An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Iocaíochtaí.) Ar Aghaidh (CUID V. Allmhuiriú agus Onnmhuiriú.)

30 1954

AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE, 1954

CUID IV.

Urrúis.

Urrúis d'eisiúint.

8. —Ach amháin le cead ón Aire, ní eiseoidh duine ar bith aon urrús chun duine atá ina chónaí lasmuigh de na críocha sceidealta nó atá ina ainmní do dhuine den tsórt sin.

Urrúis, blianachtaí agus polasaithe árachais d'aistriú.

9. —(1) Ach amháin le cead ón Aire, ní aistreoidh duine ar bith—

(a) aon urrús, blianacht ná polasaí árachais, ná aon cheart ná leas in urrús, blianacht nó polasaí árachais, chun duine atá ina chónaí lasmuigh de na críocha sceidealta nó atá ina ainmní do dhuine den tsórt sin, ná,

(b) aon urrús forcoimeádta ná aon chúpón, ná aon cheart ná leas in urrús forcoimeádta nó i gcúpón, chun aon duine.

(2) Ach amháin le cead ón Aire, ní ghlacfaidh duine ar bith—

(a) aistriú aon urrúis, blianachta nó polasaí árachais, ná aistriú aon chirt ná leasa in urrús, blianacht nó polasaí árachais, ó dhuine atá ina chónaí lasmuigh de na críocha sceidealta nó atá ina ainmní do dhuine den tsórt sin, ná

(b) aistriú aon urrúis fhorcoimeádta nó aon chúpóin, ná aistriú aon chirt ná leasa in urrús forcoimeádta nó i gcúpón, ó aon duine.

Deimhnithe iomparthóra agus cúpóin d'eisiúint.

10. —Ach amháin le cead ón Aire, ní eiseoidh duine ar bith aon deimhniú iomparthóra ná aon chúpón ná ní athróidh aon doiciméad ar chuma go ndéanfaidh deimhniú iomparthóra nó cúpón de.

Malairtiú urrús agus deimhnithe lasmuigh de na críocha sceidealta.

11. —Ach amháin le cead ón Aire, ní dhéanfaidh duine ar bith aon ghníomh le hintinn a thabhairt—

(a) i gcás urrúis atá—

(i) cláraithe sna críocha sceidealta, nó

(ii) inaistrithe trí dheimhniú iomparthóra sna críocha sceidealta,

go ndéanfar de, nó go gcuirfear ina ionad, urrús atá cláraithe lasmuigh de na críocha sceidealta nó urrús atá inaistrithe trí dheimhniú iomparthóra lasmuigh de na críocha sceidealta, nó

(b) go ndéanfar deimhniú teidil chun aon urrúis eile d'eisiúint lasmuigh de na críocha sceidealta in ionad, nó i dteannta, deimhnithe theidil chuige atá sna críocha sceidealta nó a caillfear nó a dítheofar, nó a cailleadh nó a díthíodh, sna críocha sceidealta.

Aírgead caipitil d'íoc lasmuigh de na críocha sceidealta.

12. —Ach amháin le cead ón Aire, ní dhéanfaidh duine ar bith aon ghníomh le hintinn a thabhairt—

(a) go n-íocfar lasmuigh de na críocha sceidealta airgead caipitil is iníoctha ar urrús atá cláraithe sna críocha sceidealta, ná

(b) i gcás an deimhniú teidil chun urrúis a bheith sna críocha sceidealta, go ndéanfar airgead caipitil is iníoctha ar an urrús d'íoc lasmuigh de na críocha sceidealta gan an deimhniú a thabhairt ar aird don duine a bheas á íoc.

Dualgais daoine a bheas ag coimeád clár.

13. —Ach amháin le cead ón Aire, ní dhéanfaidh duine a mbeidh baint aige le coimeád aon chláir—

(a) ainm duine ar bith a thaifeadadh sa chlár mura dtugtar ar aird dó pé fianaise a hordófar nach bhfuil an taifead ina chuid d'idirbheart trína sáraítear aon fhoráil den Acht seo, ná

(b) aon seoladh lasmuigh de na críocha sceidealta a thaifeadadh sa chlár ach amhám chun idirbheart a chlárú ar tugadh cead an Aire dhó, ná

(c) aon ghníomh maidir leis an gclár a thabharfas aitheantas nó éifeacht d'aon ghníomh a dhealraíos a bheith déanta contrártha d'aon fhoráil den Acht seo, pé acu ag duine atá ina chónai sa Stát é nó nach ea.

Urrúis a thaisceadh.

14. —(1) Ach amháin le cead ón Aire, cuirfidh duine a bhfuil deimhniú teidil chun urrúis fhorcoimeádta á shealbhú aige nó á shealbhú do réir a orduithe (go díreach nó go neamhdhíreach) faoi deara go gcoimeádfaidh taisc-choimeádaí údaraithe an deimhniú.

(2) Ach amháin le cead ón Aire—

(a) ní scaoilfidh taisc-choimeádaí údaraithe uaidh ná ní dhítheoidh sé aon deimhniú teidil chun urrúis fhorcoimeádta ná aon chúpón,

(b) ní dhéanfaidh taisc-choimeádaí údaraithe aon ghníomh a thabharfas aitheantas ná éifeacht do mhalairtiú (seachas trí oibriú an dlí) aon duine ar dhuine eile i leith is gurb é an duine é óna bhfuair sé teagasc maidir le deimhniú teidil chun urrúis fhorcoimeádta.

(3) Ach amháin le cead ón Aire, ní híocfar airgead caipitil, ús ná díbhinní sa Stát ar aon urrús forcoimeádta ach amháin leis an taisc-choimeádaí údaraithe lenar taisceadh an deimhniú teidil chun an urrúis, nó do réir a orduithe sin.

(4) Ach amháin le cead ón Aire, ní dhéanfaidh duine ar bith aon chúpón a scothadh, ach amháin sa ghnáth-chúrsa bailiúcháin, de dheimhniú teidil chun urrús lena ngabhann cúpóin.

(5) Bhéarfaidh duine a mbeidh deimhniú teidil chun urrúis fhorcoimeádta á thaisceadh aige le taisc-choimeádaí údaraithe pé eolas uaidh maidir le húnaeracht a iarrfas an taisc-choimeádaí údaraithe.

(6) Chun críocha an ailt seo—

(a) measfar nach bhfuil deimhniú teidil i gcoimeád taiscchoimeádaí údaraithe mura bhfuair sé aon fhógra i dtaobh nádúir an deimhnithe nó má tá sé i ngabhadán séalaithe nó glasáilte nach bhfuil sé i dteideal é a bhaint amach as,

(b) measfar deimhniú teidil a bheith i gcoimeád taisc-choimeádaí údaraithe má tá sé i gcoimeád duine eile a bhfuil sé á shealbhú aige ar ordú, agus thar ceann, taisc-choimeádaí údaraithe.