Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

47 1956


Uimhir 47 de 1956.


AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLA ILGHNÉITHEACHA), 1956.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE, MAIDIR LE BRABÚIS AS MIANADÓIREACHT GHUAIL AGUS LE BRABÚIS AS ONNMHAIRE, CHUN FAOISEAMH SEALADACH A THABHAIRT Ó CHÁNACHAS, DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN LIÚNTAIS FOIRGNÍOCHTA TIONSCAIL A DHEONADH, DÁ ÚDARÚ DON AIRE AIRGEADAIS DUAIS-BHANNAÍ A BHUNÚ AGUS D'EISIÚINT AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH SOCRUITHE I dTAOBH AIRGEADAIS. [27 Nollaig, 1956.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—