Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Deontais Tógála maidir le Tithe Cónaithe.)

16 1959


Uimhir 16 de 1959.


ACHT NA dTITHE (GAELTACHT) (LEASÚ), 1959.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA dTITHE (GAELTACHT), 1929 GO 1953. [22 Iúil, 1959.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Léiriú.

1929, Uimh. 41 .

1934, Uimh. 29 .

1949, Uimh. 4 .

1953, Uimh. 6 .

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1929” Acht na dTithe (Gaeltacht), 1929 ;

ciallaíonn “Acht 1934” Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1934 ;

ciallaíonn “Acht 1949” Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1949 ;

ciallaíonn “Acht 1953” Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1953 .

(2) Forléireofar mar aon ní amháin Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1953, agus an tAcht seo.

Na teorainneacha le deontais áirithe a mhéadú.

2. —(1) Ní bheidh méid deontais faoi fho-alt (1) d'alt 3 d'Acht 1929, i gcás inar tosaíodh an lú lá d'Aibreán, 1959, nó dá éis, agus roimh an Acht seo a rith, nó ina dtosófar tar éis an tAcht seo a rith, ar an teach cónaithe a thógáil, níos mó ná an tsuim iomchuí a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(2) Ní bheidh méid deontais faoi fho-alt (2) d'alt 3 d'Acht 1929, i gcás inar tosaíodh an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis, agus roimh an Acht seo a rith, nó ina dtosófar tar éis an tAcht seo a rith, ar an obair ar lena haghaidh a thabharfar an deontas, níos mó ná—

(a) maidir le teach cónaithe ina mbeidh dhá sheomra nuair a bheidh an feabhsú nó an méadú críochnaithe— ochtó punt,

(b) maidir le teach cónaithe ina mbeidh trí sheomra nuair a bheidh an feabhsú nó an méadú críochnaithe—céad agus deich bpunt,

(c) maidir le teach cónaithe ina mbeidh ceithre sheomra nuair a bheidh an feabhsú nó an méadú críochnaithe— céad agus tríocha punt, agus

(d) maidir le teach cónaithe ina mbeidh cúig sheomra nó níos mó nuair a bheidh an feabhsú nó an méadú críochnaithe—céad agus caoga punt.

Deontais maidir le tithe.

3. —(1) Déantar leis seo alt 3 d'Acht 1929, arna leasú le fo-alt (1) d'alt 3 d'Acht 1953, a leasú tuilleadh trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis:

“(5) (a) Más deimhin leis an Aire teach cónaithe sa Ghaeltacht a bheith i riocht a thugann gur den chóir soláthar uisce príobháideach a chur ar fáil agus a chur isteach ann, féadfaidh an tAire, faoi réir forálacha an Achta seo agus na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas sláintíochta freisin san Acht seo) nach mó ná cúig phunt is caoga a thabhairt d'áititheoir an tí chónaithe chun sin a chur ar fáil agus a chur isteach.

(b) Más deimhin leis an Aire teach cónaithe sa Ghaeltacht a bheith i riocht a thugann gur den chóir saoráidí séarachais a chur ar fáil agus a chur isteach ann, féadfaidh an tAire, faoi réir forálacha an Achta seo agus na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas sláintíochta freisin san Acht seo) nach mó ná tríocha punt a thabhairt d'áititheoir an tí chónaithe chun sin a chur ar fáil agus a chur isteach.

(c) Más deimhin leis an Aire teach cónaithe sa Ghaeltacht a bheith i riocht a thugann gur den chóir seomra folcaidh feistithe, lena n-áirítear soláthar uisce te, a chur ar fáil agus a chur isteach ann, féadfaidh an tAire, faoi réir forálacha an Achta seo agus na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas sláintíochta freisin san Acht seo) nach mó ná céad punt is daichead a thabhairt d'áititheoir an tí chónaithe chun sin a chur ar fáil agus a chur isteach.

