An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII. Ilghnéitheach.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Foirmeacha (Toghcháin Dála).)

19 1963

AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

AN CHÉAD SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear.

Alt 3.

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain.

Abhar nó Gearrtheideal.

Méid na hAisghairme.

3 Edw. 1. (Stat. Westm. prim., c. 5).

Saoirse toghchán (1275).

An tAcht iomlán.

7 Edw. 2. (Stat. Sup. Aport. Arm).

Toirmeasc ar theacht faoi airm chun Parlaiminte (1313).

An tAcht Iomlán.

5 Ric. 2. St. 2., c. 4.

Gairm chun Parlaiminte (1382).

An tAcht iomlán.

5 Will. & Mar., c. 7

Srian le baint a bheith ag comhalta den House of Commons le hioncam a bhailiú.

An tAcht iomlán.

6 & 7 Will. & Mar., c. 2.

Tráthanna chun Parlaimint a ghairm

An tAcht iomlán.

7 & 8 Will. & Mar. 3. c. 7.

Srian le comhaltaí a thoghadh chun Parlaiminte go bréagach agus go dúbailte.

An tAcht iomlán

7 & 8 Will, 3. c. 25.

Toghcháin do chomhaltaí Parlaiminte a rialú agus imeachtaí neamhrialta a chosc.

An tAcht iomlán

1 Geo. 1. Stat. 2, c. 38.

Septennial Act, 1715.

An tAcht iomlán.

19 Geo. 2. c. 12.

Municipal Corporations Act, 1745.

An tAcht iomlán.

24 Geo. 3. Sess. 2, c.26.

Recess Elections Act, 1784.

An tAcht iomlán.

37. Geo. 3. c. 127.

Meeting of Parliament Act, 1797.

An tAcht iomlán.

39 & 40 Geo. 3. c. 14.

Meeting of Parliament Act, 1799.

An tAcht iomlán.

50 Geo. 3. c. 33.

School Sites (Ireland) Act, 1810.

Alt 3.

53 Geo. 3 c. 89.

Parliamentary Writs Act, 1813.

An tAcht iomlán.

60 Geo. 3 agus 1 Geo. 4. c. 11.

Parliamentary Elections (Ireland) Act, 1820.

An tAcht iomlán.

4 Geo. 4. c. 55.

Parliamentary Elections (Ireland) Act, 1823.

An tAcht iomlán.

2 & 3 Will. 4. c. 69.

Corporate Property (Elections) Act, 1832.

An tAcht iomlán.

2 & 3 Will. 4. c. 88.

Representation of the People (Ireland) Act, 1832.

An tAcht iomlán.

2 & 3 Will. 4. c. 89.

Parliamentary Boundaries (Ireland) Act, 1832.

An tAcht iomlán.

3 & 4 Vict. c. 108.

Municipal Corporations (Ireland) Act, 1840.

In alt 20: na focail “that every borough in the said schedule (A) shall be divided into the number of wards mentioned in such schedule in conjunction with the name of such borough and” agus na focail “and of the wards into which the said boroughs named in the said schedule (A) are to be divided”; alt 27; in alt 28: na focail go léir ó “and every such town” go dtí deireadh an ailt; ailt 48, 53, 85, 86, 87 agus 89.

12 & 13 Vict., c. 85.

Dublin Corporation Act, 1849.

An tAcht iomlán.

12 & 13 Vict., c. 97.

Dublin Improvement Act, 1849.

Alt 57.

13 & 14 Vict., c. 68.

Parliamentary Elections (Ireland) Act, 1850.

An tAcht iomlán.

13 & 14 Vict., c. 69.

Representation of the People (Ireland) Act, 1850.

An tAcht iomlán.

15 & 16 Vict., c. 23.

Meeting of Parliament Act, 1852.

An tAcht iomlán.

17 & 18 Vict., c. 57.

Returning Officers Act, 1854.

An tAcht iomlán.

17 & 18 Vict., c. 102.

Corrupt Practices Prevention Act, 1854.

An tAcht iomlán.

17 & 18 Vict., c. 103.

Towns Improvement (Ireland) Act, 1854.

In alt 57: na focail go léir ó thosach an ailt go dtí “as they may think fit”.

