37 1958


Uimhir 37 de 1958.


AN tACHT SLÁINTE AGUS CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR (LEASÚ), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA SLÁINTE, 1947 GO 1957, AGUS NA nACHTANNA CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945 GO 1957. [23 Nollaig, 1958.]

ACHAITEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Leasú ar alt 15 den Acht Sláinte, 1953 .

1953, Uimh. 26 .

1952, Uimh. 11 .

1945, Uimh. 19 .

1. —(1) San alt seo ciallaíonn “an t-alt” alt 15 den Acht Sláinte, 1953 .

(2) Forléireofar an tagairt i mír (a) d'fho-alt (2) den alt don Acht Leasa Shóisialaigh, 1952, mar thagairt don Acht sin arna leasú le haon Acht arna rith tar éis an tAcht sin a rith (lena n-áirítear aon Acht arna rith tar éis an tAcht seo a rith).

(3) Leasaítear leis seo mír (b) d'fho-alt (2) den alt trí “ocht gcéad punt” a chur in ionad “sé chéad punt”.

(4) Leasaítear leis seo mír (b) d'fho-alt (6) den alt tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur leis:

“Ar choinníoll, aon ócáid a bheidh acmhainn bhliantúil an duine sin le cinneadh—

(I) go ndéanfar, faoi réir míre (II) den choinníoll seo, acmhainn bhliantúil an mhic nó na hiníne, muran mó ná céad punt an acmhainn nis, a fhágáil ar fad as an áireamh agus, más mó ná céad punt an acmhainn sin, go bhfágfar céad punt di as an áireamh;

(II) i gcás ina mbeadh, ar leith ón mír seo, iomlán is mó ná trí chéad punt le fágáil as an áireamh de bhua míre (I) den choinníoll seo, nach bhfágfar as an áireamh amhlaidh ach trí chéad punt.”

(5) Leasaítear leis seo fo-alt (9) den alt trí “ocht gcéad punt” a chur in ionad “sé chéad punt”.

(6) Déanfar na tagairtí don alt in ailt eile den Acht Sláinte, 1953 (lena n-áirítear na tagairtí dó i leasuithe ar an Acht Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945 , atá leagtha amach in alt 71 den Acht Sláinte, 1953 ) a fhorléiriú mar thagairtí don alt arna leasú leis an Acht seo.

Leasú ar alt 279A den Acht Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945 .

1945, Uimh. 19 .

2. —Déantar leis seo alt 279A den Acht Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945 (alt a cuireadh isteach san Acht sin le fo-alt (11) d'alt 71 den Acht Sláinte, 1953 ) a leasú trí “ocht gcéad punt” a chur in ionad “sé chéad punt”.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

3. —(1) Féadfar an tAcht Sláinte agus Cóireála Meabhair-Ghalar (Leasú), 1958, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1958, a ghairm de na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1957, agus d'alt 1 den Acht seo le chéile.

(3) Féadfar na hAchtanna Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945 go 1958, a ghairm de na hAchtanna Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945 go 1957, agus d'alt 2 den Acht seo le chéile.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Sláinte le hordú.