An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968) Ar Aghaidh (CUID II Forálacha Ginearálta maidir le Feiithiclí)

25 1968

AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. Féadfar an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1968 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

1961, Uimh. 24 .

2. —(1) San Acht seo, ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 .

(2) San Acht seo, aon tagairt do Chuid nó d'alt is tagairt í do Chuid nó d'alt den Acht seo, mura dtaispeáintear gur tagairt d'achtachán éigin eile atá ar intinn.

(3) San Acht seo, aon tagairt d'fho-alt nó do mhír is tagairt í don fho-alt nó don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura dtaispeáintear gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá ar intinn.

Comhlua agus forléiriú.

3. —Féadfar na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 agus 1968, a ghairm den Acht seo agus den Phríomh-Acht i dteannta a chéile, agus forléireofar i dteannta a chéile iad mar aon Acht amháin.

Tosach feidhme.

4. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, go ginearálta nó maidir le críoch nó foráil áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsula agus forálacha éagsúla den Acht seo.

Aisghairm.

5. —Aisghairtear leis seo ailt 119 (ina bhfuil foráil chun ospidéil a chúiteamh i gcásanna áirithe ina ndéantar díobháil do dhuine mar gheall ar fheithicil inneallghluaiste a úsáid go faillíoch) agus 88 (ina bhfuil foráil chun an Coimisinéir do dhéanamh fodhlíthe chun thrácht agus coisithe in áiteanna poiblí a rialú agus a stiúradh i gcoitinne, den Phríomh-Acht.

Mionleasuithe agus leasuithe iarmaltacha ar an bPríomh-Acht.

6. —Déantar leis seo gach foráil den Phríomh-Acht a luaitear i gcolún (1) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a leasú sa tslí a luaitear i gcolún (2) den Sceideal sin os coinne lua na forála sin i gcolún (1).

Gan feidhm a bheith ag an Public Offices Fees Act, 1879.

1879, c. 58.

7. —Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, maidir le haon táillí is iníoctha faoin bPríomh-Acht nó faoin Acht seo.