(d) Féadfar aon chónascadh de na deontais dá dtagraítear i míreanna (a), (b), agus (c) den fho-alt seo a thabhairt mar aon deontas amháin (dá ngairtear deontas sláintíochta freisin san Acht seo).

(e) Más deimhin leis an Aire an soláthar uisce nó an córas séarachais nó an soláthar uisce agus an córas séarachais i dteach sa Ghaeltacht a bheith oiriúnach le feabhsú, féadfaidh an tAire, faoi réir forálacha an Achta seo agus na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas sláintíochta freisin san Acht seo) nach mó ná daichead punt a thabhairt d'áititheoir an tí chónaithe chun an soláthar uisce sin nó an córas séarachais sin nó an soláthar uisce agus an córas séarachais sin a fheabhsú.

(6) (a) I gcás—

(i) inar deimhin leis an Aire gur inmhianaithe méadú le haghaidh cóiríochta do chuairteoirí a dhéanamh ar theach cónaithe i límistéar ar ceann é de na límistéir a mbeidh cinnte de thuras na huaire le hordú faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 ( Uimh. 21 de 1956 ), gur límistéir Ghaeltachta iad; agus

(ii) go bhfuil soláthar uisce agus saoráidí séarachais is dóigh leis an Aire a bheith leordhóthaineach curtha isteach cheana féin nó á gcur isteach sa teach cónaithe,

féadfaidh an tAire, faoi réir forálacha an Achta seo agus na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas méadaithe speisialta freisin san Acht seo) a thabhairt d'áititheoir an tí chónaithe chun an méadú sin a chur ar fáil agus ní bheidh an deontas níos mó ná an tsuim iomchuí a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

(b) Ní thabharfar deontas faoin bhfo-alt seo i gcás méadú ar theach cónaithe is teach cónaithe ar tugadh ina leith cheana féin—

(i) deontas den sórt sin i leith méadaithe ina raibh, nuair a bhí sé críochnaithe, trí sheomra nó níos mó,

(ii) dhá dheontas den sórt sin, ar dheontas ceann acu i leith méadaithe ina raibh, nuair a bhí sé críochnaithe, dhá sheomra, nó

(iii) trí dheontas den sórt sin.

AN TABLA.

Deontais i leith Méaduithe le haghaidh Cóiríochta do Chuairteoirí.

An méid seomraí a bheidh sa mhéadú nuair a bheidh sé críochnaithe

1

2

3 nó níos mó

£

£

£

I gcás nár tugadh aon deontas cheana féin faoin bhfo-alt seo maidir leis an teach cónaithe.

100

180

260

I gcás inar tugadh deontas amháin (agus ní níos mó) cheana féin faoin bhfo-alt seo maidir leis an teach cónaithe, ba dheontas i leith méadaithe ina raibh, nuair a bhí sé críochnaithe, seomra amháin.

80

160

160

I gcás—

80

80

80

(a) inar tugadh deontas amháin (agus ní níos mó) cheana féin faoin bhfo-alt seo maidir leis an teach cónaithe, ba dheontas i leith méadaithe ina raibh, nuair a bhí sé críochnaithe, dhá sheomra, nó.

(b) inar tugadh dhá dheontas (agus ní níos mó) amhlaidh cheana féin agus gur dheontas i leith méadaithe ina raibh, nuair a bhí sé críochnaithe, seomra amháin gach deontas acu.

(7) Más rud é, i gcás duine ar a bhfuil gnáth-chónaí i límistéar ar ceann é de na límistéir a mbeidh cinnte de thuras na huaire le hordú faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 ( Uimh. 21 de 1956 ), gur límistéir Ghaeltachta iad agus nach áititheoir tí chónaithe, go gcruthóidh an duine sin chun sástachta an Aire gurb í an Ghaeilge a ghnáth-theanga, féadfaidh an tAire, faoi réir forálacha an Achta seo agus forálacha na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas tógála freisin san Acht seo) a thabhairt dó chun teach cónaithe a thógáil in aon cheann de na límistéir sin chun é féin dá áitiú.

