Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

14 1971


Uimhir 14 de 1971


AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHCHOISTE IARNRÓD CHONTAE DHÚN NA nGALL AGUS CUIDEACHTA IARNRÓD AN tSRATHA BHÁIN AGUS LEITIR CEANNAINN A DHÍSCAOILEADH AGUS CHUN SÓCMHAINNÍ AGUS DLITEANAIS NA nGNÓTHAS SIN A AISTRIÚ GO CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hIOMPAR. [10 Iúil, 1971.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: