24 1954


Uimhir 24 de 1954.


ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS CHORCAIGHE (LEASÚ), 1954.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS CHORCAIGHE, 1935 AGUS 1938. [30ú Samhain, 1954.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Acht 1935.

1. —San Acht seo ciallaíonn “Acht 1935” Acht Ospidéil Fhiabhrais Chorcaighe, 1935 (Uimh. 44 de 1935) .

Achta Ospidéil Fhiabhrais Chorcaighe, 1935 agus 1938, a leasú.

2. —D'ainneoin aon ní in Achta Ospidéil Fhiabhrais Chorcaighe, 1935 agus 1938, agus sa scéim fúthu, féadfar an t-ospidéal a bhfuil tús curtha lena thógáil de bhun na nAcht sin a chríochnú agus d'úsáid mar ospidéal seachas mar ospidéal nach mbeadh d'fheidhm leis ach othair ar a bhfuil galair aicídeacha a chóireáil.

An t-ospidéal a dhílsiú sa Bhord Cúnaimh Phoiblí do Cheantar Cúnaimh Phoiblí Chorcaighe Theas.

3. —An lá a cheapfas an tAire Sláinte le hordú, tiocfaidh an t-ospidéal dá dtagartar in alt 2 den Acht seo chun bheith, agus beidh sé, gan aon tíolacas ná sannadh, dílsithe sa Bhord Cúnaimh Phoiblí do Cheantar Cúnaimh Phoiblí Chorcaighe Theas chun an eastáit, an téarma nó an leasa uile chun a raibh sé dílsithe díreach roimh an lá sin in Ard-Mhéara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chorcaighe, agus measfar air sin gur foras sláinte é a sholáthraigh an Bord sin faoi alt 10 den Acht Sláinte, 1947 ( Uimh. 28 de 1947 ).

Aoisliúntas oifigeach a haistreofar.

4. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1948” an t Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 (Uimh. 4 de 1948) ;

ciallaíonn “an lá ceaptha” an lá a ceapfar chun críocha ailt 3 den Acht seo;

tá leis an abairt “oifigeach bunaithe” an bhrí atá léi in Acht 1948;

tá leis an abairt “an coiste láithreach” an bhrí atá leis an abairt “an sean-choiste” in Acht 1935;

ciallaíonn “duine lena mbaineann an t-alt seo” duine—

(a) a thiocfas chun bheith ina oifigeach don Bhord Cúnaimh Phoiblí do Cheantar Cúnaimh Phoiblí Chorcaighe Theas de bhun ailt 43 d'Acht 1935, arna leasú leis an Acht seo, agus

(b) a bhí ina oifigeach íoctha don choiste láithreach go leanúnach idir an 31ú lá de Mhárta, 1948, agus an lá ceaptha.

(2) Ní déanfar ainm duine lena mbaineann an t-alt seo a chur am ar bith sa chlár d'oifigigh bhunaithe a bheas á choimeád ag údarás áitiúil faoi alt 8 d'Acht 1948, mura rud é—

(a) nach raibh seasca bliain d'aois slán aige ar an lá ceaptha; agus

(b) go n-iarrfaidh sé, laistigh de shé mhí ón lá ceaptha, ar an údarás áitiúil darb oifigeach é, a ainm a chur sa chlár d'oifigigh bhunaithe a bheas á choimeád ag an údarás áitiúil sin.

(3) Ní bheidh ar dhuine lena mbaineann an t-alt seo aon ranníoc faoi alt 31 d'Acht 1948 a dhéanamh i rith tréimhse leanúnaí seirbhíse dar tosach an lá ceaptha.

(4) I gcás aon fheidhm a bheith ag alt 24 d'Acht 1948 maidir le duine lena mbaineann an t-alt seo agus a thiocfas chun bheith ina oifigeach bunaithe de bhuaidh an ailt seo, forléireofar an t-alt sin 24 amhail is dá bhforáladh sé go méadófaí an tsuim is ísle dá dtagartar ann de leath faoin gcéad den tsuim sin arna iolrú faoin uimhir de bhlianta iomlána (gan aon chodán de bhliain iomlán d'áireamh) ina sheirbhís faoin gcoiste láithreach.

(5) I gcás duine a thiocfas chun bheith ina oifigeach don Bhord Cúnaimh Phoiblí do Cheantar Cúnaimh Phoiblí Chorcaighe Theas de bhun ailt 43 d'Acht 1935, déanfar seirbhís an duine sin faoin gcoiste láithreach—

(a) d'áireamh, chun críocha Achta 1948, amhail is dá mba

sheirbhís mar oifigeach bunaithe í, más amhlaidh a thiocfas an duine sin chun bheith ina oifigeach bunaithe;

(b) d'áireamh, chun críocha Coda IV den Acht Rialtais Áitiúil, 1925 (Uimh. 5 de 1925) , amhail is dá mba sheirbhís mar oifigeach don Bhord í, más amhlaidh nach dtiocfaidh an duine sin chun bheith ina oifigeach bunaithe.

Leasú agus athghairm iarmartach.

5. —(1) Forléireofar na tagairtí don Bhord atá i bhfo-alt (8) d'alt 26 agus in ailt 41, 42, 43 agus 44 d'Acht 1935 mar thagairtí don Bhord Cúnaimh Phoiblí do Cheantar Cúnaimh Phoiblí Chorcaighe Theas.

(2) Leasaítear leis seo alt 43 d'Acht 1935—

(a) trí na focail “ba oifigeach íoctha don tsean-choiste ar an 25ú lá de Mheán Fómhair, 1954, agus” a chur isteach roimh na focail “is oifigeach íoctha don tsean-choiste” i bhfo-alt (1);

(b) trí na focail “ar an 25ú lá de Mheán Fómhair, 1954” a chur i ndeireadh fo-ailt (3);

(c) trí na focail “nó ailt 23 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 (Uimh. 4 de 1948) ” a chur in ionad na bhfocal “agus mar do bheirtear feidhm dó leis an Acht seo” i bhfo-alt (4);

(d) trí na focail “nó ailt 23 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 (Uimh. 4 de 1948) ,” a chur in ionad na bhfocal “agus mar do bheirtear feidhm dó leis an Acht seo”, agus na focail “nó, do réir mar is iomchuí, neamh-oiriúnacht” a chur isteach roimh na focail. “do chuir an Bord as oifig é”, i bhfo-alt (5);

(e) trí na focail “agus mar do bheirtear feidhm dó leis an Acht seo” a scrios as fo-alt (6).

(3) Forléireofar na tagairtí don lá ceaptha atá in ailt 9, 40 41, 42, 43, 44 agus 46 d'Acht 1935 mar thagairtí don lá a ceapfar chun críocha ailt 3 den Acht seo.

(4) Athghairmtear leis seo ailt 11 go 25, fo-ailt (1), (2), (3), (4), (5) agus (6) d'alt 26, ailt 27 go 39, fo-alt (7) d'alt 43 agus ailt 45 agus 47 d'Acht 1935.

Gearrtheideal agus comhlua.

6. —(1) Féadfar Acht Ospidéil Fhiabhrais Chorcaighe (Leasú), 1954 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achta Ospidéil Fhiabhrais Chorcaighe, 1935 go 1954, a ghairm d' Achta Ospidéil Fhiabhrais Chorcaighe, 1935 agus 1938, agus den Acht seo le chéile.