An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Réamharáiteach agus Ginearálta.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Cumhachta údarás Stáit maidir le talamh Stáit.)

25 1954

AN tACHT MAOINE STÁIT, 1954

CUID II.

Talamh Stáit.

Caibidil I.

Talamh Stáit a dhílsiú in údaráis Stáit agus talamh Stáit d'aistriú ó údarás Stáit amháin go dlí ceann eile.

Talamh Stáit nach bhfuil dílsithe ar shlí eile a dhílsiú san Aire.

5. —(1) Ar an dáta feidhme, beidh an talamh go léir a bheas ina thalamh Stáit díreach roimh an dáta sin, agus nach mbeidh dílsithe an uair sin in údarás Stáit, arna dhílsiú, de bhuaidh an fho-ailt seo, san Aire.

(2) An talamh go léir a thiocfas chun bheith ina thalamh Stáit ar an dáta feidhme nó dá éis agus nach ndílseoidh, gan spleáchas leis an alt seo in údarás Stáit ar theacht dó chun bheith ina thalamh Stáit, dílseoidh sé san Aire ar theacht dó amhlaidh chun bheith ina thalamh Stáit.

Talamh Stáit a dhílsiú i gcásanna amhrais.

6. —(1) Más rud é go mbeidh amhras ar bith ann aon uair i dtaobh aon talamh Stáit ar leith a bheith dílsithe in údarás Stáit nó i dtaobh an údaráis Stáit ina bhfuil sé dílsithe, féadfaidh an tAire, le barántas faoina shéala oifigiúil, an talamh Stáit sin a dhílsiú, amhail ar dháta sonraithe agus ón dáta sin amach (agus féadfaidh an dáta sin bheith níos luaithe ná dáta an bharántais nó an dáta feidhme), in údarás Stáit sonraithe, agus air sin dílseoidh an talamh Stáit sin agus, más luaithe an dáta sonraithe sin ná dáta an bharántais nó an dáta feidhme, measfar é do dhílsiú, san údarás Stáit sonraithe sin ar an dáta sonraithe sin.

(2) Ní bheidh aon dleacht stampa iníoctha ar aon bharántas faoi fho-alt (1) den alt seo.

Údarás Stáit amháin d'aistriú talún Stáit go dtí údarás Stáit eile.

7. —(1) Féadfaidh údarás Stáit ina mbeidh aon talamh Stáit dílsithe de thuras na huaire (ach sin le toiliú, ginearálta nó sonrach, an Aire, murab é an tAire an t-údarás Stáit sin) an talamh Stáit sin a thíolacadh d'aon údarás Stáit eile nó é a shannadh chuige nó é d'aistriú chuige.

(2) Ní bheidh aon dleacht stampa iníoctha ar aon tíolacas, sannadh ná aistriú a forghníomhófar faoi fho-alt (1) den alt seo.

Forála maidir le talamh Stáit a cláraíodh faoin Registration of Title Act, 1891.

8. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1891” an Registration of Title Act, 1891, arna leasú leis an Acht um Chlárú Teidil, 1942 (Uimh. 26 de 1942) ;

ciallaíonn “an t-údarás cláraitheachta” an t-údarás cláraitheachta faoi Acht 1891;

folaíonn “duine” duine nó comhlucht nó oifigeach poiblí dá dtagartar in alt 78 d'Acht 1891.

(2) Más deimhin leis an údarás cláraitheachta gur talamh Stáit talamh a bhfuil aon duine cláraithe ina leith faoi Acht 1891 agus má bheirtear deimhniú faoi shéala oifigiúil an Aire ar aird dó á dheimhniú gur dhílsigh an talamh Stáit sin san Aire de bhuaidh fo-ailt (1) nó fo-ailt (2) d'alt 5, cuirfidh an t-údarás cláraitheachta ainm an Aire sa chlár iomchuí in ionad ainme an duine sin.

(3) Má thagann aon talamh Stáit a cláraíodh faoi Acht 1891 chun bheith dílsithe in údarás Stáit de bhuaidh barántais faoi alt 6 nó de bhuaidh tíolacais nó sannta nó aistrithe faoi alt 7, déanfaidh an t-údarás cláraitheachta, ar an mbarántas nó an tíolacas nó an sannadh nó an t-aistriú a thabhairt ar aird, ainm an údaráis Stáit sin a chuir sa chlár iomchuí in ionad ainme an duine a raibh an talamh Stáit sin cláraithe ina ainm go dtí sin.

(4) Féadfar údarás Stáit a mbeidh talamh Stáit dílsithe ann a chlárú mar únaer ar an talamh Stáit sin faoi Acht 1891 agus beidh sé i dteideal pé fógraí d'fháil agus pé iarratais a dhéanamh agus pé rabhaidh a thaifeadadh agus pé bearta eile a dhéanamh a mbeidh teideal ag aon únaer ar thalamh nó ar cheart ar thalamh do réir mar bheas) iad d'fháil nó a dhéanamh nó a thaifeadadh faoi Acht 1891.

(5) Ní bheidh aon táillí iníoctha i leith imeacht ar bith i gClárlann na Talún faoin alt seo.