Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

19 1970


Uimhir 19 de 1970


AN tACHT UM THIONSCAL NA gCAPALL, 1970

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN BORD A BHUNÚ AR A dTABHARFAR BORD NA gCAPALL A BHUNÓIDH LÁRIONAD NÁISIÚNTA CHUN OILIÚINT A THABHAIRT SAN EACHAÍOCHT, COMHAIRLE A THABHAIRT DON AIRE TALMHAÍOCHTA AGUS IASCAIGH, AGUS FEIDHMEANNA ÁIRITHE EILE A FHEIDHMIÚ, MAIDIR LE PÓRÚ, DÍOL AGUS ONNMHAIRIÚ CAPALL AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ GAOLMHARA (LENA nÁIRÍTEAR FOIRNE NÁISIÚNTA A BHEITH PÁIRTEACH I gCOMÓRTAIS EACHRAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, AGUS COMÓRTAIS DEN SÓRT SIN A SHEOLADH SA STÁT), DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN BUNACHAIS MHARCAÍOCHTA A CHEADÚNÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [10 Lúnasa, 1970.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: