An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA dTITHE, 1970)

18 1970

ACHT NA dTITHE, 1970

AN SCEIDEAL

Fo-ailt a chuirtear le hAilt 15, 16 agus 18 d'Acht 1966

Ailt 2 , 3 agus 4.

CUID I

Fo-ailt a chuirtear le hAlt 15

(3) Ní thabharfar deontais faoi fho-alt (1) den alt seo an lú lá de Dheireadh fómhair, 1969, ná dá éis ach amháin i leith tithe ar tosaíodh á dtógáil roimh an lá sin, agus beidh feidhm dá réir sin ag fo-alt (2) den alt seo maidir leis na tithe sin go heisiatach.

(4) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, deontas a mbeidh cibé méid ann is iomchuí ag féachaint d'fho-alt (5) den alt seo a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do dhuine a sholáthróidh teach amháin nó níos mó nach mbeidh deontas faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo) tugtha ina leith, más rud é agus ar an gcuntar—

(a) gurb é an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, nó dá éis, agus an 31ú lá de Nollaig, 1970, nó roimhe, a thosófar ag tógáil an tí nó gach tí,

(b) nach lú ná trí chéad agus caoga troigh chearnach achar iomlán urlár uile an tí nó gach tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe agus nach mó an t-achar sin—

(i) i gcás teach a mbeidh saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe curtha isteach ann, ná cúig céad déag troigh chearnach,

(ii) in aon chás eile, ná ceithre chéad déag troigh chearnach, agus

(c) i gcás an teach nó gach teach a sholáthar ag cumann fóntais phoiblí, gurb é céad áititheoir an tí nó gach tí comhalta den chumann a bheidh á áitiú mar ghnáth-áit chónaithe dó féin.

(5) Ní bheidh deontas faoi fho-alt (4) den alt seo i leith tí níos mó ná an méid iomchuí a shonraítear sa Tábla seo thíos:

AN TABLA

Méid an Deontais

I gcás nach féidir saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a sholáthar go réasúnach

I gcás saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a bheith soláthraithe

Duine dá bhféadfaidh an tAire deontas a thabhairt faoi fho-alt (4) den alt seo

Achar iomlán (i dtroithe cearnacha) urlár uile an ti arna thomhas sa tslí fhorordaithe

Achar iomlán (i dtroithe cearnacha urlár uile an tí arna thomhas sa tslí forordaithe

350 nó níos mó, ach níos lú ná 500

500 nó níos mó, ach níos lú ná 800

800 nó níos mó, ach níos lú ná 1,050

1,050 nó níos mó, ach nach mó ná 1,400

350 nó níos mó, ach níos lú ná 500

500 nó níos mó, ach níos lú ná 800

800 nó níos mó, ach níos lú ná 1,050

1,050 nó níos mó, ach níos lú ná 1,250

1,250 nó níos mó, ach nach mó ná 1,500

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Duine (seachas cumann fóntais phoiblí) a sholáthróidh teach

100

175

250

225

175

250

325

300

275

Cumann fóntais phoiblí a sholáthróidh teach     ...     ...

110

185

260

235

185

260

335

310

285

(6) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, deontas a mbeidh cibé méid ann is iomchuí ag féachaint d'fho-alt (7) den alt seo a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do dhuine a sholáthróidh teach amháin ní níos mó nach mbeidh deontas faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo) tugtha ina leith más rud é, agus ar an gcuntar,—

(a) gur tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1970, a thosófar ag tógáil an tí nó gach tí,

(b) nach lú ná tríocha a cúig méadar cearnach agus nach mó ná céad is sé mhéadar cearnach déag achar iomlán urlár uile an tí nó gach tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe, agus

(c) i gcás an teach nó gach teach a sholáthar ag cumann fóntais phoiblí, gurb é céad áititheoir an tí nó gach tí comhalta den chumann a áitíonn é mar ghnáth-áit chónaithe dó féin,

faoi réir an choinníl nach dtabharfar deontas i leith tí arb úsáid seachas mar ghnáth-áit chónaithe an úsáid a dhéanfar de i dtuairim an Aire.