(8) Ní thabharfar deontas feabhsúcháin, deontas sláintíochta ná deontas méadaithe speisialta maidir le teach cónaithe is sealla saoire má tugadh deontas tógála sealla shaoire nó iasacht faoi fho-alt (1A) d'alt 8 den Acht seo maidir leis.”

(2) Féadfar deontas a thabhairt faoi mhír (d) d'fho-alt (5) (a cuireadh isteach le fo-alt (1) den alt seo) d'alt 3 d'Acht 1929 i gcás inarb éard é an cónascadh deontas cónascadh de na deontais dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) den fho-alt sin agus gur roimh an Acht seo a rith a tosaíodh ar an obair ar ina leith a thabharfar an deontas, ar choinníoll gur ar an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis, a tosaíodh ar an obair sin.

(3) Féadfar deontas a thabhairt faoi fho-alt (6) (a cuireadh isteach le fo-alt (1) den alt seo) d'alt 3 d'Acht 1929 i gcás inar tosaíodh roimh an Acht seo a rith ar an obair ar ina leith a thabharfar an deontas ar choinníoll gur ar an 1ú lá d'Aibreán, 1959, nó dá éis, a tosaíodh uirthi.

(4) Ní bheidh méid deontais faoi fho-alt (7) (a cuireadh isteach le fo-alt (1) den alt seo) d'alt 3 d'Acht 1929 níos mó ná an tsuim iomchuí a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Deontais tógála seallaí saoire, deontais tógála brú.

4. —Déantar leis seo Acht 1929 a leasú tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh ailt 3:

“3A. (1) Más rud é, i gcás duine ar a bhfuil ghnáthchónaí i límistéar ar ceann é de na límistéir a mbeidh cinnte de thuras na huaire le hordú faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 ( Uimh. 21 de 1956 ), gur límistéir Ghaeltachta iad agus a bheartóidh sealla saoire a thógáil in aon cheann de na límistéir sin, go gcruthóidh an duine sin chun sástachta an Aire gurb í an Ghaeilge a ghnáth-theanga, féadfaidh an tAire, as a chomhairle féin ach faoi réir forálacha an Achta seo agus forálacha na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas tógála sealla shaoire san Acht seo) a thabhairt don duine sin chun an sealla a thógáil agus ní bheidh an deontas níos mó ná £200 nó leath costais mheasta an tsealla (cibé acu is lú).

(2) I gcás ina mbeartóidh comhlacht daoine brú le haghaidh cóiríochta do chuairteoirí a thógáil i límistéar ar ceann é de na límistéir a mbeidh cinnte de thuras na huaire le hordú faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 ( Uimh. 21 de 1956 ), gur límistéir Ghaeltachta iad agus an brú a throscánú, féadfaidh an tAire, as a chomhairle féin ach faoi réir forálacha an Achta seo agus forálacha na rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, deontas (dá ngairtear deontas tógála brú san Acht seo) a thabhairt don chomhlacht sin chun an brú a thógáil agus a throscánú agus ní bheidh an deontas níos mó ná £5,000 nó trí cheathrú de chostas measta an bhrú agus a throscáin (cibé acu is lú).

(3) Ní bheidh duine i dteideal níos mó ná deontas tógála sealla shaoire amháin a fháil.”

Iasachtaí.

5. —(1) Ní bheidh iasacht faoi fho-alt (1) d'alt 8 d'Acht 1929 níos mó, i gcás inar deontas tógála an deontas faoin Acht sin ar ina leith a thabharfar an iasacht, ná méid an deontais.

(2) Ní bheidh iasacht faoi fho-alt (1) d'alt 8 d'Acht 1929 níos mó, i gcás inar deontas feabhsúcháin nó deontas méadaithe speisialta an deontas faoin Acht sin ar ina leith a thabharfar an iasacht, ná leath méid chostais mheasta na hoibre ar ina leith a tugadh an deontas, agus ní bheidh comhiomlán na hiasachta agus an deontais in aon chás den sórt sin níos mó ná an méid sin.