20 & 21 Vict., c. 33.

Representative Peers (Ireland) Act, 1857.

An tAcht iomlán.

21 & 22 Vict., c. 110.

Election of Members during Recess Act, 1858.

An tAcht iomlán.

25 & 26 Vict., c. 92.

Elections (Ireland) Act, 1862.

An tAcht iomlán.

26 & 27 Vict., c. 20.

Elections in Recess Act, 1863.

An tAcht iomlán.

26 & 27 Vict., c. 29.

Corrupt Practices Prevention Act, 1863.

An tAcht iomlán.

30 & 31 Vict., c. 81.

Prorogation Act, 1867.

An tAcht iomlán.

31 & 32 Vict., c. 125.

Parliamentary Elections Act, 1868.

Alt 44.

33 & 34 Vict., c. 23.

Forfeiture Act, 1870.

In alt 2: na focail go léir ó “or of exercising” go dtí deireadh an ailt.

33 & 34 Vict., c. 81.

Meeting of Parliament Act, 1870.

An tAcht iomlán.

35 & 36 Vict., c. 33.

Ballot Act, 1872.

An tAcht iomlán.

40 & 41 Vict., c. 56.

County Officers and Courts (Ireland) Act, 1877.

In alt 21: na focail go léir ó thosach an ailt go dtí “in the same manner as heretofore”.

41 & 42 Vict., c. 75.

Arranmore Polling District Act, 1878.

An tAcht iomlán.

43 Vict., c. 17.

Town Councils and Local Boards Act, 1880.

An tAcht iomlán.

46 & 47 Vict., c. 51.

Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883.

Ailt 45, 46, 48, 51 agus 52; fo-ailt (1) agus (3) d'alt 53; alt 54.

47 & 48 Vict., c. 70.

Municipal Elections (Corrupt and Illegal Practices) Act, 1884.

Ailt 3, 24 agus 31.

48 & 49 Vict., c. 17.

Parliamentary Registration (Ireland) Act, 1885.

An tAcht iomlán.

48 & 49 Vict., c. 23.

Redistribution of Seats Act, 1885.

An tAcht iomlán.

50 & 51 Vict., c. 9.

Police Disabilities Removal Act, 1887.

An tAcht iomlán.

52 & 53 Vict., c. 69.

Public Bodies Corrupt Practices Act, 1889.

Míreanna (c) agus (d) d'alt 2.

54 & 55 Vict., c. 39.

Stamp Act, 1891.

Sa Chéad Sceideal: an muirear seo a leanas “Admission in England or Ireland of any person —as a burgess, or into any corporation or company, in any city, borough, or town corporate”.

56 & 57 Vict., c. 6.

Police Disabilities Removal Act, 1893.

An tAcht iomlán.

61 & 62 Vict., c. 37.

Local Government (Ireland) Act, 1898.

Alt 2; fo-alt (4) d'alt 23; fo-ailt (2) agus (4) d'alt 94; fo-alt (3) d'alt 97.

Local Government (Application of Enactments) Order, 1898.

Na codanna seo a leanas den Sceideal: airteagail 5, 6, 7, 9 agus 10, fo-airteagail (1) go (5) d'airteagal 11; i bhfo-airteagal (1) d'airteagal 26: na focail “(b) the division of an urban county district into wards;” agus na focail “of the number of wards, or of the boundaries of any ward, or”; airteagal 31; i riail (II) d'fho-airteagal 10 d'airteagal 36: na focail “between the annual meeting and the first day of June then next following”.

8 Edw. 7. c. 13.

Polling Districts (County Councils) Act, 1908.

An tAcht iomlán.

8 Edw. 7. c. 66.

Public Meeting Act, 1908.

In alt 1: ó na focail “if the offence is committed” go dtí na focail “and in any other case”.

1 & 2 Geo. 5. c. 13.

Parliament Act, 1911.

Alt 7.

7 & 8 Geo. 5. c. 64.

Representation of the People Act, 1918.

An tAcht iomlán.

9 & 10 Geo. 5. c. 19.

Local Government (Ireland) Act, 1919.

An tAcht iomlán.

Uimh. 12 de 1923 .

An tAcht Timpeal Toghachán, 1923 .