(7) Ní bheidh deontas faoi fho-alt (6) den alt seo i leith tí níos mó ná an méid iomchuí a shonraítear sa Tábla seo thíos:

AN TABLA

Méid an Deontais

I gcás nach féidir saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a sholáthar go réasúnach

I gcás saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a bheith soláthraithe

Duine dá bhféadfaidh an tAire deontas a thabhairt faoi fho-alt (6) den alt seo

Achar iomlán (i méadair chearnacha) urlár uile an tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe

Achar iomlán (i méadair chearnacha) urlár uile an tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe

35 nó níos mó, ach níos lú ná 45

45 nó níos mó, ach níos lú ná 75

75 nó níos mó, ach níos lú ná 100

100 nó níos mó, ach nach mó ná 116

35 nó níos mó, ach níos lú ná 45

45 nó níos mó, ach níos lú ná 75

75 nó níos mó, ach níos lú ná 100

100 nó níos mó ach nach mó ná 116

£

£

£

£

£

£

£

£

Duine (seachas cumann fóntais phoiblí a sholáthróidh teach     ...

100

175

250

225

175

250

325

300

Cumann fóntais phoiblí a sholáthróidh teach     ...

110

185

260

235

185

260

335

310

CUID II

Fo-ailt a chuirtear le hAlt 16

(5) (a) Beidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo, i gcás mír (a) d'fho-alt (2) den alt seo a bheith comhlíonta, ionann is dá scriosfaí “i dtuathlimistéar”.

(b) Ní thabharfar deontais faoi fho-alt (1) den alt seo an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ná dá éis, ach amháin i leith tithe ar tosaíodh á dtógáil roimh an lá sin agus beidh feidhm dá réir sin ag fo-ailt (2), (3) agus (4) den alt seo maidir leis na tithe sin go heisiatach.

(6) Faoi réir fho-alt (10) den alt seo, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais chun críocha an ailt seo, deontas a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do dhuine a sholáthróidh (i gcás ina gcomhlíontar ceanglais mhír (a) d'fho-alt (10) den alt seo) in aon limistéar nó (in aon chás eile) i dtuathlimistéar teach nach mbeidh deontas faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht) seo) tugtha ina leith, agus cibé méid sa deontas sin is iomchuí ag féachaint d'fho-alt (7) den alt seo más rud é, agus ar an gcuntar,—

(a) gurb é an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, nó dá éis, agus an 31ú lá de Lúnasa, 1970, nó roimhe, a thosófar ag tógáil an tí,

(b) nach lú ná trí chéad agus caoga troigh chearnach achar iomlán urlár an tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe agus nach mó an t-achar sin—

(i) i gcás teach a mbeidh saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe curtha isteach ann, ná cúig céad déag troigh chearnach,

(ii) in aon chás eile, ná ceithre chéad déag troigh chearnach,

(c) gurb ar láithreán seachas láithreán a mbeidh ranníoc íoctha maidir leis ag an Aire faoi alt 44, 45 nó 47 den Acht seo a thógfar an teach, agus

(d) go mbeidh an teach á áitiú ag an duine mar ghnáth-áit chónaithe dó féin nó, i gcás an teach a sholáthar ag cumann fóntais poiblí, gurb é céad áithitheoir an tí comhalta den chumann a bheidh á áitiú mar ghnáth-áit chónaithe dó féin.

(7) Ní bheidh deontas faoi fho-alt (6) den alt seo níos mó ná an méid iomchuí a shonraítear sa Tábla seo thíos:

AN TABLA

Méid an Deontais

I gcás nach féidir saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a sholáthar go réasúnach

I gcás saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a bheith soláthraithe

Duine dá bhféadfaidh an tAire deontas a thabhairt faoi fho-alt (6) den alt seo

Achar iomlán (i dtroithe cearnacha) urlár uile an tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe

Achar (i dtroithe cearnacha) urlár uile an tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe

350 nó níos mó, ach níos lú ná 500

500 nó níos mó, ach níos lú ná 800

800 nó níos mó, ach nach mó ná 1,400

350 nó níos mó, ach níos lú ná 500

500 nó níos mó, ach níos lú ná 800

800 nó níos mó, ach nach mó ná 1,500

£

£

£

£

£

£

1. Duine (seachas cumann fóntais phoiblí) a sholáthróidh teach:

i gcás luacháil inrátaithe nó comhiomlán luachálacha inrátaithe na talún agus na bhfoirgneamh a áitíonn an duine—

(a) gan bheith níos mó ná £25

150

300

375

225

375

450

(b) a bheith níos mó ná £25 gan bheith níos mó ná £40     ..

125

250

325

200

325

400

(c) a bheith níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £60     ..

100

200

275

175

275

350

2. Cumann fóntais phoiblí a sholáthróidh teach ar comhalta den chumann a chéad áititheoir:

i gcás luacháil inrátaithe nó comhiomlán luachálacha inrátaithe na talún agus na bhfoirgneamh a áitíonn an chéad áititheoir sin—

(a) gan bheith níos mó ná £25

160

310

385

235

385

460

(b) a bheith níos mó ná £25 gan bheith níos mó ná £40     ..

135

260

335

210

335

410

(c) a bheith níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £60     ..

110

210

285

185

285

360

(8) Faoi réir fho-alt (10) den alt seo, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadas chun críocha an ailt seo, deontas a mbeidh cibé méid ann is iomchuí ag féachaint d'fho-alt (9) den alt seo a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do dhuine a sholáthróidh (i gcás ina gcomhlíontar ceanglais mhír (a) d'fho-alt (10) den alt seo) in aon limistéar nó (in aon chás eile) i dtuathlimistéar teach nach mbeidh deontas faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo) tugtha ina leith, más rud é, agus ar an gcuntar—

(a) gur tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1970, a thosófar ag tógáil an tí,

(b) nach lú ná tríocha a cúig meadar cearnach agus nach mó ná céad agus sé mhéada cearnach déag achar iomlán urlár uile an tí nó arna thomhas sa tslí fhorordaithe,

(c) gurb ar láithreán seachas láithreán a mbeidh ranníoc íoctha maidir leis ag an Aire faoi alt 44, 45 nó 47 den Acht seo a thógfar an teach, agus

(d) go mbeidh an teach á áitiú ag an duine mar ghnáth-áit chónaithe dó féin nó, i gcás an teach a sholáthar ag cumann fóntais poiblí, gurb é céad áithitheoir an tí comhalta den chumann a bheidh á áitiú mar ghnáth-áit chónaithe dó féin.

(9) Ní bheidh deontas faoi fho-alt (8) den alt seo níos mó ná an méid iomchuí a shonraítear sa Tábla seo thíos:

AN TABLA

Méid an Deontais

I gcás nach féidir saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a sholáthar go réasúnach

I gcás saoráidí séarachais agus soláthar uisce píopaithe a bheith soláthraithe

Duine dá bhféadfaidh an tAire deontas a thabhairt faoi fho-alt (8) den alt seo

Achar iomlán (i méadair cearnacha) urlár uile an tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe

Achar (i méadair cearnacha) urlár uile an tí arna thomhas sa tslí fhorordaithe

35 nó níos mó, ach níos lú ná 45

45 nó níos mó, ach níos lú ná 75

75 nó níos mó, ach níos mó ná 116

35 nó níos mó, ach níos lú ná 45

45 nó níos mó, ach níos lú ná 75

75 nó níos mó, ach nach mó ná 116

£

£

£

£

£

£

1. Duine (seachas cumann fóntais phoiblí) a sholáthróidh teach:

i gcás luacháil inrátaithe nó comhiomlán luachálacha inrátaithe na talún agus na bhfoirgneamh a áitíonn an duine—

(a) gan bheith níos mó ná £25

150

300

375

225

375

450

(b) a bheith níos mó ná £25 gan bheith níos mó ná £40     ..

125

250

325

200

325

400

(c) a bheith níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £60     ..

100

200

275

175

275

350

2. Cumann fóntais phoiblí a sholáthróidh teach ar comhalta den chumann a chéad áititheoir:

i gcás luacháil inrátaithe nó comhiomlán luachálacha inrátaithe na talún agus na bhfoirgneamh a áitíonn an chéad áititheoir sin—

(a) gan bheith níos mó ná £25

160

310

385

235

385

460

(b) a bheith níos mó ná £25 gan bheith níos mó ná £40     ..

135

260

335

210

335

410

(c) a bheith níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £60     ..

110

210

285

185

285

360

(10) Ní thabharfar deontais faoi fho-alt (6) ná fo-alt (8) den alt seo ach amháin más rud é gurb é tuairim an Aire go gcomhlíonann an duine a sholáthraigh an teach nó, i gcás an teach a sholáthar ag cumann fóntais phoiblí, céad áititheoir an tí ceanglais mhír (a) nó mhír (b) den fho-alt seo, is é sin,

(a) go bhfuil tithíocht ag teastáil ón duine sin nó ón áititheoir sin agus gurb í an talmhaíocht go haonarach nó go formhór a shlí bheatha agus nach mó ná seasca punt luacháil inrátaithe nó comhiomlán luachálacha inrátaithe na talún (más ann) agus na bhfoirgneamh a áitíonn sé,

