Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach.)

33 1963


Uimhir 33 de 1963.


ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963.

[An tiontú oifigiúil].


ACHT DO DHÉANAMH COMHDHLÚTHÚ MARAON LE LEASUITHE AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE A BHAINEANN LE CUIDEACHTAÍ AGUS CHUN CRÍOCHA A BHAINEANN LEIS AN NÍ SIN. [23 Nollaig, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—