(3) Ní bheidh iasacht faoi fho-alt (1) d'alt 8 d'Acht 1929 níos mó ná £200 i gcás inar deontas tógála sealla shaoire an deontas faoin Acht sin ar ina leith a thabharfar an iasacht, agus ní bheidh comhiomlán na hiasachta agus an deontais in aon chás den sórt sin níos mó ná costas measta an tsealla.

(4) Déantar leis seo alt 8 d'Acht 1929, arna leasú le fo-alt (2) d'alt 3 d'Acht 1953, a leasú tuilleadh—

(a) trí “deontas tógála brú ná” a chur isteach i bhfo-alt (1) roimh “deontas sláintíochta”;

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fo-ailt (1):

“(1A) I gcás—

(i) duine dar tugadh deontas tógála sealla shaoire do bheartú sealla saoire eile a thógáil in aon cheann de na límistéir a mbeidh cinnte de thuras na huaire le hordú faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 ( Uimh. 21 de 1956 ), gur límistéir Ghaeltachta iad, agus

(ii) gur deimhin leis an Aire gur amhlaidh do chúrsaí an duine sin nach féidir leis tógáil an tsealla eile a ghlacadh de láimh gan cúnamh airgid, agus

(iii) nár eisíodh aon deimhniú faoin bhfo-alt seo, nó nár eisíodh ach aon deimhniú amháin den sórt sin, i leith an duine sin,

féadfaidh an tAire, faoi réir forálacha an Achta seo agus rialachán faoin Acht seo, deimhniú san fhoirm fhorordaithe a eisiúint chun na gCoimisinéirí á dheimhniú go bhféadfar iasacht a thabhairt don duine sin, faoin Acht seo, nach mó ná trí chéad punt nó trí cheathrú chostais mheasta an tsealla eile (cibé acu is lú), is cuí leis an Aire agus a shonróidh sé sa deimhniú sin.”; agus

(c) trí “faoi fho-alt (1) nó faoi fho-alt (1A) den alt seo” a chur isteach i bhfo-alt (2) in ionad “faoin bhfo-alt sin roimhe seo”.

Faoiseamh ó rátaí.

6. —(1) I ngach cás—

(a) ina dtabharfar deontas tógála, deontas tógála brú, nó deontas tógála sealla shaoire, nó iasacht de bhun deimhnithe faoi fho-alt (1A) (a cuireadh isteach le fo-alt (4) d'alt 5 den Acht seo) d'alt 8 d'Acht 1929, agus

(b) ina ndéanfar méadú ar luacháil inrátaithe an tionóntáin, arb éard é nó ar cuid de an teach cónaithe, an brú nó an sealla saoire iomchuí, ar iarratas chun an luacháil sin a athbhreithnuí, de dhroim amháin, nó go páirteach de dhroim, gur tógadh an teach cónaithe, an brú nó an sealla saoire sin, agus

(c) go dtaispeánfar an méadú den chéad uair in aon liostaí luachála athbhreithnithe faoi na hAchtanna Luachála a fhoilseofar an lú lá de Mhárta, 1960, nó dá é

measfar luacháil an tionóntáin sin a bheith laghdaithe chun críocha rátúcháin, gach ceann de na naoi mbliana déag comhleanúnacha de bhlianta airgeadais áitiúla arb í an chéad cheann acu an chéad bhliain airgeadais áitiúil a rátófar an tionónta de réir na luachála méadaithe, an chionúireacht den mhéadú sin a shonraítear sa dara colún den Tábla a ghabhann leis an alt seo os coinne uimhir na bliana sa chéad cholún den Tábla.