Cuid I agus II; ailt 18, 29, 34, 37, 42, 53, 54 agus 58; in alt 59: na focail “i dtaobh breabaireachta, pearsanuíochta nó cleachtanna cuirpe i dtoghacháin nó”; alt 61; fo-alt (1) d'alt 62; in alt 63: na focail “oifigeach clárathachta” agus “clárú toghthóirí nó” aon áit ina bhfuil siad; an Chéad Sceideal; Riail 12 den Cheathrú Sceideal; i Riail 17 de Chuid I den Chúigiú Sceideal: na focail “agus an chuma ina mbeidh an vótáil le déanamh ag na toghthóirí”; Rialacha 19 agus 20 den Chuid sin I; i Riail 28 den Chuid sin I: na focail “agus (d) páipéirí ballóide tairgthe”; i Riail 34 den Chuid sin I: na focail go léir ó “Tuairisceoidh an ceann cóimhrimh” go d tí deireadh na Rialach; i Riail 35 den Chuid sin I: na focail “na páipéirí ballóide tairgthe agus” agus “agus leis an liost de vótanna tairgthe”; i Riail 36 den Chuid sin I: na focail “na liostaí de vótanna tairgthe”,; Rialacha 42, 48, 50, 52 agus 54 den Chuid sin I; Cuid II den Chúigiú Sceideal; foirmeacha 1, 2, 3, 6, 7, 8 agus 9 i gCuid III den Chúigiú Sceideal; An Naoú Sceideal.

Uimh. 38 de 1923 .

Acht chun Droch-Bhearta Toghacháin do Chosc, 1923 .

Mír (c) d'fho-alt (2) d'alt 1; alt 4; fo-ailt (3), (4) agus (5) d'alt 6; ailt 7, 8, 9, 10, 11 agus 14; in alt 15: na focail go léir ó “agus ní féadfar” go dtí deireadh an ailt; alt 16; in alt 17, na focail “nó i gcóir aon chostaisí fé n-ar chuathas sa bhreis ar aon mhéid maximum a cheaduítear leis an Acht so,” agus na focail “nó costaisí”; ailt 18, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45 agus 47; in alt 53: na focail go léir ó “agus éinne a cúiseofar in íoc” go dtí deireadh an ailt; in alt 56: na mínithe ar “seomra coiste” agus “costaisí pearsanta”; An Chéad Sceideal.

Uimh. 7 de 1924 .

An tAcht chun Toghthóirí Rialtais Áitiúla do Chlárú 1924.

An tAcht iomlán.

Uimh. 5 de 1925 .

An tAcht Rialtais Áitiúla, 1924.

Alt 57.

Uimh. 27 de 1926 .

An tAcht Oifigigh Cúirte, 1926 .

Alt 39; i bhfo-alt (7) d'alt 40: na focail go léir ó “agus ina ionad san” go dtí deireadh an fho-ailt.

Uimh. 21 de 1927 .

An tAcht Timpeal Toghacháin (Leasú), 1927.

An tAcht iomlán.

Uimh. 23 de 1927 .

Acht na nGiúirithe, 1927 .

Cuid II.

Uimh. 39 de 1927 .

An tAcht um Thoghacháin Áitiúla, 1927 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 1 de 1929 .

Acht Bainistí Chathair Chorcaighe, 1929 .

Fo-ailt (1), (2), (3) agus (4) d'alt 6.

Uimh. 27 de 1930 .

An tAcht Rialtais Áitiúla (Baile Átha Cliath), 1930 .

Alt 36; fo-ailt (1) agus (2) d'alt 38; fo-ailt (1) agus (2) d'alt 46; ailt 50 agus 86.

Uimh. 29 de 1932 .

An tAcht Toghacháin (Athchomhairc Chlárathachta), 1932 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 14 de 1933 .

An tAcht Toghacháin (Leasú), 1933 .

Alt 2.

Uimh. 35 de 1934 .

Acht Bainistí Chathair Luimnigh, 1934 .

Ailt 6 agus 8; fo-ailt (1) agus (2) d'alt 10.

Uimh. 9 de 1935 .

An tAcht Rialtais Áitiúla (Reacht-Shaoirse do Leathnú), 1935 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 22 de 1936 .