(b) gurb i dtuathlimistéar atá gnáthchónaí ar an duine sin nó ar an áititheoir sin agus go gcónaíonn sé amhlaidh i dteach plódaithe, nó i dteach atá neamhoiriúnach chun duine cónaí ann, nó go bhfuil tithíocht ag teastáil uaidh ar chúiseanna liachta nó atruacha nó ar chúiseanna eile dá sórt, agus gurb amhlaidh do dhála an duine nó an áititheora nach bhféadfadh sé teach, chun é féin á áitiú, a sholáthar gan cúnamh deontais faoin alt seo.

CUID III

Fo-ailt a chuirtear le hAlt 18

(4) Ní thabharfar deontais faoi fho-alt (1) den alt seo an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ná dá éis, ach amháin i leith foirgnimh ar tosaíodh á dtógáil roimh an lá sin, agus beidh feidhm dá réir sin ag fo-alt (2) den alt seo maidir leis na foirgnimh sin go heisiatach.

(5) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, deontas a mbeidh cibé méid ann is iomchuí ag féachaint d'fho-alt (6) den alt seo a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do dhuine i leith árasáin nó teaghasáin leithleacha, lánscartha a thógáil i bhfoirgneamh, más rud é, agus ar chuntar,—

(a) gurb é an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, nó dá éis, agus an 31ú lá de Nollaig, 1970, nó roimhe a thosófar, ag togáil an fhoirgnimh,

(b) nach lú ná dhá chéad agus caoga troigh chearnach, ná nach mó ná cúig chéad déag troigh chearnach, achar iomlán urlár uile an árasáin nó an teaghasáin, cibé acu é, arna thomhas sa tslí fhorordaithe.

(6) Ní bheidh deontas faoin fho-alt (5) den alt seo níos mó maidir le gach árasán nó teaghasán ná an méid iomchuí a shonraítear sa Tábla seo thíos:

AN TABLA

Méid an Deontais

Achar iomlán (i dtroithe cearnacha) urlár uile an árasáin nó an teaghasáin arna thomhas sa tslí fhorordaithe

Tuairisc an árasáin nó teaghasáin

250 nó níos mó, ach níos lú ná 500

500 nó níos mó, ach níos lú ná 800

800 nó níos mó, ach níos lú ná 1,050

1,050 nó níos mó, ach níos lú ná 1,250

1,250 nó níos mó, ach nach mó ná 1,500

£

£

£

£

£

1. Arasán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh sé stór nó níos mó a bhfuil ardaitheoir ann     ..     ..

225

300

375

350

325

2. Arasán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh is ísle ná sé stór     ..     ..     ..

175

250

325

300

275

(7) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, deontas a mbeidh cibé méid ann is iomchuí ag féachaint d'fho-alt (8) den alt seo a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do dhuine i leith árasáin nó teaghasáin leithleacha, lánscartha a thógáil i bhfoirgneamh más rud é, agus ar chuntar,—

(a) gur tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1970, a thosófar ag tógáil an fhoirgnimh, agus

(b) nach lú ná cúig mhéadar cearnach is fiche ná nach mó ná céad agus sé mhéadar déag cearnach achar iomlán urlár uile an árasáin nó an teaghasáin, cibé acu é, arna thomhas sa tslí fhorordaithe.

faoi réir an choinníll nach dtabharfar deontas i leith árasáin ná teaghasáin arb úsáid seachas mar ghnáth-áit chónaithe an úsáid a dhéanfar de i dtuarinn an Aire.

(8) Ní bheidh deontas faoi fho-alt (7) den alt seo níos mó maidir le gach árasán nó teaghasán ná an méid iomchuí a shonraítear sa Tábla seo thíos:

AN TABLA

Méid an Deontais

Achar iomlán (i méadair cearnacha) urlár uile an árasáin nó an teaghasáin arna thomhas sa tslí fhorordaithe

Tuairisc an árasáin nó teaghasáin

25 nó níos mó, ach níos lú ná 45

45 nó níos mó, ach níos lú ná 75

75 nó níos mó, ach níos lú ná 100

100 nó níos mó, ach níos lú ná 116

£

£

£

£

1. Arasán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh sé stór nó níos mó a bhfuil ardaitheoir ann     ..

225

300

375

350

2. Arasán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh is ísle ná sé stór     ..     ..     ..

175

250

325

300