(2) San alt seo, ciallaíonn “críocha rátúcháin” na críocha seo a leanas (agus ní haon chríocha eile), is é sin le rá, críoch mheasúnaithe agus tobhaigh aon ráta a chruinneoidh údarás áitiúil chun seirbhíse na bliana airgeadais áitiúla a rátófar den chéad uair an tionóntán dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo de réir na luachála méadaithe dá dtagraítear san fho-alt sin nó chun seirbhíse aon bhliana de na hocht gcinn déag ina dhiaidh sin de bhlianta airgeadais áitiúla.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht forálacha an fho-ailt sin roimhe seo ag srianadh brí “críocha rátúcháin”, achtaítear leis seo go háirithe go ndéanfar, d'ainneoin a mheas faoin alt seo luacháil inrátaithe (dá ngairtear an lán-luacháil san fho-alt seo) tionóntáin a bheith laghdaithe maidir le haon bhliain airgeadais áitiúil áirithe, gach ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim ar luach bliantúil an tionóntáin sin ionann is dá mbeadh an lán-luacháil i bhfeidhm chun críocha ráta chontae maidir leis an mbliain sin.

(4) Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 13 d'Acht 1929 a leasú mar leanas:

(a) ní bheidh feidhm aige i gcás ina mbeidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo,

(b) in aon chás eile ina mbeidh feidhm aige, is cás ina dtaispeánfar an luacháil mhéadaithe iomchuí den chéad uair in aon liostaí luachála athbhreithnithe faoi na hAchtanna Luachála a fhoilseofar an lú lá de Mhárta, 1960, nó dá éis, beidh éifeacht ag an tagairt san fho-alt d'fhiche bliain mar thagairt do dheich mbliana.

(5) San alt seo, tá le “údarás áitiúil” an bhrí chéanna atá leis in alt 13 d'Acht 1929.

AN TABLA.

An Chionúireacht a Laghdófar an Méadú ar an Luacháil.

Uimhir na bliana tar éis an luacháil a mhéadú

An chionúireacht a laghdófar an méadú ar an luacháil

An Chéad Bhliain

...

...

...

A naoi déag d'fhichithe

,,

Dara Bliain

...

...

...

A hocht déag d'fhichithe

,,

Tríú     ,,

...

...

...

A seacht déag d'fhichithe

,,

Ceathrú ,,

...

...

...

A sé déag d'fhichithe

,,

Cúigiú  ,,

...

...

...

A cúig déag d'fhichithe

,,

Séú      ,,

...

...

...

A ceathair déag d'fhichithe

,,

Seachtú ,,

...

...

...

A trí déag d'fhichithe

,,

tOchtú  ,,

...

...

...

A dó dhéag d'fhichithe

,,

Naoú    ,,

...

...

...

A haon déag d'fhichithe

,,

Deichiú ,,

...

...

...

Deich bhfichiú

,,

tAonú Bliain Déag

...

...

Naoi bhfichiú

,,

Dóú       ,,     ,,

...

...

Ocht bhfichiú

,,

Tríú       ,,     ,,

...

...

Seacht bhfichiú

,,

Ceathrú   ,,     ,,

...

...

Sé fhichiú

,,

Cúigiú    ,,     ,,

...

...

Cúig fhichiú

,,

Séú        ,,     ,,

...

...

Ceithre fhichiú

,,

Seachtú  ,,     ,,

...

...

Trí fhichiú

,,

tOchtú    ,,     ,,

...

...

Dhá fhichiú

,,

Naoú      ,,     ,,

...

...

Fichiú

An Sceideal a ghabhann le hAcht 1929 a leasú.

7. —D'ainneoin fo-ailt (1) d'alt 2 d'Acht 1929, is iad na toghranna ceantair atá sa Ghaeltacht, chun críocha Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1959, na cinn sin amháin de na toghranna ceantair a luaitear sa Sceideal a ghabhann le hAcht 1929 agus atá sna contaetha seo a leanas, eadhon, An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Gaillimh, Ciarraí, Muigheo agus Portláirge.

Leasuithe iarmartacha.

1956, Uimh. 21 .

1952, Uimh. 16 .

1958, Uimh. 27 .

8. —(1) Na teorainneacha a fhorchuirtear trí fho-alt (1) d'alt 3 d'Acht 1949, arna leasú le halt 5 d'Acht 1953, le méideanna deontas, ní bheidh feidhm acu in aon chás lena mbaineann fo-alt (1) nó (2) d'alt 2 nó fo-alt (4) d'alt 3 den Acht seo.