An tAcht Toghacháin (Dáilcheanntair Phríomh-Scoile), 1936.

An tAcht iomlán.

Uimh. 16 de 1937 .

An tAcht Pobal-Bhreithe (Dréacht-Bhunreacht), 1937 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 25 de 1937 .

An tAcht Toghacháin (Ceann Comhairle Dháil Éireann), 1937 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 32 de 1937 .

Acht Toghachán an Uachtaráin, 1937 .

Alt 26; fo-alt (1) agus mír (d) d'fho-alt (2) d'alt 28; alt 30; i Riail 8 den Chéad Sceideal: na focail “agus i dtaobh na slí inar ceart do thoghthóirí vótáil”; Rialacha 11, 12, 13 agus 20 den Sceideal sin; i Riail 22 den Sceideal sin: na focail “agus (d) páipéirí ballóide tairgthe,”; mír 2 de Riail 26 den Sceideal sin; míreanna (2) agus (3) de Riail 29 den Sceideal sin; i mír (1) de Riail 32 den Sceideal sin: na focail “na páipéirí ballóide tairgthe agus” agus na focail “agus leis an liost de vótanna tairgthe,”; i Riail 33 den Sceideal sin: na focail “na liostaí de vótanna tairgthe,”; mír 2 de Riail 38 den Sceideal sin.

Uimh. 25 de 1939 .

Acht Bainistí Chathair Phortláirge, 1939 .

Alt 7; fo-ailt (1) agus (3) d'alt 9.

Uimh. 21 de 1940 .

An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath) (Leasú), 1940 .

Alt 12.

Uimh. 5 de 1941 .

Acht Bainistí Chathair Chorcaighe (Leasú), 1941 .

Alt 6.

Uimh. 23 de 1941 .

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941 .

Fo-alt (4) d'alt 34; fo-alt (5) d'alt 35; ailt 36, 37, 38, 39, 40 agus 42; fo-alt (4) d'alt 45; alt 81; An Tríú Sceideal.

Uimh. 28 de 1941 .

An tAcht Toghacháin, 1941 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 8 de 1942 .

Acht an Reifrinn, 1942 .

Ailt 13, 15, 21 agus 28; Rialacha 12, 13 agus 14 den Chéad Sceideal; i Riail 23 den Sceideal sin: na focail “agus (d) páipéirí ballóide tairgthe,”; míreanna (2) agus (3) de Riail 27 den Sceideal sin; mír (3) de Riail 29 den Sceideal sin; i mír (d) de Riail 31 den Sceideal sin: na focail “na páipéirí ballóide tairgthe”, agus na focail “agus an liost de vótaí tairgthe”; i mír (e) de Riail 31 den Sceideal sin: na focail “agus na liostaí uile de vótaí tairgthe”.

Uimh. 18 de 1942 .

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Leasú), 1942 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 6 de 1945 .

An tAcht Toghcháin (Dáil Éireann agus Údaráis Áitiúla), 1945.

An tAcht iomlán.

Uimh. 15 de 1945 .

An tAcht Toghcháin Uachtaráin agus Toghchán Áitiúla, 1945 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 25 de 1945 .

An tAcht Oifigeach Cúirte, 1945 .

Mír (g) d'fho-alt (3) d'alt 12.

Uimh. 24 de 1946 .

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1946 .

Alt 72.

Uimh. 29 de 1946 .

Acht Toghchán an Uachtaráin (Leasú), 1946 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 30 de 1946 .

Acht an Reifrinn (Leasú), 1946 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 31 de 1946 .

An tAcht Toghcháin (Leasú), 1946 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 8 de 1948 .

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla, 1948 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 15 de 1953 .

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla, 1953 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 5 de 1959 .

Acht an Reifrinn (Leasú), 1959 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 9 de 1959 .

Acht Toghchán an Uachtaráin (Forálacha Sealadacha), 1959 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 14 de 1960 .

An tAcht Toghchán, 1960 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 43 de 1960 .

An tAcht Toghcháin, 1960 .

Ailt 5, 6 agus 7 agus ailt 9 go 17.

Uimh. 19 de 1961 .

An tAcht Toghcháin (Leasú) 1961.

Alt 7.