Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta)

27 1958


Uimhir 27 de 1958.


ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS FEABHSAITHE MAIDIR LE TITHE, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA dTITHE (FORÁLACHA AIRGEADAIS AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1932 GO 1956, ACHTANNA TITHE AN LUCHT OIBRE, 1890 GO 1956, ACHTANNA NA SCLÁBHAITHE, 1883 GO 1956, AGUS NA nACHTANNA UM THITHE BEAGA CÓNAITHE A FHÁIL, 1899 GO 1957, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [30 Iúil, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—