An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961) Ar Aghaidh (CUID II An Chúirt Uachtarach, an Ard-Chúirt, an Príomh-Bhreitheamh, Uachtarán na hArd-Chúirte, an Phríomh-Chúirt Choiriúil agus an Chúirt Achomhairc Choiriúil)

39 1961

ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh ar dháta an Phríomh-Achta a theacht i ngníomh agus díreach tar éis an Príomh-Acht a theacht i ngníomh.

Léiriú i gcoitinne.

1924, Uimh. 10 .

1926, Uimh. 27 .

1936, Uimh. 48 .

1945, Uimh. 25 .

1946, Uimh. 21 .

1947, Uimh. 20 .

1949, Uimh. 8 .

1953, Uimh. 32 .

2. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1924” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 ;

ciallaíonn “Acht 1926” an tAcht Oifigigh Cúirte, 1926 ;

ciallaíonn “Acht 1936” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936 ;

ciallaíonn “Acht 1945” an tAcht Oifigeach Cúirte, 1945 ;

ciallaíonn “Acht 1946” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais (An Chúirt Dúiche), 1946 ;

ciallaíonn “Acht 1947” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1947 ;

ciallaíonn “Acht 1949” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais (An Chúirt Dúiche, 1949);

ciallaíonn “Acht 1953” an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1953 ;

ciallaíonn “an Chúirt Chuarda” an Chúirt a bunaíodh le halt 4 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “an Chúirt Achomhairc Choiriúil” an Chúirt a bunaíodh le halt 3 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “an Chúirt Dúiche” an Chúirt a bunaíodh le halt 5 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath” an dúiche a dtugtar Dúiche Chathrach Bhaile Atha Cliath mar ainm agus mar theideal uirthi faoi alt 64 d'Acht 1936;

folaíonn “achtachán” cairt agus aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán;

ciallaíonn “an Príomh-Breitheamh do láthair” an breitheamh den Chúirt Uachtarach do láthair a bhí, de bhua alt 5 d'Acht 1924, ina uachtarán ar an gCúirt sin díreach roimh an dáta feidhme;

ciallaíonn “an Chúirt Chuarda do láthair” an Chúirt Bhreithiúnais Chuarda a bunaíodh le halt 37 d'Acht 1924;

ciallaíonn “an Chúirt Achomhairc Choiriúil do láthair” an Chúirt Achomhairc Choriúil a bunaíodh le halt 8 d'Acht 1924;

ciallaíonn “an Chúirt Dúiche do láthair” an Chúirt Bhreithiúnais Dúithche a bunaíodh le halt 67 d'Acht 1924;

ciallaíonn “an Ard-Chúirt do láthair” an Ard-Chúirt Bhreithiúnais a bunaíodh le halt 4 d'Acht 1924;

ciallaíonn “Uachtarán na Cúirte Cuarda do láthair” an breitheamh den Chúirt Chuarda do láthair a bhí, díreach roimh an dáta feidhme, i seilbh na hoifige a bunaíodh le halt 9 d'Acht 1947;

ciallaíonn “Uachtarán na hArd-Chúirte do láthair” an breitheamh den Ard-Chúirt do láthair a bhí, de bhua alt 4 d'Acht 1924, ina uachtarán ar an gCúirt sin díreach roimh an dáta feidhme;

ciallaíonn “an Chúirt Uachtarach do láthair” an Chúirt Bhreithiúnais Uachtarach a bunaíodh le halt 5 d'Acht 1924;

ciallaíonn “an Ard-Chúirt” an Chúirt a bunaíodh le halt 2 den Phríomh-Acht;

folaíonn “breitheamh den Chúirt Dúiche”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, Uachtarán na Cúirte Dúiche;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt;

ciallaíonn “an dáta feidhme” dáta an Achta seo a theacht i ngníomh;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961 (Uimh. 38 de 1961) ;

ciallaíonn “údarás Stáit” aon údarás arb é atá ann—

(a) Aire Stáit, nó

(b) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, nó

(c) Coimisiún Talún na hÉireann, nó

(d) na Coimisinéirí Ioncaim, nó

(e) an tArd-Aighne;

ciallaíonn “an Chúirt Uachtarach” an Chúirt a bunaíodh le halt 1 den Phríomh-Acht.

(2) Acht amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, déanfar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna chur chun feidhme le haon achtachán eile nó faoi, lena n-áirítear an tAcht seo.

Aisghairm agus cosaint.

1937, Uimh. 38 .

3. —Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear i gcolún (2) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a luaitear i gcolún (3) den Sceideal sin, ach, gan dochar d'fho-alt (1) d'alt 21 den Acht Léiriúcháin, 1937 , leanfaidh na cinn sin de na hachtacháin sin a bhaineann le pinsin bhreithiúna na gcúirteanna a bunaíodh le hAcht 1924 d'fheidhm a bheith acu, d'ainneoin a n-aisghairthe, maidir le haon duine ba bhreitheamh den Chúirt Uachtarach do láthair, den Ard-Chúirt do láthair, den Chúirt Chuarda do láthair nó den Chúirt Dúiche do láthair agus a scoir nó scoirfidh dá oifig roimh an dáta feidhme.