(2) Ní thabharfar deontas faoi fho-alt (3) (a cuireadh isteach le halt 3 d'Acht 1953) d'alt 3 d'Acht 1929 i gcás den saghas dá dtagraítear i bhfo-alt (2) d'alt 3 den Acht seo ná i gcás, dá dtugtaí an deontas, gur dheontas é i leith oibre a thosóidh tar éis an tAcht seo a rith.

(3) (a) Ní thabharfar deontas faoi fho-alt (4) (a cuireadh isteach le halt 3 d'Acht 1953) d'alt 3 d'Acht 1929 i gcás den saghas dá dtagraítear i bhfo-alt (3) d'alt 3 den Acht seo.

(b) Ní thabharfar deontas faoin bhfo-alt sin (4) i gcás, dá dtugtaí an deontas, gur dheontas é i leith oibre a thosóidh tar éis an tAcht seo a rith.

(c) Ní choiscfidh mír (b) den fho-alt seo deontas a thabhairt i gcás inar ceadaíodh an deontas roimh an Acht seo a rith agus ar deontas é maidir le teach cónaithe nach i límistéar dó a bhí, tráth an cheadaithe, ar cheann de na límistéir a raibh sé cinnte an uair sin le hordú faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 , gur límistéir Ghaeltachta iad.

(4) Is deontas iomchuí de réir bhrí agus chun críocha Acht na dTithe (Leasú), 1952 , aon deontas faoi fho-alt (7) (a cuireadh isteach le fo-alt (1) d'alt 3 den Acht seo) d'alt 3 d'Acht 1929.

(5) Ní bheidh feidhm maidir le deontas faoi fho-alt (7) d'alt 3 d'Acht 1929 ná le hiasacht i ndáil leis an deontas sin ag an tsriantacht a fhorchuirtear le halt 4 d'Acht 1934.

(6) Déanfar an tagairt atá i bhfo-alt (1) d'alt 7 d'Acht na dTithe (Leasú), 1958 , d'fho-alt (3) d'alt 3 d'Acht 1929, a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d'fho-alt (5) (a cuireadh isteach le fo-alt (1) d'alt 3 den Acht seo) den alt sin 3, agus, ag freagairt dó sin, déanfar an tagairt i bhfo-alt (4) den alt sin 7 do sholáthar uisce príobháideach agus córas séarachais a chur ar fáil agus a chur isteach i dteach a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do sholáthar uisce príobháideach, saoráidí séarachais, nó seomra folcaidh feistithe maraon le soláthar uisce te, nó don trí áis sin le chéile nó d'aon dá áis acu a sholáthar agus a chur isteach sa teach sin.

(7) An tsriantacht a fhorchuirtear le halt 4 d'Acht 1934 ní bheidh feidhm aici maidir le deontas tógála sealla shaoire, le deontas tógála brú ná le hiasacht a bhaineann le deontas tógála sealla shaoire.

(8) Leasaítear leis seo alt 6 d'Acht 1929 trí “nó sealla saoire nó brú” a chur isteach i ndiaidh “tigh cónaithe” i bhfo-alt (1).

(9) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 9 d'Acht 1929 trí “nó an sealla saoire” a chur isteach i ndiaidh “tigh cónaithe” sa dá áit ina bhfuil na focail sin.

(10) Leasaítear leis seo alt 16 d'Acht 1929 trí “seallaí saoire, brúnna” a chur isteach i ndiaidh “tithe cónaithe” agus “na seallaí saoire, na mbrúnna” a chur isteach i ndiaidh “na dtithe cónaithe” i mír (a) d'fho-alt (1).

Athghairm.

9. —Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa dara colún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a athghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

Gearrtheideal agus comhlua.

10. —(1) Féadfar Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1959 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1959, a ghairm d'Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1953, agus den Acht seo le chéile.