent Defence Force”, “na hOglaigh Cúltaca” nó “the Reserve Defence Force” (pé acu is iomchuí).

Cuir isteach anseo “Arm”, “Army”, “Chabhlach” nó “Naval” (pé acu is iomchuí).

* Cuir isteach anseo “na Buan-Oglaigh”, “the Permanent Defence Force”, “na hOglaigh Cúltaca” nó “the Reserve Defence Force” (pé acu is iomchuí).

Cuir isteach anseo “Arm”, “Army”, “Chabhlach” nó “Naval” (pé acu is iomchuí).

* Cuir isteach anseo “na Buan-Oglaigh”, “the Permanent Defence Force”, “na hOglaigh Cúltaca” nó “the Reserve Defence Force” (pé acu is iomchuí).

Cuir isteach anseo “Arm”, “Army”, “Chabhlach” nó “Naval” (pé acu is iomchuí).